Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/321 ze dne 21. února 2017 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0321 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 47/11
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/321
   ze dne 21. února 2017
   o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 1 společné akce 2008/851/SZBP Rada zmocnila Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (dále jen „velitel sil EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 9. června 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/940 (2), jímž velitelem sil EU jmenoval komodora Reného LUYCKXE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Velitel operace EU doporučil jmenovat novým velitelem sil EU od 24. února 2017 kontradmirála Rafaela FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJASE jako nástupce komodora Reného LUYCKXE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vojenský výbor Evropské unie toto doporučení dne 19. ledna 2017 podpořil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/940 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Kontradmirál Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS je od 24. února 2017 jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta).
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/940 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. února 2017.
   
      V Bruselu dne 21. února 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/940 ze dne 9. června 2016 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/395 (ATALANTA/3/2016) (Úř. věst. L 155, 14.6.2016, s. 27).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.