Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1661 ze dne 15. září 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1661/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 249/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1661
   ze dne 15. září 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.
            
   
               (2)
            
               Rada provedla přezkum jednotlivých určení stanovených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014.
            
   
               (3)
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  I.
               
                  Údaje o následujících osobách a subjektech uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se nahrazují těmito údaji:
                  SEZNAM OSOB
                  
                               
                           
                              Jméno (anglický přepis)
                           
                              Identifikační údaje
                           
                              Odůvodnění
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                              2.
                           
                              Vladimir Andreevich KONSTANTINOV
                              (Владимир Андреевич Константинов)
                           
                              Datum narození: 19.11.1956
                              Místo narození: Vladimirovka (také známa jako Vladimirovca), Slobodzejská oblast, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) nebo Bogomol, Moldavská SSR
                           
                              Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym sehrál Konstantinov důležitou úlohu v rozhodnutích Nejvyšší rady ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny a vyzýval voliče, aby v „referendu“ konaném 16. března 2014 hlasovali pro nezávislost Krymu. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014.
                              Od 17. března 2014„předseda“„Státní rady“ tzv. „Republiky Krym“.
                           
                              17.3.2014
                           
                              3.
                           
                              Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV
                              (Рустам Ильмирович Темиргалиев)
                           
                              Datum narození: 15.8.1976
                              Místo narození: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (Ruská SFSR)
                           
                              Coby bývalý náměstek ministra Krymu sehrál Těmirgalijev důležitou úlohu v rozhodnutích, jež přijala Nejvyšší rada ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny konaného 16. března 2014. Aktivně se zasazoval za připojení Krymu k Ruské federaci.
                              Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu „prvního místopředsedy vlády“ tzv. „Republiky Krym“.
                           
                              17.3.2014
                           
                              4.
                           
                              Denis Valentinovich BEREZOVSKIY
                              (Денис Валентинович Березовский)
                           
                              Datum narození: 15.7.1974
                              Místo narození: Charkov, Ukrajinská SSR
                           
                              Berezovskij byl dne 1. března 2014 jmenován velitelem ukrajinského námořnictva, ale poté složil přísahu krymským ozbrojeným silám, a tímto svou přísahu ukrajinskému námořnictvu porušil.
                              Následně byl jmenován zástupcem velitele černomořské flotily Ruské federace.
                           
                              17.3.2014
                           
                              6.
                           
                              Pyotr Anatoliyovych ZIMA
                              (Пётр Анатольевич Зима)
                           
                              Datum narození: 29.3.1965
                           
                              Zima byl dne 3. března 2014„premiérem“ Aksjonovem jmenován novým vedoucím představitelem Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu a své jmenování přijal. Ruské zpravodajské službě (FSB) předal důležité informace, včetně databáze. Mezi těmito informacemi byly informace o proevropských aktivistech z Majdanu a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důležitou úlohu při bránění orgánům Ukrajiny v kontrole nad krymským územím. Dne 11. března 2014 bylo dřívějšími důstojníky Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu oznámeno utvoření nezávislé Krymské bezpečnostní služby.
                           
                              17.3.2014
                           
                              9.
                           
                              Viktor Alekseevich OZEROV
                              (Виктор Алексеевич Озеров)
                           
                              Datum narození: 5.1.1958
                              Místo narození: Abakan, Khakassia (Chakasie)
                           
                              Předseda Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace Ruské federace.
                              Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              17.3.2014
                           
                              10.
                           
                              Vladimir Michailovich DZHABAROV
                              (Владимир Михайлович Джабаров)
                           
                              Datum narození: 29.9.1952
                           
                              První místopředseda Výboru Rady federace Ruské federace pro mezinárodní záležitosti.
                              Džabarov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Výboru Rady federace Ruské federace pro mezinárodní záležitosti veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              17.3.2014
                           
                              11.
                           
                              Andrei Aleksandrovich KLISHAS
                              (Андрей Александрович Клишас)
                           
                              Datum narození: 9.11.1972
                              Místo narození: Sverdlovsk
                           
                              Předseda Ústavního výboru Rady federace Ruské federace.
                              Klišas dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlášeních se Klišas snažil ospravedlnit ruský vojenský zásah na Ukrajině tvrzením, že „ukrajinský prezident podporuje výzvu krymských orgánů adresovanou prezidentovi Ruské federace o poskytnutí všezahrnující pomoci na obranu občanů Krymu“.
                           
                              17.3.2014
                           
                              12.
                           
                              Nikolai Ivanovich RYZHKOV
                              (Николай Иванович Рыжков)
                           
                              Datum narození: 28.9.1929
                              Místo narození: Dylejevka, Doněcká oblast, Ukrajinská SSR
                           
                              Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro federální záležitosti, regionální politiku a severní oblasti.
                              Ryžkov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              17.3.2014
                           
                              13.
                           
                              Evgeni Viktorovich BUSHMIN
                              (Евгений Викторович Бушмин)
                           
                              Datum narození: 4.10.1958
                              Místo narození: Lopatino, Sergačská oblast, RSFSR
                           
                              Místopředseda Rady federace Ruské federace.
                              Bušmin dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              17.3.2014
                           
                              14.
                           
