Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/399 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0399 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 60/41
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/399
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 20. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/788/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. ledna 2017 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) identifikační údaje týkající se 30 osob a 9 subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I rozhodnutí 2010/788/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2010/788/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.
   
   
      PŘÍLOHA
      Položky týkající se níže uvedených osob a subjektů se nahrazují těmito položkami:
      a)   Seznam osob podle čl. 3 odst. 1:
      1.   Eric BADEGE
      
      Datum narození: 1971.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 31. prosince 2012.
      Adresa: Rwanda (začátek roku 2016)
      Další informace: V březnu 2013 uprchl do Rwandy, kde žil ještě počátkem roku 2016. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Eric Badege byl podplukovníkem a styčnou osobou Hnutí 23. března (M23) v Masisi a velel určitým operacím, které destabilizovaly části oblasti Masisi v provincii Severní Kivu. Jakožto vojenský velitel skupiny M23 byl Badege odpovědný za závažná porušování práv, která byla mimo jiné zacílena na děti nebo ženy v rámci ozbrojeného konfliktu. Po květnu 2012 zabila skupina Raia Mutomboki pod velením M23 v sérii koordinovaných útoků stovky civilistů. V srpnu 2012 Badege provedl společné útoky spojené s bezohledným zabíjením civilistů. Tyto útoky společně organizovali Badege a plukovník Makoma Semivumbi Jacques. Bývalí bojovníci ze skupiny M23 tvrdili, že vůdcové M23 bez dalšího popravili desítky dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23.
      Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a ubit k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: „Chtěl nás opustit“. Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk bez dalšího popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby tito viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: „Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni a to znamenalo jejich okamžitou smrt.“
      Badege v březnu 2013 uprchl do Rwandy a ještě počátkem roku 2016 tam žil.
      2.   Frank Kakolele BWAMBALE
      
      (také znám jako: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc)
      Funkce: generál FARDC.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Adresa: Kinshasa, Demokratická republika Kongo (červen 2016)
      Další informace: V lednu 2008 opustil Národní kongres na obranu lidu (CNDP). Od června 2011 pobývá v Kinshase. Od roku 2010 byl Kakolele zapojen do činností zjevně jménem programu vlády DRK nazvaného Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011. V prosinci 2013 ho zatkly orgány DRK v Beni (provincie Severní Kivu) za údajné blokování procesu odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění. Opustil DRK a nějaký čas žil v Keni, dokud jej vláda DRK nepovolala zpět, aby jí pomohl se situací v oblasti Beni. V říjnu 2015 byl zatčen v oblasti Mambasa za údajnou podporu skupiny Mai Mai, ale nebyla vznesena žádná obvinění; žil v Kinshase (červen 2016). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Frank Kakolele Bwambale byl vůdcem Shromáždění za konžskou demokracii – Osvobozeneckého hnutí (RCD-ML), měl vliv na jeho politiku, velel jeho silám a řídil je. RCD-ML je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. V lednu 2008 opustil CNDP. Počínaje rokem 2010 byl Kakolele patrně jménem programu vlády DRK nazvaného Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) zapojen do činností zahrnujících účast na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011.
      Opustil DRK a nějaký čas žil v Keni, dokud jej vláda DRK nepovolala zpět, aby pomohl se situací v oblasti Beni. V říjnu 2015 byl zatčen poblíž Mambasy za údajnou podporu skupiny Mai Mai, ale nebyla vznesena žádná obvinění. V červnu 2016 pobýval Kakolele v Kinshase.
      3.   Gaston IYAMUREMYE
      
      (také znám jako: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)
      Funkce: a) dočasný předseda FDLR, b) 1. místopředseda FDLR–FOCA, c) generálmajor FDLR–FOCA.
      Adresa: Provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo (červen 2016)
      Datum narození: 1948.
      Místo narození: a) Okres Musanze, Severní provincie, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 1. prosince 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Gaston Iyamuremye je 1. místopředsedou FDLR, jakož i dočasným předsedou. Rovněž má hodnost generálmajora ozbrojeného křídla FDLR zvaného FOCA. V červnu 2016 se Iyamuremye nacházel v provincii Severní Kivu Demokratické republiky Kongo.
      4.   Innocent KAINA
      
      (také znám jako: a) plukovník Innocent Kaina, b) „India Queen“)
      Funkce: bývalý zástupce velitele skupiny M23.
      Adresa: Uganda (začátek roku 2016)
      Datum narození: listopad 1973.
      Místo narození: Bunagana, oblast Rutshuru, Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 30. listopadu 2012.
      Další informace: Po útěku frakce Bosca Tagandy do Rwandy v březnu 2013 se stal zástupcem velitele skupiny M23. V listopadu 2013 uprchl do Ugandy. V Ugandě pobýval ještě počátkem roku 2016. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Innocent Kaina byl velitelem sektoru a poté zástupcem velitele Hnutí 23. března (M23). Byl odpovědný za závažná porušování mezinárodního práva a lidských práv a sám se takových porušení dopouštěl. V červenci 2007 shledal posádkový vojenský soud v Kinshase plukovníka Kainu odpovědného za zločiny proti lidskosti spáchané v okrese Ituri v období od května 2003 do prosince 2005. Byl propuštěn v roce 2009 na základě mírové dohody mezi konžskou vládou a Národním kongresem pro obranu lidu (CNDP). V roce 2009 se v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) dopouštěl poprav, únosů a těžkých ublížení na zdraví v oblasti Masisi. Jako velitel podřízený generálu Tagandovi byl v dubnu 2012 iniciátorem vzpoury bývalého CNDP v oblasti Rutshuru. Zajišťoval bezpečnost vzbouřenců mimo oblast Masisi. Od května do srpna 2012 dohlížel na nábor a výcvik více než 150 dětí pro povstání vedené skupinou M23 a střílel chlapce, kteří se pokusili uprchnout. V červenci 2012 cestoval za účelem mobilizace a náboru pro M23 do Berundy a Degha. Kaina v listopadu 2013 uprchl do Ugandy, kde pobýval ještě počátkem roku 2016.
      5.   Jérôme KAKWAVU BUKANDE
      
