Nařízení Komise (EU) 2016/2066 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2066/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 322/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2066
   ze dne 21. listopadu 2016,
   kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (1), a zejména na čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 1059/2003 zavádí společnou klasifikaci územních jednotek, aby bylo možné provádět sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik v Unii.
            
   
               (2)
            
               Přílohy nařízení (ES) č. 1059/2003 obsahují seznam územních jednotek pro využití ve statistice.
            
   
               (3)
            
               V souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1059/2003 se změny klasifikace NUTS přijímají ve druhé polovině kalendářního roku a zpravidla ne častěji než každé tři roky.
            
   
               (4)
            
               Klasifikace NUTS byla naposledy pozměněna nařízeními Komise (EU) č. 1319/2013 (2) (řádná změna) a (EU) č. 868/2014 (3) (mimořádná změna z důvodu zásadní reorganizace správního územního členění Portugalska).
            
   
               (5)
            
               Podle informací poskytnutých Komisi se v několika členských státech změnilo správní územní členění.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (ES) č. 1059/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy nařízení (ES) č. 1059/2003 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se, pokud jde o předání údajů Komisi (Eurostatu), ode dne 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 342, 18.12.2013, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 241, 13.8.2014, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Klasifikace NUTS (kód – název)
            
            BELGIE
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        BE
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        BE1
                     
                        RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
                     
                         
                     
                         
                     
                        BE10
                     
                         
                     
                        Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
                     
                         
                     
                        BE100
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad
                     
                        BE2
                     
                        VLAAMS GEWEST
                     
                         
                     
                         
                     
                        BE21
                     
                         
                     
                        Prov. (2) Antwerpen
                     
                         
                     
                        BE211
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Antwerpen
                     
                        BE212
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Mechelen
                     
                        BE213
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Turnhout
                     
                        BE22
                     
                         
                     
                        Prov. Limburg (BE)
                     
                         
                     
                        BE221
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Hasselt
                     
                        BE222
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Maaseik
                     
                        BE223
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Tongeren
                     
                        BE23
                     
                         
                     
                        Prov. Oost-Vlaanderen
                     
                         
                     
                        BE231
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Aalst
                     
                        BE232
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Dendermonde
                     
                        BE233
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Eeklo
                     
                        BE234
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Gent
                     
                        BE235
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Oudenaarde
                     
                        BE236
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Sint-Niklaas
                     
                        BE24
                     
                         
                     
                        Prov. Vlaams-Brabant
                     
                         
                     
                        BE241
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Halle-Vilvoorde
                     
                        BE242
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Leuven
                     
                        BE25
                     
                         
                     
                        Prov. West-Vlaanderen
                     
                         
                     
                        BE251
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Brugge
                     
                        BE252
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Diksmuide
                     
                        BE253
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Ieper
                     
                        BE254
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Kortrijk
                     
                        BE255
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Oostende
                     
                        BE256
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Roeselare
                     
                        BE257
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Tielt
                     
                        BE258
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Veurne
                     
                        BE3
                     
                        RÉGION WALLONNE
                     
                         
                     
                         
                     
                        BE31
                     
                         
                     
                        Prov. Brabant wallon
                     
                         
                     
                        BE310
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Nivelles
                     
                        BE32
                     
                         
                     
                        Prov. Hainaut
                     
                         
                     
                        BE321
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Ath
                     
                        BE322
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Charleroi
                     
                        BE323
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Mons
                     
                        BE324
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Mouscron
                     
                        BE325
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Soignies
                     
                        BE326
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Thuin
                     
                        BE327
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Tournai
                     
                        BE33
                     
                         
                     
                        Prov. Liège
                     
                         
                     
                        BE331
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Huy
                     
                        BE332
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Liège
                     
                        BE334
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Waremme
                     
                        BE335
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Verviers — communes francophones
                     
                        BE336
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft
                     
                        BE34
                     
                         
                     
                        Prov. Luxembourg (BE)
                     
                         
                     
                        BE341
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Arlon
                     
                        BE342
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Bastogne
                     
                        BE343
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Marche-en-Famenne
                     
                        BE344
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Neufchâteau
                     
                        BE345
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Virton
                     
                        BE35
                     
                         
                     
                        Prov. Namur
                     
                         
                     
                        BE351
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Dinant
                     
                        BE352
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Namur
                     
                        BE353
                     
                         
                     
                         
                     
                        Arr. Philippeville
                     
                        BEZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        BEZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        BEZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            BULHARSKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        BG
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        BG3
                     
                        СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
                     
                         
                     
                         
                     
                        BG31
                     
                         
                     
                        Северозападен
                     
                         
                     
                        BG311
                     
                         
                     
                         
                     
                        Видин
                     
                        BG312
                     
                         
                     
                         
                     
                        Монтана
                     
                        BG313
                     
                         
                     
                         
                     
                        Враца
                     
                        BG314
                     
                         
                     
                         
                     
                        Плевен
                     
                        BG315
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ловеч
                     
                        BG32
                     
                         
                     
                        Северен централен
                     
                         
                     
                        BG321
                     
                         
                     
                         
                     
                        Велико Търново
                     
                        BG322
                     
                         
                     
                         
                     
                        Габрово
                     
                        BG323
                     
                         
                     
                         
                     
                        Русе
                     
                        BG324
                     
                         
                     
                         
                     
                        Разград
                     
                        BG325
                     
                         
                     
                         
                     
                        Силистра
                     
                        BG33
                     
                         
                     
                        Североизточен
                     
                         
                     
                        BG331
                     
                         
                     
                         
                     
                        Варна
                     
                        BG332
                     
                         
                     
                         
                     
                        Добрич
                     
                        BG333
                     
                         
                     
                         
                     
                        Шумен
                     
                        BG334
                     
                         
                     
                         
                     
                        Търговище
                     
                        BG34
                     
                         
                     
                        Югоизточен
                     
                         
                     
                        BG341
                     
                         
                     
                         
                     
                        Бургас
                     
                        BG342
                     
                         
                     
                         
                     
                        Сливен
                     
                        BG343
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ямбол
                     
                        BG344
                     
                         
                     
                         
                     
                        Стара Загора
                     
                        BG4
                     
                        ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
                     
                         
                     
                         
                     
                        BG41
                     
                         
                     
                        Югозападен
                     
                         
                     
                        BG411
                     
                         
                     
                         
                     
                        София (столица)
                     
                        BG412
                     
                         
                     
                         
                     
                        София
                     
                        BG413
                     
                         
                     
                         
                     
                        Благоевград
                     
                        BG414
                     
                         
                     
                         
                     
                        Перник
                     
                        BG415
                     
                         
                     
                         
                     
                        Кюстендил
                     
                        BG42
                     
                         
                     
                        Южен централен
                     
                         
                     
                        BG421
                     
                         
                     
                         
                     
                        Пловдив
                     
                        BG422
                     
                         
                     
                         
                     
                        Хасково
                     
                        BG423
                     
                         
                     
                         
                     
                        Пазарджик
                     
                        BG424
                     
                         
                     
                         
                     
                        Смолян
                     
                        BG425
                     
                         
                     
