Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2384 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1136

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2384 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 352/92
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2384
   ze dne 22. prosince 2016,
   kterým se mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/1136
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).
            
   
               (2)
            
               Dne 12. července 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1136 (2), kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.
            
   
               (3)
            
               Rada rozhodla, že další tři osoby byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP, že příslušný orgán ve vztahu k nim přijal rozhodnutí ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje a že by tyto osoby měly být doplněny na seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.
            
   
               (4)
            
               Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje společný postoj 2001/931/SZBP, by měl být odpovídajícím způsobem změněn,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí (SZBP) 2016/1136 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 22. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1136 ze dne 12. července 2016, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2015/2430 (Úř. věst. L 188, 13.7.2016, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam obsažený v oddílu I (Osoby) přílohy rozhodnutí (SZBP) 2016/1136 se doplňují tyto osoby:
      
                  —
               
                  EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), kanadský občan. Číslo pasu: JX446643 (Kanada);
               
      
                  —
               
                  MELIAD, Farah (také znám jako HUSSEIN HUSSEIN, také znám jako JAY DEE), narozen dne 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), australský občan. Číslo pasu: M2719127 (Austrálie);
               
      
                  —
               
                  ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen dne 13. října 1976 v Pülümüru (Turecko).
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.