Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2114 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2016) 7715)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2114 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 327/92
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2114
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7715)
      
   
   (Pouze anglické, české, francouzské, chorvatské, italské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, řecké a španělské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Propuštění dovezených regulovaných látek do volného oběhu v Unii podléhá množstevním limitům.
            
   
               (2)
            
               Komise je povinna uvedené limity stanovit a přidělit kvóty podnikům.
            
   
               (3)
            
               Komise je dále povinna stanovit množství regulovaných látek jiných než hydrochlorfluoruhlovodíků, která lze použít pro základní laboratorní a analytická použití, a podniky, které mohou dané látky používat.
            
   
               (4)
            
               Stanovením kvót přidělených pro základní laboratorní a analytická použití se musí, s uplatněním nařízení Komise (EU) č. 537/2011 (2), zajistit dodržování množstevních limitů uvedených v čl. 10 odst. 6 nařízení (ES) č. 1005/2009. Jelikož tyto množstevní limity zahrnují množství hydrochlorfluoruhlovodíků povolená pro laboratorní a analytická použití, mělo by se toto přidělení vztahovat i na výrobu a dovoz hydrochlorfluoruhlovodíků pro tato použití.
            
   
               (5)
            
               Komise zveřejnila oznámení podnikům, které mají v roce 2017 v úmyslu dovážet do Evropské unie regulované látky poškozující ozonovou vrstvu, nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu požádat na rok 2017 o kvóty na tyto látky určené k laboratorním a analytickým použitím (3), a na základě toho obdržela prohlášení o zamýšlených dovozech na rok 2017.
            
   
               (6)
            
               Množstevní limity a kvóty by měly být určeny na období od 1. ledna do 31. prosince 2017, což odpovídá ročnímu cyklu podávání zpráv podle Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Množstevní limity pro propuštění do volného oběhu
   V roce 2017 může být ze zdrojů mimo Unii propuštěno do volného oběhu v Unii níže uvedené množství regulovaných látek, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1005/2009:
   
               Regulované látky
            
               Množství (v kilogramech potenciálu poškozování ozonové vrstvy)
            
               Skupina I (chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) a skupina II (jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky)
            
               3 396 350,00
            
               Skupina III (halony)
            
               22 854 750,00
            
               Skupina IV (tetrachlormethan)
            
               22 330 561,00
            
               Skupina V (1,1,1-trichlorethan)
            
               1 700 000,00
            
               Skupina VI (methylbromid)
            
               780 720,00
            
               Skupina VII (hydrobromfluoruhlovodíky)
            
               3 650,48
            
               Skupina VIII (hydrochlorfluoruhlovodíky)
            
               5 947 011,50
            
               Skupina IX (bromchlormethan)
            
               324 012,00
            
   Článek 2
   Přidělení kvót pro propuštění do volného oběhu
   1.   Kvóty na chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy I na účely uvedené v téže příloze.
   2.   Kvóty na halony na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy II na účely uvedené v téže příloze.
   3.   Kvóty na tetrachlormethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy III na účely uvedené v téže příloze.
   4.   Kvóty na 1,1,1-trichlorethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy IV na účely uvedené v téže příloze.
   5.   Kvóty na methylbromid na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy V na účely uvedené v téže příloze.
   6.   Kvóty na hydrobromfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy VI na účely uvedené v téže příloze.
   7.   Kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy VII na účely uvedené v téže příloze.
   8.   Kvóty na bromchlormethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se přidělují podnikům podle přílohy VIII na účely uvedené v téže příloze.
   9.   Individuální kvóty pro podniky jsou stanoveny v příloze IX.
   Článek 3
   Kvóty pro laboratorní a analytická použití
   Kvóty pro dovoz a výrobu regulovaných látek pro laboratorní a analytická použití na rok 2017 se přidělují podnikům uvedeným v příloze X.
   Maximální množství přidělená uvedeným podnikům, která lze v roce 2017 vyrobit nebo dovézt pro laboratorní a analytická použití, jsou stanovena v příloze XI.
   Článek 4
   Doba platnosti
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017 a jeho použitelnost skončí dnem 31. prosince 2017.
   Článek 5
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno těmto podnikům:
   
               1
            
               
                           Abcr GmbH
                        
                           Im Schlehert 10
                        
                           76187 Karlsruhe
                        
                           Německo
                        
            
               2
            
               
                           AGC Chemicals Europe, Ltd.
                        
