Rozhodnutí Rady (EU) 2017/165 ze dne 27. ledna 2017 o jmenování jednoho člena a dvanácti náhradníků Výboru regionů, navržených Francouzskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0165 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 27/121
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/165
   ze dne 27. ledna 2017
   o jmenování jednoho člena a dvanácti náhradníků Výboru regionů, navržených Francouzskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh francouzské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení mandátu pana Laurenta BEAUVAISE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení mandátu paní Josette BORELOVÉ-LINCERTINOVÉ, paní Nathalie COLINOVÉ-OESTERLEOVÉ, paní Marie-Marguerite DUFAYOVÉ, pana Daniela DUGLERYHO, pana Nicolase FLORIANA, paní Karine GLOANECOVÉ-MAURINOVÉ, pana Hervého HOCQUARDA, pana Jeana-Louise JOSEPHA, pana Daniela PERCHERONA, pana Christopha ROSSIGNOLA a pana Michela VAUZELLEHO se uvolnilo jedenáct míst náhradníků Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byl navržen pan Guillaume CROS (Conseiller régional de Midi-Pyrénées), se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako člen:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Gérard LAHELLEC, Vice-président du Conseil régional de Bretagne,
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Patrick AYACHE, Vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Frank CECCONI, Conseiller régional du Conseil régional d'Ile de France,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Yolaine COSTESOVÁ, Vice-présidente du Conseil régional de La Réunion,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Guillaume CROS, Vice-président du Conseil régional d'Occitanie (změna mandátu),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Harold HUWART, Vice-président du Conseil régional du Centre-Val de Loire,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Valérie LETARDOVÁ, Vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Marie-Luce PENCHARDOVÁ, Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Jean-Jack QUEYRANNE, Conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Agnès RAMPALOVÁ, Conseillère régionale du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Sandra TORRESOVÁ, Conseillère régionale du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Patrice VOIR, Conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 27. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.