Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1430 ze dne 26. srpna 2016, kterým se po dvou sté padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1430/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 232/6
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1430
   ze dne 26. srpna 2016,
   kterým se po dvou sté padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 22. srpna 2016 rozhodl o změně jednoho záznamu v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. srpna 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se položka „Dawood Ibrahim Kaskar (také znám jako a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáčí, Pákistán, b) House Nu 37 – 30th Street – Defence Housing Authority, Karáčí Pákistán. Datum narození: 26.12.1955. Místo narození: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: a) A-333602 (indický cestovní pas vydaný dne 4.6.1985 v Bombaji, Indie), b) M110522 (indický cestovní pas vydaný dne 13.11.1978 v Bombaji, Indie), c) R841697 (indický cestovní pas vydaný dne 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (RIJÁD) (indický cestovní pas vydaný Generálním konzulátem Indie v Rijádu dne 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 30.7.1979), i) A717288 (ZNEUŽITÍ) (cestovní pas vydaný dne 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (ZNEUŽITÍ) (pákistánský cestovní pas vydaný dne 12.8.1991 v Rawalpindi), k) C-267185 (vydaný v Karáčí v červenci 1996), l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v červenci 2001), m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi), n) KC-285901. Další údaje: indická vláda zrušila platnost cestovního pasu č. A-333602. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.11.2003.“ v oddílu „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:
      
         „Dawood Ibrahim Kaskar (také znám jako a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat), q) Dawood Bhai, r) Sheikh Farooqi, s) Bada Seth, t) Bada Bhai, u) Iqbal Bhai, v) Mucchad, w) Haji Sahab). Titul: Sheikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáčí, Pákistán, b) House Nu 37 – 30th Street – Defence Housing Authority, Karáčí Pákistán, c) okázalý bungalov v kopcovité oblasti Noorabad v Karáčí. Datum narození: 26.12.1955. Místo narození: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: a) A-333602 (indický cestovní pas vydaný dne 4.6.1985 v Bombaji, Indie), b) M110522 (indický cestovní pas vydaný dne 13.11.1978 v Bombaji, Indie), c) R841697 (indický cestovní pas vydaný dne 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (DŽIDDA) (indický cestovní pas vydaný Generálním konzulátem Indie v Džiddě dne 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 30.7.1979), i) A717288 (ZNEUŽITÍ) (cestovní pas vydaný dne 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (ZNEUŽITÍ) (pákistánský cestovní pas vydaný dne 12.8.1991 v Rawalpindi), k) C-267185 (vydaný v Karáčí v červenci 1996), l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v červenci 2001), m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi), n) KC-285901. Další údaje: a) indická vláda zrušila platnost cestovního pasu č. A-333602, b) jméno otce je Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, jméno matky je Amina Bi, jméno manželky je Mehjabeen Shaikh. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.11.2003.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.