      (také znám jako: a) Jérôme Kakwavu, b) „Commandant Jérôme“)
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: V prosinci 2004 mu byla udělena hodnost generála Ozbrojených sil DRK (FARDC). V červnu 2011 uvězněn ve věznici Makala v Kinshase. Dne 25. března 2011 zahájil Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro válečné zločiny. V listopadu 2014 jej vojenský soud DRK odsoudil k deseti letům odnětí svobody za znásilnění, vraždu a mučení. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Bývalý předseda Svazu konžských vlastenců/Ozbrojených sil konžského lidu (UCD/FAPC). FAPC ovládá ilegální hraniční přechody mezi Ugandou a DRK – klíčovou tranzitní trasu pro tok zbraní. Jako předseda organizace FAPC měl vliv na její politiku, velel jí a řídil ji. FAPC se zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi, čímž porušovala zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v roce 2002. Jako jeden z pěti vysokých důstojníků Ozbrojených sil DRK (FARDC) byl obviněn ze závažné trestné činnosti týkající se sexuálního násilí a během návštěvy v roce 2009 Rada bezpečnosti na jeho případ upozornila vládu. V prosinci 2004 mu byla udělena hodnost generála FARDC. V červnu 2011 uvězněn ve věznici Makala v Kinshase. Dne 25. března 2011 zahájil Vysoký vojenský soud v Kinshase řízení proti Kakwavuovi pro válečné zločiny.
      6.   Germain KATANGA
      
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum narození: 28. dubna 1978.
      Místo narození: Mambasa, provincie Ituri, Demokratická republika Kongo.
      Adresa: Demokratická republika Kongo (ve vězení)
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: V prosinci 2004 byl jmenován generálem FARDC. Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Původně jej 23. května 2014 Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 12 letům odnětí svobody za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, avšak odvolací komora MTS jeho trest snížila a určila, že Katangův trest by měl skončit dne 18. ledna 2016. Ačkoli byl Katanga po dobu soudního řízení zadržován v Nizozemsku, v prosinci 2015 byl převezen do věznice v DRK a byl obviněn z dalších trestných činů spáchaných předtím v Ituri. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Germain Katanga byl velitelem FRPI. Byl zapojen do převodů zbraní v rozporu se zbrojním embargem. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003. V prosinci 2004 byl jmenován generálem FARDC. Vláda DRK jej 18. října 2007 předala Mezinárodnímu trestnímu soudu. Původně jej 23. května 2014 Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 12 letům odnětí svobody za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, avšak odvolací komora MTS jeho trest snížila a určila, že Katangův trest by měl skončit dne 18. ledna 2016. Ačkoli byl Katanga po dobu soudního řízení zadržován v Nizozemsku, v prosinci 2015 byl převezen do věznice v DRK a byl obviněn z trestných činů spáchaných předtím v Ituri.
      7.   Thomas LUBANGA
      
      Místo narození: Ituri, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Adresa: Demokratická republika Kongo (ve vězení)
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Zadržen v Kinshase v březnu 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006 předán Mezinárodnímu trestnímu soudu. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí svobody. Dne 1. prosince 2014 potvrdili Lubangovo odsouzení a trest odvolací soudci Mezinárodního trestního soudu. Dne 19. prosince 2015 převezen do vězeňského zařízení v DRK k výkonu trestu odnětí svobody. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Thomas Lubanga byl předsedou Svazu konžských vlastenců/Lubanga (UPC/L), jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003. Zatčen byl v březnu 2005 v Kinshase za účast UPC/L na porušování lidských práv a 17. března 2006 jej orgány KDR předaly Mezinárodnímu trestnímu soudu. V březnu 2012 jej Mezinárodní trestní soud odsoudil ke 14 letům odnětí svobody. Dne 1. prosince 2014 potvrdili odsouzení a trest odvolací soudci Mezinárodního trestního soudu. Dne 19. prosince 2015 byl převezen do vězeňského zařízení v DRK k výkonu trestu odnětí svobody.
      8.   Sultani MAKENGA
      
      (také znám jako: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)
      Datum narození: 25. prosince 1973.
      Místo narození: Rutshuru, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 12. listopadu 2012.
      Další informace: Vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23) působící v Demokratické republice Kongo. Koncem roku 2014 se nacházel v Ugandě. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Sultani Makenga je vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23), také známé jako Konžská revoluční armáda, působící v Demokratické republice Kongo (DRK). Jako vůdce skupiny M23 se Sultani Makenga dopustil závažných porušení mezinárodního práva, která se týkají dětí a žen v rámci ozbrojených konfliktů, včetně zabití a těžkých ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosu a nuceného vysídlení, a je za taková porušení práva odpovědný. Je také odpovědný za porušování mezinárodního práva v souvislosti s činností skupiny M23 týkající se náboru dětí nebo jejich využívání v ozbrojeném konfliktu v DRK. Pod velením Sultaniho Makengy spáchala skupina M23 rozsáhlé brutální činy vůči civilnímu obyvatelstvu DRK. Podle svědectví a zpráv bojovníci operující pod velením Sultaniho Makengy znásilňovali na celém území Rutshuru ženy a děti, z nichž některým bylo jen 8 let, přičemž tyto činy byly součástí strategie upevnění kontroly nad územím Rutshuru. Pod Makengovým velením vedla skupina M23 rozsáhlé akce násilného náboru dětí v DRK a v regionu a dopustila se zabíjení, zmrzačení a zranění velkého počtu dětí. Mnohé z násilně odvedených dětí jsou mladší 15 let. Makenga také údajně získává zbraně a související materiál, čímž porušuje opatření, jež přijala DRK za účelem provádění zbrojního embarga, včetně vnitrostátních předpisů o dovozu a držení zbraní a souvisejícího materiálu. Makengovo působení jako vůdce skupiny M23 zahrnuje závažná porušení mezinárodního práva a brutální činy vůči civilnímu obyvatelstvu DRK a zhoršilo stav nejistoty, vysidlování a konfliktu v regionu. Vojenský vůdce skupiny Hnutí 23. března (M23) působící v Demokratické republice Kongo.
      9.   Khawa Panga MANDRO
      
