Nařízení Komise (EU) 2016/1015 ze dne 17. června 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1015/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 172/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1015
      ze dne 17. června 2016,
      kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (2)
               
                  Pokud jde o 1-naftylacetamid a 1-naftyloctovou kyselinu, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Navrhl změnit definici rezidua a dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro jablka, hrušky, rajčata a lilek, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro pomeranče, citrony, mandarinky, třešně, broskve, švestky, hrozny, jahody, maliny, stolní olivy, kiwi, brambory, papriku zeleninovou, okurky salátové, cukety, melouny cukrové, melouny vodní, špenát, čerstvé fazolové lusky, čerstvá vyluštěná fazolová semena, čerstvé hrachové lusky, čerstvá vyluštěná hrachová zrna, chřest, celer řapíkatý, artyčoky, fazole (suché) a kořen čekanky, nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
      
                  (3)
               
                  Pokud jde o chloridazon, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR pro kořen řepy cukrovky. Pro ostatní produkty doporučil stávající MLR zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro kozlíček polníček, salát, endivii, řeřichu setou, barborky, roketu setou, červenou hořčici, šruchu, chřest, kardy, celer řapíkatý, fenykl obecný sladký, artyčoky, pór, reveň kadeřavou, bylinné čaje (sušené, květy), bylinné čaje (sušené, listy), koření (kůra), koření (pupeny) a koření (květinové pestíky), nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Úřad uvedl, že existuje možnost akumulace reziduí chloridazonu v určitých plodinách pěstovaných systémem střídání a pro dotčené produkty vypočítal MLR, které zohledňují takovou možnost akumulace po různých intervalech opětovného osazení, a ponechal na subjektech, které se zabývají řízením rizik, aby zvolily vhodnou možnost. U dotčených produktů, pro něž se tato účinná látka nemá nepoužívat, jsou rezidua nevyhnutelným důsledkem pěstování v půdách, kde byla účinná látka předtím použita pro jiné plodiny. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro dotčené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro řepu červenou, křen, česnek, cibuli kuchyňskou, šalotku, listy a výhonky druhu Brassica spp., špenát, mangold (řapíky), čerstvé bylinky, svalovinu, tuk, játra a ledviny prasat, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny skotu, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny ovcí, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny koz a pro kravské, ovčí a kozí mléko, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
      
                  (4)
               
                  Pokud jde o fluazifop-P, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, mandle, para ořechy, kešu ořechy, kaštany jedlé, lískové ořechy, makadamové ořechy, pekanové ořechy, piniové oříšky, pistácie, vlašské ořechy, jablka, hrušky, kdoule, meruňky, třešně, broskve, švestky, hrozny stolní a moštové, ovoce z keřů, ostatní bobulové a drobné ovoce, fíky, stolní olivy, kumkvaty, kiwi, banány, ananas, jamy, česnek, šalotku, okurky salátové, okurky nakládačky, salát a ostatní salátové rostliny, špenát, šruchu, mangold, čekanku salátovou, čerstvé bylinky, chřest, celer řapíkatý, fenykl obecný sladký, suchý hrách, slunečnicová semena, semena řepky olejky, hořčičná semena, brutnák lékařský, lničku setou, olivy na olej a kořen čekanky. Pro ostatní produkty doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Zjistil, že u MLR pro rajčata, papriku zeleninovou, zelí hlávkové a čerstvá vyluštěná fazolová semena existuje riziko pro spotřebitele. Je proto vhodné tyto MLR snížit. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro jahody, mrkev, bylinné čaje (sušené květy, listy a kořeny), chmel, koření (semena, plody a bobule a kořeny a oddenky), pro svalovinu, tuk, játra a ledviny prasat, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny skotu, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny ovcí, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny koz, pro svalovinu, tuk a játra drůbeže, pro kravské, ovčí a kozí mléko a vejce ptáků, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro cibuli jarní, pór a bavlníková semena, nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
      
                  (5)
               
                  Pokud jde o fuberidazol, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Doporučil snížit MLR pro ječmen, oves, žito a pšenici.
               
      
                  (6)
               
                  Pokud jde o mepikvát, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (6). Navrhl změnit definici rezidua a doporučil zvýšit nebo zachovat stávající MLR pro řadu produktů. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro semena řepky olejky, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro tento produkt stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro lněná semena a slunečnicová semena, nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
      
                  (7)
               
                  Pokud jde o tralkoxydim, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (7). Navrhl změnit definici rezidua a dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro zrna ječmene a pšenice, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
      
                  (8)
               
                  Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití dotčeného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (9)
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě řady látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u určitých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
      
                  (10)
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (11)
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
      
                  (12)
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (13)
               
                  V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajícího MLR nelze vyloučit, hodnota 0,01 mg/kg pro fluazifop-P u papriky zeleninové by se měla vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.
               
      
                  (14)
               
                  Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.
               
      
                  (15)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinné látky 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, chloridazon, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před dnem 19. ledna 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Pokud jde o účinnou látku fluazifop-P ve všech produktech a na jejich povrchu kromě papriky zeleninové, na produkty vyprodukované před dnem 19. ledna 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 19. ledna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 17. června 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(8):4213.
      