                              Aleksandr Borisovich TOTOONOV
                              (Александр Борисович Тотоонов)
                           
                              Datum narození: 3.4.1957
                              Místo narození: Ordžonikidze, Severní Osetie
                           
                              Člen Výboru pro mezinárodní záležitosti při Radě federace Ruské federace.
                              Totoonov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              17.3.2014
                           
                              15.
                           
                              Oleg Evgenevich PANTELEEV
                              (Олег Евгеньевич Пантелеев)
                           
                              Datum narození: 21.7.1952
                              Místo narození: Žitnikovskoje, Kurganská oblast
                           
                              Bývalý první místopředseda Výboru Rady federace pro parlamentní záležitosti.
                              Pantělejev dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                              V současné době první zástupce gubernátora Kurganské oblasti a vedoucí delegace vlády Kurganské oblasti při vládě Ruské federace.
                           
                              17.3.2014
                           
                              16.
                           
                              Sergei Mikhailovich MIRONOV
                              (Сергей Михайлович Миронов)
                           
                              Datum narození: 14.2.1953
                              Místo narození: Puškin, Leningradská oblast
                           
                              Člen Rady Státní dumy; vedoucí představitel frakce Spravedlivé Rusko ve Státní dumě Ruské federace.
                              Inicioval návrh zákona umožňující Ruské federaci přijmout, pod záminkou ochrany ruských občanů, do svého uspořádání území cizí země bez souhlasu této země nebo mezinárodní smlouvy.
                           
                              17.3.2014
                           
                              17.
                           
                              Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK
                              (Сергей Владимирович Железняк)
                           
                              Datum narození: 30.7.1970
                              Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad)
                           
                              Místopředseda Státní dumy Ruské federace.
                              Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu. Osobně vedl demonstrace na podporu použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              17.3.2014
                           
                              18.
                           
                              Leonid Eduardovich SLUTSKI
                              (Леонид Эдуардович Слуцкий)
                           
                              Datum narození: 4.1.1968
                              Místo narození: Moskva
                           
                              Předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro záležitosti Společenství nezávislých států (člen Liberálně-demokratické strany Ruska).
                              Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu.
                           
                              17.3.2014
                           
                              19.
                           
                              Aleksandr Viktorovich VITKO
                              (Александр Викторович Витко)
                           
                              Datum narození: 13.9.1961
                              Místo narození: Vitebsk, Běloruská SSR
                           
                              Velitel černomořské flotily, admirál.
                              Odpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.
                           
                              17.3.2014
                           
                              20.
                           
                              Anatoliy Alekseevich SIDOROV
                              (Анатолий Алексеевич Сидоров)
                           
                              Datum narození: 2.7.1958
                              Místo narození: Siva, Permská oblast, SSSR
                           
                              Bývalý velitel ruského Západního vojenského okruhu, jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu. Byl zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Od listopadu 2015 je velitelem sjednoceného štábu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti
                           
                              17.3.2014
                           
                              21.
                           
                              Aleksandr Viktorovich GALKIN
                              (Александр Викторович Галкин)
                           
                              Datum narození: 22.3.1958
                              Místo narození: Ordžonikidze, Severoosetinská ASSR
                           
                              Ruský Jižní vojenský okruh, jehož ozbrojené síly se nacházejí na Krymu; pod Galkinovo velení spadá černomořská flotila; většina přesunu ozbrojených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský okruh.
                              Velitel ruského Jižního vojenského okruhu. Vojenské síly Jižního vojenského okruhu jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojenského okruhu spadá rovněž černomořská flotila.
                           
                              17.3.2014
                           
                              22.
                           
                              Dmitry Olegovich ROGOZIN
                              (Дмитрий Олегович Рогозин)
                           
                              Datum narození: 21.12.1963
                              Místo narození: Moskva
                           
                              Místopředseda vlády Ruské federace; veřejně vyzýval k anektování Krymu.
                           
                              21.3.2014
                           
                              23.
                           
                              Sergey Yurievich GLAZYEV
                              (Сергей Юрьевич Глазьев)
                           
                              Datum narození: 1.1.1961
                              Místo narození: Záporoží, Ukrajinská SSR
                           
                              Poradce prezidenta Ruské federace; veřejně vyzýval k anektování Krymu.
                           
                              21.3.2014
                           
                              24.
                           
                              Valentina Ivanova MATVIYENKO (roz. TYUTINA)
                              (Валентина Ивановна Матвиенко (roz. Тютина))
                           
                              Datum narození: 7.4.1949
                              Místo narození: Šepetovka, Chmelnycká oblast (Kamenec Podolský), Ukrajinská SSR
                           
                              Předsedkyně Rady federace; dne 1. března 2014 na zasedání Rady federace veřejně podpořila rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                           
                              21.3.2014
                           
                              25.
                           
