Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/398 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0398 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 60/34
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/398
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (1), a zejména na článek 7 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/231/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. ledna 2017 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) a č. 1907 (2009) informace týkající se dvanácti osob a jednoho subjektu, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I rozhodnutí 2010/231/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2010/231/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.
   
   
      PŘÍLOHA
      Položky týkající se níže uvedených osob a subjektu se nahrazují těmito položkami:
      I.   Osoby
      
      1.   Yasin Ali Baynah (také znám jako a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)
      
      Datum narození: 24. prosince 1965. Státní příslušnost: Somálsko. Alternativní státní příslušnost: Švédsko. Místo: Rinkeby, Stockholm, Švédsko; Mogadišo, Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673
      Yasin Ali Baynah podněcoval k útokům proti prozatímní federální vládě (TFG) a proti misi Africké unie v Somálsku (AMISOM). Dále organizoval podporu a získával prostředky jménem Aliance pro znovuosvobození Somálska a skupiny Hizbul Islam, které se aktivně podílely na činnostech ohrožujících mír a bezpečnost Somálska, včetně zamítnutí dohody z Džibuti, a na útocích proti ozbrojeným silám prozatímní federální vlády a mise AMISOM v Mogadišu.
      2.   Hassan Dahir Aweys (také znám jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“)
      
      Datum narození: 1935. Občanství: Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682
      Hassan Dahir Aweys vystupoval a nadále vystupuje jako vysoký politický a ideologický představitel řady ozbrojených opozičních skupin odpovědných za opakované porušování všeobecného a úplného zbrojního embarga nebo za činnosti ohrožující mírovou dohodu z Džibuti a ozbrojené síly prozatímní federální vlády (TFG) a mise Africké unie v Somálsku (AMISOM). Od června roku 2006 do září roku 2007 zastával AWEYS funkci předsedy ústředního výboru Svazu islámských soudů; v červenci roku 2008 se sám prohlásil předsedou asmarského křídla Aliance pro znovuosvobození Somálska; v květnu roku 2009 byl jmenován předsedou Hizbul Islam, sdružení skupin tvořících opozici vůči prozatímní federální vládě. AWEYSOVA prohlášení a činy v každé z těchto funkcí svědčí o jeho nesporné a soustavné snaze o rozvrácení prozatímní federální vlády a násilné vypuzení mise AMISOM ze Somálska.
      3.   Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (také znám jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)
      
      Datum narození: přibližně 1944. Místo narození: oblast Ogaden, Etiopie. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683
      Hassan Abdullah Hersi Al-Turki je od poloviny 90. let jedním z nejvyšších vůdců skupiny ozbrojených milicí a podílel se na řadě případů porušení zbrojního embarga. V roce 2006 poskytl Al-Turki ozbrojené síly pro násilné převzetí Mogadiša Svazem islámských soudů a stal se vojenským vůdcem skupiny spřízněné se skupinou aš-Šabáb. Od roku 2006 poskytuje Al-Turki území podléhající jeho kontrole nejrůznějším ozbrojeným opozičním skupinám včetně skupiny aš-Šabáb za účelem výcviku. V září roku 2007 se Al-Turki objevil ve videonahrávce zpravodajství televizní stanice Al-Džazíra zachycující výcvik milicí pod jeho velením.
      4.   Ahmed Abdi aw-Mohamed (také znám jako a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“)
      
      Datum narození: 10. července 1977. Místo narození: Hargeysa, Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684
      Ahmed Abdi Aw-Mohamed je jedním z nejvyšších vůdců skupiny aš-Šabáb a v prosinci roku 2007 byl veřejně jmenován jejím emírem. Je odpovědný za velení akcí skupiny aš-Šabáb po celém Somálsku. Aw-Mohamed odsoudil džibutský mírový proces jako zahraniční spiknutí a v jedné zvukové nahrávce z května roku 2009 pro somálské sdělovací prostředky přiznal, že jeho ozbrojené síly se podílely na nedávných bojích v Mogadišu.
      6.   Bashir Mohamed Mahamoud (také znám jako a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“)
      
      Datum narození: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Mogadišo, Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965
      Bashir Mohamed Mahamoud je vojenským velitelem skupiny aš-Šabáb. Mahamoud byl koncem roku 2008 rovněž jedním z asi deseti členů rady vedení skupiny aš-Šabáb. Mahamoud byl spolu s jedním společníkem pověřen provedením minometného útoku dne 10. června 2009 proti somálské prozatímní federální vládě (TFG) v Mogadišu.
      8.   Fares Mohammed Mana'a (také znám jako: a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)
      