      (také znám jako: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) „Chief Kahwa“, h) „Kawa“)
      Datum narození: 20. srpna 1973.
      Místo narození: Bunia, Demokratická republika Kongo.
      Adresa: Uganda (květen 2016)
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: V dubnu 2005 uvězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. V srpnu 2014 jej vojenský soud DRK v Kisangani odsoudil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti k devíti letům odnětí svobody a nařídil mu, aby svým obětem vyplatil přibližně 85 000 USD. Trest si odpykal a pobývá v Ugandě (květen 2016). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Khawa Panga Mandro byl předsedou strany PUSIC, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v letech 2001 a 2002. V dubnu 2005 byl uvězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu 2005 byl zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani a poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů, vraždy, úmyslného ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. V srpnu 2014 jej vojenský soud DRK v Kisangani odsoudil za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti k devíti letům odnětí svobody a nařídil mu, aby svým obětem vyplatil přibližně 85 000 USD. Trest si odpykal a pobývá v Ugandě (květen 2016).
      10.   Callixte MBARUSHIMANA
      
      Funkce: výkonný tajemník FDLR.
      Datum narození: 24. července 1963.
      Místo narození: Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 3. března 2009.
      Další informace: Zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v roce 2009 jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu. Dne 25. ledna 2011 předán do Haagu a koncem roku 2011 jej Mezinárodní trestní soud propustil. Dne 29. listopadu 2014 zvolen výkonným tajemníkem FDLR na období pěti let. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Callixte Mbarushiamana byl až do svého zatčení výkonným tajemníkem FDLR a místopředsedou vysokého vojenského velení FDLR. Jakožto vedoucí politický a vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v Demokratické republice Kongo bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, jak stanoví bod 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Byl zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v roce 2009 jednotkami FDLR v Severním a Jižním Kivu. Dne 25. ledna 2011 byl předán do Haagu, ale koncem roku 2011 byl propuštěn. Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen výkonným tajemníkem FDLR na období pěti let.
      11.   Iruta Douglas MPAMO
      
      (také znám jako: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)
      Adresa: Gisenyi, Rwanda (červen 2011).
      Datum narození: a) 28. prosince 1965, b) 29. prosince 1965.
      Místo narození: a) Bashali, Masisi, Demokratická republika Kongo, b) Goma, Demokratická republika Kongo, c) Uvira, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company (GLBC), není známo, čím se zabývá. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Majitel/ředitel letecké společnosti Compagnie Aérienne des Grands Lacs a obchodní společnosti Great Lakes Business Company, jejichž letadla pomáhala ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003). Je rovněž odpovědný za zatajování informací o letech a zásilkách, zjevně za účelem umožnění porušování zbrojního embarga. Od chvíle, kdy se zřítila dvě z letadel Great Lakes Business Company (GLBC), není známo, čím se zabývá.
      13.   Leodomir MUGARAGU
      
      (také znám jako: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)
      Adresa: Velitelství FDLR v lese Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu, Demokratická republika Kongo (červen 2011)
      Datum narození: a) 1954, b) 1953.
      Místo narození: a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, Severní provincie, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 1. prosince 2010.
      Další informace: náčelník štábu FDLR/FOCA, pověřen správou. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Podle volně dostupných zdrojů a oficiálních zpráv je Leodomir Mugaragu náčelníkem štábu Bojových sil Abucunguzi za osvobození Rwandy (FOCA), ozbrojeného křídla Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR). Podle oficiálních zpráv je Mugaragu hlavním plánovačem vojenských operací FDLR ve východní částí DRK. Náčelník štábu FDLR/FOCA, pověřen správou.
      14.   Leopold MUJYAMBERE
      
      (také znám jako: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)
      Funkce: a) náčelník štábu FDLR-FOCA, b) dočasný zástupce velitele FDLR-FOCA.
      Adresa: Kinshasa, Demokratická republika Kongo (červen 2016)
      Datum narození: a) 17. března 1962, b) přibližně v roce 1966.
      Místo narození: Kigali, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 3. března 2009.
      Další informace: V roce 2014 se stal výkonným zástupcem velitele FDLR-FOCA. Začátkem května 2016 zatčen v Gomě, KDR, konžskými bezpečnostními službami a převezen do Kinshasy. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Leopold Mujyambere byl velitelem druhé divize FOCA, ozbrojené složky FDLR. Jakožto vedoucí vojenský představitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval bod 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR–FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR–FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008).
      V červnu 2011 byl velitelem FOCA operačního sektoru Jižní Kivu, tehdy nazývaného „Amazon“. Později byl povýšen na štábního velitele FOCA a poté se stal v roce 2014 výkonným zástupcem velitele. Začátkem května 2016 byl zatčen v Gomě, KDR, konžskými bezpečnostními službami a převezen do Kinshasy.
      15.   Jamil MUKULU
      
      (také znám jako: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) professor Musharaf, l) Talengelanimiro
      Funkce: a) vedoucí představitel Spojeneckých demokratických sil (ADF), b) velitel, Spojenecké demokratické síly.
      Adresa: údajně ve vězení v Ugandě (září 2016)
      Datum narození: a) 1965, b) 1. ledna 1964.
      Místo narození: vesnice Ntoke, hrabství Ntenjeru, okres Kayunga, Uganda.
      Státní příslušnost: Uganda.
      Datum označení ze strany OSN: 12. října 2011.
      Další informace: Zatčen v dubnu 2015 v Tanzanii a v červenci 2015 vydán do Ugandy. Podle zpráv byl Mukulu v září 2016 držen v policejní vazební cele a čeká ho soudní řízení týkající se válečných zločinů a vážného porušování Ženevských úmluv podle ugandského práva. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Podle veřejných zdrojů a oficiální zpráv, včetně zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Jamil Mukulu vojenským šéfem ADF, zahraniční vojenské skupiny působící v DRK, a brání odzbrojení, navrácení a přesídlení bojovníků ADF, jak stanoví bod 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Skupina odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK uvedla, že Jamil Mukulu poskytoval materiální a personální podporu ADF jakožto ozbrojené skupině působící na území DRK. Podle různých zdrojů, včetně zpráv uvedené skupiny odborníků OSN, zajišťoval Jamil Mukulu financování Spojených demokratických sil (ADF), měl vliv na jejich politiku a přebíral přímou odpovědnost ve velení a kontrole sil ADF, zejména pokud jde o dohled nad zavedenými vazbami na mezinárodní teroristické sítě.
      16.   Ignace MURWANASHYAKA
      
