Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/307 ze dne 3. března 2016, kterým se po dvě stě čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 307/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 58/45
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/307
   ze dne 3. března 2016,
   kterým se po dvě stě čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Dne 29. února 2016 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN o zařazení jedenácti fyzických osob a jednoho subjektu na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
            
   
               (3)
            
               V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. března 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V položce „Fyzické osoby“ v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se doplňují nové záznamy, které znějí:
                  
                              a)
                           
                              
                                 „Abd Al-Baset Azzouz (také znám jako a) Abdelbassed Azouz, b) Abdul Baset Azouz, c) AA (iniciály)). Datum narození: 7.2.1966. Místo narození: Doma, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Cestovní pas č.: a) 223611 (číslo libyjského pasu) b) C00146605 (číslo britského pasu). Adresa: Libye (poslední známé místo pobytu). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              b)
                           
                              
                                 „Gulmurod Khalimov. Datum narození: a) 14.5.1975, b) přibližně rok 1975. Místo narození: a) oblast Varzob, Tádžikistán, b) Dušanbe, Tádžikistán. Státní příslušnost: tádžická. Adresa: Syrská arabská republika (místo pobytu v září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              c)
                           
                              
                                 „Nusret Imamovic (také znám jako Nusret Sulejman Imamovic). Datum narození: a) 26.9.1971, b) 26.9.1977. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Cestovní pas č.: a) 349054 (číslo pasu Bosny a Hercegoviny), b) 3490054 (číslo pasu Bosny a Hercegoviny). Adresa: Syrská arabská republika (místo pobytu v září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              d)
                           
                              
                                 „Muhannad Al-Najdi (také znám jako a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi, b) Ghassan al-Tajiki). Datum narození: 19.5.1984. Místo narození: al-Duwadmi, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              e)
                           
                              
                                 „Morad Laaboudi (také znám jako a) Abu Ismail, b) Abu Ismail al-Maghribi). Datum narození: 26.2.1993. Místo narození: Maroko. Státní příslušnost: marocká. Cestovní pas č.: a) UZ6430184 (číslo marockého pasu), b) CD595054 (marocký vnitrostátní průkaz totožnosti). Adresa: Turecko. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              f)
                           
                              
                                 „Ali Musa Al-Shawakh (také znám jako a) 'Ali Musa al-Shawagh, b) 'Ali Musa al-Shawagh, c) Ali al-Hamoud al-Shawakh, d) Ibrahim al-Shawwakh, e) Muhammad 'Ali al-Shawakh, f) Abu Luqman, g) Ali Hammud, h) Abdullah Shuwar al-Aujayd, i) Ali Awas, j) 'Ali Derwish, k) 'Ali al-Hamud, l) Abu Luqman al- Sahl, m) Abu Luqman al-Suri, n) Abu Ayyub). Datum narození: 1973. Místo narození: obec Sahl, provincie Rakka, Syrská arabská republika. Státní příslušnost: syrská. Adresa: Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              g)
                           
                              
                                 „Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari (také znám jako a) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri, b) Abu Habib al-Libi, c) Hasan Abu Habib). Datum narození: 1975. Místo narození: Derna, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Cestovní pas č.: a) 542858 (číslo libyjského pasu), b) 55252 (libyjský vnitrostátní průkaz totožnosti, vydaný v Derně, Libye). Adresa: Libye. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              h)
                           
                              
                                 „Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (také znám jako a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi). Datum narození: 10.5.1983. Místo narození: Ben Guerdane, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              i)
                           
                              
                                 „Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh (také znám jako a) Muhammad Hameida Saleh, b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah, c) Faris Baluchistan). Datum narození: a) 22.9.1988, b) 22.9.1989. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Adresa: Egypt. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              j)
                           
                              
                                 „Salim Benghalem. Datum narození: 6.7.1980. Místo narození: Bourg la Reine, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Adresa: Syrská arabská republika (místo pobytu v září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
                  
                              k)
                           
                              
                                 „Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi (také znám jako a) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi, b) Abu- Ubaydah Yusuf Al-lnabi, c) Mebrak Yazid, d) Youcef Abu Obeida, e) Mibrak Yazid, f) Yousif Abu Obayda Yazid, g) Yazid Mebrak, h) Yazid Mabrak, i) Yusuf Abu Ubaydah, j) Abou Youcef). Datum narození: 7.2.1969. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská Adresa: Alžírsko. Další informace: k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“
                              
                           
               
      
                  2)
               
                  V položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se doplňuje tento záznam:
                  „Harakat Sham Al-Islam (také známo jako a) Haraket Sham al-Islam, b) Sham al- Islam, c) Sham al-Islam Movement). Adresa: Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.