      Datum narození: 8. února 1965. Místo narození: Saada, Jemen. Cestovní pas č.: 00514146; místo vydání: San'á, Jemen. Průkaz totožnosti č.: 1417576; místo vydání: Al-Amana, Jemen; datum vydání: 7. ledna 1996.
      Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972
      Fares Mohammed Mana'a do Somálska přímo nebo nepřímo dodává, prodává nebo převádí zbraně či související materiál a porušuje tím zbrojní embargo. Faris Mana'a je známým obchodníkem se zbraněmi. V říjnu roku 2009 vydala jemenská vláda v rámci úsilí o zastavení přílivu zbraní do země, ve které počet zbraní údajně přesahuje počet osob, černou listinu obchodníků se zbraněmi, v níž je Mana'a uveden na prvním místě. „Je obecně známou skutečností, že Faris Mana'a je významným obchodníkem se zbraněmi,“ uvedl ve své zprávě z června roku 2009 americký novinář, který působí jako komentátor dění v Jemenu, je autorem pololetní zprávy o této zemi a poskytuje informace zpravodajské agentuře Jane's. Faris Manaa byl v prosinci roku 2007 v článku v Yemen Times označen jako „Sheikh Fares Mohammed Mana'a, překupník zbraní“. V článku, který byl v Yemen Times zveřejněn v lednu roku 2008, byl označen jako „Sheikh Faris Mana'a, obchodník se zbraněmi“.
      V polovině roku 2008 Jemen i nadále sloužil jako překladiště pro nelegální zásilky zbraní do Afrického rohu, zejména pro zásilky zbraní přepravované na člunech do Somálska. Existují nepotvrzené zprávy, že Faris Mana'a se na zásilkách do Somálska mnohokrát podílel. V roce 2004 byl Mana zapojen do smluv na dodávky zbraní z východní Evropy, jež byly údajně prodány somálským bojovníkům. I přes zbrojní embargo OSN, které pro Somálsko platí od roku 1992, lze zájem Mana'y na prodeji zbraní do Somálska zpětně vysledovat minimálně do roku 2003. V roce 2003 učinil Faris Mana'a nabídku na odkoupení tisíců kusů zbraní z východní Evropy a uvedl, že část z nich chce prodat v Somálsku.
      9.   Hassan Mahat Omar (také znám jako: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein)
      
      Datum narození: 10. dubna 1979. Místo narození: Garissa, Keňa. Státní příslušnost: Pravděpodobně etiopská. Cestovní pas č.: A 1180173 Keňa, platnost do 20. srpna 2017. Průkaz totožnosti č.: 23446085. Místo: Nairobi, Keňa. Datum označení ze strany OSN: 28. července 2011.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975
      Hassan Mahat Omar je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska. Je imámem a jedním z vůdců Masjid-ul-Axmar, neformálního střediska v Nairobi přidruženého ke skupině aš-Šabáb. Podílí se rovněž na náboru nových členů a získávání finančních prostředků pro aš-Šabáb, mimo jiné on-line na internetové stránce alqimmah.net přidružené ke skupině aš-Šabáb.
      Na internetové stránce skupiny aš-Šabáb s chatovými místnostmi navíc vyhlásil fatvy vyzývající k útokům na prozatímní federální vládu (TFG).
      10.   Omar Hammami (také znám jako: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki)
      
      Datum narození: 6. května 1984. Místo narození: Alabama, Spojené státy americké. Státní příslušnost: Spojené státy americké. Údajně má rovněž syrskou státní příslušnost. Cestovní pas č.: 403062567 (USA). Číslo sociálního zabezpečení: 423-31-3021 (USA). Místo: Somálsko.
      Další informace: Jeho manželka je Somálka. V roce 2005 žil v Egyptě a v roce 2009 se přestěhoval do Somálska. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980
      Datum označení ze strany OSN: 28. července 2011.
      Omar Hammami je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska. Je vysokým představitelem skupiny aš-Šabáb. Podílí se na náboru, financování a vyplácení žoldu zahraničních bojovníků v Somálsku. Je popisován jako odborník na výbušniny a na válčení obecně. Od října roku 2007 se objevuje v televizních zpravodajstvích a v propagandistických videonahrávkách skupiny aš-Šabáb. Byl zachycen na videonahrávce s výcvikem bojovníků aš-Šabáb. Objevil se rovněž na videonahrávkách a internetových stránkách vyzývajících k tomu, aby se ke skupině aš-Šabáb připojilo více bojovníků.
      12.   Aboud Rogo Mohammed (také znám jako a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)
      
