Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1739 ze dne 29. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1739/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 264/17
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1739
   ze dne 29. září 2016,
   kterým se po dvou sté padesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá, a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Dne 24. září 2016 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl vyjmout dvě fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddílu „Fyzické osoby“ zrušují tyto záznamy:
      
                   
               
                  
                     „Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr (také známý jako a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair; b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr; c) Muhammad „Bin-Abdullah Bin-Hamd“ Abu-al-Khayr; d) Abdallah al-Halabi; e) „Abdallah al-Halabi al-Madani“; f) Abdallah al-Makki; g) Abdallah el-Halabi; h) Abdullah al-Halabi; i) Abu „Abdallah al-Halabi“; j) Abu Abdallah al-Madani; k) Muhannad al-Jaddawi). Adresa: Jemen. Datum narození: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Místo narození: Madinah al-Munawwarah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Národní identifikační číslo: 1006010555. Číslo pasu: A741097 (saúdskoarabský pas vydaný dne 14. listopadu 1995, platný do 19. září 2000). Další údaje: Je uveden na seznamu 85 osob, po nichž v roce 2009 pátrala saúdskoarabská vláda. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.8.2010.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (také znám jako a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adresa: Wadi 'Ataba, Libye (dřívější adresa v roce 2004). Datum narození: a) 1963, b) 1969. Místo narození: Marzaq, Libyjská arabská džamáhíríja. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 681819/88 (libyjský pas). Národní identifikační číslo: 5617/87 (libyjské národní identifikační číslo). Další informace: a) jeden z hlavních vůdců sítě al-Káida, který byl od konce roku 2010 odpovědný za vedení dalších vysoce postavených členů sítě al-Káida; b) od roku 2010 velitel sítě al-Káida v Pákistánu a poskytovatel finanční podpory bojovníkům sítě al-Káida v Afghánistánu, c) jeden z hlavních stratégů sítě al-Káida, polní velitel v Afghánistánu a instruktor ve výcvikovém táboře sítě al-Káida, d) jméno jeho matky je Al-Zahra Amr Al-Khouri (též známá jako al Zahra' 'Umar). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 15.9.2011.“
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.