                           York House, Hillhouse International
                        
                           FY5 4QD Thornton Cleveleys
                        
                           Spojené království
                        
            
               3
            
               
                           Airbus Operations SAS
                        
                           Route de bayonne 316
                        
                           31300 Toulouse
                        
                           Francie
                        
            
               4
            
               
                           Albemarle Europe SPRL
                        
                           Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9
                        
                           B-1348 Louvain-la-Neuve
                        
                           Belgie
                        
            
               5
            
               
                           ARKEMA FRANCE
                        
                           Rue Estienne-d'Orves 420
                        
                           92705 COLOMBES Cedex
                        
                           Francie
                        
            
               6
            
               
                           ATELIERS BIGATA
                        
                           Rue Jean-Baptiste-Perrin 10
                        
                           33320 Eysines
                        
                           Francie
                        
            
               7
            
               
                           BASF Agri-Production S.A.S.
                        
                           Rue de Verdun 32
                        
                           76410 Saint-Aubin Les Elbeuf
                        
                           Francie
                        
            
               8
            
               
                           Bayer CropScience AG
                        
                           Alfred-Nobel-S. 50
                        
                           40789 Monheim
                        
                           Německo
                        
            
               9
            
               
                           Biovit d.o.o.
                        
                           Matka Laginje 13
                        
                           HR-42000 Varazdin
                        
                           Chorvatsko
                        
            
               10
            
               
                           Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG
                        
                           Buetzflether Sand 2
                        
                           21683 Stade
                        
                           Německo
                        
            
               11
            
               
                           Ceram Optec SIA
                        
                           Skanstes street 7 K-1
                        
                           LV-1013 Riga
                        
                           Lotyšsko
                        
            
               12
            
               
                           Chemours Netherlands B.V.
                        
                           Baanhoekweg 22
                        
                           3313LA Dordrecht
                        
                           Nizozemsko
                        
            
               13
            
               
                           Daikin Refrigerants Europe GmbH
                        
                           Industriepark Höchst
                        
                           65926 Frankfurt am Main
                        
                           Německo
                        
            
               14
            
               
                           DIVERCHIM SA
                        
                           RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6
                        
                           95700 Roissy-en-France
                        
                           Francie
                        
            
               15
            
               
                           Dyneon GmbH
                        
                           Industrieparkstr. 1
                        
                           84508 Burgkirchen
                        
                           Německo
                        
            
               16
            
               
                           EAF protect s.r.o.
                        
                           Karlovarská 131/50
                        
                           35002 Cheb 2
                        
                           Česká republika
                        
            
               17
            
               
                           F-Select GmbH
                        
                           Grosshesseloherstr. 18
                        
                           81479 Munich
                        
                           Německo
                        
            
               18
            
               
                           Fenix Fluor Limited
                        
                           Rocksavage Site
                        
                           WA7 JE Runcorn, Cheshire
                        
                           Spojené království
                        
            
               19
            
               
                           Fire Fighting Enterprises Ltd
                        
                           Hunting Gate 9
                        
                           SG4 0TJ Hitchin
                        
                           Spojené království
                        
            
               20
            
               
                           GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
                        
                           Ruhrstr. 113
                        
                           22761 Hamburg
                        
                           Německo
                        
            
               21
            
               
                           GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
                        
                           VIA FERRI ROCCO 32
                        
                           70022 ALTAMURA
                        
                           Itálie
                        
            
               22
            
               
                           GlaxoSmithKline
                        
                           Cobden Street
                        
                           DD10 8EA Montrose
                        
                           Spojené království
                        
            
               23
            
               
                           Halon & Refrigerant Services Ltd
                        
                           J Reid Trading Estate, Factory Road
                        
                           CH5 2QJ Sandycroft
                        
                           Spojené království
                        
            
               24
            
               
                           Honeywell Fluorine Products Europe BV
                        
                           Laarderhoogtweg 18
                        
                           1101 EA Amsterdam
                        
                           Nizozemsko
                        
            
               25
            
               
                           Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH
                        
                           Wunstorfer S. 40
                        
                           30926 Seelze
                        
                           Německo
                        
            
               26
            
               
                           Hovione FarmaCiencia SA
                        
                           Quinta de S. Pedro – Sete Casas
                        
                           2674-506 Loures
                        
                           Portugalsko
                        
            
               27
            
               
                           Hudson Technologies Europe S.r.l.
                        
                           Via degli Olmetti 5
                        
                           00060 Formello
                        
                           Itálie
                        
            
               28
            
               
                           ICL-IP Europe B.V.
                        
                           Fosfaatweg 48
                        
                           1013 BM Amsterdam
                        
                           Nizozemsko
                        
            
               29
            
               
                           INTERGEO LTD
                        
                           INDUSTRIAL PARK OF THERMI
                        
                           57001 THESSALONIKI
                        
                           Řecko
                        
            
               30
            
               
                           Labmix24 GmbH
                        
                           Jonas-Elkan-Weg 4
                        
                           46499 Hamminkeln
                        
                           Německo
                        
            
               31
            
               
                           LABORATORIOS MIRET S.A.
                        
