Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1748 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1748 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 264/38
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1748
   ze dne 29. září 2016,
   kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na článek 5 a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.
            
   
               (2)
            
               Dne 7. září 2016 pozměnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
   
               (3)
            
               Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.
   
   
      PŘÍLOHA
      I.   Údaje o níže uvedených osobách zařazených na seznam obsažený v příloze I rozhodnutí 2011/486/SZBP se nahrazují těmito údaji.
      
      
         „A.   Osoby spojené s Talibanem
         
         
                     13)
                  
                     
                        Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (také znám jako a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).
                     
                        Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v letech 1956–1957. Místo narození: a) vesnice Charmistan, oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) vesnice Khwaja Marghi, oblast Naua, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) pochází z provincie Gahzní, ale později žil v Orúzgánu, b) od konce roku 2012 stínový guvernér Talibanu pro provincii Orúzgán. c) od července roku 2016 je členem vojenské komise, d) příslušník kmene Hotak. Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.
                  
         
                     35)
                  
                     Shahabuddin Delawar
                     
                        Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: a) 1957, b) 1953. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: číslo afghánského pasu OA296623. Další informace: a) zástupce vedoucího velvyslanectví Talibanu v Rijádu, Saúdská Arábie do dne 25. září 1998, b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.
                  
         
                     44)
                  
                     
                        Din Mohammad Hanif (také znám jako a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)
                     
                        Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1955, b)1.1.1969 (jako Iadena Mohammad). Místo narození: a) vesnice Shakarlab, oblast Yaftali Pain, provincie Badachšán, Afghánistán, b) Badachšán (jako Iadena Mohammad). Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad). Další informace: a) člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     53)
                  
                     
                        Sayyed Mohammed Haqqani (také znám jako Sayyed Mohammad Haqqani).
                     
                        Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1965. Místo narození: vesnice Chaharbagh, oblast Arghandab, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Akora Khattak, Pákistán, b) předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, c) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, d) od června roku 2010 je členem nejvyšší rady Talibanu, e) příslušník kmene Barakzay. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Údajně zemřel v lednu roku 2016. Datum zařazení na seznam OSN:31.1.2001.
                     
                        Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                     
                     Sayyed Mohammed Haqqani je ve spojení s Gulbbudinem Hekmatyarem a byl dlouhodobým stoupencem mully Mohammeda Omara. Ve funkci ředitele pro správní záležitosti za vlády Talibanu obstarával afghánské průkazy totožnosti pro cizince napojené na Al-Kajdu, kteří bojovali v Afghánistánu, a získával od nich značné finanční prostředky.
                     Sayyed Mohammed Haqqani se v letech 2003 a 2004 několikrát setkal s Aimanem Muhammedem Rabi al-Zawahirim a Farhadem, tajemníkem Mohammeda Omara. V bazaru Qissy Khwaniho v Péšaváru, Pákistán, otevřel knihkupectví, jež bylo zapojeno do financování Talibanu. V březnu roku 2009 stále aktivně působil jako velitel povstaleckých skupin Talibanu.
                  
         
                     64)
                  
                     
                        Khairullah Khairkhwah (také znám jako a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).
                     
                        Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Herát (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) mluvčí talibanské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, d) ministr vnitra za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1963, b)1. ledna 1967 (pod jménem Khirullah Said Wali Khairkhwa). Místo narození: a) vesnice Poti, oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán, b) Kandahár. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Další informace: a) příslušník kmene Popalzai. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     66)
                  
                     Jan Mohammad Madani Ikram
                     
                        Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: chargé d'affaires, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: 1954–1955. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) příslušník kmene Alízáí. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     72)
                  
                     
                        Fazl Mohammad Mazloom (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).
                     
                        Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.
                     
                        Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                     
                     Fazl Mohammad Mazloom byl blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara a pomohl mu zřídit vládu Talibanu. Mazloom byl ve výcvikovém táboře Al-Farouq zřízeném Al-Kajdou. Věděl, že Taliban poskytoval pomoc Islámskému hnutí Uzbekistánu v podobě finanční, zbrojní a logistické podpory výměnou za poskytnutí vojáků Talibanu.
                     V říjnu roku 2001 velel přibližně 3 000 vojákům Talibanu na vojenské frontě v provincii Tachár.
                  
         
                     82)
                  
                     
                        Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).
                     
                        Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra komunikací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) oblast Ghorak, provincie Kandahár, Afghánistán, b) oblast Nesh, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Příslušník kmene Popalzai. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Zemřel v listopadu roku 2015. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     88)
                  
                     
                        Nurullah Nuri (také znám jako Norullah Noori).
                     