                         
                     
                        Кърджали
                     
                        BGZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        BGZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        BGZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            ČESKÁ REPUBLIKA
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        CZ
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        CZ0
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                         
                     
                         
                     
                        CZ01
                     
                         
                     
                        Praha
                     
                         
                     
                        CZ010
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hlavní město Praha
                     
                        CZ02
                     
                         
                     
                        Střední Čechy
                     
                         
                     
                        CZ020
                     
                         
                     
                         
                     
                        Středočeský kraj
                     
                        CZ03
                     
                         
                     
                        Jihozápad
                     
                         
                     
                        CZ031
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jihočeský kraj
                     
                        CZ032
                     
                         
                     
                         
                     
                        Plzeňský kraj
                     
                        CZ04
                     
                         
                     
                        Severozápad
                     
                         
                     
                        CZ041
                     
                         
                     
                         
                     
                        Karlovarský kraj
                     
                        CZ042
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ústecký kraj
                     
                        CZ05
                     
                         
                     
                        Severovýchod
                     
                         
                     
                        CZ051
                     
                         
                     
                         
                     
                        Liberecký kraj
                     
                        CZ052
                     
                         
                     
                         
                     
                        Královéhradecký kraj
                     
                        CZ053
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pardubický kraj
                     
                        CZ06
                     
                         
                     
                        Jihovýchod
                     
                         
                     
                        CZ063
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kraj Vysočina
                     
                        CZ064
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jihomoravský kraj
                     
                        CZ07
                     
                         
                     
                        Střední Morava
                     
                         
                     
                        CZ071
                     
                         
                     
                         
                     
                        Olomoucký kraj
                     
                        CZ072
                     
                         
                     
                         
                     
                        Zlínský kraj
                     
                        CZ08
                     
                         
                     
                        Moravskoslezsko
                     
                         
                     
                        CZ080
                     
                         
                     
                         
                     
                        Moravskoslezský kraj
                     
                        CZZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        CZZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        CZZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            DÁNSKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        DK
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        DK0
                     
                        DANMARK
                     
                         
                     
                         
                     
                        DK01
                     
                         
                     
                        Hovedstaden
                     
                         
                     
                        DK011
                     
                         
                     
                         
                     
                        Byen København
                     
                        DK012
                     
                         
                     
                         
                     
                        Københavns omegn
                     
                        DK013
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nordsjælland
                     
                        DK014
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bornholm
                     
                        DK02
                     
                         
                     
                        Sjælland
                     
                         
                     
                        DK021
                     
                         
                     
                         
                     
                        Østsjælland
                     
                        DK022
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vest- og Sydsjælland
                     
                        DK03
                     
                         
                     
                        Syddanmark
                     
                         
                     
                        DK031
                     
                         
                     
                         
                     
                        Fyn
                     
                        DK032
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sydjylland
                     
                        DK04
                     
                         
                     
                        Midtjylland
                     
                         
                     
                        DK041
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vestjylland
                     
                        DK042
                     
                         
                     
                         
                     
                        Østjylland
                     
                        DK05
                     
                         
                     
                        Nordjylland
                     
                         
                     
                        DK050
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nordjylland
                     
                        DKZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        DKZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        DKZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            NĚMECKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        DE
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE1
                     
                        BADEN-WÜRTTEMBERG
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE11
                     
                         
                     
                        Stuttgart
                     
                         
                     
                        DE111
                     
                         
                     
                         
                     
                        Stuttgart, Stadtkreis
                     
                        DE112
                     
                         
                     
                         
                     
                        Böblingen
                     
                        DE113
                     
                         
                     
                         
                     
                        Esslingen
                     
                        DE114
                     
                         
                     
                         
                     
                        Göppingen
                     
                        DE115
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ludwigsburg
                     
                        DE116
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rems-Murr-Kreis
                     
                        DE117
                     
                         
                     
                         
                     
                        Heilbronn, Stadtkreis
                     
                        DE118
                     
                         
                     
                         
                     
                        Heilbronn, Landkreis
                     
                        DE119
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hohenlohekreis
                     
                        DE11 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schwäbisch Hall
                     
                        DE11B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Main-Tauber-Kreis
                     
                        DE11C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Heidenheim
                     
                        DE11D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostalbkreis
                     
                        DE12
                     
                         
                     
                        Karlsruhe
                     
                         
                     
                        DE121
                     
                         
                     
                         
                     
                        Baden-Baden, Stadtkreis
                     
                        DE122
                     
                         
                     
                         
                     
                        Karlsruhe, Stadtkreis
                     
                        DE123
                     
                         
                     
                         
                     
                        Karlsruhe, Landkreis
                     
                        DE124
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rastatt
                     
                        DE125
                     
                         
                     
                         
                     
                        Heidelberg, Stadtkreis
                     
                        DE126
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mannheim, Stadtkreis
                     
                        DE127
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neckar-Odenwald-Kreis
                     
                        DE128
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Neckar-Kreis
                     
                        DE129
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pforzheim, Stadtkreis
                     
                        DE12 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Calw
                     
                        DE12B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Enzkreis
                     
                        DE12C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Freudenstadt
                     
                        DE13
                     
                         
                     
                        Freiburg
                     
                         
                     
                        DE131
                     
                         
                     
                         
                     
                        Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
                     
                        DE132
                     
                         
                     
                         
                     
                        Breisgau-Hochschwarzwald
                     
                        DE133
                     
                         
                     
                         
                     
                        Emmendingen
                     
                        DE134
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ortenaukreis
                     
                        DE135
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rottweil
                     
                        DE136
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schwarzwald-Baar-Kreis
                     
                        DE137
                     
                         
                     
                         
                     
                        Tuttlingen
                     
                        DE138
                     
                         
                     
                         
                     
                        Konstanz
                     
                        DE139
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lörrach
                     
                        DE13 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Waldshut
                     
                        DE14
                     
                         
                     
                        Tübingen
                     
                         
                     
                        DE141
                     
                         
                     
                         
                     
                        Reutlingen
                     
                        DE142
                     
                         
                     
                         
                     
                        Tübingen, Landkreis
                     
                        DE143
                     
                         
                     
                         
                     
                        Zollernalbkreis
                     
                        DE144
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ulm, Stadtkreis
                     
                        DE145
                     
                         
                     
                         
                     
                        Alb-Donau-Kreis
                     
                        DE146
                     
                         
                     
                         
                     
                        Biberach
                     
                        DE147
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bodenseekreis
                     
                        DE148
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ravensburg
                     
                        DE149
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sigmaringen
                     
                        DE2
                     
                        BAYERN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE21
                     
                         
                     
                        Oberbayern
                     
                         
                     
                        DE211
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE212
                     
                         
                     
                         
                     
                        München, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE213
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rosenheim, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE214
                     
                         
                     
                         
                     
                        Altötting
                     
                        DE215
                     
                         
                     
                         
                     
                        Berchtesgadener Land
                     
                        DE216
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bad Tölz-Wolfratshausen
                     
