Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1955 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1955/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 301/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1955
   ze dne 8. listopadu 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.
            
   
               (2)
            
               Poté, co Ruská federace uspořádala v nezákonně anektovaném Krymu a Sevastopolu volby do Státní dumy, se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být zařazeno šest osob.
            
   
               (3)
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam osob uvedených v článku 1
      
      
         
                      
                  
                     Jméno (anglický přepis)
                  
                     Identifikační údaje
                  
                     Odůvodnění
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
                     „152.
                  
                     Ruslan Ismailovich BALBEK
                     Руслан Исмаилович
                     Бальбек
                  
                     Datum narození: 28.8.1977
                     Místo narození: Bekabad, Uzbekistánská SSR
                  
                     Člen Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                     Místopředseda výboru Státní dumy pro etnické otázky.
                     Ruslan Balbek byl v roce 2014 jmenován místopředsedou Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“ a v této funkci usiloval o začlenění nezákonně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, za což mu byla udělena medaile „za obranu Republiky Krym“. Podpořil anexi Krymu ve veřejných prohlášeních, mimo jiné na svém profilu internetové stránky (krymské pobočky) Jednotné Rusko a v článku zveřejněném dne 3. července 2016 na internetové stránce NTV.
                  
                     9.11.2016
                  
                     153.
                  
                     Konstantin Mikhailovich BAKHAREV
                     Константин Михайлович
                     Бахарев
                  
                     Datum narození: 20.10.1972
                     Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                  
                     Člen Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                     Člen výboru Státní dumy pro finanční trhy.
                     Konstantin Bacharev byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“ a v srpnu roku 2014 prvním místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 22. března 2016 na internetové stránce gazetakrimea.ru a dne 23. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru. „Orgány Republiky Krym“ mu byl propůjčen řád „za oddanost službě“.
                  
                     9.11.2016
                  
                     154.
                  
                     Dmitry Anatolievich BELIK
                     Дмитрий Анатольевич
                     Белик
                  
                     Datum narození: 17.10.1969
                     Místo narození: Kular, Ust-Janský okres, Jakutská autonomní SSR
                  
                     Člen Státní dumy, zvolen za nezákonně anektované město Sevastopol.
                     Člen výboru Státní dumy pro zdanění.
                     Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné na své osobní internetové stránce a v rozhovoru zveřejněném dne 21. února 2016 na internetové stránce nation-news.ru.
                     Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“.
                  
                     9.11.2016
                  
                     155.
                  
                     Andrei Dmitrievich KOZENKO
                     Андрей Дмитриевич
                     Козенко
                  
                     Datum narození: 3.8.1981
                     Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                  
                     Člen Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                     Člen výboru Státní dumy pro finanční trhy.
                     Andrej Kozenko byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 12. března 2016 na internetové stránce gazetacrimea.ru. Za zapojení do procesu anexe mu byla místními „orgány“ udělena medaile „za obranu Republiky Krym“.
                  
                     9.11.2016
                  
                     156.
                  
                     Svetlana Borisovna SAVCHENKO
                     Светлана Борисовна
                     Савченко
                  
                     Datum narození: 24.6.1965
                     Místo narození: Belogorsk, Ukrajinská SSR
                  
                     Členka Státní dumy, zvolena za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                     Členka výboru Státní dumy pro kulturu.
                     Od roku 2012 je členkou Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym a od března roku 2014 podporuje začlenění nezákonně anektovaného Krymu a Sevastopolu do Ruské federace. Světlana Savčenková byla v září roku 2014 „zvolena“ do Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Při mnoha příležitostech ve veřejných prohlášeních, mimo jiné v rozhovorech zveřejněných ve dnech 2. dubna 2016 a 20. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru hájila nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu. V roce 2014 jí byl „orgány Republiky Krym“ propůjčen ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“ a v roce 2015 řád „za oddanost službě“.
                  
                     9.11.2016
                  
                     157.
                  
                     Pavel Valentinovich SHPEROV
                     Павел Валентинович
                     Шперов
                  
                     Datum narození: 4.7.1971
                     Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                  
                     Člen Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                     Člen výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vazby na spoluobčany.
                     Pavel Šperov byl v září roku 2014 „zvolen“ do Státní rady tzv. „Republiky Krym“.
                     Veřejně přiznal, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 3. září 2016 na internetové stránce ldpr-rk.ru, svou úlohu v událostech v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, a zejména svou úlohu při pořádání nelegálního referenda o nelegální anexi tohoto poloostrova.
                  
                     9.11.2016“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.