Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1683 ze dne 19. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1683/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 254/18
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1683
   ze dne 19. září 2016,
   kterým se po dvou sté padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 14. září 2016 rozhodl o změně dvou záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V oddílu „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění tyto záznamy:
      
                  a)
               
                  „Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Zoubair). Datum narození: 9.3.1986. Místo narození: Ariana, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: W342058 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 14.3.2011, platný do 13.3.2016). Národní identifikační číslo: 08705184 (číslo tuniského průkazu totožnosti, vydaného dne 24.2.2011). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 171 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.4.2015“ se nahrazuje tímto:
                  „Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Zoubair). Datum narození: 9.3.1986. Místo narození: Ariana, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: W342058 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 14.3.2011, platný do 13.3.2016). Národní identifikační číslo: 08705184 (číslo tuniského průkazu totožnosti, vydaného dne 24.2.2011). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 171 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. V červnu 2015 údajně zabit při náletu v iráckém Mosulu. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 10.4.2015.“
               
      
                  b)
               
                  „Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Omar Al Tounisi). Datum narození: 3.5.1982. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Z050399 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 9.12.2003, platný do 8.12.2008). Národní identifikační číslo: 04711809 (číslo tuniského vnitrostátního průkazu totožnosti, vydaného dne 13.11.2003). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 172 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.4.2015“ se nahrazuje tímto:
                  „Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Omar Al Tounisi). Datum narození: 3.5.1982. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Z050399 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 9.12.2003, platný do 8.12.2008). Národní identifikační číslo: 04711809 (číslo tuniského vnitrostátního průkazu totožnosti, vydaného dne 13.11.2003). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 172 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. V červnu 2015 údajně zabit v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 10.4.2015.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.