Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1670 ze dne 12. září 2016 o jmenování jednoho člena a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1670 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 249/37
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1670
   ze dne 12. září 2016
   o jmenování jednoho člena a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh italské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 (4) nahradil dne 16. prosince 2015 pan Andrea BALLARÈ pana Antonia DECARA ve funkci náhradníka Výboru regionů.
            
   
               (2)
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byl pan Piero FASSINO (Sindaco del Comune di Torino) navržen, se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
   
               (3)
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byl pan Andrea BALLARÈ (Sindaco di Novara) navržen, se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů.
            
   
               (4)
            
               Po skončení funkčního období paní Francesky BALZANIOVÉ se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
               a)
            
               jako člen:
               
                           —
                        
                           pan Piero FASSINO, (Consigliere del Comune di Torino (TO)) (změna mandátu),
                        
               a
            
   
               b)
            
               jako náhradníci:
               
                           —
                        
                           pan Andrea BALLARÈ, (Consigliere del Comune di Novara (NO)) (změna mandátu),
                        
               
                           —
                        
                           pan Guido MILANA, (Consigliere del Comune di Olevano Romano (RM)).
                        
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 12. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 ze dne 16. prosince 2015 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů (Úř. věst. L 331, 17.12.2015, s. 29).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.