Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1635 ze dne 30. srpna 2016 o zahájení budování kapacit a výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva vojenskou operací Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1635 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 243/11
            
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/1635
   ze dne 30. srpna 2016
   o zahájení budování kapacit a výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva vojenskou operací Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (1), a zejména na článek 2a a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/993 (2), kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778, se do uvedeného rozhodnutí vložil článek 2a s cílem přidat napomáhání při rozvoji kapacit a při výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva, pokud jde o úkoly v oblasti prosazování práva na moři, zejména za účelem předcházení převaděčství a obchodování s lidmi jako podpůrný úkol operace EUNAVFOR MED SOPHIA.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 2a odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 stanoví, že pokud Politický a bezpečnostní výbor rozhodne, že byly provedeny nezbytné přípravy, zejména pokud jde o vytvoření sil a prověrky pro účastníky výcviku, má operace EUNAVFOR MED SOPHIA napomáhat na volném moři ve svém dohodnutém operačním prostoru při rozvoji kapacit a při výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva, pokud jde o úkoly v oblasti prosazování práva na moři, zejména za účelem předcházení převaděčství a obchodování s lidmi.
            
   
               (3)
            
               Velitel operace EU ujistil Politický a bezpečnostní výbor, že nezbytné přípravy pro to, aby vykonávání tohoto podpůrného úkolu mohlo být zahájeno, byly provedeny.
            
   
               (4)
            
               Operaci EUNAVFOR MED SOPHIA by proto mělo být povoleno, aby zahájila ve svém dohodnutém operačním prostoru napomáhání při budování kapacit a při výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva na volném moři, jak je stanoveno v článku 2a rozhodnutí (SZBP) 2015/778.
            
   
               (5)
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Operace EUNAVFOR MED SOPHIA začne ve svém dohodnutém operačním prostoru pomáhat při budování kapacit a při výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva na volném moři, jak je stanoveno v článku 2a rozhodnutí (SZBP) 2015/778.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 30. srpna 2016.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/993 ze dne 20. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 162, 21.6.2016, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.