      Datum narození: 11. listopadu 1960. Alternativní datum narození: a) 11. listopadu 1967, b) 11. listopadu 1969, c) 1. ledna 1969.
      Místo narození: ostrov Lamu, Keňa. Datum označení ze strany OSN: 25. července 2012.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562
      V Keni žijící extremista Aboud Rogo Mohammed ohrožuje mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska tím, že poskytuje finanční, materiální, logistickou či technickou podporu skupiny aš-Šabáb, subjektu, který Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 751 (1992) týkající se Somálska a rezoluce č. 1907 (2009) týkající se Eritreji zařadil na seznam proto, že se zapojil do činností, které přímo nebo nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska.
      Aboud Rogo Mohammed je extremistickým islámským duchovním žijícím v Keni. V rámci své kampaně zaměřené na vyvolávání násilí ve východní Africe nadále ovlivňuje extremistické skupiny v této části Afriky. Činnosti Abouda Roga zahrnují získávání financí pro aš-Šabáb.
      Jako hlavní ideologický vůdce skupiny Al Hijra, dříve známé jako Muslimské středisko mládeže, využíval Aboud Rogo Mohammed tuto extremistickou skupinu jako prostředek radikalizace a náboru převážně svahilsky hovořících Afričanů k provádění násilné militantní činnosti v Somálsku. V řadě štvavých přednášek pronesených mezi únorem roku 2009 a únorem roku 2012 Aboud opakovaně vyzýval k násilným akcím s cílem zastavit somálský mírový proces. Během těchto přednášek Rogo opakovaně vybízel k používání násilí jak proti jednotkám Organizace spojených národů působícím v Somálsku, tak proti jednotkám mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), a naléhavě vyzýval účastníky svých přednášek, aby odjeli do Somálska a zapojili se do boje skupiny aš-Šabáb proti keňské vládě.
      Aboud Rogo Mohammed rovněž radí Keňanům, které se rozhodli zapojit do činnosti skupiny aš-Šabáb, jak se vyhnout odhalení ze strany keňských orgánů a jaké trasy mají zvolit při cestě z Mombasy nebo Lamu do základen skupiny aš-Šabáb v Somálsku, zejména do Kismaya. Cestu do Somálska již zajistil celé řadě Keňanů získaných ke spolupráci se skupinou aš-Šabáb.
      V září roku 2011 prováděl Rogo v keňské Mombase nábor osob k cestám do Somálska, pravděpodobně za účelem provádění teroristických operací. V září roku 2008 uspořádal Rogo v Mombase akci s cílem získat finanční prostředky, které by pomohly financovat činnosti skupiny aš-Šabáb v Somálsku.
      13.   Abubaker Shariff Ahmed (také znám jako a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff také znám jako f) Abubakar Ahmed)
      
      Datum narození: 1962. Alternativní datum narození: 1967. Místo narození: Keňa. Místo: oblast Majengo, Mombasa, Keňa. Datum označení ze strany OSN: 23. srpna 2012.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564
      Abubaker Shariff Ahmed je jednou z vůdčích osob, jež podporují násilnou militantní činnost v Somálsku a provádějí nábor mladých keňských muslimů pro tuto činnost, a blízkým spolupracovníkem Abouda Roga. Poskytuje materiální podporu extremistickým skupinám v Keni (a v jiných částech východní Afriky). Prostřednictvím častých návštěv somálských základen aš-Šabáb, mimo jiné v Kismayu, udržuje úzké vztahy s vysoce postavenými členy skupiny aš-Šabáb.
      Abubaker Shariff Ahmed se rovněž podílí na mobilizaci a správě finančních prostředků určených pro aš-Šabáb, subjekt, který Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 751 (1992) týkající se Somálska a rezoluce č. 1907 (2009) týkající se Eritreji zařadil na seznam proto, že se zapojil do činností, které přímo nebo nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska.
      Abubaker Shariff Ahmed ve svých kázáních v mombaských mešitách vyzýval mladé muže k cestám do Somálska, páchání extremistických činů, boji za Al-Kajdu a zabíjení občanů USA.
      Abubakera Shariffa Ahmeda zatkly koncem prosince roku 2010 keňské orgány pro podezření z účasti na bombovém útoku na autobusové nádraží v Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed je rovněž čelným představitelem jedné mládežnické organizace se sídlem v keňské Mombase, která má vazby na aš-Šabáb.
      Od roku 2010 působil Abubaker Shariff Ahmed jako osoba, která v Keni, v mombaské oblasti Majengo, prováděla nábor pro skupinu aš-Šabáb a napomáhala při její činnosti.
      14.   Maalim Salman (také znám jako a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)
      
