Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/1697 ze dne 16. září 2016 o jmenování členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Finskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1697 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 256/6
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2016/1697
   ze dne 16. září 2016
   o jmenování členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Finskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,
   s ohledem na návrh finské vlády,
   s ohledem na stanovisko Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. září 2015 a dne 1. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/1600 (1) a 2015/1790 (2) o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období paní Marianne MUONAOVÉ, se uvolnilo místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Paní Tiina VALLANDEROVÁ, Senior Advisor on International Affairs, Finnish Confederation for Professionals SITK, je jmenována členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2020.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 16. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1600 ze dne 18. září 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 53).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1790 ze dne 1. října 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 260, 7.10.2015, s. 23).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.