      (také znám jako: Dr. Ignace)
      Titul: Dr.
      Funkce: předseda FDLR.
      Adresa: Německo (ve vězení)
      Datum narození: 14. května 1963.
      Místo narození: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a napomáhání při válečných zločinech. Byl odsouzen ke třináctiletému trestu odnětí svobody a je vězněn v Německu (červen 2016). Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen předsedou FDLR na období pěti let. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272382.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Ignace Murwanashyaka je předsedou FDLR, má vliv na politiku sil FDLR, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Byl v telefonickém kontaktu s polními veliteli FDLR (a to i během masakru v Busurungi v květnu 2009); dával vojenské příkazy vysokému velení; účastnil se koordinace převozu zbraní a munice jednotkám FDLR a vydával konkrétní pokyny k jejich použití; a spravoval vysoké částky peněz získané nezákonným prodejem přírodního bohatství z oblastí pod kontrolou FDLR. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl jako předseda a vojenský velitel FLDR odpovědný za vydávání příkazů k náboru a využívání dětí silami FLDR ve východním Kongu. Byl zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a napomáhání při válečných zločinech. Byl odsouzen ke třináctiletému trestu odnětí svobody a byl vězněn v Německu (červen 2016). Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen předsedou FDLR na období pěti let.
      17.   Straton MUSONI
      
      (také znám jako: IO Musoni)
      Funkce: bývalý místopředseda FDLR.
      Datum narození: a) 6. dubna 1961, b) 4. června 1961.
      Místo narození: Mugambazi, Kigali, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 29. března 2007.
      Další informace: Zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické skupiny a byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody. Okamžitě po soudním řízení byl Musoni propuštěn na svobodu, neboť si již ve vazbě odpykal více než 5 let trestu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Straton Musoni byl místopředsedou FDLR, zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK. V rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1649 (2005) bránil odzbrojení a dobrovolnému návratu nebo přesídlení bojovníků, kteří byli členy těchto skupin. Byl zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody. Okamžitě po soudním řízení byl propuštěn na svobodu, neboť si již ve vazbě odpykal více než 5 let trestu.
      18.   Jules MUTEBUTSI
      
      (také znám jako: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)
      Datum narození: 1964.
      Místo narození: Minembwe, Jižní Kivu, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku FARDC, v dubnu 2004 propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit hranici do DRK. Údajně zemřel 9. května 2014 v Kigali. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Jules Mutebutsi se spojil s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Podílel se na získávání zbraní mimo struktury FARDC a na obstarávání zásob pro ozbrojené skupiny a milice uvedené v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), čímž porušoval zbrojní embargo. Do dubna 2004 byl zástupcem regionálního vojenského velitele 10. vojenského pluku FARDC, poté byl propuštěn pro porušení kázně. Zatčen rwandskými orgány v prosinci 2007 při pokusu překročit hranici do DRK. Údajně zemřel 9. května 2014 v Kigali.
      19.   Baudoin NGARUYE WA MYAMURO
      
      (také znám jako: Colonel Baudoin Ngaruye)
      Titul: vojenský velitel Hnutí 23. března (M23).
      Funkce: brigádní generál.
      Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda
      Datum narození: a) 1. dubna 1978, b) v roce 1978.
      Místo narození: a) Bibwe, Demokratická republika Kongo, b) Lusamambo, Lubero territory, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Národní identifikační číslo: FARDC ID 1-78-09-44621-80.
      Datum označení ze strany OSN: 30. listopadu 2012.
      Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Od konce roku 2014 žije v táboře Ngoma, Rwanda. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      V dubnu roku 2012 velel Ngaruye jakožto podřízený generála Ntagandy vzpouře skupiny bývalých příslušníků Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), známé jako Hnutí 23. března (M23). V současné době je třetím nejvyšším vojenským velitelem M23. Skupina odborníků zabývající se DRK doporučila jeho označení již v roce 2008 a 2009. Je odpovědný za závažná porušení lidských práv a mezinárodního práva a sám se takových porušení dopustil. V letech 2008 a 2009 a poté koncem roku 2010 pro skupinu M23 najal a vycvičil stovky dětí. Dopustil se zabíjení, těžkých ublížení na zdraví a únosů, jejichž oběťmi byly často ženy. Je odpovědný za popravy a mučení bojovníků, kteří zběhli ze skupiny M23. V roce 2009 vydal v rámci Ozbrojených sil DRK (FARDC) rozkaz zabít všechny muže ve vesnici Shalio (oblast Walikale). Na přímý rozkaz generála Ntagandy také poskytoval zbraně, munici a platy v oblastech Masisi a Walikale. V roce 2010 zorganizoval násilné vysídlení a vyvlastnění obyvatel v oblasti Lukopfu. Byl také intenzivně zapojen do zločineckých sítí v rámci FARDC, které těžily z obchodu s nerosty, což v roce 2011 vedlo k napětí a násilným střetům s plukovním Innocentem Zimurindou. Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.
      20.   Mathieu, Chui NGUDJOLO
      
      (také znám jako: Cui Ngudjolo)
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Adresa: Demokratická republika Kongo.
      Datum narození: 8. října 1970.
      Místo narození: Bunia, provincie Ituri, Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: V říjnu 2003 zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Dne 7. února 2008 vydán vládou DRK Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby a odvolací komora dne 27. února 2015 rozsudek potvrdila. Ngudjolo podal žádost o azyl v Nizozemsku, ale ta byla zamítnuta. Dne 11. května 2015 byl deportován do DRK. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Mathieu Chui Ngudjolo byl náčelníkem štábu FRPI, měl vliv na politiku, velel silám FRPI a řídil je. FRPI je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí mladších 15 let v Ituri v roce 2006. V říjnu 2003 byl zatčen v Bunii příslušníky MONUC (mise OSN v DRK). Poté ho vláda DRK dne 7. února 2008 vydala Mezinárodnímu trestnímu soudu. V prosinci 2012 jej Mezinárodní trestní soud zprostil obvinění ve všech bodech obžaloby a odvolací komora dne 27. února 2015 rozsudek potvrdila. Ngudjolo podal žádost o azyl v Nizozemsku, ale ta byla zamítnuta. Dne 11. května 2015 byl deportován do DRK.
      21.   Floribert Ngabu NJABU
      
