Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1338 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2052 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1338 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 212/109
               
      
      ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1338
      ze dne 4. srpna 2016,
      kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2052 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (*)
      
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dne 25. ledna 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/39/SZBP (1) o jmenování pana Samuela ŽBOGARA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“ či „zvláštní zástupkyně EU“) v Kosovu.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 16. listopadu 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/2052 (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2017.
               
      
                  (3)
               
                  V návaznosti na jmenování pana Samuela ŽBOGARA do jiné funkce by měla být novou zvláštní zástupkyní EU v Kosovu na období od 1. září 2016 do 28. února 2017 jmenována paní Natalija APOSTOLOVA.
               
      
                  (4)
               
                  Rozhodnutí (SZBP) 2015/2052 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (5)
               
                  Zvláštní zástupkyně EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změna rozhodnutí (SZBP) 2015/2052
      V rozhodnutí (SZBP) 2015/2052 se článek 1 nahrazuje tímto:
      
         „Článek 1
         Zvláštní zástupce Evropské unie
         1.   Mandát pana Samuela ŽBOGARA jako zvláštního zástupce EU se prodlužuje do 31. srpna 2016.
         2.   Paní Natalija APOSTOLOVA je jmenována zvláštní zástupkyní EU v Kosovu na období od 1. září 2016 do 28. února 2017.
         3.   Na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku může být mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, rozhodne-li tak Rada.“
      
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 4. srpna 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            M. LAJČÁK
         
      
      
      
         (*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Rozhodnutí Rady 2012/39/SZBP ze dne 25. ledna 2012 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (Úř. věst. L 23, 26.1.2012, s. 5).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2052 ze dne 16. listopadu 2015 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 22).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.