                        DE217
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dachau
                     
                        DE218
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ebersberg
                     
                        DE219
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eichstätt
                     
                        DE21 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Erding
                     
                        DE21B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Freising
                     
                        DE21C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Fürstenfeldbruck
                     
                        DE21D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Garmisch-Partenkirchen
                     
                        DE21E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Landsberg am Lech
                     
                        DE21F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Miesbach
                     
                        DE21G
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mühldorf a. Inn
                     
                        DE21H
                     
                         
                     
                         
                     
                        München, Landkreis
                     
                        DE21I
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neuburg-Schrobenhausen
                     
                        DE21J
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pfaffenhofen a. d. Ilm
                     
                        DE21K
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rosenheim, Landkreis
                     
                        DE21L
                     
                         
                     
                         
                     
                        Starnberg
                     
                        DE21M
                     
                         
                     
                         
                     
                        Traunstein
                     
                        DE21N
                     
                         
                     
                         
                     
                        Weilheim-Schongau
                     
                        DE22
                     
                         
                     
                        Niederbayern
                     
                         
                     
                        DE221
                     
                         
                     
                         
                     
                        Landshut, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE222
                     
                         
                     
                         
                     
                        Passau, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE223
                     
                         
                     
                         
                     
                        Straubing, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE224
                     
                         
                     
                         
                     
                        Deggendorf
                     
                        DE225
                     
                         
                     
                         
                     
                        Freyung-Grafenau
                     
                        DE226
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kelheim
                     
                        DE227
                     
                         
                     
                         
                     
                        Landshut, Landkreis
                     
                        DE228
                     
                         
                     
                         
                     
                        Passau, Landkreis
                     
                        DE229
                     
                         
                     
                         
                     
                        Regen
                     
                        DE22 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rottal-Inn
                     
                        DE22B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Straubing-Bogen
                     
                        DE22C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dingolfing-Landau
                     
                        DE23
                     
                         
                     
                        Oberpfalz
                     
                         
                     
                        DE231
                     
                         
                     
                         
                     
                        Amberg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE232
                     
                         
                     
                         
                     
                        Regensburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE233
                     
                         
                     
                         
                     
                        Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE234
                     
                         
                     
                         
                     
                        Amberg-Sulzbach
                     
                        DE235
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cham
                     
                        DE236
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neumarkt i. d. OPf.
                     
                        DE237
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neustadt a. d. Waldnaab
                     
                        DE238
                     
                         
                     
                         
                     
                        Regensburg, Landkreis
                     
                        DE239
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schwandorf
                     
                        DE23 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Tirschenreuth
                     
                        DE24
                     
                         
                     
                        Oberfranken
                     
                         
                     
                        DE241
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bamberg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE242
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bayreuth, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE243
                     
                         
                     
                         
                     
                        Coburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE244
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hof, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE245
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bamberg, Landkreis
                     
                        DE246
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bayreuth, Landkreis
                     
                        DE247
                     
                         
                     
                         
                     
                        Coburg, Landkreis
                     
                        DE248
                     
                         
                     
                         
                     
                        Forchheim
                     
                        DE249
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hof, Landkreis
                     
                        DE24 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kronach
                     
                        DE24B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kulmbach
                     
                        DE24C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lichtenfels
                     
                        DE24D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wunsiedel i. Fichtelgebirge
                     
                        DE25
                     
                         
                     
                        Mittelfranken
                     
                         
                     
                        DE251
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ansbach, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE252
                     
                         
                     
                         
                     
                        Erlangen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE253
                     
                         
                     
                         
                     
                        Fürth, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE254
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nürnberg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE255
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schwabach, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE256
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ansbach, Landkreis
                     
                        DE257
                     
                         
                     
                         
                     
                        Erlangen-Höchstadt
                     
                        DE258
                     
                         
                     
                         
                     
                        Fürth, Landkreis
                     
                        DE259
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nürnberger Land
                     
                        DE25 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
                     
                        DE25B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Roth
                     
                        DE25C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Weißenburg-Gunzenhausen
                     
                        DE26
                     
                         
                     
                        Unterfranken
                     
                         
                     
                        DE261
                     
                         
                     
                         
                     
                        Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE262
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE263
                     
                         
                     
                         
                     
                        Würzburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE264
                     
                         
                     
                         
                     
                        Aschaffenburg, Landkreis
                     
                        DE265
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bad Kissingen
                     
                        DE266
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhön-Grabfeld
                     
                        DE267
                     
                         
                     
                         
                     
                        Haßberge
                     
                        DE268
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kitzingen
                     
                        DE269
                     
                         
                     
                         
                     
                        Miltenberg
                     
                        DE26 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Main-Spessart
                     
                        DE26B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schweinfurt, Landkreis
                     
                        DE26C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Würzburg, Landkreis
                     
                        DE27
                     
                         
                     
                        Schwaben
                     
                         
                     
                        DE271
                     
                         
                     
                         
                     
                        Augsburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE272
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE273
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
                     
                        DE274
                     
                         
                     
                         
                     
                        Memmingen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE275
                     
                         
                     
                         
                     
                        Aichach-Friedberg
                     
                        DE276
                     
                         
                     
                         
                     
                        Augsburg, Landkreis
                     
                        DE277
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dillingen a.d. Donau
                     
                        DE278
                     
                         
                     
                         
                     
                        Günzburg
                     
                        DE279
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neu-Ulm
                     
                        DE27 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lindau (Bodensee)
                     
                        DE27B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostallgäu
                     
                        DE27C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unterallgäu
                     
                        DE27D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Donau-Ries
                     
                        DE27E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oberallgäu
                     
                        DE3
                     
                        BERLIN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE30
                     
                         
                     
                        Berlin
                     
                         
                     
                        DE300
                     
                         
                     
                         
                     
                        Berlin
                     
                        DE4
                     
                        BRANDENBURG
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE40
                     
                         
                     
                        Brandenburg
                     
                         
                     
                        DE401
                     
                         
                     
                         
                     
                        Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE402
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cottbus, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE403
                     
                         
                     
                         
                     
                        Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
                     
                        DE404
                     
                         
                     
                         
                     
                        Potsdam, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE405
                     
                         
                     
                         
                     
                        Barnim
                     
                        DE406
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dahme-Spreewald
                     
                        DE407
                     
                         
                     
                         
                     
                        Elbe-Elster
                     
                        DE408
                     
                         
                     
                         
                     
                        Havelland
                     
                        DE409
                     
                         
                     
                         
                     
                        Märkisch-Oderland
                     
                        DE40 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oberhavel
                     
                        DE40B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oberspreewald-Lausitz
                     
                        DE40C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oder-Spree
                     
                        DE40D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostprignitz-Ruppin
                     
                        DE40E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Potsdam-Mittelmark
                     
                        DE40F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Prignitz
                     
                        DE40G
                     
                         
                     
                         
                     
                        Spree-Neiße
                     
                        DE40H
                     
                         
                     
                         
                     
                        Teltow-Fläming
                     
                        DE40I
                     
                         
                     
                         
                     
                        Uckermark
                     
                        DE5
                     
                        BREMEN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE50
                     
                         
                     
                        Bremen
                     
                         
                     
