Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1984 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1984/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               LI 305/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1984
   ze dne 14. listopadu 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.
            
   
               (2)
            
               Vzhledem ke zhoršující se situaci v Sýrii by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 zařazeno dalších osmnáct osob.
            
   
               (3)
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují níže uvedené osoby:
      
         Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 14, čl. 15 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1a
      
      A.   Osoby
      
      
                   
               
                  Jméno
               
                  Identifikační údaje
               
                  Odůvodnění
               
                  Datum zařazení na seznam
               
                  „217.
               
                  Atef Naddaf
               
                  datum narození: 1956
                  místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku
               
                  Ministr pro vysokoškolské vzdělávání; jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  218.
               
                  Hussein Makhlouf (také znám jako Makhluf)
               
                  datum narození: 1964
                  místo narození: Lattakia
                  bývalý guvernér provincie Damašek
               
                  Ministr pro místní správu;
                  jmenován v červenci 2016;
                  bratranec Ramiho Makhloufa
               
                  14.11.2016
               
                  219.
               
                  Ali Al-Zafir (také znám jako al-Dafeer)
               
                  datum narození: 1962
                  místo narození: Tartus
               
                  Ministr komunikací a technologie;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  220.
               
                  Ali Ghanem
               
                  datum narození: 1963
                  místo narození: Damašek
               
                  Ministr pro ropu a nerostné suroviny;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  221.
               
                  Mohammed (také znám jako Mohamed,Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (také znám jako Tourjuman)
               
                  datum narození: 1966
                  místo narození: Damašek
               
                  Ministr informací;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  222.
               
                  Mohammed (také znám jako Mohamed) Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (také znám jako al-Ahmad)
               
                  datum narození: 1961
                  místo narození: Lattakia
               
                  Ministr kultury;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  223.
               
                  Ali Hamoud (také znám jako Hammoud)
               
                  datum narození: 1964
                  místo narození: Tartus
               
                  Ministr dopravy;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  224.
               
                  Mohammed Zuhair (také znám jako Zahir) Kharboutli
               
                  místo narození: Damašek
               
                  Ministr pro elektrickou energii;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  225.
               
                  Maamoun Hamdan
               
                  datum narození: 1958
                  místo narození: Damašek.
               
                  Ministr financí;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  226.
               
                  Nabil al-Hasan (také znám jako al-Hassan)
               
                  datum narození: 1963
                  místo narození: Aleppo.
               
                  Ministr pro vodní zdroje;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  227.
               
                  Ahmad al-Hamu (také znám jako al-Hamo)
               
                  datum narození: 1947
               
                  Ministr průmyslu;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  228.
               
                  Abdullah al-Gharbi (také znám jako al-Qirbi)
               
                  datum narození: 1962
                  místo narození: Damašek
               
                  Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  229.
               
                  Abdullah Abdullah
               
                  datum narození: 1956
               
                  Státní ministr;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  230.
               
                  Salwa Abdullah
               
                  datum narození: 1953
                  místo narození: Kunejtra.
               
                  Státní ministr;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  231.
               
                  Rafe'a Abu Sa'ad (také znám jako Saad)
               
                  datum narození: 1954
                  místo narození: vesnice Habran (provincie Sweida)
               
                  Státní ministr;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  232.
               
                  Wafiqa Hosni
               
                  datum narození: 1952
                  místo narození: Damašek
               
                  Státní ministr;
                  jmenován v červenci 2016
               
                  14.11.2016
               
                  233.
               
                  Rima Al-Qadiri (také znám jako Al-Kadiri)
               
                  datum narození: 1963
                  místo narození: Damašek
               
                  Ministr sociálních věcí (od srpna 2015)
               
                  14.11.2016
               
                  234.
               
                  Duraid Durgham
               
                   
               
                  Guvernér syrské centrální banky;
                  odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své funkce guvernéra Syrské centrální banky, která je rovněž zařazena na seznam
               
                  14.11.2016“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.