Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1325 ze dne 28. července 2016 o jmenování tří členů a čtyř náhradníků Výboru regionů, navržených Irskem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1325 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 209/12
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1325
   ze dne 28. července 2016
   o jmenování tří členů a čtyř náhradníků Výboru regionů, navržených Irskem
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh irské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období paní Marii BYRNEOVÉ, pana Neala RICHMONDA a paní Rose CONWAY WALSHOVÉ se uvolnila tři místa členů Výboru regionů.
            
   
               (3)
            
               Po skončení funkčního období paní Fiony O'LOUGHLINOVÉ a pana Maurice QUINLIVANA se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů.
            
   
               (4)
            
               Po jmenování paní Deirdre FORDEOVÉ a pana Michaela MURPHYHO členy Výboru regionů se uvolnila dvě místa náhradníků tohoto výboru,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
               a)
            
               jako členové:
               
                           —
                        
                           pan Michael MURPHY, Councillor, Tipperary County Council,
                        
               
                           —
                        
                           paní Deirdre FORDEOVÁ, Councillor, Cork County Council,
                        
               
                           —
                        
                           pan Gerry MURRAY, Councillor, Mayo County Council,
                        
               a
            
   
               b)
            
               jako náhradníci:
               
                           —
                        
                           pan Barry WARD, Councillor, Dún Laoighaire/Rathdown County Council,
                        
               
                           —
                        
                           paní Irene WINTERSOVÁ, Councillor, Wicklow County Council,
                           
                        
               
                           —
                        
                           pan Eamon DOOLEY, Councillor, Offaly County Council,
                           
                        
               
                           —
                        
                           paní Dianne NOLANOVÁ, Councillor, Kerry County Council.
                           
                        
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.