         (3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chloridazon according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4226.
      
         (4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluazifop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4228.
      
         (5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fuberidazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4220.
      
         (6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepiquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(8):4214.
      
         (7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tralkoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4227.
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V příloze II se vkládají následující sloupce pro 1-naftylacetamid, 1-naftyloctovou kyselinu, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát a tralkoxydim:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                                 Číselný kód
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                                 1-naftylacetamid a 1-naftyloctová kyselina (suma 1-naftylacetamidu a 1-naftyloctové kyseliny a jejích solí, vyjádřeno jako 1-naftyloctová kyselina)
                              
                                 Chloridazon (R) (suma chloridazonu a chloridazon-desfenylu, vyjádřeno jako chloridazon)
                              
                                 Fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a jeho konjugátů, vyjádřeno jako fluazifop)
                              
                                 Fuberidazol
                              
                                 Mepikvát (suma mepikvátu a jeho solí, vyjádřeno jako mepikvát chlorid)
                              
                                 Tralkoxydim (suma konstitučních izomerů tralkoxydimu)
                              
                                 (1)
                              
                                 (2)
                              
                                 (3)
                              
                                 (4)
                              
                                 (5)
                              
                                 (6)
                              
                                 (7)
                              
                                 (8)
                              
                                 0100000
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0110000
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0110010
                              
                                 Grapefruity
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110020
                              
                                 Pomeranče
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110030
                              
                                 Citrony
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110040
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110050
                              
                                 Mandarinky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120000
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0120010
                              
                                 Mandle
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120020
                              
                                 Para ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120030
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120040
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120050
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120060
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120070
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120080
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120090
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120100
                              
                                 Pistácie
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120110
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130000
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0130010
                              
                                 Jablka
                              
                                 
                                    0,15 (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130020
                              
                                 Hrušky
                              
                                 
                                    0,15 (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130030
                              
                                 Kdoule
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130040
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130050
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140000
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0140010
                              
                                 Meruňky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140020
                              
                                 Třešně
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140030
                              
                                 Broskve
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140040
                              
                                 Švestky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0150000
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0151000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             hrozny
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0151010
                              
                                 Hrozny stolní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0151020
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0152000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             jahody
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,2 (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153010
                              
                                 Ostružiny
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153020
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153030
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154010
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154020
                              
                                 Klikvy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154030
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154040
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154050
                              
                                 Šípky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154060
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154070
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154080
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0160000
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0161000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161010
                              
                                 Datle
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161020
                              
                                 Fíky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161030
                              
                                 Stolní olivy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161040
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161050
                              
                                 Karamboly
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161060
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161070
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162010
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162020
                              
                                 Liči
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162030
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162040
                              
                                 Opuncie
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162050
                              
                                 Zlatolist
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162060
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163010
                              
                                 Avokádo
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163020
                              
                                 Banány
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163030
                              
                                 Mango
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163040
                              
                                 Papája
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163050
                              
                                 Granátová jablka
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163060
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163070
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163080
                              
                                 Ananas
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163090
                              
                                 Chlebovník
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163100
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163110
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0200000
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0210000
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0211000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             brambory
                                          
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,15
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212010
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212020
                              
                                 Batáty
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212030
                              
                                 Jamy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,15
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212040
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213010
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,5 (+)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213020
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,3 (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213030
                              
                                 Celer bulvový
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213040
                              
                                 Křen
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,3 (+)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213050
                              
                                 Topinambury
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213060
                              
                                 Pastinák
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213070
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213080
                              
                                 Ředkve
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213090
                              
                                 Kozí brada
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213100
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213110
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,5
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0220000
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0220010
                              
                                 Česnek
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,3 (+)
                                 
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0220020
                              
                                 Cibule kuchyňská
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,3 (+)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0220030
                              
                                 Šalotka
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,3 (+)
                                 
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0220040
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0220990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0230000
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0231000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             lilkovité
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0231010
                              
                                 Rajčata
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0231020
                              
                                 Paprika setá
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0231030
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    1
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0231040
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0231990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0232000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             tykvovité s jedlou slupkou
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0232010
                              
                                 Okurky salátové
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,03
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0232020
                              
                                 Okurky nakládačky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,03
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0232030
                              
                                 Cukety
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0232990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             tykvovité s nejedlou slupkou
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233010
                              
                                 Melouny cukrové
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233020
                              
                                 Dýně
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233030
                              
                                 Melouny vodní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0234000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             kukuřice cukrová
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0239000
                              
                                 
                                             e)
                                          
                                             ostatní plodová zelenina
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0240000
                              
                                 
                                    Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0241000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející růžice
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0241010
                              
                                 Brokolice
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0241020
                              
                                 Květák
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0241990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0242000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0242010
                              
                                 Kapusta růžičková
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0242020
                              
                                 Zelí hlávkové
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0242990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0243000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             košťálová zelenina listová
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0243010
                              
                                 Zelí pekingské / pe-tsai
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0243020
                              
                                 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0243990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0244000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             kedlubny
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0250000
                              
                                 
                                    Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             salát a ostatní salátové rostliny
                                          
