Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 724/2011 ze dne 25. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 724/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 724/2011
          ze dne 25. července 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 [1], a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (rybářská plavidla NNN), jakož i postupy pro vytvoření seznamu Evropské unie s těmito plavidly. Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.
          (2) Seznam Unie pro rybářská plavidla NNN stanoví nařízení Komise (EU) č. 468/2010 [2].
          (3) Podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 by měl seznam Unie obsahovat rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
          (4) Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008 Komise poté, co obdrží od regionálních organizací pro řízení rybolovu seznamy rybářských plavidel, u nichž se předpokládá nebo je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, aktualizuje seznam Unie.
          (5) Komise obdržela aktualizované seznamy z výročních zasedání regionálních organizací pro řízení rybolovu.
          (6) Vzhledem k tomu, že stejné plavidlo může být uvedeno na seznamu pod různými názvy a/nebo vlajkami podle doby, kdy bylo na seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu zařazeno, měl by aktualizovaný seznam Unie obsahovat různé názvy a/nebo vlajky podle toho, jak jsou uváděny příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
          (7) Nařízení (EU) č. 468/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Část B přílohy nařízení (EU) č. 468/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "ČÁST B
          Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008
          Identifikační číslo lodi podle IMO [1]/Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu | Název plavidla (předchozí název) [2] | Stát vlajky [regionální organizace pro řízení rybolovu] [2] | Zařazené na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu [2] |
          20080003 (ICCAT) | ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) | Bolívie (předchozí vlajka: Turecko) | ICCAT |
          20060010 (ICCAT) | ACROS NO. 2 | není znám (poslední známá vlajka: Honduras) | ICCAT |
          20060009 (ICCAT) | ACROS NO. 3 | není znám (poslední známá vlajka: Honduras) | ICCAT |
          7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) | Panama (předchozí vlajka: Svatý Kryštof a Nevis) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          | ALDABRA | Togo | CCAMLR, SEAFO |
          7036345 | AMORINN | Togo | CCAMLR, SEAFO |
          12290 (IATTC) / 200800007 (ICCAT) | BHASKARA No10 | není znám [IATTC] / Indonésie [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
          12291 (IATTC) / 200800008 (ICCAT) | BHASKARA No9 | není znám (poslední známá vlajka: Indonésie) | IATTC, ICCAT |
          141 (IATTC) / 200800009 (ICCAT) | BHINEKA | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          20060001 (ICCAT) | BIGEYE | není znám | ICCAT |
          20040005 (ICCAT) | BRAVO | není znám | ICCAT |
          9407 (IATTC) / 200800019 (ICCAT) | CAMELOT | není znám | IATTC, ICCAT |
          5769 (IATTC) | CARIBBEAN STAR No. 31 | není znám | IATTC |
          6803961 | CARMELA (GOLD DRAGON/ GOLDEN SUN) | není znám (poslední známé vlajky: Togo, Rovníková Guinea) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          20080002 (ICCAT) | CEVAHIR (SALIH BAYRAK TAR) | Bolívie (předchozí vlajka: Turecko) | ICCAT |
          6622642 | CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE) | Panama (předchozí vlajky: Rovníková Guinea, Spojené království) | CCAMLR, SEAFO |
          | CHERNE (BIGARO, SARGO) [CCAMLR] / BIGARO (SARGO) [SEAFO] | Mongolsko (předchozí vlajka: Togo) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          125 (IATTC) / 200800020 (ICCAT) | CHIA HAO No 66 | není znám | IATTC, ICCAT |