                              Sergei Evgenevich NARYSHKIN
                              (Сергей Евгеньевич Нарышкин)
                           
                              Datum narození: 27.10.1954
                              Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad)
                           
                              Předseda Státní dumy; veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině; veřejně podpořil smlouvu o znovusjednocení Ruska a Krymu a související federální ústavní zákon.
                           
                              21.3.2014
                           
                              27.
                           
                              Alexander Mihailovich NOSATOV
                              (Александр Михайлович Носатов)
                           
                              Datum narození: 27.3.1963
                              Místo narození: Sevastopol, Ukrajinská SSR
                           
                              Zástupce velitele černomořské námořní flotily; kontradmirál.
                              Odpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.
                           
                              21.3.2014
                           
                              28.
                           
                              Valery Vladimirovich KULIKOV
                              (Валерий Владимирович Куликов)
                           
                              Datum narození: 1.9.1956
                              Místo narození: Záporoží, Ukrajinská SSR
                           
                              Zástupce velitele černomořské námořní flotily; kontradmirál.
                              Odpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.
                           
                              21.3.2014
                           
                              29.
                           
                              Vladislav Yurievich SURKOV
                              (Владислав Юрьевич Сурков)
                           
                              Datum narození: 21.9.1964
                              Místo narození: Solncevo, Lipecká oblast
                           
                              Poradce prezidenta Ruské federace; organizátor procesu na Krymu, jehož prostřednictvím byla místní krymská společenství mobilizována k akcím zaměřeným na oslabení ukrajinských orgánů na Krymu.
                           
                              21.3.2014
                           
                              30.
                           
                              Mikhail Grigorievich MALYSHEV
                              (Михаил Григорьевич Малышев)
                           
                              Datum narození: 10.10.1955
                              Místo narození: Simferopol, Krym
                           
                              Předseda krymské volební komise. Odpovědný za organizaci krymského referenda. Podle ruského systému odpovědný za podpis výsledků „referenda“.
                           
                              21.3.2014
                           
                              31.
                           
                              Valery Kirillovich MEDVEDEV
                              (Валерий Кириллович Медведев)
                           
                              Datum narození: 21.8.1946
                              Místo narození: Šmakovka, Přímořský kraj
                           
                              Předseda sevastopolské volební komise. Odpovědný za organizaci krymského referenda. Podle ruského systému odpovědný za podpis výsledků „referenda“.
                           
                              21.3.2014
                           
                              32.
                           
                              generálporučík Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK
                              (Игорь Николаевич Турченюк)
                           
                              Datum narození: 5.12.1959
                              Místo narození: Oš, Kyrgyzská SSR
                           
                              Faktický velitel ruských ozbrojených jednotek rozmístěných na území Krymu (jež Rusko nadále oficiálně označuje za „místní domobranu“). Zástupce velitele Jižního vojenského okruhu.
                           
                              21.3.2014
                           
                              34.
                           
                              Dmitry Nikolayevich KOZAK
                              (Дмитрий Николаевич Козак)
                           
                              Datum narození: 7.11.1958
                              Místo narození: Bandurovo, Kirovogradská oblast, Ukrajinská SSR
                           
                              Místopředseda vlády; odpovědný za dohled nad začleněním anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.
                           
                              29.4.2014
                           
                              35.
                           
                              Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV
                              (Олег Евгеньевич Белавенцев)
                           
                              Datum narození: 15.9.1949
                              Místo narození: Moskva
                           
                              Zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro tzv. „Krymský federální okruh“; nestálý člen Rady bezpečnosti Ruské federace; odpovědný za provádění ústavních pravomocí ruské hlavy státu na území anektované Autonomní republiky Krym.
                           
                              29.4.2014
                           
                              37.
                           
                              Sergei Ivanovich MENYAILO
                              (Сергей Иванович Меняйло)
                           
                              Datum narození: 22.8.1960
                              Místo narození: Alagir, Severoosetinská autonomní SSR, RSFSR
                           
                              Gubernátor anektovaného ukrajinského města Sevastopolu.
                           
                              29.4.2014
                           
                              38.
                           
                              Olga Fedorovna KOVITIDI
                              (Ольга Фёдоровна Ковитиди)
                           
                              Datum narození: 7.5.1962
                              Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                           
                              Členka Rady federace Ruska za anektovanou Autonomní republiku Krym.
                           
                              29.4.2014
                           
                              40.
                           
                              Sergei Ivanovich NEVEROV
                              (Сергей Иванович Неверов)
                           
                              Datum narození: 21.12.1961
                              Místo narození: Taštagol, SSSR
                           
                              Místopředseda Státní dumy, Jednotné Rusko; odpovědný za zahájení vypracování legislativy pro začlenění anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.
                           
                              29.4.2014
                           
                              42.
                           
                              Valery Vasilevich GERASIMOV
                              (Валерий Васильевич Герасимов)
                           
                              Datum narození: 8.9.1955
                              Místo narození: Kazaň
                           
                              Náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, první náměstek ministra obrany Ruské federace, armádní generál; odpovědný za masivní rozmístění ruských vojenských jednotek u hranic s Ukrajinou a za to, že nezabránil vyhrocení situace.
                           