                        Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně rok 1958, b)1. ledna 1967. Místo narození: oblast Šachdžoj, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Další informace: a) příslušník kmene Tokhi. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     90)
                  
                     Mohammed Omar Ghulam Nabi
                     
                        Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vůdce věřících („Amír al-Muminín“), Afghánistán. Datum narození: a) přibližně v roce 1966, b) v roce 1960, c) v roce 1953. Místo narození: a) vesnice Naw Deh, oblast Deh Rawud, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) vesnice Noori, oblast Majwand, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) jméno otce je Ghulam Nabi, také znám jako Mulla Musafir, b) nemá levé oko, c) švagr Ahmada Jana Akhundzada Skukoora Akhundzada, d) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, e) příslušník kmene Hotak. Údajně zemřel v dubnu roku 2013. Datum zařazení na seznam OSN:31.1.2001.
                     
                        Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                     
                     Mohammed Omar má titul „Velitel věřících Afghánského islámského emirátu“ a je nejvyšším vůdcem hnutí Taliban v hierarchii Talibanu. V letech předcházejících útokům ze dne 11. září 2001 ve Spojených státech poskytoval útočiště Usámovi bin Ládinovi a jeho síti Al-Kajda. Od roku 2001 vede Taliban proti vládě Afghánistánu a jejím spojencům v Afghánistánu.
                     Mohammedu Omarovi jsou věrní jiní významní vojenští velitelé v regionu, jako je Jalaluddin Haqqani. S Mohammedem Omarem a s Talibanem spolupracuje i Gulbuddin Hekmatyar.
                  
         
                     97)
                  
                     
                        Mohammad Hasan Rahmani (také znám jako Gud Mullah Mohammad Hassan).
                     
                        Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kandahár (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) oblast Deh Rawud, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) oblast Chora, provincie Orúzgán, Afghánistán, c) oblast Charchino, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) místo pravé nohy má protézu, b) od poloviny roku 2013 člen nejvyšší rady Talibanu, v březnu roku 2010 byl náměstkem mully Mohammeda Omara, c) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, d) příslušník kmene Ašekzáí. Zemřel dne 9. února 2016. Datum zařazení na seznam OSN:23.2.2001.
                  
         
                     113)
                  
                     Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan
                     
                        Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu; b) náměstek ministra zahraničních věcí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: Qala-e-Abbas, území Shah Mazar, oblast Baraki Barak, provincie Lógr, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     119)
                  
                     
                        Abdul-Haq Wassiq (také znám jako a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).
                     
                        Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1975, b) v roce 1971. Místo narození: vesnice Gharib, oblast Chugjaní, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Datum zařazení na seznam OSN:31.1.2001.
                     
                        Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                     
                     Abdul-Haq Wassiq je spojencem Gulbbudina Hekmatyara. Za vlády Talibanu zastával postupně funkce místního velitele v provinciích Nímróz a Kandahár. Poté se stal zástupcem generálního ředitele zpravodajské služby a byl podřízen Qari Ahmadullahovi. V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky Al-Kajdy a za jejich výcvikové tábory v Afghánistánu. Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Talibanu v jižním Afghánistánu.
                  
         
                     123)
                  
                     
                        Mohammad Zahid (také znám jako a) Jan Agha Ahmadzai, b) Zahid Ahmadzai).
                     
                        Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000). Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam OSN:25.1.2001.
                  
         
                     139)
                  
                     Rahmatullah Shah Nawaz
                     
                        Jméno (původní přepis):
                     
                     
                        Titul: Alhaj Označení: není k dispozici Datum narození: a) 1981 b) 1982 Místo narození: Shadal (varianta Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghánistán Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Qari Rahmat (dříve uváděn jako) b) Kari Rahmat Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: Afghánistán Pas č.: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: a) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghánistán b) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghánistán c) Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province, Afghánistán d) Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afghánistán Zařazen na seznam dne:21. srpna 2014 (pozměněno dne 21. července 2016) Další informace: Fyzický popis: barva očí: hnědá, barva vlasů: černá, váha: 77–81 kg, výška: 178 cm, krátký až středně dlouhý černý plnovous, krátké černé vlasy. Příslušník kmene Shinwari, části Sepahi. Velitel Talibanu přinejmenším od února 2010. Od dubna 2015 vybírá jménem Talibanu daně a úplatky. Úzce spolupracuje s příslušníky Talibanu v provincii Nangarhár v Afghánistánu, poskytuje jim informace a vedení a zajišťuje jim bydlení a zbraně; pokládá improvizovaná výbušná zařízení a provádí útoky proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) a afghánským jednotkám. Je zapojen do obchodování s drogami a ve vesnici Abdulkhel v oblasti Achin v afghánské provincii Nangarhár provozuje laboratoř na výrobu heroinu. Datum zařazení na seznam OSN:21.8.2014.“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.