Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2217 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2217 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 334/35
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2217
   ze dne 8. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
   
               (2)
            
               Dne 30. listopadu 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2321 (2016), kterou se doplňuje 11 osob a 10 subjektů na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
   
               (3)
            
               Údaje týkající se jedné osoby a tří položek v příloze II by měly být vyjmuty, neboť jsou uvedeny na seznamu v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
   
               (4)
            
               Příloha I a příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I a příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 8. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      Níže uvedené osoby a subjekty se zařazují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí 2016/849/SZBP.
      A.   Osoby
      
                   
               
                  Jméno
               
                  Další používaná jména
               
                  Datum narození
               
                  Datum zařazení na seznam OSN
               
                  Odůvodnění
               
                  29.
               
                  Pak Chun Il
               
                   
               
                  číslo pasu: 563410091;
                  datum narození: 28.7.1954;
                  státní příslušnost: KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Působil jako velvyslanec KLDR v Egyptě a poskytuje podporu společnosti KOMID.
               
                  30.
               
                  Kim Song Chol
               
                  Kim Hak Song
               
                  číslo pasu: 381420565, alternat. číslo pasu: 654120219;
                  datum narození: 26.3.1968; alternat. datum narození 15.10.1970
                  státní příslušnost: KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Pracovník společnosti KOMID, který zastupoval zájmy této společnosti při obchodních jednáních v Súdánu.
               
                  31.
               
                  Son Jong Hyok
               
                  Son Min
               
                  datum narození: 20.5.1980;
                  státní příslušnost: KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Son Jong Hyok je pracovníkem společnosti KOMID, který zastupoval zájmy této společnosti při obchodních jednáních v Súdánu.
               
                  32.
               
                  Kim Se Gon
               
                   
               
                  číslo pasu: PD472310104;
                  datum narození: 13.11.1969
                  státní příslušnost: KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Pracuje pro Ministerstvo pro jadernou energetiku.
               
                  33.
               
                  Ri Won Ho
               
                   
               
                  číslo pasu: 381310014;
                  datum narození: 17.7.1964;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Úředník ministerstva státní bezpečnosti KLDR působící v Sýrii, který podporuje společnost KOMID.
               
                  34.
               
                  Jo Yong Chol
               
                  Cho Yong Chol
               
                  datum narození: 30.9.1973;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Úředník ministerstva státní bezpečnosti KLDR působící v Sýrii, který podporuje společnost KOMID.
               
                  35.
               
                  Kim Chol Sam
               
                   
               
                  datum narození: 11.3.1971;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Zástupce banky Daedong Credit Bank (DCB) a podílel se na řízení transakcí jménem DCB Finance Limited. Existuje podezření, že Kim Chol Sam jako zahraniční zástupce DCB zprostředkoval transakce v hodnotě statisíců dolarů a pravděpodobně spravoval miliony dolarů na účtech spojených s KLDR s potenciálními vazbami na jaderné/raketové programy.
               
                  36.
               
                  Kim Sok Chol
               
                   
               
                  číslo pasu: 472310082;
                  datum narození: 8.5.1955;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Dřívější velvyslanec KLDR v Myanmaru, který nyní působí jako prostředník společnosti KOMID. Za svoji pomoc byl společností KOMID odměňován; jménem společnosti KOMID sjednává pracovní schůzky, včetně jednání mezi touto společností a osobami působícími v Myanmaru v oblasti obrany o finančních záležitostech.
               
                  37.
               
                  Chang Chang Ha
               
                  Jang Chang Ha
               
                  datum narození: 10.1.1964;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Prezident Druhé akademie přírodních věd (SANS).
               
                  38.
               
                  Cho Chun Ryong
               
                  Jo Chun Ryong
               
                  datum narození: 4.4.1960;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Předseda Druhého hospodářského výboru (SEC).
               
                  39.
               
