Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/42 ze dne 19. prosince 2016 o jmenování členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Italskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0042 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 5/22
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2017/42
   ze dne 19. prosince 2016
   o jmenování členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Italskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,
   s ohledem na návrh italské vlády,
   s ohledem na stanovisko Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. září 2015 a dne 1. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/1600 (1) a 2015/1790 (2) o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020.
            
   
               (2)
            
               Po skončení funkčního období pana Carmela CEDRONEHO, se uvolnilo místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Ester VITALEOVÁ, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, je jmenována členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2020.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. SÓLYMOS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1600 ze dne 18. září 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 53).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1790 ze dne 1. října 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 260, 7.10.2015, s. 23).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.