                        DE501
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bremen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE502
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE6
                     
                        HAMBURG
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE60
                     
                         
                     
                        Hamburg
                     
                         
                     
                        DE600
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hamburg
                     
                        DE7
                     
                        HESSEN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE71
                     
                         
                     
                        Darmstadt
                     
                         
                     
                        DE711
                     
                         
                     
                         
                     
                        Darmstadt, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE712
                     
                         
                     
                         
                     
                        Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE713
                     
                         
                     
                         
                     
                        Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE714
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE715
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bergstraße
                     
                        DE716
                     
                         
                     
                         
                     
                        Darmstadt-Dieburg
                     
                        DE717
                     
                         
                     
                         
                     
                        Groß-Gerau
                     
                        DE718
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hochtaunuskreis
                     
                        DE719
                     
                         
                     
                         
                     
                        Main-Kinzig-Kreis
                     
                        DE71 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Main-Taunus-Kreis
                     
                        DE71B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Odenwaldkreis
                     
                        DE71C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Offenbach, Landkreis
                     
                        DE71D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rheingau-Taunus-Kreis
                     
                        DE71E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wetteraukreis
                     
                        DE72
                     
                         
                     
                        Gießen
                     
                         
                     
                        DE721
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gießen, Landkreis
                     
                        DE722
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lahn-Dill-Kreis
                     
                        DE723
                     
                         
                     
                         
                     
                        Limburg-Weilburg
                     
                        DE724
                     
                         
                     
                         
                     
                        Marburg-Biedenkopf
                     
                        DE725
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vogelsbergkreis
                     
                        DE73
                     
                         
                     
                        Kassel
                     
                         
                     
                        DE731
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kassel, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE732
                     
                         
                     
                         
                     
                        Fulda
                     
                        DE733
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hersfeld-Rotenburg
                     
                        DE734
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kassel, Landkreis
                     
                        DE735
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schwalm-Eder-Kreis
                     
                        DE736
                     
                         
                     
                         
                     
                        Waldeck-Frankenberg
                     
                        DE737
                     
                         
                     
                         
                     
                        Werra-Meißner-Kreis
                     
                        DE8
                     
                        MECKLENBURG-VORPOMMERN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE80
                     
                         
                     
                        Mecklenburg-Vorpommern
                     
                         
                     
                        DE803
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rostock, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE804
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schwerin, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE80J
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mecklenburgische Seenplatte
                     
                        DE80N
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vorpommern-Greifswald
                     
                        DE80K
                     
                         
                     
                         
                     
                        Landkreis Rostock
                     
                        DE80L
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vorpommern-Rügen
                     
                        DE80M
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nordwestmecklenburg
                     
                        DE80O
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ludwigslust-Parchim
                     
                        DE9
                     
                        NIEDERSACHSEN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DE91
                     
                         
                     
                        Braunschweig
                     
                         
                     
                        DE911
                     
                         
                     
                         
                     
                        Braunschweig, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE912
                     
                         
                     
                         
                     
                        Salzgitter, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE913
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE914
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gifhorn
                     
                        DE916
                     
                         
                     
                         
                     
                        Goslar
                     
                        DE917
                     
                         
                     
                         
                     
                        Helmstedt
                     
                        DE918
                     
                         
                     
                         
                     
                        Northeim
                     
                        DE91 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Peine
                     
                        DE91B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wolfenbüttel
                     
                        DE91C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Göttingen
                     
                        DE92
                     
                         
                     
                        Hannover
                     
                         
                     
                        DE922
                     
                         
                     
                         
                     
                        Diepholz
                     
                        DE923
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hameln-Pyrmont
                     
                        DE925
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hildesheim
                     
                        DE926
                     
                         
                     
                         
                     
                        Holzminden
                     
                        DE927
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nienburg (Weser)
                     
                        DE928
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schaumburg
                     
                        DE929
                     
                         
                     
                         
                     
                        Region Hannover
                     
                        DE93
                     
                         
                     
                        Lüneburg
                     
                         
                     
                        DE931
                     
                         
                     
                         
                     
                        Celle
                     
                        DE932
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cuxhaven
                     
                        DE933
                     
                         
                     
                         
                     
                        Harburg
                     
                        DE934
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lüchow-Dannenberg
                     
                        DE935
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lüneburg, Landkreis
                     
                        DE936
                     
                         
                     
                         
                     
                        Osterholz
                     
                        DE937
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rotenburg (Wümme)
                     
                        DE938
                     
                         
                     
                         
                     
                        Heidekreis
                     
                        DE939
                     
                         
                     
                         
                     
                        Stade
                     
                        DE93 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Uelzen
                     
                        DE93B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Verden
                     
                        DE94
                     
                         
                     
                        Weser-Ems
                     
                         
                     
                        DE941
                     
                         
                     
                         
                     
                        Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE942
                     
                         
                     
                         
                     
                        Emden, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE943
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
                     
                        DE944
                     
                         
                     
                         
                     
                        Osnabrück, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE945
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
                     
                        DE946
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ammerland
                     
                        DE947
                     
                         
                     
                         
                     
                        Aurich
                     
                        DE948
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cloppenburg
                     
                        DE949
                     
                         
                     
                         
                     
                        Emsland
                     
                        DE94 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Friesland (DE)
                     
                        DE94B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Grafschaft Bentheim
                     
                        DE94C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Leer
                     
                        DE94D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oldenburg, Landkreis
                     
                        DE94E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Osnabrück, Landkreis
                     
                        DE94F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vechta
                     
                        DE94G
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wesermarsch
                     
                        DE94H
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wittmund
                     
                        DEA
                     
                        NORDRHEIN-WESTFALEN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEA1
                     
                         
                     
                        Düsseldorf
                     
                         
                     
                        DEA11
                     
                         
                     
                         
                     
                        Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Duisburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA13
                     
                         
                     
                         
                     
                        Essen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA14
                     
                         
                     
                         
                     
                        Krefeld, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA15
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA16
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA17
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oberhausen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA18
                     
                         
                     
                         
                     
                        Remscheid, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA19
                     
                         
                     
                         
                     
                        Solingen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA1 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wuppertal, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA1B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kleve
                     
                        DEA1C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mettmann
                     
                        DEA1D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Kreis Neuss
                     
                        DEA1E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Viersen
                     
                        DEA1F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wesel
                     
                        DEA2
                     
                         
                     
                        Köln
                     
                         
                     
                        DEA22
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bonn, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA23
                     
                         
                     
                         
                     
                        Köln, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA24
                     
                         
                     
                         
                     
                        Leverkusen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA26
                     
                         
                     
                         
                     
                        Düren
                     
                        DEA27
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Erft-Kreis
                     
                        DEA28
                     
                         
                     
                         
                     
                        Euskirchen
                     
                        DEA29
                     
                         
                     
                         
                     
                        Heinsberg
                     
                        DEA2 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oberbergischer Kreis
                     
                        DEA2B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rheinisch-Bergischer Kreis
                     
                        DEA2C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Sieg-Kreis
                     
                        DEA2D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Städteregion Aachen
                     
                        DEA3
                     
                         
                     
