Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1860 ze dne 17. října 2016 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Italskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1860 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 284/31
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1860
   ze dne 17. října 2016
   o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Italskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh italské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 (4) nahradil dne 16. prosince 2015 pan Antonio DECARO pana Ignazia MARINA ve funkci člena Výboru regionů a pan Andrea BALLARÈ nahradil pana Antonia DECARA ve funkci náhradníka Výboru regionů. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/643 (5) byl dne 21. dubna 2016 pan Mauro D'ATTIS opětovně jmenován do Výboru regionů, aby byl zohledněn jeho nový mandát. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/1670 (6) byl dne 12. září 2016 pan Andrea BALLARÈ opětovně jmenován do Výboru regionů, aby byl zohledněn jeho nový mandát.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období pana Maura D'ATTISE a pana Antonia DECARA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.
            
   
               (3)
            
               Po jmenování pana Andrey BALLARÈHO členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
               a)
            
               jako členové:
               
                           —
                        
                           pan Mauro D'ATTIS, Consigliere del Comune di Brindisi (BR) (změna mandátu),
                        
               
                           —
                        
                           pan Andrea BALLARÈ, Consigliere del Comune di Novara (NO)
                           
                        
               a
            
   
               b)
            
               jako náhradník:
               
                           —
                        
                           pan Antonio DECARO, Sindaco del Comune di Bari (BA).
                        
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 17. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. SÓLYMOS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 ze dne 16. prosince 2015 o jmenování jednoho italského člena a jedné italské náhradnice Výboru regionů (Úř. věst. L 331, 17.12.2015, s. 29).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/643 ze dne 21. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 35).
   
      (6)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1670 ze dne 12. září 2016 o jmenování jednoho člena a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou (Úř. věst. L 249, 16.9.2016, s. 37).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.