Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/112 ze dne 10. ledna 2017 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0112 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 18/47
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/112
   ze dne 10. ledna 2017
   o jmenování velitele mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím (SZBP) 2016/610 byl velitelem mise EU EUTM RCA jmenován brigádní generál Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2016/610 Rada zmocnila Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy o Evropské unii k přijímání příslušných rozhodnutí o jmenování následných velitelů mise EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 16. listopadu 2016 doporučil Vojenský výbor EU, aby bylo schváleno jmenování brigádního generála Hermana RUYSE, navržené společným výborem Eurocorps, novým velitelem mise EU EUTM RCA jako nástupce brigádního generála Erica HAUTECLOQUE-RAYSZE ode dne 16. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Brigádní generál Herman RUYS je ode dne 16. ledna 2017 jmenován velitelem mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 10. ledna 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEWENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.