                        Münster
                     
                         
                     
                        DEA31
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bottrop, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA32
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA33
                     
                         
                     
                         
                     
                        Münster, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA34
                     
                         
                     
                         
                     
                        Borken
                     
                        DEA35
                     
                         
                     
                         
                     
                        Coesfeld
                     
                        DEA36
                     
                         
                     
                         
                     
                        Recklinghausen
                     
                        DEA37
                     
                         
                     
                         
                     
                        Steinfurt
                     
                        DEA38
                     
                         
                     
                         
                     
                        Warendorf
                     
                        DEA4
                     
                         
                     
                        Detmold
                     
                         
                     
                        DEA41
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bielefeld, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA42
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gütersloh
                     
                        DEA43
                     
                         
                     
                         
                     
                        Herford
                     
                        DEA44
                     
                         
                     
                         
                     
                        Höxter
                     
                        DEA45
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lippe
                     
                        DEA46
                     
                         
                     
                         
                     
                        Minden-Lübbecke
                     
                        DEA47
                     
                         
                     
                         
                     
                        Paderborn
                     
                        DEA5
                     
                         
                     
                        Arnsberg
                     
                         
                     
                        DEA51
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bochum, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA52
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dortmund, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA53
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hagen, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA54
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hamm, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA55
                     
                         
                     
                         
                     
                        Herne, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEA56
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ennepe-Ruhr-Kreis
                     
                        DEA57
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hochsauerlandkreis
                     
                        DEA58
                     
                         
                     
                         
                     
                        Märkischer Kreis
                     
                        DEA59
                     
                         
                     
                         
                     
                        Olpe
                     
                        DEA5 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Siegen-Wittgenstein
                     
                        DEA5B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Soest
                     
                        DEA5C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unna
                     
                        DEB
                     
                        RHEINLAND-PFALZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEB1
                     
                         
                     
                        Koblenz
                     
                         
                     
                        DEB11
                     
                         
                     
                         
                     
                        Koblenz, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ahrweiler
                     
                        DEB13
                     
                         
                     
                         
                     
                        Altenkirchen (Westerwald)
                     
                        DEB14
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bad Kreuznach
                     
                        DEB15
                     
                         
                     
                         
                     
                        Birkenfeld
                     
                        DEB17
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mayen-Koblenz
                     
                        DEB18
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neuwied
                     
                        DEB1 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Lahn-Kreis
                     
                        DEB1B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Westerwaldkreis
                     
                        DEB1C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cochem-Zell
                     
                        DEB1D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Hunsrück-Kreis
                     
                        DEB2
                     
                         
                     
                        Trier
                     
                         
                     
                        DEB21
                     
                         
                     
                         
                     
                        Trier, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB22
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bernkastel-Wittlich
                     
                        DEB23
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eifelkreis Bitburg-Prüm
                     
                        DEB24
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vulkaneifel
                     
                        DEB25
                     
                         
                     
                         
                     
                        Trier-Saarburg
                     
                        DEB3
                     
                         
                     
                        Rheinhessen-Pfalz
                     
                         
                     
                        DEB31
                     
                         
                     
                         
                     
                        Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB32
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB33
                     
                         
                     
                         
                     
                        Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB34
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB35
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mainz, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB36
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB37
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pirmasens, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB38
                     
                         
                     
                         
                     
                        Speyer, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB39
                     
                         
                     
                         
                     
                        Worms, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB3 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEB3B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Alzey-Worms
                     
                        DEB3C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bad Dürkheim
                     
                        DEB3D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Donnersbergkreis
                     
                        DEB3E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Germersheim
                     
                        DEB3F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kaiserslautern, Landkreis
                     
                        DEB3G
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kusel
                     
                        DEB3H
                     
                         
                     
                         
                     
                        Südliche Weinstraße
                     
                        DEB3I
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rhein-Pfalz-Kreis
                     
                        DEB3J
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mainz-Bingen
                     
                        DEB3K
                     
                         
                     
                         
                     
                        Südwestpfalz
                     
                        DEC
                     
                        SAARLAND
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEC0
                     
                         
                     
                        Saarland
                     
                         
                     
                        DEC01
                     
                         
                     
                         
                     
                        Regionalverband Saarbrücken
                     
                        DEC02
                     
                         
                     
                         
                     
                        Merzig-Wadern
                     
                        DEC03
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neunkirchen
                     
                        DEC04
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saarlouis
                     
                        DEC05
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saarpfalz-Kreis
                     
                        DEC06
                     
                         
                     
                         
                     
                        St. Wendel
                     
                        DED
                     
                        SACHSEN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DED2
                     
                         
                     
                        Dresden
                     
                         
                     
                        DED21
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dresden, Kreisfreie Stadt
                     
                        DED2C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bautzen
                     
                        DED2D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Görlitz
                     
                        DED2E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Meißen
                     
                        DED2F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
                     
                        DED4
                     
                         
                     
                        Chemnitz
                     
                         
                     
                        DED41
                     
                         
                     
                         
                     
                        Chemnitz, Kreisfreie Stadt
                     
                        DED42
                     
                         
                     
                         
                     
                        Erzgebirgskreis
                     
                        DED43
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mittelsachsen
                     
                        DED44
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vogtlandkreis
                     
                        DED45
                     
                         
                     
                         
                     
                        Zwickau
                     
                        DED5
                     
                         
                     
                        Leipzig
                     
                         
                     
                        DED51
                     
                         
                     
                         
                     
                        Leipzig, Kreisfreie Stadt
                     
                        DED52
                     
                         
                     
                         
                     
                        Leipzig
                     
                        DED53
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nordsachsen
                     
                        DEE
                     
                        SACHSEN-ANHALT
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEE0
                     
                         
                     
                        Sachsen-Anhalt
                     
                         
                     
                        DEE01
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEE02
                     
                         
                     
                         
                     
                        Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
                     
                        DEE03
                     
                         
                     
                         
                     
                        Magdeburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEE04
                     
                         
                     
                         
                     
                        Altmarkkreis Salzwedel
                     
                        DEE05
                     
                         
                     
                         
                     
                        Anhalt-Bitterfeld
                     
                        DEE06
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jerichower Land
                     
                        DEE07
                     
                         
                     
                         
                     
                        Börde
                     
                        DEE08
                     
                         
                     
                         
                     
                        Burgenlandkreis
                     
                        DEE09
                     
                         
                     
                         
                     
                        Harz
                     
                        DEE0 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mansfeld-Südharz
                     
                        DEE0B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saalekreis
                     
                        DEE0C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Salzlandkreis
                     
                        DEE0D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Stendal
                     
                        DEE0E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wittenberg
                     
                        DEF
                     
                        SCHLESWIG-HOLSTEIN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEF0
                     
                         
                     
                        Schleswig-Holstein
                     
                         
                     
                        DEF01
                     
                         
                     
                         
                     
                        Flensburg, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEF02
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kiel, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEF03
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lübeck, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEF04
                     
                         
                     
                         
                     
                        Neumünster, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEF05
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dithmarschen
                     
                        DEF06
                     
                         
                     
                         
                     
