Rozhodnutí Rady (EU) 2017/312 ze dne 17. února 2017 o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Slovenskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0312 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 45/12
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/312
   ze dne 17. února 2017
   o jmenování dvou členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Slovenskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh slovenské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Vladimíra BAJANA a pana Petera CHUDÍKA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Radoslava ČUHY se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po jmenování pana Jána FERENČÁKA členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Ján FERENČÁK, Mayor of Kežmarok,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Miloslav REPASKÝ, Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Ľuboš TOMKO, Mayor of Stará Ľubovňa,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Miroslav BENKO, Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.