                              29.4.2014
                           
                              43.
                           
                              German PROKOPIV
                              (Герман Прокопив)
                           
                               
                           
                              Aktivní vůdce „Luhanské gardy“; účastnil se obsazení budovy oblastní kanceláře bezpečnostní služby v Luhansku; úzké vazby na „Armádu jihovýchodu“.
                           
                              29.4.2014
                           
                              44.
                           
                              Valeriy Dmitrievich BOLOTOV
                              (Валерий Дмитриевич Болотов)
                           
                              Datum narození: 13.2.1970
                              Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast
                           
                              Jeden z vůdců separatistické skupiny „Armáda jihovýchodu“, která obsadila budovu bezpečnostní služby v Luhanské oblasti. Důstojník ve výslužbě. Před obsazením budovy měl on a jeho další komplici zbraně, které byly zjevně nezákonně dodány z Ruska a místními zločineckými skupinami.
                           
                              29.4.2014
                           
                              45.
                           
                              Andriy Yevgenovych PURGIN
                              (Андрiй Eвгенович Пургiн),
                              Andrei Evgenevich PURGIN
                              (Андрей Евгеньевич Пургин)
                           
                              Datum narození: 26.1.1972
                              Místo narození: Doněck
                           
                              Aktivní účastník a organizátor separatistických akcí, koordinátor akcí „ruských turistů“ v Doněcku. Spoluzakladatel „občanské iniciativy Donbasu pro euroasijskou unii“. Do 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“, v současnosti „první místopředseda Rady ministrů“.
                           
                              29.4.2014
                           
                              49.
                           
                              Vyacheslav Viktorovich VOLODIN
                              (Вячеслав Викторович Володин)
                           
                              Datum narození: 4.2.1964
                              Místo narození: Aleksejevka, Saratovská oblast
                           
                              První zástupce personálního vedoucího prezidentské kanceláře Ruska; odpovědný za dohled nad politickým začleněním anektované ukrajinské oblasti Krym k Ruské federaci.
                           
                              12.5.2014
                           
                              50.
                           
                              Vladimir Anatolievich SHAMANOV
                              (Владимир Анатольевич Шаманов)
                           
                              Datum narození: 15.2.1957
                              Místo narození: Barnaul
                           
                              Velitel ruských výsadkářských sil, generálplukovník; z titulu své vysoké funkce nese odpovědnost za nasazování ruských výsadkářských jednotek na Krymu.
                           
                              12.5.2014
                           
                              51.
                           
                              Vladimir Nikolaevich PLIGIN
                              (Владимир Николаевич Плигин)
                           
                              Datum narození: 19.5.1960
                              Místo narození: Ignatovo, Vologodská oblast, SSSR
                           
                              Předseda Ústavního výboru Státní dumy; odpovědný za umožnění přijetí legislativy týkající se anexe Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.
                           
                              12.5.2014
                           
                              53.
                           
                              Oleg Grigorievich KOZYURA
                              (Олег Григорьевич Козюра)
                           
                              Datum narození: 19.12.1962
                              Místo narození: Záporoží
                           
                              Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Sevastopol. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů obyvatelům Sevastopolu.
                              V současné době asistent člena městské Rady Sevastopolu Michaila Chaluje.
                           
                              12.5.2014
                           
                              54.
                           
                              Viacheslav PONOMARIOV,
                              Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV
                              (В'ячеслав Володимирович Пономарьов),
                              Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV
                              (Вячеслав Владимирович Пономарëв)
                           
                              Datum narození: 2.5.1965
                              Místo narození: Slavjansk (Doněcká oblast)
                           
                              Bývalý samozvaný „lidový starosta“ města Slavjansk (do 10. června 2014). Ponomarjov vyzval Vladimira Putina, aby vyslal ruské vojenské oddíly na ochranu města a později jej požádal o dodávku zbraní. Ponomarjovovi lidé jsou zapojení do únosů (zajali aktivistku Irmu Kratovou a reportéra Vice News Simona Ostrovského, kteří byli oba později propuštěni; zadrželi vojenské pozorovatele působící v souladu s Vídeňským dokumentem OBSE). Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                              12.5.2014
                           
                              55.
                           
                              Igor Nikolaevich BEZLER, také znám jako Bes (Běs)
                              (Игорь Николаевич Безлер)
                           
                              Datum narození: 30.12.1965
                              Místo narození: Simferopol, Krym
                           
                              Jeden z vůdců samozvané milice z města Horlivka; převzal kontrolu nad budovou ukrajinské tajné služby (Ukrajinská bezpečnostní služba, SBU) v Doněcké oblasti a poté obsadil místní sídlo ministerstva vnitra ve městě Horlivka; má vazby na Igora Strelkova, pod jehož vedením byl podle SBU zapojen do vraždy člena městské rady města Horlivka Volodymyra Rybaka.
                           
                              12.5.2014
                           
                              56.
                           
