Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/113 ze dne 10. ledna 2017 o prodloužení mandátu vedoucího poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0113 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 18/48
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/113
   ze dne 10. ledna 2017
   o prodloužení mandátu vedoucího poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle rozhodnutí 2014/486/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí s cílem vykonávat politickou kontrolu a strategické řízení poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 7. ledna 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí EUAM UKRAINE/1/2016 (2), kterým vedoucím mise EUAM Ukraine na období od 1. února 2016 do 31. ledna 2017 jmenoval pana Kęstutise LANČINSKASE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla, aby byl mandát pana Kęstutise LANČINSKASE jako vedoucího mise EUAM Ukraine prodloužen na období od 1. února 2017 do 30. listopadu 2017,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát pana Kęstutise LANČINSKASE jako vedoucího mise EUAM Ukraine se prodlužuje do 30. listopadu 2017.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 10. ledna 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/49 ze dne 7. ledna 2016 o jmenování vedoucího poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016) (Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 47).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.