Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1063 ze dne 30. června 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1063/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 177/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1063
   ze dne 30. června 2016,
   kterým se po dvou sté čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Dne 24. června 2016 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o změně devíti záznamů ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
            
   
               (3)
            
               V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. června 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V oddíle „Fyzické osoby“ se následující záznamy nahrazují tímto:
                  
                              a)
                           
                              „Lionel Dumont (také známý jako a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Grubere; p) Dimon). Adresa: Francie. Datum narození: 21.1.1971. Místo narození: Roubaix, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Další údaje: od května 2004 ve vazbě ve Francii. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.“ se nahrazuje tímto:
                              „Lionel Dumont (také známý jako a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon). Adresa: Francie. Datum narození: 29.1.1971. Místo narození: Roubaix, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Další údaje: od května 2004 ve vazbě ve Francii. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 25.6.2003.“
                           
                  
                              b)
                           
                              „Emilie Konig. Datum narození: 9.12.1984. Místo narození: Ploemeur, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Další informace: od roku 2013 se zdržuje v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014.“ se nahrazuje tímto:
                              „Emilie Edwige Konig (také známa jako a) Emilie Samra Konig). Datum narození: 9.12.1984. Místo narození: Ploemeur, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Číslo pasu: a) 05AT521433 (číslo francouzského pasu vydaného dne 30.11.2005 policejní podprefekturou města Lorient, Francie), b) 050456101445 (francouzský průkaz totožnosti vydaný dne 19.5.2005 policejní podprefekturou města Lorient, Francie), c) 0205561020089 (číslo francouzského průkazu totožnosti vydaného dne 30.5.2002 na jméno Emilie Edwige Konig). Další informace: od roku 2013 se zdržuje v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
                           
                  
                              c)
                           
                              „Kevin Guiavarch. Datum narození: 12.3.1993. Místo narození: Paříž, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Další informace: od roku 2012 se zdržuje v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014.“ se nahrazuje tímto:
                              „Kevin Guiavarch. Datum narození: 12.3.1993. Místo narození: Paříž, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Další informace: od roku 2012 se zdržuje v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
                           
                  
                              d)
                           
                              „Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (také znám jako a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi). Datum narození: 1.8.1983. Místo narození: Paříž, Francie. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Státní příslušnost: a) francouzská b) tuniská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“ se nahrazuje tímto:
                              „Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (také znám jako a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi, f) El Hakim Boubakeur). Datum narození: 1.8.1983. Místo narození: Paříž, Francie. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Státní příslušnost: a) francouzská, b) tuniská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“
                           
                  
                              e)
                           
                              „Peter Cherif. Datum narození: 26.8.1982. Místo narození: Paříž, Francie. Adresa: Al Mukalla, provincie Hadramawt, Jemen. Státní příslušnost: francouzská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“ se nahrazuje tímto:
                              „Peter Cherif. Datum narození: 26.8.1982. Místo narození: Paříž, 20. obvod, Francie. Adresa: Al Mukalla, provincie Hadramawt, Jemen. Státní příslušnost: francouzská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“
                           
                  
                              f)
                           
                              „Maxime Hauchard (také znám jako Abou Abdallah al Faransi). Datum narození: 13.3.1992. Místo narození: Normandie, Francie. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Státní příslušnost: francouzská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“ se nahrazuje tímto:
                              „Maxime Hauchard (také znám jako Abou Abdallah al Faransi). Datum narození: 17.3.1992. Místo narození: Saint Aubin les Elbeuf, Normandie, Francie. Adresa: Syrská arabská republika (v září 2015). Státní příslušnost: francouzská. Číslo pasu: a) 101127200129 (francouzský průkaz totožnosti vydaný podprefekturou města Bernay, Francie, platný do 4.11.2020). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.9.2015.“
                           
                  
                              g)
                           
                              „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (také znám jako a) Nasir al-Wahishi; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi; f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi; g) Abu Baseer al-Wehaishi; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi; k) Abu Basir; l) Abu Bashir). Datum narození: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (islámský kalendář). Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 40483 (jemenský cestovní pas vydaný 5.1.1997). Další informace: a) od roku 2007 vůdce sítě Al-Kajdá v Jemenu (AQY); b) od ledna 2009 vůdce Al-Kajdá na Arabském poloostrově působící v Jemenu a Saúdské Arábii; c) spojený s hlavním vedením sítě Al-Kajdá; d) tvrdí, že před rokem 2003 byl tajemníkem Usámy bin Ládina (zemřel); e) zatčen v Íránu a v roce 2003 vydán Jemenu, kde v roce 2006 z vězení uprchl a k lednu 2010 je stále na útěku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19.1.2010.“ se nahrazuje tímto:
                              „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (také znám jako a) Nasir al-Wahishi; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi; f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi; g) Abu Baseer al-Wehaishi; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi; k) Abu Basir; l) Abu Bashir). Datum narození: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (islámský kalendář). Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 40483 (jemenský cestovní pas vydaný 5.1.1997). Další informace: v červnu 2015 údajně zemřel v Jemenu. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 19.1.2010.“
                           
                  
                              h)
                           
                              „Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (také znám jako a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Adresa: Jemen. Datum narození: 5.6.1978. Místo narození: Sanáa (Jemen). Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 00344994 (jemenský pas vydaný dne 3. července 1999). Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.5.2010“ se nahrazuje tímto:
                              „Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (také znám jako a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi, f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi, g) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, h) Abu Hurayrah al-Sana'ai, i) Abu 'Ammar, j) Abu Hurayrah). Adresa: Jemen. Datum narození: 5.6.1978. Místo narození: obec Raymah, San'á Governorate, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: a) 00344994 (jemenský pas vydaný dne 3.7.1999 v San'á), b) 973406 (jemenský průkaz totožnosti vydaný dne 3.7.1996). Další informace: jméno matky: Fatima Muthanna Yahya. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 11.5.2010.“
                           
               
      
                  2)
               
                  V oddíle „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se následující záznam nahrazuje tímto:
                  „Al-Qaida in the Arabian Peninsula (také známa jako a) AQAP; b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula; e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; f) Ansar al-Shari'a; g) AAS; h) Al-Qaida in Yemen; i) AQY). Další informace: a) umístění: Jemen nebo Saúdská Arábie (2004–2006); b) vznikla v lednu 2009, kdy se Al-Kajdá v Jemenu spojila se saúdskoarabskými agenty sítě Al-Kajdá; c) vůdcem Al-Kajdy na Arabském poloostrově je Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi; d) Ansar al-Shari'a byla vytvořena na počátku roku 2011 sítí Al-Kajdá na Arabském poloostrově a převzala odpovědnost za četné útoky v Jemenu jak na vládu, tak na civilní cíle. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19.1.2010.“ se nahrazuje tímto:
                  „Al-Qaida in the Arabian Peninsula (také známa jako a) AQAP; b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula; e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; f) Ansar al-Shari'a; g) AAS; h) Al-Qaida in Yemen; i) AQY). Další informace: umístění: Jemen nebo Saúdská Arábie (2004–2006). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 19.1.2010.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.