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0251010
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251020
                              
                                 Salát
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251030
                              
                                 Čekanka štěrbák / endivie
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251040
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251050
                              
                                 Barborky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251060
                              
                                 Roketa setá / rukola
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251070
                              
                                 Červená hořčice
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251080
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                                  
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             špenát a podobná zelenina (listy)
                                          
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0252010
                              
                                 Špenát
                              
                                  
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252020
                              
                                 Šrucha
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252030
                              
                                 Mangold
                              
                                  
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0253000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             listy révy vinné a podobných druhů
                                          
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0254000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                          
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0255000
                              
                                 
                                             e)
                                          
                                             čekanka obecná setá
                                          
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0256000
                              
                                 
                                             f)
                                          
                                             bylinky a jedlé květy
                                          
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    5 (+)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0256010
                              
                                 Kerblík
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256020
                              
                                 Pažitka
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256030
                              
                                 Celerová nať
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256040
                              
                                 Petrželová nať
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256050
                              
                                 Šalvěj lékařská
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256060
                              
                                 Rozmarýn lékařský
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256070
                              
                                 Tymián
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256080
                              
                                 Bazalka pravá a jedlé květy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256090
                              
                                 Vavřín / bobkový list
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256100
                              
                                 Estragon
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260000
                              
                                 
                                    Lusková zelenina
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0260010
                              
                                 Fazolové lusky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    1,5
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260020
                              
                                 Vyluštěná fazolová semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260030
                              
                                 Hrachové lusky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    1,5
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260040
                              
                                 Vyluštěná hrachová zrna
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 1,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260050
                              
                                 Čočka
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270000
                              
                                 
                                    Řapíkatá a stonková zelenina
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0270010
                              
                                 Chřest
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270020
                              
                                 Kardy
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270030
                              
                                 Celer řapíkatý
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270040
                              
                                 Fenykl obecný sladký
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270050
                              
                                 Artyčoky
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 0,9
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270060
                              
                                 Pór
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270070
                              
                                 Reveň kadeřavá / rebarbora
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,3
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270080
                              
                                 Bambusové výhonky
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270090
                              
                                 Palmové vegetační vrcholy
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0270990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0280000
                              
                                 
                                    Houby, mechy a lišejníky
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0280010
                              
                                 Pěstované houby
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,09 (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0280020
                              
                                 Volně rostoucí houby
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0280990
                              
                                 Mechy a lišejníky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0290000
                              
                                 
                                    Řasy a prokaryota
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0300000
                              
                                 
                                    LUŠTĚNINY
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,1 (*)
                                 
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0300010
                              
                                 Fazole
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0300020
                              
                                 Čočka
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0300030
                              
                                 Hrách
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0300040
                              
                                 Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0300990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0400000
                              
                                 
                                    OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0401000
                              
                                 
                                    Olejnatá semena
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0401010
                              
                                 Lněná semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 9
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401020
                              
                                 Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401030
                              
                                 Maková semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 9
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401040
                              
                                 Sezamová semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401050
                              
                                 Slunečnicová semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,1
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401060
                              
                                 Semena řepky olejky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    9
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    4 (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401070
                              
                                 Sójové boby
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    15
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401080
                              
                                 Hořčičná semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401090
                              
                                 Bavlníková semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401100
                              
                                 Dýňová semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401110
                              
                                 Semena světlice barvířské
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 9
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401120
                              
                                 Semena brutnáku lékařského
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401130
                              
                                 Semena lničky seté
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    9
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401140
                              
                                 Konopná semena
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401150
                              
                                 Semena skočce obecného
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0401990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0402000
                              
                                 
                                    Olejnaté plody
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0402010
                              
                                 Olivy na olej
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0402020
                              
                                 Jádra plodů palem
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0402030
                              
                                 Plody palem
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0402040
                              
                                 Vlnovec pětimužný / kapok
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0402990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0500000
                              
                                 
                                    OBILOVINY
                                 
                              
                                 
                                    0,06
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,1 (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 0500010
                              
                                 Ječmen
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                 0500020
                              
                                 Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0500030
                              
                                 Kukuřice
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0500040
                              
                                 Proso
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0500050
                              
                                 Oves
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    3
                                 
                              
                                  
                              
                                 0500060
                              
                                 Rýže
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0500070
                              
                                 Žito
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                 0500080
                              
                                 Čirok
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0500090
                              
                                 Pšenice
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                 3
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                                 0500990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0600000
                              
                                 
                                    ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                 
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                 0,1 (*)
                                 
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                 0610000
                              
                                 
                                    Čaje
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0620000
                              
                                 
                                    Kávová zrna
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0630000
                              
                                 
                                    Bylinné čaje z
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             květů
                                          
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,04
                                     (*)
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631010
                              
                                 Heřmánek
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631020
                              
                                 Ibišek súdánský
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631030
                              
                                 Růže
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631040
                              
                                 Jasmín
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631050
                              
                                 Lípa
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0631990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0632000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             listů a nadzemních částí rostlin
                                          
                              
                                  
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                                 
                                    0,04
                                     (*)
                                    (+)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0632010
                              
                                 Jahodník
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0632020
                              
                                 Roibos