      Datum narození: přibližně 1979. Místo narození: Nairobi, Keňa. Místo: Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 23. září 2014.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613
      Maalima Salmana jmenoval Ahmed Abdi aw-Mohamed (také znám jako Godane) vůdcem afrických zahraničních bojovníků skupiny aš-Šabáb. Maalim Salman prováděl výcvik cizích státních příslušníků, kteří se chtěli připojit ke skupině aš-Šabáb jako afričtí zahraniční bojovníci, a účastnil se operací v Africe, jejichž cílem byli turisté, zábavní zařízení a kostely.
      Ačkoliv se Salman zaměřuje především na operace mimo Somálsko, podle dostupných informací pobývá v Somálsku, kde také provádí výcvik zahraničních bojovníků před tím, než je vyšle jinam. Někteří ze zahraničních bojovníků aš-Šabáb také pobývají v Somálsku. Salman například přikázal zahraničním bojovníkům aš-Šabáb, aby se v reakci na ofenzívu mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) přesunuli do jižního Somálska.
      Kromě jiných teroristických útoků byl aš-Šabáb odpovědný za útok na nákupní středisko Westgate v keňském Nairobi, k němuž došlo v září roku 2013 a který si vyžádal přinejmenším 67 obětí. V nedávné době se aš-Šabáb přihlásil k útoku, který dne 31. srpna 2014 spáchal na vězení v Mogadišu využívané Národní zpravodajskou a bezpečnostní službou, při němž byli zabiti tři pracovníci bezpečnostní služby a dva civilisté a zraněno dalších 15 osob.
      15.   Ahmed Diriye (také znám jako a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah; b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)
      
      Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: Somálsko. Místo: Somálsko.
      Datum označení ze strany OSN: 24. září 2014.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614
      Ahmed Diriye byl jmenován novým emírem skupiny aš-Šabáb po smrti předchozího vůdce Ahmeda Abdi aw-Mohameda, který byl zařazen na seznam výborem Rady bezpečnosti na základě rezolucí č. 751 (1992) a č. 1907 (2009). O této skutečnosti informoval mluvčí skupiny aš-Šabáb, Sheikh Ali Dheere, ve veřejném prohlášení, které bylo vydáno dne 6. září 2014. Diriye je vysoce postavený člen skupiny aš-Šabáb a jakožto emír je odpovědný za velení operacím aš-Šabáb. Bude přímo odpovědný za aktivity skupiny aš-Šabáb, které nadále ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Somálska. Diriye přijal arabské jméno Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.
      II.   Subjekty
      
      
         aš-Šabáb (také známa jako a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin,q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)
      
