Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/381 ze dne 3. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0381 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 58/34
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/381
   ze dne 3. března 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 5. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/119/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 4. března 2016 Rada prodloužila omezující opatření vůči šestnácti osobám do 6. března 2017 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě přezkumu omezujících opatření uvedených v rozhodnutí 2014/119/SZBP by použitelnost těchto omezujících opatření měla být prodloužena do 6. března 2018. Položka týkající se jedné osoby uvedené v příloze rozhodnutí 2014/119/SZBP by měla být vypuštěna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2014/119/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/119/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               v článku 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Toto rozhodnutí se použije do dne 6. března 2018.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 3. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. FARRUGIA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 26).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 60, 5.3.2016, s. 76).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze rozhodnutí 2014/119/SZBP se vypouští položka týkající se této osoby:
      
         
         
         
            
               
                  16.
               
               
                  Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.