      (také znám jako: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo, číslo pasu OB 0243318.
      Datum narození: 23. května 1971.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v soudních řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl. V červenci 2014 byl vyhoštěn z Nizozemska do DRK, kde byl zatčen. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Předseda FNI, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Od března 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast FNI na porušování lidských práv. Dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v soudních řízeních proti Germainu Katangovi a Mathieuovi Ngudjolovi u Mezinárodního trestního soudu. V květnu 2011 požádal v Nizozemsku o azyl. V říjnu 2012 nizozemský soud jeho žádost o azyl zamítl; věc je v současné době předmětem odvolání.
      22.   Laurent NKUNDA
      
      (také znám jako: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)
      Datum narození: a) 6. února 1967, b) 2. února 1967.
      Místo narození: Rutshuru, Severní Kivu, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Bývalý generál RCD-G. V roce 2006 založil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G; v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwandským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkundovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla být posouzena vojenským soudem. Nkundovi právníci podali odvolání u rwandského vojenského soudu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G a v květnu 2004 násilím obsadili město Bukavu. Získával zbraně mimo struktury Ozbrojených sil DRK (FARDC), čímž porušoval zbrojní embargo. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za 264 případů nábor a využívání dětí jednotkami pod jeho velením v provincii Severní Kivu v letech 2002–2009. Bývalý generál RCD-G. V roce 2006 založil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); v letech 1998–2006 vyšší důstojník v rámci hnutí RCD-G; v letech 1992–1998 důstojníkem Rwandské vlastenecké fronty (RPF). Laurent Nkunda byl zatčen rwandskými orgány ve Rwandě v lednu 2009 a nahrazen ve funkci velitele CNDP. Od té doby je v domácím vězení v Kigali ve Rwandě. Žádost vlády DRK o vydání Nkundy pro zločiny spáchané ve východní DRK byla Rwandou zamítnuta. V roce 2010 bylo rwandským soudem v Gisenyi zamítnuto Nkundovo odvolání proti nezákonnému věznění, přičemž soud uvedl, že věc by měla být posouzena vojenským soudem. Nkundovi právníci dali podnět k zahájení řízení u rwandského vojenského soudu. Má stále určitý vliv na některé složky CNDP.
      23.   Felicien NSANZUBUKIRE
      
      (také znám jako: Fred Irakeza)
      Funkce: a) velitel podsektoru FDLR–FOCA, b) plukovník FDLR–FOCA.
      Adresa: provincie Jižní Kivu, Demokratická republika Kongo (červen 2016).
      Datum narození: 1967.
      Místo narození: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 1. prosince 2010.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Felicien Nsanzubukire kontroloval a koordinoval pašování munice a zbraní z Tanzanie po jezeře Tanganika pro jednotky Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR) v oblastech Uvira a Fizi v Jižním Kivu přinejmenším v době od listopadu 2008 do dubna 2009. V lednu 2016 byl Nsanzubukire velitelem podsektoru FDLR–FOCA v provincii Jižní Kivu a měl hodnost plukovníka.
      24.   Pacifique NTAWUNGUKA
      
      (také znám jako: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)
      Funkce: a) velitel sektoru „SONOKI“ FDLR–FOCA, b) brigádní generál FDLR–FOCA.
      Adresa: oblast Rutshuru, Severní Kivu, Demokratická republika Kongo (červen 2016)
      Datum narození: a) 1. ledna 1964, b) přibližně v roce 1964.
      Místo narození: Gaseke, provincie Gisenyi, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 3. března 2009.
      Další informace: Prošel vojenským výcvikem v Egyptě. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Pacifique Ntawunguka byl velitelem první divize FOCA, ozbrojeného křídla FDLR. Jakožto vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval bod 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR–FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR–FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.
      V polovině roku 2016 byl Ntawunguka velitelem sektoru „SONOKI“ FDLR–FOCA v provincii Severní Kivu.
      25.   James NYAKUNI
      
      Státní příslušnost: Uganda.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Obchodní partner Jérôma Kakwavua, zabývá se zejména pašováním přes hranici mezi DRK a Ugandou, podezřelý je i z pašování zbraní a vojenského materiálu v neregistrovaných nákladních vozidlech. Porušování zbrojního embarga a poskytování pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), včetně finanční podpory, která jim umožňovala vojenské operace.
      26.   Stanislas NZEYIMANA
      
      (také znám jako: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)
      Funkce: bývalý zástupce velitele FDLR–FOCA.
      Datum narození: a) 1. ledna 1966 b) 28. srpna 1966 c) přibližně v roce 1967.
      Místo narození: Mugusa, Butaré, Rwanda.
      Státní příslušnost: Rwanda.
      Datum označení ze strany OSN: 3. března 2009.
      Další informace: Zmizel během pobytu v Tanzánii počátkem roku 2013. Místo pobytu neznámé (červen 2016). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Stanislas Nzeyimana byl zástupcem velitele FOCA, ozbrojené složky FDLR. Jakožto vojenský velitel zahraniční ozbrojené skupiny působící v DRK bránil odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušoval bod 4 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, podrobně popsaného ve zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky navrátivší se z FDLR–FOCA předtím uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR–FOCA, které v minulosti najímaly chlapce ve věku zhruba mezi 15 a 19 roky, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušován bod 4 písm. d) a e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008). Nzeyimana zmizel počátkem roku 2013 v Tanzanii a jeho místo pobytu není známo (červen 2016).
      27.   Dieudonné OZIA MAZIO
      
      (také znám jako: a) Ozia Mazio, b) Omari, c)„Mr Omari“)
      Datum narození: 6. června 1949.
      Místo narození: Ariwara, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Předseda Fédération des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru; má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Finanční machinace s Jérômem Kakwavuem a Ozbrojenými silami konžského lidu (FAPC), pašování přes hranici mezi DRK a Ugandou, zajišťování zásob a hotovosti pro Kakwavua a jeho jednotky. Porušování zbrojního embarga, mimo jiné prostřednictvím pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003). Předseda Fédération des entreprises congolaises (FEC) v oblasti Aru; má se za to, že Dieudonné Ozia Mazio zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008.
      28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA
      
