Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/82 ze dne 16. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0082 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 12/90
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/82
   ze dne 16. ledna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
   
               (2)
            
               Dne 17. prosince 2016 vypustil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) názvy pěti plavidel ze seznamu osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
   
               (3)
            
               Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 16. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu obsaženého v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se vypouštějí plavidla uvedená v položce 20 části B (Subjekty), která mají tato čísla IMO:
      
                  d)
               
                  Dawnlight 9110236
               
      
                  e)
               
                  Ever Bright 88 (J Star) 8914934
               
      
                  f)
               
                  Gold Star 3 (benevolence) 8405402
               
      
                  o)
               
                  Orion Star (Richocean) 9333589
               
      
                  w)
               
                  South Hill 5 9138680
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.