Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/47 ze dne 18. ledna 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 47/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/47
   ze dne 18. ledna 2016,
   kterým se po dvou sté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá, (1) a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 30. prosince 2015 rozhodl o změně jednoho záznamu na seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 7. ledna 2016 bylo nařízení (ES) č. 881/2002 změněno po dvou sté čtyřicáté. K aktualizaci některých záznamů je třeba provést další změny. Rada bezpečnosti OSN navíc dne 11. ledna 2016 rozhodla o výmazu jednoho záznamu na uvedeném seznamu. Nařízení (ES) č. 881/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (3)
            
               V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost neprodleně,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. ledna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V oddílu „Fyzické osoby“ se následující záznamy mění takto:
                  
                              a)
                           
                              Záznam „Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum narození: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Místo narození: a) Day Az-Zawr, Sýrie, b) Bagdád, Irák, c) Mosul, Irák. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: T04338017 (strpění pobytu vydané cizineckým úřadem města Mainz, platnost vypršela dne 8.5.2013). Adresa: Zařízení pro uprchlíky Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Německo. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“ se nahrazuje tímto záznamem:
                              „Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Datum narození: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Místo narození: a) Dayr Az-Zawr, Sýrie, b) Bagdád, Irák, c) Mosul, Irák. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: T04338017. Adresa: Zařízení pro uprchlíky Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Německo. K dispozici fotografie a otisky prstů k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“
                           
                  
                              b)
                           
                              Záznam „Najmuddin Faraj Ahmad (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: irácká.“ se nahrazuje tímto záznamem:
                              „Najmuddin Faraj Ahmad (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Národní identifikační číslo: Ration card č.: 0075258. Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: Jméno matky: Masouma Abd al-Rahman. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU.“
                           
                  
                              c)
                           
                              Záznam „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (také znám jako a) Dr. Ibrahim ‚Awwad Ibrahim‘ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titul: Dr. Adresa: Irák. Datum narození: 1971. Místo narození: a) Samarra, Irák, b) Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: a) vůdce sítě Al-Kajdá v Iráku; b) v současné době sídlí v Iráku; c) prominentně znám pod pseudonymem (Abu Du'a, Abu Duaa'). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 5.10.2011.“ se nahrazuje tímto záznamem:
                              „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (také znám jako a) Dr. Ibrahim ‚Awwad Ibrahim‘ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titul: Dr. Adresa: a) Irák; b) Sýrie. Datum narození: 1971. Místo narození: a) Samarra, Irák, b) Irák. Státní příslušnost: irácká. Identifikační číslo: Ration card č.: 0134852. Další informace: a) v současné době sídlí v Iráku a Sýrii; b) prominentně znám pod pseudonymem (Abu Du'a, Abu Duaa'). c) jméno manželky: Saja Hamid al-Dulaimi; d) jméno manželky: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) popis: Výška: 1,65 m. Hmotnost: 85 kg. Černé vlasy a oči. Bílá pokožka. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 5.10.2011.“
                           
                  
                              d)
                           
                              Záznam „Achmed Rajapovič Chatajev (také znám jako a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); Datum narození: 14.7.1980; Místo narození: obec Vedeno, okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace; Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015); Národní identifikační číslo: 9600133195 (číslo ruského průkazu totožnosti vydaného útvarem Ministerstva vnitra Ruské federace v okrese Vedenskij, Čečenská republika); Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: černá; postava: silná; rozlišovací znaky: oválný obličej, vousy, postrádá pravou ruku a levou nohu, mluví rusky, čečensky a možná také německy a arabsky; b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 5.10.2015.“ se nahrazuje tímto záznamem:
                              „Achmed Rajapovič Chatajev (také znám jako a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); Datum narození: 14.7.1980; Místo narození: obec Vedeno, okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace; Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015); Státní příslušnost: ruská. Národní identifikační číslo: 9600133195 (číslo ruského průkazu totožnosti vydaného útvarem Ministerstva vnitra Ruské federace v okrese Vedenskij, Čečenská republika); Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: černá; postava: silná; rozlišovací znaky: oválný obličej, vousy, postrádá pravou ruku a levou nohu, mluví rusky, čečensky a možná také německy a arabsky; b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“
                           
               
      
                  2)
               
                  V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:
                  „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také znám jako a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said, i) Rabah Di Roma). Datum narození: 7.9.1967, b) 30.10.1968. Místo narození: a) Alžír, Alžírsko; b) Alžírsko, c) El Harrach, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Cestovní pas č.: 3525282 (Alžírské číslo. Vystaven na jméno Abdelouahab Abdelhafid). Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004“.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.