Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/349 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0349 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/80
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/349
   ze dne 27. února 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/389/SZBP (1) o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2240 (2), kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP. Název mise byl změněn na EUCAP Somálsko a její mandát byl prodloužen do 31. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2012/389/SZBP by mělo být změněno, aby stanovilo finanční referenční částku na období od 1. března 2017 do 28. února 2018,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 13 odst. 1 rozhodnutí 2012/389/SZBP se doplňuje nový pododstavec, který zní:
   
      „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Somálsko v období od 1. března 2017 do 28. února 2018 činí 22 950 000 EUR.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         K. MIZZI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 40.
   
      (2)  Úř. věst. L 337, 13.12.2016, s. 18.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.