                           Geminis 4
                        
                           08228 Terrassa
                        
                           Španělsko
                        
            
               32
            
               
                           LGC Standards GmbH
                        
                           Mercatorstr. 51
                        
                           46485 Wesel
                        
                           Německo
                        
            
               33
            
               
                           Ludwig-Maximilians-University
                        
                           Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)
                        
                           DE-81377 Munich
                        
                           Německo
                        
            
               34
            
               
                           Mebrom NV
                        
                           Antwerpsesteenweg 45
                        
                           2830 Willebroek
                        
                           Belgie
                        
            
               35
            
               
                           Merck KGaA
                        
                           Frankfurter Strasse 250
                        
                           64293 Darmstadt
                        
                           Německo
                        
            
               36
            
               
                           Meridian Technical Services Limited
                        
                           Hailey Road 14
                        
                           DA18 4AP Erith
                        
                           Spojené království
                        
            
               37
            
               
                           Mexichem UK Limited
                        
                           The Heath Business and Technical Park
                        
                           WA7 4QX Runcorn, Cheshire
                        
                           Spojené království
                        
            
               38
            
               
                           P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.
                        
                           Szczecinska 45
                        
                           80-392 Gdan sk
                        
                           Polsko
                        
            
               39
            
               
                           PANREAC QUIMICA S.L.U.
                        
                           C/Garraf 2
                        
                           E08210 Barcelona
                        
                           Španělsko
                        
            
               40
            
               
                           Quality Control North West
                        
                           Poplar Grove
                        
                           SK2 7JE Stockport
                        
                           Spojené království
                        
            
               41
            
               
                           R.P. CHEM s.r.l.
                        
                           Via San Michele 47
                        
                           31032 Casale sul Sile (TV)
                        
                           Itálie
                        
            
               42
            
               
                           Safety Hi-Tech srl
                        
                           Via di Porta Pinciana 6
                        
                           00187 Roma
                        
                           Itálie
                        
            
               43
            
               
                           Savi Technologie sp. z o.o.
                        
                           Psary Wolnosci 20
                        
                           51-180 Wroclaw
                        
                           Polsko
                        
            
               44
            
               
                           SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl
                        
                           Rue de Luzais 80
                        
                           38070 Saint-Quentin-Fallavier
                        
                           Francie
                        
            
               45
            
               
                           Sigma-Aldrich Chemie GmbH
                        
                           Riedstraße 2
                        
                           89555 Steinheim
                        
                           Německo
                        
            
               46
            
               
                           SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD
                        
                           The Old Brickyard, New Road
                        
                           SP8 4XT Gillingham, DORSET
                        
                           Spojené království
                        
            
               47
            
               
                           Solvay Fluor GmbH
                        
                           Hans-Boeckler-Allee 20
                        
                           30173 Hannover
                        
                           Německo
                        
            
               48
            
               
                           Solvay Specialty Polymers France SAS
                        
                           Avenue de la Republique
                        
                           39501 Tavaux Cedex
                        
                           Francie
                        
            
               49
            
               
                           Solvay Specialty Polymers Italy SpA
                        
                           Viale Lombardia 20
                        
                           20021 Bollate
                        
                           Itálie
                        
            
               50
            
               
                           SPEX CertiPrep LTD
                        
                           Dalston Gardens 2
                        
                           HA7 1BQ Stanmore
                        
                           Spojené království
                        
            
               51
            
               
                           Sterling Chemical Malta Limited
                        
                           V. Dimech Street 4
                        
                           1504 FLORIANA
                        
                           Malta
                        
            
               52
            
               
                           Sterling SpA
                        
                           Via della Carboneria 30
                        
                           06073 Solomeo – Corciano (PG)
                        
                           Itálie
                        
            
               53
            
               
                           Syngenta Limited
                        
                           Priestley Road Surrey Research Park 30
                        
                           GU2 7YH Guildford
                        
                           Spojené království
                        
            
               54
            
               
                           Tazzetti SAU
                        
                           Calle Roma 2
                        
                           28813 Torres de la Alameda
                        
                           Španělsko
                        
            
               55
            
               
                           Tazzetti SpA
                        
                           Corso Europa 600/A
                        
                           10088 Volpiano
                        
                           Itálie
                        
            
               56
            
               
                           TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
                        
                           Werner-von-Siemens-S. 18
                        
                           D-97076 Würzburg
                        
                           Německo
                        
            
               57
            
               
                           Thomas Swan & Co. Ltd.
                        