                        Herzogtum Lauenburg
                     
                        DEF07
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nordfriesland
                     
                        DEF08
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ostholstein
                     
                        DEF09
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pinneberg
                     
                        DEF0 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Plön
                     
                        DEF0B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Rendsburg-Eckernförde
                     
                        DEF0C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schleswig-Flensburg
                     
                        DEF0D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Segeberg
                     
                        DEF0E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Steinburg
                     
                        DEF0F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Stormarn
                     
                        DEG
                     
                        THÜRINGEN
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEG0
                     
                         
                     
                        Thüringen
                     
                         
                     
                        DEG01
                     
                         
                     
                         
                     
                        Erfurt, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEG02
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gera, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEG03
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jena, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEG04
                     
                         
                     
                         
                     
                        Suhl, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEG05
                     
                         
                     
                         
                     
                        Weimar, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEG06
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eichsfeld
                     
                        DEG07
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nordhausen
                     
                        DEG09
                     
                         
                     
                         
                     
                        Unstrut-Hainich-Kreis
                     
                        DEG0 A
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kyffhäuserkreis
                     
                        DEG0B
                     
                         
                     
                         
                     
                        Schmalkalden-Meiningen
                     
                        DEG0C
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gotha
                     
                        DEG0D
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sömmerda
                     
                        DEG0E
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hildburghausen
                     
                        DEG0F
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ilm-Kreis
                     
                        DEG0G
                     
                         
                     
                         
                     
                        Weimarer Land
                     
                        DEG0H
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sonneberg
                     
                        DEG0I
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saalfeld-Rudolstadt
                     
                        DEG0J
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saale-Holzland-Kreis
                     
                        DEG0K
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saale-Orla-Kreis
                     
                        DEG0L
                     
                         
                     
                         
                     
                        Greiz
                     
                        DEG0M
                     
                         
                     
                         
                     
                        Altenburger Land
                     
                        DEG0N
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eisenach, Kreisfreie Stadt
                     
                        DEG0P
                     
                         
                     
                         
                     
                        Wartburgkreis
                     
                        DEZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        DEZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        DEZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            ESTONSKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        EE
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        EE0
                     
                        EESTI
                     
                         
                     
                         
                     
                        EE00
                     
                         
                     
                        Eesti
                     
                         
                     
                        EE001
                     
                         
                     
                         
                     
                        Põhja-Eesti
                     
                        EE004
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lääne-Eesti
                     
                        EE006
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kesk-Eesti
                     
                        EE007
                     
                         
                     
                         
                     
                        Kirde-Eesti
                     
                        EE008
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lõuna-Eesti
                     
                        EEZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        EEZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        EEZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            IRSKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        IE
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        IE0
                     
                        IRELAND
                     
                         
                     
                         
                     
                        IE04
                     
                         
                     
                        Northern and Western
                     
                         
                     
                        IE041
                     
                         
                     
                         
                     
                        Border
                     
                        IE042
                     
                         
                     
                         
                     
                        West
                     
                        IE05
                     
                         
                     
                        Southern
                     
                         
                     
                        IE051
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mid-West
                     
                        IE052
                     
                         
                     
                         
                     
                        South-East
                     
                        IE053
                     
                         
                     
                         
                     
                        South-West
                     
                        IE06
                     
                         
                     
                        Eastern and Midland
                     
                         
                     
                        IE061
                     
                         
                     
                         
                     
                        Dublin
                     
                        IE062
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mid-East
                     
                        IE063
                     
                         
                     
                         
                     
                        Midland
                     
                        IEZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        IEZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        IEZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            ŘECKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        EL
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        EL3
                     
                        ATTIΚΗ
                     
                         
                     
                         
                     
                        EL30
                     
                         
                     
                        Αττική
                     
                         
                     
                        EL301
                     
                         
                     
                         
                     
                        Βόρειος Τομέας Αθηνών
                     
                        EL302
                     
                         
                     
                         
                     
                        Δυτικός Τομέας Αθηνών
                     
                        EL303
                     
                         
                     
                         
                     
                        Κεντρικός Τομέας Αθηνών
                     
                        EL304
                     
                         
                     
                         
                     
                        Νότιος Τομέας Αθηνών
                     
                        EL305
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ανατολική Αττική
                     
                        EL306
                     
                         
                     
                         
                     
                        Δυτική Αττική
                     
                        EL307
                     
                         
                     
                         
                     
                        Πειραιάς, Νήσοι
                     
                        EL4
                     
                        ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ
                     
                         
                     
                         
                     
                        EL41
                     
                         
                     
                        Βόρειο Αιγαίο
                     
                         
                     
                        EL411
                     
                         
                     
                         
                     
                        Λέσβος, Λήμνος
                     
                        EL412
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ικαρία, Σάμος
                     
                        EL413
                     
                         
                     
                         
                     
                        Χίος
                     
                        EL42
                     
                         
                     
                        Νότιο Αιγαίο
                     
                         
                     
                        EL421
                     
                         
                     
                         
                     
                        Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
                     
                        EL422
                     
                         
                     
                         
                     
                        Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
                     
                        EL43
                     
                         
                     
                        Κρήτη
                     
                         
                     
                        EL431
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ηράκλειο
                     
                        EL432
                     
                         
                     
                         
                     
                        Λασίθι
                     
                        EL433
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ρέθυμνο
                     
                        EL434
                     
                         
                     
                         
                     
                        Χανιά
                     
                        EL5
                     
                        ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
                     
                         
                     
                         
                     
                        EL51
                     
                         
                     
                        Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
                     
                         
                     
                        EL511
                     
                         
                     
                         
                     
                        Έβρος
                     
                        EL512
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ξάνθη
                     
                        EL513
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ροδόπη
                     
                        EL514
                     
                         
                     
                         
                     
                        Δράμα
                     
                        EL515
                     
                         
                     
                         
                     
                        Θάσος, Καβάλα
                     
                        EL52
                     
                         
                     
                        Κεντρική Μακεδονία
                     
                         
                     
                        EL521
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ημαθία
                     
                        EL522
                     
                         
                     
                         
                     
                        Θεσσαλονίκη
                     
                        EL523
                     
                         
                     
                         
                     
                        Κιλκίς
                     
                        EL524
                     
                         
                     
                         
                     
                        Πέλλα
                     
                        EL525
                     
                         
                     
                         
                     
                        Πιερία
                     
                        EL526
                     
                         
                     
                         
                     
                        Σέρρες
                     
                        EL527
                     
                         
                     
                         
                     
                        Χαλκιδική
                     
                        EL53
                     
                         
                     
                        Δυτική Μακεδονία
                     
                         
                     
                        EL531
                     
                         
                     
                         
                     
                        Γρεβενά, Κοζάνη
                     
                        EL532
                     
                         
                     
                         
                     
                        Καστοριά
                     
                        EL533
                     
                         
                     
                         
                     
                        Φλώρινα
                     
                        EL54
                     
                         
                     
                        Ήπειρος
                     
                         
                     
                        EL541
                     
                         
                     
                         
                     
                        Άρτα, Πρέβεζα
                     
                        EL542
                     
                         
                     