                              Igor Evgenevich KAKIDZYANOV
                              (Игорь Евгеньевич Какидзянов),
                              Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV
                              (Игорь Евгеньевич Хакимзянов)
                           
                              Datum narození: 25.7.1980
                              Místo narození: Makijivka, Doněcká oblast
                           
                              Jeden z vůdců ozbrojených sil samozvané „Doněcké lidové republiky“. Cílem těchto sil je podle Pušylina, jednoho z vůdců „Doněcké lidové republiky“, „chránit lid a územní celistvost Doněcké lidové republiky“.
                           
                              12.5.2014
                           
                              58.
                           
                              Roman Viktorovich LYAGIN
                              (Роман Викторович Лягин)
                           
                              Datum narození: 30.5.1980
                              Místo narození: Doněck, Ukrajina
                           
                              Vedoucí ústřední volební komise tzv. „Doněcké lidové republiky“; aktivně organizoval referendum dne 11. května 2014 o sebeurčení „Doněcké lidové republiky“. Bývalý „ministr práce a sociálních věcí“.
                           
                              12.5.2014
                           
                              59.
                           
                              Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,
                              Alexander Sergeevich MALYHIN
                              (Александр Сергеевич Малыхин)
                              (Олександр Сергійович Малихін)
                           
                              Datum narození: 12.1.1981
                           
                              Vedoucí ústřední volební komise tzv. „Luhanské lidové republiky“. Aktivně organizoval referendum dne 11. května 2014 o sebeurčení tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                           
                              12.5.2014
                           
                              60.
                           
                              Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
                              (Наталья Владимировна Поклонская)
                           
                              Datum narození: 18.3.1980
                              Místo narození: Michailovka, Vorošilovgradská oblast, Ukrajinská SSR, nebo Jevpatorija, Ukrajinská SSR
                           
                              Prokurátorka Krymu; aktivně prováděla ruskou anexi Krymu.
                           
                              12.5.2014
                           
                              61.
                           
                              Igor Sergeievich SHEVCHENKO
                              (Игорь Сергеевич Шевченко)
                           
                              Místo narození: Sevastopol, Krym
                           
                              Prokurátor města Sevastopol; aktivně prováděl ruskou anexi Sevastopolu.
                           
                              12.5.2014
                           
                              64.
                           
                              Alexandr Arkadievich KALYUSSKY
                              (Александр Аркадьевич Калюсский)
                              Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY
                              (Олександр Аркадійович Калюський)
                           
                              Datum narození: 9.10.1975
                           
                              Bývalý tzv. „faktický místopředseda vlády pro sociální věci Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.
                           
                              12.7.2014
                           
                              65.
                           
                              Alexander KHRYAKOV
                              Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV
                              (Александр Витальевич Хряков)
                              Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
                              (Олександр ВiTалiйович Хряков)
                           
                              Datum narození: 6.11.1958
                              Místo narození: Doněck
                           
                              Bývalý „ministr informací a hromadných sdělovacích prostředků ‚Doněcké lidové republiky‘“. V současnosti člen tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za proseparatistickou propagandu tzv. „vlády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              12.7.2014
                           
                              67.
                           
                              Vasyl NIKITIN
                              Vasilii Aleksandrovich NIKITIN
                              (Василий Александрович Никитин)
                           
                              Datum narození: 25.11.1971
                              Místo narození: Šargun (Uzbekistán)
                           
                              Bývalý tzv. „místopředseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“ (dříve byl tzv. „premiérem Luhanské lidové republiky“ a je bývalý mluvčí „Armády jihovýchodu“).
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.
                              Odpovědný za prohlášení Armády jihovýchodu, že se ukrajinské prezidentské volby nemohou v „Luhanské lidové republice“ konat z důvodu „nového“ statusu regionu.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                              12.7.2014
                           
                              68.
                           
                              Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN
                              (Алексей Вячеславович Карякин)
                           
                              Datum narození: 7.4.1980 nebo 7.4.1979
                              Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast
                           
                              Do 25. března 2016 tzv. „předseda Nejvyšší rady Luhanské lidové republiky“. V současnosti člen tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědný za vyzvání Ruské federace k uznání nezávislosti „Luhanské lidové republiky“.
                              Signatář memoranda o porozumění týkajícího se „Novoruského svazu“.
                           
                              12.7.2014
                           
                              71.
                           
                              Nikolay Ivanovich KOZITSYN
                              (Николай Иванович Козицын)
                           
                              Datum narození: 20.6.1956 nebo 6.10.1956
                              Místo narození: Dzeržinsk, Doněcká oblast
                           
                              Velitel kozáckých sil.
                              Odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.
                           
                              12.7.2014
                           
                              78.
                           
                              Sergei Orestovoch BESEDA
                              (Сергей Орестович Беседа)
                           
                              Datum narození: 17.5.1954
                           
                              Velitel pátého odboru Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB).
                              Jakožto vyšší důstojník (generálplukovník) FSB stojí v čele odboru odpovědného za dohled nad zpravodajskými operacemi a mezinárodními aktivitami.
                           