      Místo: Somálsko. Datum označení ze strany OSN: 12. dubna 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5775567
      Skupina aš-Šabáb je zapojena do činností, které přímo nebo nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces; a činností ohrožujících prozatímní federální orgány (TFI), misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) nebo jiné mezinárodní mírové operace týkající se Somálska.
      Skupina aš-Šabáb rovněž brání dodávkám humanitární pomoci do Somálska nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku.
      Podle prohlášení předsedy výboru Rady bezpečnosti zřízeného podle rezoluce č. 751 (1992) o Somálsku, jež Rada bezpečnosti obdržela dne 29. července 2009, se skupiny aš-Šabáb a Hizbul Islam veřejně a opakovaně přihlásily k odpovědnosti za ozbrojené útoky na prozatímní federální vládu (TFG) a misi AMISOM. Skupina aš-Šabáb se rovněž přihlásila k odpovědnosti za zabití představitelů prozatímní federální vlády a dne 19. července 2009 podnikla nájezdy na místní kanceláře UNOPS, UNDSS a UNDP v oblastech Bay a Bakool a uzavřela je, což je v rozporu s písmenem c) rezoluce č. 1844 (2008). Opakovaně také bránila přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku.
      Zpráva generálního tajemníka Rady bezpečnosti OSN ze dne 20. července 2009 o situaci v Somálsku obsahovala tyto odstavce týkající se činností skupiny aš-Šabáb v Somálsku:
      Povstalecké skupiny, jako například aš-Šabáb, si údajně pod nátlakem vynucují peníze od soukromých společností a nabírají mladé lidi včetně dětských vojáků, aby se připojili k boji proti vládě v Mogadišu. Skupina aš-Šabáb potvrdila přítomnost zahraničních bojovníků ve svých řadách a otevřeně uvedla, že spolupracuje s jednotkou al-Káida v Mogadišu na odstranění somálské vlády. Zahraniční bojovníci, z nichž mnozí údajně pocházejí z Pákistánu a Afghánistánu, se zdají být dobře vyškolení a prověření pro boj. Bylo pozorováno, že nosí ochranné masky a řídí ofenzivní operace proti vládním silám v Mogadišu a přilehlých oblastech.
      Skupina aš-Šabáb zintenzívnila svoji strategii nátlaku a zastrašování somálského obyvatelstva, což se odráží v pečlivém výběru atentátů tak, aby způsobily co největší škody, a zadržování kmenových náčelníků, z nichž několik bylo zavražděno. Dne 19. června 2009 byl v rozsáhlém sebevražedném útoku pomocí bomby umístěné v automobilu ve městě Beletwyne zabit ministr národní bezpečnosti Omar Hashi Aden. Při útoku bylo zabito více než 30 dalších osob, což ostře odsoudilo mezinárodní společenství i široké kruhy napříč somálskou společností.
      Podle zprávy monitorovací skupiny pro Somálsko Rady bezpečnosti OSN z prosince roku 2008 (2008/769) nese skupina aš-Šabáb odpovědnost za celou řadu útoků, k nimž v Somálsku v několika uplynulých letech došlo, včetně:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  údajného zabití somálského řidiče pracujícího pro Světový potravinový program a stětí jeho hlavy v září roku 2008;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  bombového útoku na trhu v Puntlandu dne 6. února 2008, při kterém bylo zabito 20 lidí a více než 100 osob bylo zraněno;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  série bombových útoků a cíleného zabíjení v Somalilandu, jejichž účelem bylo narušení parlamentních voleb v roce 2006;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  zavraždění několika zahraničních humanitárních pracovníků v letech 2003 a 2004.
               
            
         
      
      Podle obdržených zpráv provedla skupina aš-Šabáb dne 20. července 2009 nájezd na areál Organizace spojených národů a vydala vyhlášku vykazující tři agentury Organizace spojených národů ze všech oblastí v Somálsku, jež jsou pod kontrolou skupiny aš-Šabáb. Ozbrojené síly somálské prozatímní federální vlády navíc s povstalci ze skupin aš-Šabáb a Hizbul Islam svedly ve dnech 11. a 12. července 2009 boje, při nichž zahynulo více než 60 osob. Při bojích dne 11. července 2009 dopadly čtyři minomety skupiny aš-Šabáb do prezidentského paláce Villa Somalia, kde způsobily smrt tří vojáků mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) a zranění osmi dalších.
      Podle článku, který dne 22. února 2009 zveřejnila BBC (British Broadcasting Corporation), se skupina aš-Šabáb přihlásila k odpovědnosti za sebevražedný útok na vojenskou základnu Africké unie v Mogadišu, provedený prostřednictvím bomby umístěné v automobilu. Africká unie podle tohoto článku potvrdila, že bylo zabito 11 příslušníků mírových sil Africké unie a dalších 15 bylo zraněno.
      Podle článku zveřejněného dne 14. července 2009 agenturou Reuters se bojovníci aš-Šabáb v roce 2009 prosadili při partyzánských útocích na ozbrojené síly Somálska a Africké unie.
      Podle článku, který dne 10. července 2009 zveřejnil Hlas Ameriky, se skupina aš-Šabáb podílela na útoku na somálské vládní síly v květnu roku 2009.
      Podle článku zveřejněného na internetových stránkách Rady pro zahraniční vztahy, který byl napsán dne 27. února 2009, vede skupina aš-Šabáb povstání proti somálské prozatímní vládě a jejím etiopským přívržencům již od roku 2006. Při nejrozsáhlejším smrtelném útoku na mírové síly Africké unie od jejich nasazení zabila skupina aš-Šabáb jedenáct burundských vojáků a sama uvádí, že se podílela na těžkých bojích, při nichž v Mogadišu zahynulo nejméně patnáct osob.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.