                  Son Mun San
               
                   
               
                  datum narození: 23.1.1951;
                  státní příslušnost: KLDR.
               
                  30.11.2016
               
                  Generální ředitel kanceláře pro vnější vztahy Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE).
               
      B.   Subjekty
      
                   
               
                  Název
               
                  Další používané názvy
               
                  Sídlo
               
                  Datum zařazení na seznam OSN
               
                  Další informace
               
                  33.
               
                  Korea United Development Bank
               
                   
               
                  Pchjongjang, Severní Korea; SWIFT/BIC: KUDBKPPY
               
                  30.11.2016
               
                  Působí v odvětví finančních služeb hospodářství KLDR.
               
                  34.
               
                  Ilsim International Bank
               
                   
               
                  Pchjongjang, KLDR; SWIFT: ILSIKPPY
               
                  30.11.2016
               
                  Banka s vazbami na vojenské síly KLDR, která má úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Pokoušela se vyhnout sankcím OSN.
               
                  35.
               
                  Korea Daesong Bank
               
                  Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank
               
                  Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pchjongjang, KLDR; SWIFT/BIC: KDBKKPPY
               
                  30.11.2016
               
                  Tuto banku vlastní a ovládá Office 39 Korejské strany práce.
               
                  36.
               
                  Singwang Economics and Trading General Corporation
               
                   
               
                  KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Jedná se o severokorejskou firmu obchodující s uhlím. KLDR získává pro svůj jaderný program a program balistických střel významný objem finančních prostředků z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí.
               
                  37.
               
                  Korea Foreign Technical Trade Center
               
                   
               
                  KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Jedná se o severokorejskou firmu obchodující s uhlím. KLDR získává významný objem finančních prostředků nezbytných pro financování svého jaderného programu a programu balistických střel z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí.
               
                  38.
               
                  Korea Pugang Trading Corporation
               
                   
               
                  Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Tuto společnost vlastní zbrojní konsorcium KLDR Korea Ryonbong General Corporation, zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z Pchjongjangu.
               
                  39.
               
                  Korea International Chemical Joint Venture Company
               
                  Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company: International Chemical Joint Venture Company
               
                  Hamhung, provincie Jižní Hamgyong, KLDR; Man gyongdae-kuyok, Pchjongjang, KLDR; Mangyungdae-gu, Pchjongjang, KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Jedná se o dceřinou společnost zbrojního konsorcia KLDR Korea Ryonbong General Corporation, označeného subjektu, které je zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z Pchjongjangu; podílela se na transakcích souvisejících se šířením.
               
                  40.
               
                  DCB Finance Limited
               
                   
               
                  Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy; Dalian, Čína
               
                  30.11.2016
               
                  Jedná se o krycí společnost pro banku Daedong Credit Bank (DCB), která je označeným subjektem.
               
                  41.
               
                  Korea Taesong Trading Company
               
                   
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Tato společnost vystupovala jménem společnosti KOMID při jednáních se Sýrií.
               
                  42.
               
                  Korea Daesong General Trading Corporation
               
                  Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation
               
                  Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchjongjang, KLDR
               
                  30.11.2016
               
                  Společnost s vazbami na Office 39 prostřednictvím vývozu minerálů (zlata), kovů, strojů, zemědělských produktů, ženšenu, šperků a výrobků lehkého průmyslu.
               
      Ze seznamu uvedeného v příloze II rozhodnutí 2016/849/SZBP se vypouštějí níže uvedená osoba a subjekty
      I.   Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.
      
      A.   Osoby
      
      
                  16.
               
                  Jo Chun Ryong
               
      B.   Subjekty
      
      
                  2.
               
                  Korea Taesong Trading Company
               
      II.   Osoby a subjekty poskytující finanční služby, které by mohly přispět k programům KLDR souvisejícím s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.
      
      B.   Subjekty
      
      
                  1.
               
                  Korea Daesong Bank
               
      
                  2.
               
                  Korea Daesong General Trading Corporation
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.