Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1893 ze dne 27. října 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1893/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 293/25
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1893
   ze dne 27. října 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 zařazeno dalších deset osob.
            
   
               (3)
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují níže uvedené osoby.
      
         Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 14, čl. 15 odst. 1 písm. a) a odst. 1a
      
      
                  A.
               
                  Osoby
               
      
         
                      
                  
                     Jméno
                  
                     Identifikační údaje
                  
                     Odůvodnění
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
                     „207.
                  
                     Adib Salameh
                     (také znám jako Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)
                     ()
                  
                     Pozice: zástupce ředitele na ředitelství zpravodajské služby letectva v Damašku;
                  
                     Příslušník syrských bezpečnostních a zpravodajských služeb, ve funkci po květnu 2011; zástupce ředitele na ředitelství zpravodajské služby letectva v Damašku; bývalý velitel zpravodajské služby letectva v Aleppu;
                     příslušník syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ a v rovnocenné či vyšší hodnosti, ve funkci po květnu 2011; má hodnost generálmajora.
                     Nese odpovědnost za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, neboť plánoval vojenské útoky v Aleppu a byl do nich zapojen a uplatňoval svoji pravomoc při zatýkání a zadržování civilních obyvatel.
                  
                     28.10.2016
                  
                     208.
                  
                     Adnan Aboud Hilweh
                     (také znám jako Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)
                     ()
                  
                     Pozice: brigádní generál.
                  
                     Má hodnost brigádního generála 155. a 157. brigády syrské armády, ve funkci po květnu 2011.
                     Jako brigádní generál 155. a 157. brigády je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné vzhledem k tomu, že je odpovědný za nasazení a použití raket a chemických zbraní v civilních oblastech v roce 2013 a že se podílel na zadržení velkého počtu osob.
                  
                     28.10.2016
                  
                     209.
                  
                     Jawdat Salbi Mawas
                     (také znám jako Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)
                     ()
                  
                     Pozice: generálmajor.
                  
                     Má hodnost generálmajora, je vyšším důstojníkem na syrském útvaru dělostřelectva a raket syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Jakožto vyšší důstojník syrského útvaru dělostřelectva a raket je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně používání raket a chemických zbraní brigádami pod jeho velením v oblastech hustě osídlených civilním obyvatelstvem v damašském předměstí Ghúta v roce 2013.
                  
                     28.10.2016
                  
                     210.
                  
                     Tahir Hamid Khalil
                     (také znám jako Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)
                     ()
                  
                     Pozice: generálmajor.
                  
                     Má hodnost generálmajora, zastává funkci náčelníka syrského útvaru dělostřelectva a raket syrských ozbrojených sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Jakožto vyšší důstojník syrského útvaru dělostřelectva a raket je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně nasazení raket a chemických zbraní brigádami pod jeho velením v oblastech hustě osídlených civilním obyvatelstvem v damašském předměstí Ghúta v roce 2013.
                  
                     28.10.2016
                  
                     211.
                  
                     Hilal Hilal
                     (také znám jako Hilal al-Hilal)
                     ()
                  
                     datum narození: 1966
                  
                     Člen milicí spolupracujících s režimem známých jako „Kataeb al-Baas“ (milice strany Baas). Podporuje režim v rámci své role související s náborem a organizací milicí strany Baas.
                  
                     28.10.2016
                  
                     212.
                  
                     Ammar Al-Sharif
                     (také znám jako Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)
                     ()
                  
                      
                  
                     Přední syrský podnikatel působící v Sýrii, činný v odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a pohostinství. Zakládající partner banky Byblos Bank Syria, významný akcionář společnosti Unlimited Hospitality Ltd a člen správní rady pojišťoven Solidarity Alliance Insurance Company a Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.
                  
                     28.10.2016
                  
                     213.
                  
                     Bishr al-Sabban
                     (také znám jako Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)
                     ()
                  
                      
                  
                     Guvernér Damašku, jmenován Bašárem Asadem, s nímž je spojen. Podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné používá diskriminační praktiky vůči sunnitským komunitám na území hlavního města.
                  
                     28.10.2016
                  
                     214.
                  
                     Ahmad Sheik Abdul-Qader
                     (také znám jako Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)
                     ()
                  
                      
                  
                     Guvernér Kunejtry, jmenován Bašárem Asadem, s nímž je spojen. Bývalý guvernér Lázikíje. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné veřejně podporuje syrské ozbrojené síly a prorežimní milice.
                  
                     28.10.2016
                  
                     215.
                  
                     Dr. Ghassan Omar Khalaf
                     ()
                  
                      
                  
                     Guvernér Hamy, kterého jmenoval Bašár Asad, s nímž je spojen. Rovněž podporuje syrský režim a má z něj prospěch. Ghassan Omar Khalaf je úzce spojen se členy milicí spolupracujících s režimem a působících v Hamě, které jsou známy jako Hamská brigáda.
                  
                     28.10.2016
                  
                     216.
                  
                     Khayr al-Din al-Sayyed
                     (také znám jako Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)
                     ()
                  
                      
                  
                     Guvernér Idlibu, jmenovaný Bašárem Asadem, s nímž je spojen. Podporuje syrský režim a má z něj prospěch, mimo jiné poskytuje podporu syrským ozbrojeným silám a prorežimním milicím. Spojen s ministrem pro Awqaf působícím v rámci režimu, Dr. Mohammadem Abdul-Sattarem al-Sayyedem, který je jeho bratr.
                  
                     28.10.2016“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.