Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/114 ze dne 10. ledna 2017 o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0114 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 18/49
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/114
   ze dne 10. ledna 2017
   o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/389/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko) (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2012/389/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení mise Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 26. července 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí EUCAP NESTOR/1/2016 (2), kterým jmenoval paní Marii-Cristinu STEPANESCOVOU vedoucí mise EUCAP NESTOR na období od 1. září 2016 do 12. prosince 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2240 (3) byl mandát mise EUCAP NESTOR prodloužen do 31. prosince 2018, přičemž její název byl změněn na „EUCAP Somálsko“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dne 9. prosince 2016 navrhla, aby byl mandát paní Marie-Cristiny STEPANESCOVÉ jako vedoucí mise EUCAP Somálsko prodloužen na období od 13. prosince 2016 do 12. prosince 2017,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát paní Marie-Cristiny STEPANESCOVÉ jako vedoucí mise Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko) se prodlužuje do 12. prosince 2017.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne 12. prosince 2016.
   
      V Bruselu dne 10. ledna 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 40.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1633 ze dne 26. července 2016 o jmenování vedoucího mise Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (Úř. věst. L 243, 10.9.2016, s. 8).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2240 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) (Úř. věst. L 337, 13.12.2016, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.