Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1985 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1985 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               LI 305/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1985
   ze dne 14. listopadu 2016,
   kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem ke zhoršující se situaci v Sýrii by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP zařazeno dalších osmnáct osob.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      V Bruselu dne 14. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s.14.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňují níže uvedené osoby:
      
         Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článků 27 a 28
      
      A.   Osoby
      
      
         
                      
                  
                     Jméno
                  
                     Identifikační údaje
                  
                     Odůvodnění
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
                     „217.
                  
                     Atef Naddaf
                  
                     datum narození: 1956
                     místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku
                  
                     Ministr pro vysokoškolské vzdělávání;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     218.
                  
                     Hussein Makhlouf (také znám jako Makhluf)
                  
                     datum narození: 1964
                     místo narození: Lattakia
                     bývalý guvernér provincie Damašek
                  
                     Ministr pro místní správu;
                     jmenován v červenci 2016;
                     bratranec Ramiho Makhloufa
                  
                     14.11.2016
                  
                     219.
                  
                     Ali Al-Zafir (také znám jako al-Dafeer)
                  
                     datum narození: 1962
                     místo narození: Tartus
                  
                     Ministr komunikací a technologie;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     220.
                  
                     Ali Ghanem
                  
                     datum narození: 1963
                     místo narození: Damašek
                  
                     Ministr pro ropu a nerostné suroviny;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     221.
                  
                     Mohammed (také znám jako Mohamed,Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (také znám jako Tourjuman)
                  
                     datum narození: 1966
                     místo narození: Damašek
                  
                     Ministr informací;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     222.
                  
                     Mohammed (také znám jako Mohamed) Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (také znám jako al-Ahmad)
                  
                     datum narození: 1961
                     místo narození: Lattakia
                  
                     Ministr kultury;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     223.
                  
                     Ali Hamoud (také znám jako Hammoud)
                  
                     datum narození: 1964
                     místo narození: Tartus
                  
                     Ministr dopravy;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     224.
                  
                     Mohammed Zuhair (také znám jako Zahir) Kharboutli
                  
                     místo narození: Damašek
                  
                     Ministr pro elektrickou energii;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     225.
                  
                     Maamoun Hamdan
                  
                     datum narození: 1958
                     místo narození: Damašek.
                  
                     Ministr financí;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     226.
                  
                     Nabil al-Hasan (také znám jako al-Hassan)
                  
                     datum narození: 1963
                     místo narození: Aleppo.
                  
                     Ministr pro vodní zdroje;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     227.
                  
                     Ahmad al-Hamu (také znám jako al-Hamo)
                  
                     datum narození: 1947
                  
                     Ministr průmyslu;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     228.
                  
                     Abdullah al-Gharbi (také znám jako al-Qirbi)
                  
                     datum narození: 1962
                     místo narození: Damašek
                  
                     Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     229.
                  
                     Abdullah Abdullah
                  
                     datum narození: 1956
                  
                     Státní ministr;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     230.
                  
                     Salwa Abdullah
                  
                     datum narození: 1953
                     místo narození: Kunejtra.
                  
                     Státní ministr;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     231.
                  
                     Rafe'a Abu Sa'ad (také znám jako Saad)
                  
                     datum narození: 1954
                     místo narození: vesnice Habran (provincie Sweida)
                  
                     Státní ministr;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     232.
                  
                     Wafiqa Hosni
                  
                     datum narození: 1952
                     místo narození: Damašek
                  
                     Státní ministr;
                     jmenován v červenci 2016
                  
                     14.11.2016
                  
                     233.
                  
                     Rima Al-Qadiri (také znám jako Al-Kadiri)
                  
                     datum narození: 1963
                     místo narození: Damašek
                  
                     Ministr sociálních věcí (od srpna 2015)
                  
                     14.11.2016
                  
                     234.
                  
                     Duraid Durgham
                  
                      
                  
                     Guvernér syrské centrální banky;
                     odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky, která je rovněž zařazena na seznam
                  
                     14.11.2016“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.