      (také znám jako: Jean-Marie Rugerero)
      Funkce: předseda skupiny M23.
      Adresa: Rubavu/Mudende, Rwanda
      Datum narození: a) přibližně v roce 1960, b) 9. září 1966.
      Místo narození: Bukavu, Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 31. prosince 2012.
      Další informace: Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. V roce 2016 ve Rwandě stále pobýval. V červnu 2016 se podílel na vytvoření nové konžské politické strany Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Dokumentem ze dne 9. července 2012, který podepsal vůdce Hnutí 23. března (M23) Sultani Makenga, byl Runiga jmenován koordinátorem politického křídla skupiny M23. Podle tohoto dokumentu byla podnětem k Runigovu jmenování potřeba zajistit zviditelnění cílů skupiny M23. Na internetových stránkách skupiny M23 byl Runiga rovněž označován jako její „předseda“. Jeho vůdčí úlohu potvrdila zpráva skupiny odborníků z listopadu 2012, která o Runigovi hovoří jako o „vůdci skupiny M23“.
      Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků ze dne 15. listopadu 2012 vedl Runiga delegaci, která dne 29. července 2012 cestovala do Kampaly (Uganda) a před očekávanými jednáními mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer finalizovala program hnutí M23 obsahující 21 bodů. Podle článku BBC ze dne 23. listopadu 2012 byla skupina M23 vytvořena poté, co bývalí členové Národního kongresu na obranu lidu (CNDP), kteří byli začleněni do FARDC, začali protestovat proti špatným podmínkám a platům a proti skutečnosti, že nebyla plně provedena mírová dohoda ze dne 23. března 2009 mezi CNDP a DRK, jíž byl CNDP začleněn do FARDC. Podle zprávy organizace IPIS z listopadu 2012 byla skupina M23 zapojena do aktivních vojenských operací, jejichž cílem je převzít kontrolu nad územím východní části DRK. Skupina M23 a FARDC bojovaly ve dnech 24. a 25. července 2012 o kontrolu nad několika městy a vesnicemi ve východní části DRK; skupina M23 zaútočila na FARDC dne 26. července 2012 v Rumangabu; dne 17. listopadu 2012 zahnala skupina M23 Ozbrojené síly DRK (FARDC) z Kibumby a 20. listopadu 2012 převzala kontrolu nad Gomou. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 několik bývalých bojovníků ze skupiny M23 tvrdí, že vůdci skupiny M23 bez dalšího popravili desítky dětí, které se pokusily uprchnout poté, co byly odvedeny jako dětští vojáci skupiny M23. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 11. září 2012 jeden 18letý Rwanďan, který uprchl poté, co byl násilím odveden ve Rwandě, této organizaci sdělil, že byl svědkem popravy 16letého chlapce ze své jednotky ve skupině M23, který se pokusil v červnu uprchnout. Chlapec byl dopaden a ubit k smrti bojovníky skupiny M23 před zraky dalších odvedenců. Jeden z velitelů skupiny M23, který ho nařídil zabít, poté jako vysvětlení ostatním odvedencům, proč byl chlapec zabit, údajně řekl: „Chtěl nás opustit“. Ve zprávě se rovněž uvádí, že podle tvrzení svědků bylo za pokus o útěk bez dalšího popraveno nejméně 33 nových odvedenců a dalších bojovníků skupiny M23. Někteří byli svázáni a zastřeleni před zraky jiných odvedenců, aby tito viděli, jaký trest by je stihl. Jeden mladý odvedenec sdělil HRW: „Když jsme byli u skupiny M23, řekli nám, [že máme na vybranou] a že u nich buď můžeme zůstat, nebo zemřít. Hodně lidí se pokusilo uprchnout. Někteří z nich byli dopadeni a to znamenalo jejich okamžitou smrt.“
      Dne 16. března 2013 vstoupil Runiga přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda. Ještě v polovině roku 2016 pobýval Runiga ve Rwandě. V červnu 2016 se podílel na vytvoření nové konžské politické strany Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
      29.   Ntabo Ntaberi SHEKA
      
      Funkce: vrchní velitel, ozbrojené síly na obranu Konga (Nduma Defence of Congo), skupina Mayi Mayi Sheka.
      Datum narození: 4. dubna 1976.
      Místo narození: oblast Walikale, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 28. listopadu 2011.
      Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Ntabo Ntaberi Sheka, vrchní velitel politické složky skupiny Mayi Mayi Sheka, je politickým vůdcem konžské ozbrojené skupiny, která brání odzbrojení, demobilizaci a začlenění bojovníků zpět do společnosti. Mayi Mayi Sheka jsou milice operující v Kongu, ze základen v oblasti Walikale na východě DRK. Skupina Mayi Mayi Sheka provedla útoky na doly ve východní části DRK, mimo jiné převzala kontrolu nad doly v Bisiye a vynucuje si materiální podporu od místních obyvatel. Ntabo Ntaberi Sheka se rovněž dopustil závažných porušení mezinárodního práva, včetně porušení práv dětí. Ntabo Ntaberi Sheka naplánoval a nařídil sérii útoků v oblasti Walikale; cílem útoků provedených od 30. července do 2. srpna 2010 bylo potrestat místní obyvatele obviněné ze spolupráce s konžskými vládními silami. V průběhu těchto útoků byly znásilněny a uneseny děti, které byly následně využity k nucené práci a staly se předmětem krutého, nelidského a ponižujícího zacházení. Milice Mayi Mayi Sheka rovněž provádějí násilný nábor chlapců a děti z těchto násilných náborových akcí zadržují ve svých řadách.
      30.   Bosco TAGANDA
      