                              25.7.2014
                           
                              82.
                           
                              Pavel Yurievich GUBAREV
                              (Павел Юрьевич Губарев)
                              Pavlo Yuriyovich GUBARIEV
                              (Павло Юрійович Губарєв)
                           
                              Datum narození: 10.2.1983
                              Místo narození: Severodoněck
                           
                              Jeden ze samozvaných vůdců „Doněcké lidové republiky“. Požádal o ruskou intervenci na východní Ukrajině, a to i prostřednictvím rozmístění ruských mírových sil. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Gubarev byl odpovědný za nábor osob pro ozbrojené síly separatistů.
                              Je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.
                              Přestože byl zatčen za ohrožování územní celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn, i nadále hraje významnou roli v separatistických činnostech, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                              25.7.2014
                           
                              83.
                           
                              Ekaterina Yurievna GUBAREVA
                              (Екатерина Юрьевна Губарева)
                              Katerina Yuriyovna GUBARIEVA
                              (Катерина Юрiйовнa Губарева)
                           
                              Datum narození: 5.7.1983 nebo 10.3.1983
                              Místo narození: Kachovka, Chersonská oblast
                           
                              Jakožto bývalá „ministryně zahraničních věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv. „Doněcké lidové republiky“, čímž narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                              Členka tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              25.7.2014
                           
                              86.
                           
                              Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
                              (Сергей Анатольевич Здрилюк)
                           
                              Datum narození: 23.6.1972
                              Místo narození: Vinnycká oblast
                           
                              Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak Zdriljuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                              25.7.2014
                           
                              87.
                           
                              Vladimir ANTYUFEYEV, také znám jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV
                              (Владимир Антюфеев)
                           
                              Datum narození: 19.2. 1951
                              Místo narození: Novosibirsk
                           
                              Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý vicepremiér „Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.
                           
                              25.7.2014
                           
                              89.
                           
                              Oksana TCHIGRINA,
                              Oksana Aleksandrovna CHIGRINA
                              (Оксана Александровна Чигрина)
                           
                              Možné datum narození: 23.7.1981
                           
                              Mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“, která činila prohlášení ospravedlňující mimo jiné sestřelení ukrajinského vojenského letadla, držení rukojmích a bojové činnosti nezákonných ozbrojených skupin, což mělo za následek narušení územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny.
                           
                              30.7.2014
                           
                              93.
                           
                              Konstantin Valerevich MALOFEEV
                              (Константин Валерьевич Малофеев)
                           
                              Datum narození: 3.7.1974
                              Místo narození: Puškino
                           
                              Konstantin Malofejev je úzce napojen na ukrajinské separatisty na východě Ukrajiny a na Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem Aleksandra Borodaje, bývalého „předsedy vlády“„Doněcké lidové republiky“; během procesu anexe Krymu udržoval styky se Sergejem Aksjonovem, „předsedou vlády“ tzv. „Republiky Krym“. Ukrajinská vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho údajné materiální a finanční podpory separatistům. Kromě toho se několikrát veřejně vyjadřoval ve prospěch anexe Krymu a začlenění Ukrajiny do Ruska. Konkrétně v červnu 2014 prohlásil, že „do Ruska nelze začlenit celou Ukrajinu. Možná východ (Ukrajiny)“.
                              Konstantin Malofejev takto svým jednáním podporuje destabilizaci východní Ukrajiny.
                           
                              30.7.2014
                           
                              96.
                           
                              Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO
                              (Александр Владимирович Захарченко)
                           
                              Datum narození: 26.6.1976
                              Místo narození: Doněck
                           
                              Dne 7. srpna 2014 nahradil Alexandera Borodaje ve funkci „předsedy vlády“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. V současnosti je tzv. „hlavou“„Doněcké lidové republiky“. Převzetím a vykonáváním této funkce Zacharčenko podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                              12.9.2014
                           
                              97.
                           
                              Vladimir KONONOV, také znám jako „Car“
                              (Владимир Петровнч Кононов)
                           
                              Datum narození: 14.10.1974
                              Místo narození: Gorskij
                           
                              Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strelkova/Girkina ve funkci tzv. „ministra obrany“„Doněcké lidové republiky“. Od dubna 2014 údajně velel divizi separatistických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou agresi. Kononov tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                              12.9.2014
                           
                              98.
                           
                              Miroslav Vladimirovich RUDENKO
                              (Мирослав Владимирович Руденко)
                           
                              Datum narození: 21.1.1983
                              Místo narození: Debalcevo
                           
                              Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“. Mimo jiné prohlásil, že budou pokračovat v boji i na zbývajícím území země. Ruděnko tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Člen tzv. „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.
                           
                              12.9.2014
                           
                              99.
                           
                              Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,
                              Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV
                              (Геннадий Николаевич ЦыПкалов)
                           
                              Datum narození: 21.6.1973
                              Místo narození: Rostovská oblast (Rusko)
                           
                              Bývalý tzv. „předseda vlády“„Luhanské lidové republiky“. Dříve působil v milicích „Armády jihovýchodu“. Cypkalov tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                              12.9.2014
                           
                              101.
                           