          8713392 | CHU LIM (YIN PENG/THOR 33) | není znám (poslední známé vlajky: Togo, Severní Korea) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          6607666 | CONSTANT (TROPIC/ISLA GRACIOSA) | není znám (poslední známé vlajky: Rovníková Guinea, Jižní Afrika) [CCAMLR] / Rovníková Guinea [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          20080001(ICCAT) | DANIAA (CARLOS) | Guinejská republika | ICCAT |
          8422852 | DOLPHIN (OGNEVKA) | Rusko (předchozí vlajka: Gruzie) [NAFO] / Rusko [SEAFO] / není uvedena vlajka (NEAFC) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          6163 (IATTC) / 200800018 (ICCAT) | DRAGON III | není znám | IATTC, ICCAT |
          8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Panama (předchozí vlajka: Seychely) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          | FU LIEN No. 1 | Gruzie | WCPFC |
          200800005 (ICCAT) | GALA I (MANARA II/ROAGAN) | není znám (poslední známé vlajky: Libye, ostrov Man) | ICCAT |
          6591 (IATTC) / 20090006 (ICCAT) | GOIDAU RUEY No 1 | není znám [IATTC] / není znám (poslední známé vlajky: Belize, Kostarika) [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
          7020126 | GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V) | Nigérie (předchozí vlajka: Belize) | CCAMLR, SEAFO |
          6719419 | GORILERO (GRAN SOL) | není znám (poslední známé vlajky: Sierra Leone, Panama) [NAFO] / není znám [NEAFC] / Sierra Leone (poslední známá vlajka: Panama) [SEAFO] | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          2009003 (ICCAT) | GUNUAR MELYAN 21 | není znám | IOTC, ICCAT |
          7322926 | HEAVY SEA (DUERO/KETA) | Panama | CCAMLR, SEAFO |
          5829 (IATTC) / 200800010 (ICCAT) | HIROYOSHI 17 | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          201000004 (ICCAT) | HOOM XIANG 11 | není znám (poslední známá vlajka: Malajsie) [IOTC] / Malajsie [ICCAT] | IOTC, ICCAT |
          7332218 | IANNIS 1 | Panama [NAFO] / není znám [NEAFC] / není znám (poslední známá vlajka: Panama) [SEAFO] | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          5833 (IATTC) / 200800011 (ICCAT) | JIMMY WIJAYA 35 | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          | JINN FENG TSAIR No 1 | Čínská Taipei | WCPFC |
          9505 (IATTC) / 200800022 (ICCAT) | JYI LIH 88 | není znám | IATTC, ICCAT |
          6905408 | KUKO (TYPHOON-1/RUBIN) [CCAMLR] / TYPHOON-1 (RUBIN) [SEAFO] | Mongolsko (předchozí vlajky: Togo, Seychely) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          9037537 | LANA (ZEUS/TRITON-1) [CCAMLR] / ZEUS (TRITON-1) [SEAFO] | Mongolsko (předchozí vlajky: Togo, Sierra Leone) [CCAMLR] / není znám (poslední známé vlajky: Togo, Sierra Leone) [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          20060007 (ICCAT) | LILA NO. 10 | není znám (poslední známá vlajka: Panama) | ICCAT |
          7388267 | LIMPOPO (ROSS/ALOS) | není znám (poslední známé vlajky: Togo, Ghana) | CCAMLR, SEAFO |
          20100003 (ICCAT) | LINGSAR 08 | Indonésie | ICCAT |
          20040007 (ICCAT) | MADURA 2 | není znám | ICCAT |
          20040008 (ICCAT) | MADURA 3 | není znám | ICCAT |
          7325746 | MAINE | Guinea (Conakry) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          20060002 (ICCAT) | MARIA | není znám | ICCAT |
          9435 (IATTC) / 200800006 (ICCAT) | MARTA LUCIA R | Kolumbie | IATTC, ICCAT |
          20060005 (ICCAT) | MELILLA NO. 101 | není znám (poslední známá vlajka: Panama) | ICCAT |
          20060004 (ICCAT) | MELILLA NO. 103 | není znám (poslední známá vlajka: Panama) | ICCAT |
          20100005 (ICCAT) | MILA A (SAMSON) | Honduras | ICCAT |
          7385174 | MURTOSA | není znám (poslední známá vlajka: Togo) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          5883 (IATTC) | MUTIARA 28 | Indonésie | IATTC |
          8721595 | NEMANSKIY | není znám | NAFO |
          14613 (IATTC) | NEPTUNE | Gruzie | IATTC, WCPFC |
          20060003 (ICCAT) | No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | není znám (poslední známá vlajka: Panama) | ICCAT |
