Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2025 ze dne 8. listopadu 2016 o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Polskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2025 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 313/23
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2025
   ze dne 8. listopadu 2016
   o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Polskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh polské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), 2015/190 (2) a 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období pana Jacka PROTASE, pan Marka SOWY a pana Jerzyho ZAJĄKAŁY se uvolnila tři místa členů Výboru regionů.
            
   
               (3)
            
               Po skončení funkčního období pana Krysztofa PASZYKA se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů.
            
   
               (4)
            
               Po jmenování pana Władysława ORTYLA členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
               a)
            
               jako členové:
               
                           —
                        
                           pan Gustaw Marek BRZEZIN, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
                        
               
                           —
                        
                           pan Władysław ORTYL, Marszałek Województwa Podkarpackiego,
                           
                        
               
                           —
                        
                           pan Dariusz Antoni STRUGAŁA, Burmistrz Miasta I Gminy Jaraczewo,
                           
                        
               a
            
   
               b)
            
               jako náhradníci:
               
                           —
                        
                           pan Jacek KRUPA, Marszałek Województwa Malopolskiego,
                        
               
                           —
                        
                           pan Wojciech SAŁUGA, Marszałek Województwa Śląskiego.
                        
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.