                              Oleg Vladimirovich BEREZA
                              (Олег Владимирович Берëза)
                           
                              Datum narození: 1.3.1977
                           
                              Bývalý tzv. „ministr vnitra“„Doněcké lidové republiky“. Je spojován s Vladimirem Anťufejevem, který je odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                              12.9.2014
                           
                              103.
                           
                              Aleksandr Akimovich KARAMAN
                              (Александр Акимович Караман),
                              Alexandru CARAMAN
                           
                              Datum narození: 26.7.1956 nebo 26.6.1956
                              Místo narození: Cioburciu, Slobodzejská oblast, nyní Moldavská republika
                           
                              Bývalý tzv. „místopředseda vlády pro sociální věci“„Doněcké lidové republiky“. Je spojován s Vladimirem Anťufejevem, který je odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Chráněnec ruského místopředsedy vlády Dmitrije Rogozina. Vedoucí „správy Rady ministrů“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              12.9.2014
                           
                              120.
                           
                              Sergey Yurievich KOZYAKOV
                              (Сергей Юрьевич Козьяков)
                              Serhiy Yurievich KOZYAKOV
                              (Сергій Юрійович Козьяков)
                           
                              Datum narození: 29.9.1982 nebo 23.9.1982
                           
                              Jako bývalý tzv. „vedoucí Ústřední volební komise v Luhansku“ nesl odpovědnost za organizaci tzv. „voleb“ konaných dne 2. listopadu 2014 v „Luhanské lidové republice“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové byly nezákonné. V říjnu 2015 byl jmenován tzv. „ministrem spravedlnosti“„Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedené funkce, a jejich vykonáváním a organizováním nezákonných „voleb“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              121.
                           
                              Oleg Konstantinovich AKIMOV, také znám jako Oleh AKIMOV
                              (Олег Константинович Акимов)
                           
                              Datum narození: 15.9.1981
                              Místo narození: Luhansk
                           
                              Zástupce „Luhanského hospodářského svazu“ v „Národní radě“„Luhanské lidové republiky“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „hlavy“„Luhanské lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové byly nezákonné. Od roku 2014 je „hlavou“ tzv. „Odborové federace“ a členem tzv. „Lidové rady“„Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              124.
                           
                              Aleksandr Igorevich KOFMAN, také znám jako Oleksandr KOFMAN
                              (Александр Игоревич Кофман)
                           
                              Datum narození:30.8.1977
                              Místo narození: Makijivka, Doněcká oblast
                           
                              Bývalý tzv. „ministr zahraničních věcí“ a tzv. „první místopředseda“„parlamentu“„Doněcké lidové republiky“. Kandidoval v nezákonných „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „hlavy“„Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové byly nezákonné.
                              Přijetím a vykonáváním výše uvedené funkce a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                              29.11.2014
                           
                              125.
                           
                              Ravil Zakarievich KHALIKOV
                              (Равиль Закариевич Халиков)
                           
                              Datum narození: 23.2.1969
                              Místo narození: obec Belozere, Romodanovská oblast, SSSR
                           
                              Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ a bývalý „generální prokurátor“„Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              127.
                           
                              Oleg Evgenevich BUGROV
                              (Олег Евгеньевич Бугров)
                           
                              Datum narození: 29.8.1969
                           
                              Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              128.
                           
                              Lesya Mikhaylovna LAPTEVA
                              (Леся Михайловна Лаптева)
                           
                              Datum narození: 11.3.1976
                              Místo narození: Taraz, Žambylská oblast (Kazachstán)
                           
                              Bývalá „ministryně pro školství, vědu, kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              129.
                           
                              Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV, také znám jako Yevhen Eduardovych Mychaylov
                              (Евгений Эдуардович Михайлов)
                           
                              Datum narození: 17.3.1963
                              Místo narození: Archangelsk
                           
                              Bývalý tzv. „ministr Rady ministrů“ (vedoucí úřadu pro vládní záležitosti) „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              130.
                           
                              Ihor Vladymyrovych KOSTENOK, také znám jako Igor Vladimirovich KOSTENOK
                              (Игорь Владимирович Костенок)
                           
                              Rok narození: 1961
                           
                              Bývalý tzv. „ministr školství“„Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              131.
                           
                              Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV, také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV
                              (Евгений Вячеславович Орлов)
                           
                              Datum narození: 10.5.1980
                           
                              Člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              29.11.2014
                           
                              134.
                           
                              Alexey Yurevich MILCHAKOV, také znám jako Fritz nebo Srb
                              (Алексей Юрьевич Mильчаков)
                           
                              Datum narození: 30.4. 1991
                              Místo narození: Petrohrad
                           
                              Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.
                              V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              16.2.2015
                           
                              137.
                           
                              Eduard Aleksandrovich BASURIN
                              (Эдуард Александрович Басурин)
                           
                              Datum narození: 27.6.1966
                              Místo narození: Doněck
                           
                              Tzv. „zástupce velitele“ ministerstva obrany tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              16.2.2015
                           
                              140.
                           
