Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2381 ze dne 14. prosince 2016 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2381 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/59
            
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/2381
   ze dne 14. prosince 2016
   o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/76 ze dne 19. ledna 2015, kterým se zahajuje mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) a mění rozhodnutí 2014/219/SZBP (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle rozhodnutí 2014/219/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení mise EUCAP Sahel Mali, včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
   
               (2)
            
               Dne 26. května 2014 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3), kterým jmenoval pana Albrechta CONZEHO vedoucím mise EUCAP Sahel Mali na období od 26. května 2014 do 14. ledna 2015.
            
   
               (3)
            
               Mandát pana Albrechta CONZEHO jako vedoucího mise EUCAP Sahel Mali byl několikrát prodloužen, naposledy rozhodnutím Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/938 (4), které prodloužilo jeho mandát jako vedoucího mise EUCAP Sahel Mali do 14. ledna 2017.
            
   
               (4)
            
               Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla, aby byl mandát pana Albrechta CONZEHO jako vedoucího mise EUCAP Sahel Mali prodloužen na období od 15. ledna 2017 do 14. července 2017,
            
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát pana Albrechta CONZEHO jako vedoucího mise EUCAP Sahel Mali se prodlužuje do 14. července 2017.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Politický
         
         
            a bezpečnostní výbor předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 113, 16.4.2014, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 13, 20.1.2015, s. 5.
   
      (3)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUCAP Sahel Mali/1/2014 ze dne 26. května 2014 o jmenování vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 43).
   
      (4)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/938 ze dne 31. května 2016 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2016) (Úř. věst. L 155, 14.6.2016, s. 23).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.