      (také znám jako: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) „Lydia“ (když byl součástí APR), e) „Terminator“, f) „Tango Romeo“ (volací znak), g) „Romeo“ (volací znak), h) „Major“)
      Adresa: Haag, Nizozemsko (červen 2016)
      Datum narození: mezi lety 1973 a 1974.
      Místo narození: Bigogwe, Rwanda.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Narozen ve Rwandě, v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 MTS potvrdil 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti, která proti němu byla vznesena; soudní řízení bylo zahájeno v září 2015. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274913.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Bosco Taganda byl vojenským velitelem UPC/L, měl vliv na jeho politiku, velel jeho silám a řídil je. UPC/L je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC), ale odmítl povýšení přijmout, a zůstal tak mimo FARDC. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003 a za 155 případů přímé či velitelské odpovědnosti za nábor a využívání dětí v Severním Kivu v letech 2002 až 2009. Jako náčelník štábu Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) nesl přímou i velitelskou odpovědnost za masakr v Kiwanja v listopadu 2008.
      Narozen ve Rwandě, v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, provincie Severní Kivu. V červnu 2011 pobýval v Gomě a vlastnil rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, provincie Severní Kivu. V návaznosti na iturijské mírové dohody byl 11. prosince 2004 jmenován brigádním generálem FARDC. Byl náčelníkem štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se pak stal vojenským velitelem CNDP. Počínaje lednem 2009 byl de facto zástupcem velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v provinciích Severní a Jižní Kivu. V březnu 2013 vstoupil na území Rwandy, dne 22. března se dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu v Kigali a poté byl předán MTS v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 Mezinárodní trestní soud potvrdil 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti, která proti němu byla vznesena. Soudní řízení bylo zahájeno v září 2015.
      31.   Innocent ZIMURINDA
      
      (také znám jako: Zimulinda)
      Funkce: a) skupina M23, brigádní velitel, hodnost: plukovník, b) plukovník FARDC.
      Adresa: Rubavu, Mudende
      Datum narození: a) 1. září 1972, b) přibližně v roce 1975, c) 16. března 1972.
      Místo narození: a) Ngungu, oblast Masisi, provincie Severní Kivu, Demokratická republika
      Kongo, b) Masisi, Demokratická republika Kongo.
      Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo. Datum označení ze strany OSN: 1. prosince 2010.
      Další informace: Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve výnosu prezidenta DRK ze dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Podle informací z volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy nábor. Dne 16. března 2013 vstoupil na území Republiky Rwanda. Koncem roku 2014 pobýval v táboře Ngoma, Rwanda. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Podle několika zdrojů podplukovník Innocent Zimurinda jako jeden z velitelů 231. brigády Ozbrojených sil DRK (FARDC) vydal rozkazy, které vedly k masakru více než 100 rwandských uprchlíků, převážně žen a dětí, během vojenské operace v oblasti Shalio v dubnu 2009. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN očití svědci tvrdí, že Zimurinda dne 29. srpna 2009 odmítl propustit tři děti ze svého oddílu v Kalehe. Podle řady zdrojů se Zimurinda ještě před začleněním Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) do FARDC účastnil v listopadu 2008 operace CNDP, při níž bylo v oblasti Kiwanja zmasakrováno 89 civilistů včetně žen a dětí.
      V březnu 2010 uvedlo 51 lidskoprávních skupin působících na východě DRK, že Zimurinda se v době od února do srpna 2007 opakovaně dopouštěl porušování lidských práv, mimo jiné vražd mnoha civilistů včetně žen a dětí. Podplukovník Innocent Zimurinda byl současně obviněn z odpovědnosti za znásilnění velkého počtu žen a dívek. Podle prohlášení zvláštní představitelky generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech ze dne 21. května 2010 se Zimurinda účastnil svévolných poprav dětských vojáků, a to i během operace Kimia II. V prohlášení se dále uvádí, že nedovolil jednotkám mise OSN v DRK (MONUC) ověřit, zda mezi jeho bojovníky nejsou děti. Podle skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN nese Zimurinda přímou a velitelskou odpovědnost za nábor dětí a jejich působení v jednotkách pod jeho velením. Začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti Ngungu. V červenci 2009 byl Zimurinda povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo. Ačkoliv Zimurinda nebyl uveden ve výnosu prezidenta DRK ze dne 31. prosince 2010, kterým byli jmenováni vysocí důstojníci FARDC, zachoval si de facto své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Je nadále loajální Boscu Ntagandovi. Podle informací z volně dostupných zdrojů z prosince 2010 prováděly jednotky pod velením Zimurindy nábor. Dne 16. března 2013 vstoupil přes Gasizi/Rubavu na území Republiky Rwanda.
      b)   Seznam subjektů podle čl. 3 odst. 1:
      1.   ADF (SPOJENECKÉ DEMOKRATICKÉ SÍLY)
      
