Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 611/2011 ze dne 23. června 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 611/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 611/2011
          ze dne 23. června 2011,
          kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          S ohledem na závažnost situace v Sýrii a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/367/SZBP ze dne 23. června 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii [2], by měly být na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 zařazeny další osoby a subjekty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na seznam obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.
          [2] Viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Osoby a subjekty podle článku 1
          A. Osoby
          | Jméno | Identifikační údaje (datum a místo narození …) | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH) | narozen v roce 1951 nebo 1946 ve městě Kerdaha | Velitel prezidentovy tělesné stráže, zapojen do represí vůči demonstrantům; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asada. | 23.6.2011 |
          2. | Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH) | | Ředitel společnosti Military Housing Establishment, poskytuje režimu finanční prostředky; vlastní bratranec prezidenta Bašára Asada | 23.6.2011 |
          3. | brigádní velitel Mohammad Ali JAFARI (také znám jako JA'FARI, Aziz; JAFARI, Ali; JAFARI, Mohammad Ali; JA'FARI, Mohammad Ali; JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali) | narozen dne 1. září 1957 ve městě Yazd, Írán | Vrchní velitel jednotek íránské revoluční gardy zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii. | 23.6.2011 |
          4. | generálmajor Qasem SOLEIMANI (také znám jako Qasim SOLEIMANY) | | Velitel jednotek íránské revoluční gardy, IRGC al-Kuds, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii. | 23.6.2011 |
          5. | Hossein TAEB (také znám jako TAEB, Hassan; TAEB, Hosein; TAEB, Hossein; TAEB, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein TA'EB) | narozen v roce 1963 v Teheránu, Írán | Zástupce velitele IRGC pro zpravodajskou činnost jednotek íránské revoluční gardy, zapojený do poskytování vybavení a podpory s cílem pomoci syrskému režimu potlačit protesty v Sýrii. | 23.6.2011 |
          6. | Khalid QADDUR | | Obchodní partner Mahera Asada, poskytuje režimu finanční prostředky. | 23.6.2011 |
          7. | Ra'if AL-QUWATLI (také znám jako Ri'af AL-QUWATLI | | Obchodní partner Mahera Asada, poskytuje režimu finanční prostředky. | 23.6.2011 |
          B. Subjekty
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Bena Properties | | Ovládaný Ramim Makhloufem, poskytuje režimu finanční prostředky. | 23.6.2011 |
          2. | Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | P.O. Box 108, Damašek Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Fax: 963 933333149 | Ovládaný Ramim Makhloufem, poskytuje režimu finanční prostředky. | 23.6.2011 |
          3. | Hamcho International, také pod názvem Hamsho International Group | rue Bagdad, P.O. Box 8254, Damašek Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Internetová stránka: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com a hamshogroup@yahoo.com | Ovládaný Mohammadem Hamchem nebo Hamshem, poskytuje režimu finanční prostředky. | 23.6.2011 |
          4. | Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) | | Společnost pro veřejné práce ovládaná Riyadem Shalishem a ministerstvem obrany; poskytuje režimu finanční prostředky. | 23.6.2011 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.