                         
                     
                        Θεσπρωτία
                     
                        EL543
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ιωάννινα
                     
                        EL6
                     
                        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
                     
                         
                     
                         
                     
                        EL61
                     
                         
                     
                        Θεσσαλία
                     
                         
                     
                        EL611
                     
                         
                     
                         
                     
                        Καρδίτσα, Τρίκαλα
                     
                        EL612
                     
                         
                     
                         
                     
                        Λάρισα
                     
                        EL613
                     
                         
                     
                         
                     
                        Μαγνησία, Σποράδες
                     
                        EL62
                     
                         
                     
                        Ιόνια Νησιά
                     
                         
                     
                        EL621
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ζάκυνθος
                     
                        EL622
                     
                         
                     
                         
                     
                        Κέρκυρα
                     
                        EL623
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ιθάκη, Κεφαλληνία
                     
                        EL624
                     
                         
                     
                         
                     
                        Λευκάδα
                     
                        EL63
                     
                         
                     
                        Δυτική Ελλάδα
                     
                         
                     
                        EL631
                     
                         
                     
                         
                     
                        Αιτωλοακαρνανία
                     
                        EL632
                     
                         
                     
                         
                     
                        Αχαΐα
                     
                        EL633
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ηλεία
                     
                        EL64
                     
                         
                     
                        Στερεά Ελλάδα
                     
                         
                     
                        EL641
                     
                         
                     
                         
                     
                        Βοιωτία
                     
                        EL642
                     
                         
                     
                         
                     
                        Εύβοια
                     
                        EL643
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ευρυτανία
                     
                        EL644
                     
                         
                     
                         
                     
                        Φθιώτιδα
                     
                        EL645
                     
                         
                     
                         
                     
                        Φωκίδα
                     
                        EL65
                     
                         
                     
                        Πελοπόννησος
                     
                         
                     
                        EL651
                     
                         
                     
                         
                     
                        Αργολίδα, Αρκαδία
                     
                        EL652
                     
                         
                     
                         
                     
                        Κορινθία
                     
                        EL653
                     
                         
                     
                         
                     
                        Λακωνία, Μεσσηνία
                     
                        ELZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        ELZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        ELZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            ŠPANĚLSKO
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        ES
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES1
                     
                        NOROESTE
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES11
                     
                         
                     
                        Galicia
                     
                         
                     
                        ES111
                     
                         
                     
                         
                     
                        A Coruña
                     
                        ES112
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lugo
                     
                        ES113
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ourense
                     
                        ES114
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pontevedra
                     
                        ES12
                     
                         
                     
                        Principado de Asturias
                     
                         
                     
                        ES120
                     
                         
                     
                         
                     
                        Asturias
                     
                        ES13
                     
                         
                     
                        Cantabria
                     
                         
                     
                        ES130
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cantabria
                     
                        ES2
                     
                        NORESTE
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES21
                     
                         
                     
                        País Vasco
                     
                         
                     
                        ES211
                     
                         
                     
                         
                     
                        Araba/Álava
                     
                        ES212
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gipuzkoa
                     
                        ES213
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bizkaia
                     
                        ES22
                     
                         
                     
                        Comunidad Foral de Navarra
                     
                         
                     
                        ES220
                     
                         
                     
                         
                     
                        Navarra
                     
                        ES23
                     
                         
                     
                        La Rioja
                     
                         
                     
                        ES230
                     
                         
                     
                         
                     
                        La Rioja
                     
                        ES24
                     
                         
                     
                        Aragón
                     
                         
                     
                        ES241
                     
                         
                     
                         
                     
                        Huesca
                     
                        ES242
                     
                         
                     
                         
                     
                        Teruel
                     
                        ES243
                     
                         
                     
                         
                     
                        Zaragoza
                     
                        ES3
                     
                        COMUNIDAD DE MADRID
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES30
                     
                         
                     
                        Comunidad de Madrid
                     
                         
                     
                        ES300
                     
                         
                     
                         
                     
                        Madrid
                     
                        ES4
                     
                        CENTRO (ES)
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES41
                     
                         
                     
                        Castilla y León
                     
                         
                     
                        ES411
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ávila
                     
                        ES412
                     
                         
                     
                         
                     
                        Burgos
                     
                        ES413
                     
                         
                     
                         
                     
                        León
                     
                        ES414
                     
                         
                     
                         
                     
                        Palencia
                     
                        ES415
                     
                         
                     
                         
                     
                        Salamanca
                     
                        ES416
                     
                         
                     
                         
                     
                        Segovia
                     
                        ES417
                     
                         
                     
                         
                     
                        Soria
                     
                        ES418
                     
                         
                     
                         
                     
                        Valladolid
                     
                        ES419
                     
                         
                     
                         
                     
                        Zamora
                     
                        ES42
                     
                         
                     
                        Castilla-La Mancha
                     
                         
                     
                        ES421
                     
                         
                     
                         
                     
                        Albacete
                     
                        ES422
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ciudad Real
                     
                        ES423
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cuenca
                     
                        ES424
                     
                         
                     
                         
                     
                        Guadalajara
                     
                        ES425
                     
                         
                     
                         
                     
                        Toledo
                     
                        ES43
                     
                         
                     
                        Extremadura
                     
                         
                     
                        ES431
                     
                         
                     
                         
                     
                        Badajoz
                     
                        ES432
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cáceres
                     
                        ES5
                     
                        ESTE
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES51
                     
                         
                     
                        Cataluña
                     
                         
                     
                        ES511
                     
                         
                     
                         
                     
                        Barcelona
                     
                        ES512
                     
                         
                     
                         
                     
                        Girona
                     
                        ES513
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lleida
                     
                        ES514
                     
                         
                     
                         
                     
                        Tarragona
                     
                        ES52
                     
                         
                     
                        Comunidad Valenciana
                     
                         
                     
                        ES521
                     
                         
                     
                         
                     
                        Alicante/Alacant
                     
                        ES522
                     
                         
                     
                         
                     
                        Castellón/Castelló
                     
                        ES523
                     
                         
                     
                         
                     
                        Valencia/València
                     
                        ES53
                     
                         
                     
                        Illes Balears
                     
                         
                     
                        ES531
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eivissa y Formentera
                     
                        ES532
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mallorca
                     
                        ES533
                     
                         
                     
                         
                     
                        Menorca
                     
                        ES6
                     
                        SUR
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES61
                     
                         
                     
                        Andalucía
                     
                         
                     
                        ES611
                     
                         
                     
                         
                     
                        Almería
                     
                        ES612
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cádiz
                     
                        ES613
                     
                         
                     
                         
                     
                        Córdoba
                     
                        ES614
                     
                         
                     
                         
                     
                        Granada
                     
                        ES615
                     
                         
                     
                         
                     
                        Huelva
                     
                        ES616
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jaén
                     
                        ES617
                     
                         
                     
                         
                     
                        Málaga
                     
                        ES618
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sevilla
                     
                        ES62
                     
                         
                     
                        Región de Murcia
                     
                         
                     
                        ES620
                     
                         
                     
                         
                     