          20060008 (ICCAT) | No. 2 CHOYU | není znám (poslední známá vlajka: Honduras) | ICCAT |
          20060011 (ICCAT) | No. 3 CHOYU | není znám (poslední známá vlajka: Honduras) | ICCAT |
          9230658 | NORTH OCEAN (JIAN YUAN/BOSTON-1) | Čína (předchozí vlajky: Gruzie, Rusko) | CCAMLR, SEAFO |
          20040006 (ICCAT) | OCEAN DIAMOND | není znám | ICCAT |
          7826233 | OCEAN LION | není znám (poslední známá vlajka: Rovníková Guinea) | IOTC, ICCAT |
          11369 (IATTC) / 200800025 (ICCAT) | ORCA | není znám (poslední známá vlajka: Belize) | IATTC, ICCAT |
          20060012 (ICCAT) | ORIENTE NO. 7 | není znám (poslední známá vlajka: Honduras) | ICCAT |
          9404285 | PARSIAN SHILA | Írán | ICCAT |
          92 (IATTC) / 200800012 (ICCAT) | PERMATA | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          5911 (IATTC) / 200800013 (ICCAT) | PERMATA 1 | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          9509 (IATTC) / 200800014 (ICCAT) | PERMATA 102 | Indonésie [IATTC] / není znám (poslední známé vlajky: Indonésie) [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
          93 (IATTC) / 200800026 (ICCAT) | PERMATA 138 | Indonésie [IATTC] / není znám [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
          5813 (IATTC) / 200800015 (ICCAT) | PERMATA 2 | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          5815 (IATTC) / 200800016 (ICCAT) | PERMATA 6 | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          5907 (IATTC) / 200800017 (ICCAT) | PERMATA 8 | Indonésie | IATTC, ICCAT |
          6706084 | RED (KABOU) | Panama (předchozí vlajka: Guinea (Conakry)) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          6818930 | REX (CONDOR/INCA) | není znám (poslední známé vlajky: Togo, Seychely) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          95 (IATTC) / 200800027 (ICCAT) | REYMAR 6 | není znám (poslední známá vlajka: Belize) | IATTC, ICCAT |
          20100002 (ICCAT) | RWAD 1 (MARINE 88) | Omán (předchozí vlajka: Svatý Kryštof) | ICCAT |
          8221947 | SENTA (SHIN TAKARA MARU) | Panama (předchozí vlajka: Japonsko) | WCPFC |
          7322897 | SIMA QIAN BARU 22 (CORVUS / GALAXY) [CCAMLR] / CORVUS [SEAFO] | Korejská lidově demokratická republika [CCAMLR] / Panama [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          200800004 (ICCAT) | SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON) | není znám (poslední známé vlajky: Libye, Spojené království) | ICCAT |
          20050001 (ICCAT) | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | není znám (poslední známá vlajka: Svatý Vincenc a Grenadiny) | ICCAT |
          7347407 | SUNNY JANE | není znám (poslední známá vlajka: Belize) | NAFO |
          9405 (IATTC) / 200800028 (ICCAT) | TA FU 1 | není znám | IATTC, ICCAT |
          13568 (IATTC) / 20090007 (ICCAT) | TCHING YE No. 6 | není znám (poslední známé vlajky: Panama, Belize) | IATTC, ICCAT |
          9319856 | TROSKY (PALOMA V) | Kambodža (předchozí vlajky: Namibie, Uruguay) [CCAMLR] / není znám [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          129 (IATTC) / 200800029 (ICCAT) | WEN TENG No. 688 | není znám (poslední známá vlajka: Belize) | IATTC, ICCAT |
          9230672 | WEST OCEAN (KIEV/DARVIN-1) | Čína (předchozí vlajky: Gruzie, Rusko) | CCAMLR, SEAFO |
          9042001 | XIONG NU BARU 33 (DRACO-1, LIBERTY) [CCAMLR] / DRACO-1 [SEAFO] ) | Korejská lidově demokratická republika [CCAMLR] / Panama [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
          | YU FONG 168 | Čínská Taipei | WCPFC |
          2009002 (ICCAT) | YU MAAN WON | není znám (poslední známá vlajka: Gruzie) | IOTC, ICCAT |
          7321374 | YUCATAN BASIN (ENXEMBRE/FONTE NOVA) | Panama (předchozí vlajka: Maroko) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
          [1] Mezinárodní námořní organizace.
          [2] Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.