Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2255 ze dne 7. prosince 2016 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2016)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2255 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 340/59
            
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/2255
   ze dne 7. prosince 2016
   o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2016)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovením čl. 8 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2016/610 zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijetí příslušných rozhodnutí o přijetí navrhovaných příspěvků třetích států na vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA).
            
   
               (2)
            
               V souladu s doporučením velitele mise EUTM RCA ohledně navrhovaného příspěvku Republiky Srbsko a na radu Vojenského výboru Evropské unie v této záležitosti by uvedený příspěvek měl být přijat a měl by být považován za významný.
            
   
               (3)
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příspěvky třetích států
   1.   Příspěvek Republiky Srbsko na misi EUTM RCA se přijímá a považuje se za významný.
   2.   Republika Srbsko se osvobozuje od finančních příspěvků do rozpočtu mise EUTM RCA.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.