Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1816 ze dne 7. října 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Nizozemským královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1816 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 278/44
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1816
   ze dne 7. října 2016
   o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Nizozemským královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh nizozemské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1573 (4) nahradil dne 18. září 2015 pan J.A. (John) JORRITSMA pana R.E. (Ralpha) DE VRIESE ve funkci člena.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období pana J.A. (Johna) JORRITSMY se uvolnilo místo člena Výboru regionů,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako člen:
   
               —
            
               pan K. (Klaas) KIELSTRA, Gedeputeerde in de provincie Fryslân.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 7. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1573 ze dne 18. září 2015 o jmenování čtyř nizozemských členů a pěti nizozemských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 245, 22.9.2015, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.