Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1981 ze dne 8. listopadu 2016 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Švédským královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1981 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 305/29
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1981
   ze dne 8. listopadu 2016
   o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Švédským královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh švédské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1203 (4) nahradila dne 20. července 2015 paní Ingeborg WIKSTENOVÁ pana Kentha LÖVGRENA ve funkci náhradníka Výboru regionů.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období paní Ingeborg WIKSTENOVÉ se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenován jako náhradník:
   
               —
            
               pan Mohamad HASSAN, Ledamot i kommunfullmäktige, Uppsala kommun.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1203 ze dne 20. července 2015 o jmenování tří švédských členů a šesti švédských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 195, 23.7.2015, s. 44).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.