                        Murcia
                     
                        ES63
                     
                         
                     
                        Ciudad Autónoma de Ceuta
                     
                         
                     
                        ES630
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ceuta
                     
                        ES64
                     
                         
                     
                        Ciudad Autónoma de Melilla
                     
                         
                     
                        ES640
                     
                         
                     
                         
                     
                        Melilla
                     
                        ES7
                     
                        CANARIAS
                     
                         
                     
                         
                     
                        ES70
                     
                         
                     
                        Canarias
                     
                         
                     
                        ES703
                     
                         
                     
                         
                     
                        El Hierro
                     
                        ES704
                     
                         
                     
                         
                     
                        Fuerteventura
                     
                        ES705
                     
                         
                     
                         
                     
                        Gran Canaria
                     
                        ES706
                     
                         
                     
                         
                     
                        La Gomera
                     
                        ES707
                     
                         
                     
                         
                     
                        La Palma
                     
                        ES708
                     
                         
                     
                         
                     
                        Lanzarote
                     
                        ES709
                     
                         
                     
                         
                     
                        Tenerife
                     
                        ESZ
                     
                        EXTRA-REGIO NUTS 1
                     
                         
                     
                         
                     
                        ESZZ
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 2
                     
                         
                     
                        ESZZZ
                     
                         
                     
                         
                     
                        Extra-Regio NUTS 3
                     
            
               
            
            FRANCIE
            
                        Kód
                     
                        NUTS 1
                     
                        NUTS 2
                     
                        NUTS 3
                     
                        FR
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        FR1
                     
                        ÎLE-DE-FRANCE
                     
                         
                     
                         
                     
                        FR10
                     
                         
                     
                        Île-de-France
                     
                         
                     
                        FR101
                     
                         
                     
                         
                     
                        Paris
                     
                        FR102
                     
                         
                     
                         
                     
                        Seine-et-Marne
                     
                        FR103
                     
                         
                     
                         
                     
                        Yvelines
                     
                        FR104
                     
                         
                     
                         
                     
                        Essonne
                     
                        FR105
                     
                         
                     
                         
                     
                        Hauts-de-Seine
                     
                        FR106
                     
                         
                     
                         
                     
                        Seine-Saint-Denis
                     
                        FR107
                     
                         
                     
                         
                     
                        Val-de-Marne
                     
                        FR108
                     
                         
                     
                         
                     
                        Val-d’Oise
                     
                        FRB
                     
                        CENTRE-VAL-DE-LOIRE
                     
                         
                     
                         
                     
                        FRB0
                     
                         
                     
                        Centre-Val-de-Loire
                     
                         
                     
                        FRB01
                     
                         
                     
                         
                     
                        Cher
                     
                        FRB02
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eure-et-Loir
                     
                        FRB03
                     
                         
                     
                         
                     
                        Indre
                     
                        FRB04
                     
                         
                     
                         
                     
                        Indre-et-Loire
                     
                        FRB05
                     
                         
                     
                         
                     
                        Loir-et-Cher
                     
                        FRB06
                     
                         
                     
                         
                     
                        Loiret
                     
                        FRC
                     
                        BOURGOGNE-
                        FRANCHE-COMTÉ
                     
                         
                     
                         
                     
                        FRC1
                     
                         
                     
                        Bourgogne
                     
                         
                     
                        FRC11
                     
                         
                     
                         
                     
                        Côte-d’Or
                     
                        FRC12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nièvre
                     
                        FRC13
                     
                         
                     
                         
                     
                        Saône-et-Loire
                     
                        FRC14
                     
                         
                     
                         
                     
                        Yonne
                     
                        FRC2
                     
                         
                     
                        Franche-Comté
                     
                         
                     
                        FRC21
                     
                         
                     
                         
                     
                        Doubs
                     
                        FRC22
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jura
                     
                        FRC23
                     
                         
                     
                         
                     
                        Haute-Saône
                     
                        FRC24
                     
                         
                     
                         
                     
                        Territoire de Belfort
                     
                        FRD
                     
                        NORMANDIE
                     
                         
                     
                         
                     
                        FRD1
                     
                         
                     
                        Basse-Normandie
                     
                         
                     
                        FRD11
                     
                         
                     
                         
                     
                        Calvados
                     
                        FRD12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Manche
                     
                        FRD13
                     
                         
                     
                         
                     
                        Orne
                     
                        FRD2
                     
                         
                     
                        Haute-Normandie
                     
                         
                     
                        FRD21
                     
                         
                     
                         
                     
                        Eure
                     
                        FRD22
                     
                         
                     
                         
                     
                        Seine-Maritime
                     
                        FRE
                     
                        NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
                     
                         
                     
                         
                     
                        FRE1
                     
                         
                     
                        Nord-Pas-de-Calais
                     
                         
                     
                        FRE11
                     
                         
                     
                         
                     
                        Nord
                     
                        FRE12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Pas-de-Calais
                     
                        FRE2
                     
                         
                     
                        Picardie
                     
                         
                     
                        FRE21
                     
                         
                     
                         
                     
                        Aisne
                     
                        FRE22
                     
                         
                     
                         
                     
                        Oise
                     
                        FRE23
                     
                         
                     
                         
                     
                        Somme
                     
                        FRF
                     
                        ALSACE-
                        CHAMPAGNE-ARDENNE-
                        LORRAINE
                     
                         
                     
                         
                     
                        FRF1
                     
                         
                     
                        Alsace
                     
                         
                     
                        FRF11
                     
                         
                     
                         
                     
                        Bas-Rhin
                     
                        FRF12
                     
                         
                     
                         
                     
                        Haut-Rhin
                     
                        FRF2
                     
                         
                     
                        Champagne-Ardenne
                     
                         
                     
                        FRF21
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ardennes
                     
                        FRF22
                     
                         
                     
                         
                     
                        Aube
                     
                        FRF23
                     
                         
                     
                         
                     
                        Marne
                     
                        FRF24
                     
                         
                     
                         
                     
                        Haute-Marne
                     
                        FRF3
                     
                         
                     
                        Lorraine
                     
                         
                     
                        FRF31
                     
                         
                     
                         
                     
                        Meurthe-et-Moselle
                     
                        FRF32
                     
                         
                     
                         
                     
                        Meuse
                     
                        FRF33
                     
                         
                     
                         
                     
                        Moselle
                     
                        FRF34
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vosges
                     
                        FRG
                     
                        PAYS-DE-LA-LOIRE
                     
                         
                     
                         
                     
                        FRG0
                     
                         
                     
                        Pays-de-la-Loire
                     
                         
                     
                        FRG01
                     
                         
                     
                         
                     
                        Loire-Atlantique
                     
                        FRG02
                     
                         
                     
                         
                     
                        Maine-et-Loire
                     
                        FRG03
                     
                         
                     
                         
                     
                        Mayenne
                     
                        FRG04
                     
                         
                     
                         
                     
                        Sarthe
                     
                        FRG05
                     
                         
                     
                         
                     
                        Vendée
                     
                        FRH
                     
                        BRETAGNE
                     
                         
                     
                         
                     
                    &n