                              Sergey Yurevich IGNATOV, také znám jako KUZOVLEV
                              (Сергей Юрьевич Игнатов)
                           
                              Datum narození: 7.1.1967
                           
                              Tzv. vrchní velitel lidových milicí „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci země.
                           
                              16.2.2015
                           
                              142.
                           
                              Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
                              (Александр Юрьевич Тимофеев)
                           
                              Datum narození: 27.1.1974
                           
                              Tzv. „ministr pro příjmy a daně“„Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci země.
                           
                              16.2.2015
                           
                              144.
                           
                              Viktor Vyacheslavovich YATSENKO
                              (Виктор Вячеславович Яценко)
                           
                              Datum narození: 22.4.1985
                              Místo narození: Cherson
                           
                              Tzv. „ministr komunikací“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              16.2.2015
                           
                              145.
                           
                              Olga Igoreva BESEDINA
                              (Ольга Игорева Беседина)
                           
                              Datum narození: 10.12.1976
                              Místo narození: Luhansk
                           
                              Bývalá tzv. „ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“ tzv. Luhanské lidové republiky.
                              Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              16.2.2015
                           
                              146.
                           
                              Zaur Raufovich ISMAILOV
                              (Заур Рауфович Исмаилов)
                           
                              Datum narození: 25.7.1978 (nebo 23.3.1975)
                              Místo narození: Krasny Luč, Vorošilovgrad (Luhansk)
                           
                              Tzv. „generální prokurátor“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                              16.2.2015
                           
                  SEZNAM SUBJEKTŮ
                  
                               
                           
                              Název (anglický přepis)
                           
                              Identifikační údaje
                           
                              Odůvodnění
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                              6.
                           
                              International Union of Public Associations „Great Don Army“
                              (Mezinárodní svaz veřejných sdružení „Velká donská armáda“, Международный Союз Общественных Объединений
                              „Всевеликое Войско Донское“)
                           
                              oficiální internetové stránky:
                              http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/
                              Telefonní číslo:
                              +7-8-908-178-65-57
                              Sociální média:
                              Cossack National Guard (Kozácká národní garda)
                              http://vk.com/kazak_nac_guard
                              Adresa: 346465 Rusko Rostov Region (Rostovská oblast). October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1
                           
                              „Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou národní gardu“, odpovědnou za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
                              Je spojována s Nikolajem KOZICYNEM, jenž je velitelem kozáckých sil a je odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.
                           
                              25.7.2014
                           
                              11.
                           
                              Prapory „Vostok“
                              (Батальон „Восток“)
                           
                              Sociální média:
                              http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas
                           
                              Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, považovaná za jednu z nejdůležitějších na východní Ukrajině. Odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
                              Aktivně se účastnila vojenských operací, které vyústily v obsazení letiště v Doněcku.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              25.7.2014
                           
                              19.
                           
                              Státní jednotný podnik Republiky Krym „National Institute of Wine ‚Magarach‘“
                              (dříve znám jako „State enterprise Magarach of the national institute of wine“, („Státní podnik Magarach Národního vinařského institutu“)),
                              Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“
                              Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“
                           
                               
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Gosudarstvenoye predpriyatiye ‚Agrofirma Magarach‘ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarach‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako Státní jednotný podnik Republiky Krym „National Institute of Wine ‚Magarach‘“ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ‚МАГАРАЧ‘“). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství Republiky Krym (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).
                              V návaznosti na rozhodnutí tzv. „kabinetu ministrů“„Republiky Krym“ byl status společnosti v lednu 2016 změněn ze Státního podniku„Agrofirma Magarach“ na Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Agrarian Company of Magarach“ (Zemědělský podnik Magarach).
                           
                              25.7.2014
                           
                              29.
                           
                              Kozácká národní garda
                              (Казачья Национальная Гвардия)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Velí jí Nikolaj KOZICYN, který je uveden na seznamu, a proto je s jeho osobou spojována.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              30.
                           
                              Prapor „Sparta“
                              (Батальон „Спарта“)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Velí jí Arsenij PAVLOV, který je uveden na seznamu, a proto je s jeho osobou spojována.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              31.
                           
                              Prapor „Somali“
                              (Батальон „Сомали“)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Velí jí Michail TOLSTYCH, také znám jako Givi, který je uveden na seznamu, a proto je s jeho osobou spojována.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              32.
                           
                              Prapor „Zarya“
                              (Батальон „Заря“)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              33.
                           
                              Brigáda „Prizrak“
                              (Бригада „Призрак“)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              34.
                           
                              Prapor „Oplot“
                              (Батальон „Оплот“)
                           
                              Sociální média:
                              http://vk.com/oplot_info
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              35.
                           
                              Prapor „Kalmius“
                              (Батальон „Кальмиус“)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
                              36.
                           
                              Prapor „Smert“
                              (Батальон „Смерть“)
                           
                               
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.
                           
                              16.2.2015
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.