                           Rotary Way
                        
                           DH8 7ND Consett County Durham
                        
                           Spojené království
                        
            
               58
            
               
                           VALLISCOR EUROPA LIMITED
                        
                           3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock
                        
                           D01 YE64 Dublin 1
                        
                           Irsko
                        
            
               59
            
               
                           VALVITALIA SPA – EUSEBI DIVISION
                        
                           PIAZZA SIGMUND FREUD 1
                        
                           20154 MILANO
                        
                           Itálie
                        
            
                
            
                
            
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Miguel ARIAS CAÑETE
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 147, 2.6.2011, s. 4).
   
      (3)  Úř. věst. C 40, 3.2.2016, s. 8.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Skupiny I a II
      
      Dovozní kvóty na chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny a technologická činidla na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Abcr GmbH (DE)
                  Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
                  Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)
                  Syngenta Limited (UK)
                  Tazzetti SAU (ES)
                  Tazzetti SpA (IT)
                  TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Skupina III
      
      Dovozní kvóty na halony přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny nebo pro kritická použití na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Abcr GmbH (DE)
                  ARKEMA FRANCE (FR)
                  ATELIERS BIGATA (FR)
                  BASF Agri-Production S.A.S. (FR)
                  EAF protect s.r.o. (CZ)
                  Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)
                  GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)
                  Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)
                  INTERGEO LTD (EL)
                  Meridian Technical Services Limited (UK)
                  P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)
                  Safety Hi-Tech srl (IT)
                  Savi Technologie sp. z o.o. (PL)
                  VALVITALIA SPA – EUSEBI DIVISION (IT)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Skupina IV
      
      Dovozní kvóty na tetrachlormethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina nebo technologické činidlo na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Abcr GmbH (DE)
                  ARKEMA FRANCE (FR)
                  Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)
                  Ceram Optec SIA (LV)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Skupina V
      
      Dovozní kvóty na 1,1,1–trichlorethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  ARKEMA FRANCE (FR)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         Skupina VI
      
      Dovozní kvóty na methylbromid přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Albemarle Europe SPRL (BE)
                  GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)
                  ICL-IP Europe B.V. (NL)
                  Mebrom NV (BE)
                  Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VI
      
         Skupina VII
      
      Dovozní kvóty na hydrobromfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Abcr GmbH (DE)
                  GlaxoSmithKline (UK)
                  Hovione FarmaCiencia SA (PT)
                  R.P. CHEM s.r.l. (IT)
                  Sterling Chemical Malta Limited (MT)
                  Sterling SpA (IT)
                  VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VII
      
         Skupina VIII
      
      Dovozní kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Abcr GmbH (DE)
                  AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)
                  ARKEMA FRANCE (FR)
                  Bayer CropScience AG (DE)
                  Chemours Netherlands B.V. (NL)
                  Dyneon GmbH (DE)
                  Fenix Fluor Limited (UK)
                  Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
                  Solvay Fluor GmbH (DE)
                  Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
                  Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)
                  Tazzetti SAU (ES)
                  Tazzetti SpA (IT)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA VIII
      
         Skupina IX
      
      Dovozní kvóty na bromchlormethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
      
                  
                     Společnost
                  
                  Albemarle Europe SPRL (BE)
                  ICL-IP Europe B.V. (NL)
                  LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)
                  Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
                  Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IX
      (obchodně citlivá informace – důvěrné – nezveřejní se)
   
   
   
      PŘÍLOHA X
      
         Podniky oprávněné k výrobě nebo dovozu pro laboratorní a analytická použití v roce 2017
      
      Kvóty pro regulované látky, které lze použít pro laboratorní a analytická použití, jsou přiděleny těmto podnikům:
      
                  
                     Společnost
                  
                  Abcr GmbH (DE)
                  Airbus Operations SAS (FR)
                  ARKEMA FRANCE (FR)
                  Biovit d.o.o. (HR)
                  Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)
                  DIVERCHIM SA (FR)
                  F-Select GmbH (DE)
                  Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
                  Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)
                  Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)
                  Labmix24 GmbH (DE)
                  LGC Standards GmbH (DE)
                  Ludwig-Maximilians-University (DE)
                  Merck KGaA (DE)
                  Mexichem UK Limited (UK)
                  PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)
                  Quality Control North West (UK)
                  Safety Hi-Tech srl (IT)
                  SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)
                  Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
                  SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)
                  Solvay Fluor GmbH (DE)
                  Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
                  SPEX CertiPrep LTD (UK)
                  Sterling Chemical Malta Limited (MT)
                  Sterling SpA (IT)
                  VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)
               
   
   
   
      PŘÍLOHA XI
      (obchodně citlivá informace – důvěrné – nezveřejní se)
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.