      (také známa jako: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU)
      Adresa: Provincie Severní Kivu, Demokratická republika Kongo
      Datum označení ze strany OSN: 30. června 2014.
      Další informace: Zakladatel a vůdce ADF Jamil Mukulu byl v dubnu 2015 zatčen v tanzanském Dar es Salaamu. Následně byl v červenci 2015 vydán do Kampaly (Uganda). Podle zpráv z června 2016 je Mukulu v policejní vazební cele a čeká ho soudní řízení. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864623.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Organizace Spojenecké demokratické síly (ADF) vznikla v roce 1995 a působí v horské oblasti u hranic DRK s Ugandou. S odvoláním na ugandské představitele a zdroje OSN uvádí závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013, že organizace ADF měla v roce 2013 k dispozici 1 200 až 1 500 ozbrojených bojovníků rozmístěných v severovýchodní oblasti Beni provincie Severní Kivu, nedaleko hranic s Ugandou. Podle odhadu stejných zdrojů se celkový počet členů ADF, včetně žen a dětí, pohybuje mezi 1 600 a 2 500. Vzhledem k ofenzivním vojenským operacím Ozbrojených sil Demokratické republiky Kongo (FARDC) a Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO), které se uskutečnily v letech 2013 a 2014, organizace ADF své bojovníky rozptýlila do početných menších základen a ženy a děti přesunula do oblastí na západ od Beni a podél hranic mezi Ituri a Severním Kivu. Vojenským velitelem ADF je Hood Lukwago a jejím nejvyšším představitelem sankcionovaný Jamil Mukulu.
      Organizace ADF závažným způsobem porušovala mezinárodní právo a rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2078 (2012); některé případy tohoto porušování jsou podrobněji popsány níže.
      ADF v rozporu s příslušným mezinárodním právem (bodem 4 písm. d) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008)) najímala a používala dětské vojáky.
      V závěrečné zprávě skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 se uvádí, že tato skupina vyslechla tři bývalé bojovníky ADF, kteří uprchli během roku 2013 a kteří popsali, jak příslušníci ADF provádějící nábor v Ugandě lákají lidi do DRK falešnými sliby zaměstnání (v případě dospělých) a bezplatného vzdělání (v případě dětí) a poté je nutí, aby se stali členy ADF. Ve zprávě výše uvedené skupiny odborníků se rovněž uvádí, že bývalí bojovníci ADF skupinu informovali o tom, že výcvikové skupiny ADF obvykle tvoří dospělí muži a chlapci, a dva chlapci, kteří v roce 2013 od ADF uprchli, skupině sdělili, že absolvovali vojenský výcvik ADF. Ve zprávě je rovněž pasáž, v níž „bývalý dětský voják ADF“ popisuje výcvik prováděný ADF.
      Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2012 jsou mezi osobami najatými ADF i děti, což dokládá případ jednoho příslušníka ADF, kterého v červenci 2012 zadržely ugandské orgány v Kasese na cestě do DRK a kterého doprovázelo šest mladých chlapců.
      Konkrétní příklad najímání a používání dětí ze strany ADF je uveden v dopise ze dne 6. ledna 2009, který zaslala bývala ředitelka organizace Human Rights Watch pro region Afrika Georgette Gagnonová bývalému ugandskému ministru spravedlnosti Kiddhuovi Makubuyuovi a v němž uvádí, že ADF v roce 2000 unesla devítiletého chlapce jménem Bushobozi Irumba. Jeho úkolem bylo zajišťovat bojovníkům ADF dopravu a jiné služby.
      Tzv. „africká zpráva“ kromě toho obsahuje tvrzení, že ADF údajně najímá jako dětské vojáky teprve desetileté děti, a cituje mluvčího obranných sil ugandského lidu (UPDF), který uvedl, že UPDF zachránily 30 dětí z výcvikového tábora na ostrově Buvuma ležícím na Viktoriině jezeře.
      ADF se rovněž spáchala řadu trestných činů vůči ženám a dětem, jako je například zabití, těžké ublížení na zdraví a sexuální násilí, které představují porušení mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (bodu 4 písm. e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008)).
      Podle závěrečné zprávy skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013 přepadla ADF během roku 2013 řadu vesnic, což přimělo více než 66 000 osob k tomu, aby uprchly do Ugandy. V důsledku těchto útoků se vylidnilo rozsáhlé území, nad nímž má ADF od té doby kontrolu, kterou si zajišťuje prostřednictvím únosů nebo zabíjení těch, kdo se vracejí do svých vesnic. V období mezi červencem a zářím 2013 ADF sťala nejméně pět osob v oblasti Kamango, několik dalších zastřelila a desítky osob unesla. Tyto činy terorizovaly místní obyvatele a odrazovaly uprchlíky od návratu domů.
      Prostřednictvím mechanismu pro monitorování a oznamování závažného porušování práv dětí během ozbrojených konfliktů, takzvaného Global Horizontal Note, byla pracovní skupina Rady bezpečnosti pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů informována o tom, že během sledovaného období od října do prosince 2013 měla ADF na svědomí 14 z 18 zdokumentovaných případů dětských obětí, včetně incidentu, k němuž došlo dne 11. prosince 2013 v oblasti Beni v Severním Kivu, kdy ADF zaútočila na vesnici Musuku a zabila 23 lidí, včetně 11 dětí (tří dívek a osmi chlapců) ve věku od dvou měsíců do 17 let. Všechny oběti byly těžce zmrzačeny mačetami, včetně dvou dětí, které útok přežily.
      Zpráva generálního tajemníka o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty z března 2014 zařadila organizaci „Spojenecké demokratické síly – Národní armáda pro osvobození Ugandy“ na seznam „stran důvodně podezřelých z toho, že se během ozbrojených konfliktů dopustily znásilnění či jiných forem sexuálního násilí nebo jsou za tyto činy odpovědné.“
      ADF se rovněž účastnila útoků na příslušníky mírové mise MONUSCO (bod 4 písm. i) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1857 (2008)).
      Stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) oznámila, že ADF na příslušníky mise zaútočila nejméně dvakrát. V prvním případě se jednalo o útok spáchaný dne 14. července 2013 na hlídku MONUSCO na silnici mezi městy Mbau a Kamango. O tomto útoku podrobně pojednává závěrečná zpráva skupiny odborníků OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2013. K druhému útoku došlo dne 3. března 2014. Ve vzdálenosti 10 kilometrů od letiště Mavivi v Beni byly na vozidlo mise MONUSCO vypáleny granáty, které zranily pět příslušníku mise.
      Zakladatel a vůdce ADF Jamil Mukulu (CDi.015) byl v dubnu 2015 zatčen v tanzanském Dar es Salaamu. Následně byl v červenci 2015 vydán do Kampaly (Uganda). Podle zpráv z června 2016 je držen v policejní vazební cele a čeká ho soudní řízení.
      2.   BUTEMBO AIRLINES (BAL)
      
      Adresa: Butembo, Demokratická republika Kongo
      Datum označení ze strany OSN: 29. března 2007.
      Další informace: Soukromá letecká společnost se základnou v Butembu. Od prosince 2008 BAL není držitelem licence k provozování letadel v DRK. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Kisoni Kambale (zemřel 5. července 2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu) svou leteckou společnost používal k přepravě zlata, potravin a zbraní pro Národní a integrační frontu (FNI) na trase Mongbwalu–Butembo. Tato činnost je „poskytováním pomoci“ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003) a 1596 (2005). Soukromá letecká společnost se základnou v Butembu. Od prosince 2008 BAL není držitelem licence k provozování letadel v DRK.
      3.   COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)
      
      Adresa: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Demokratická republika Kongo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, Demokratická republika Kongo
      Datum označení ze strany OSN: 29. března 2007.
      Další informace: V prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo, i když v roce 2008 ještě několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Vlastníkem společností CAGL a GLBC je Douglas MPAMO, který již podléhá sankcím podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1596 (2005). Společnosti CAGL a GLBC byly používány k přepravě zbraní a střeliva v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003) a 1596 (2005). V prosinci 2008 již neměla GLBC žádné provozuschopné letadlo, i když v roce 2008 ještě několik strojů létalo, navzdory sankcím OSN.
      4.   CONGOMET TRADING HOUSE
      
      Adresa: Butembo, Severní Kivu
      Datum označení ze strany OSN: 29. března 2007.
      Další informace: Jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu, již neexistuje. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Společnost Congomet Trading House (dříve uvedená na seznamu pod názvem Congocom) vlastnil Kisoni Kambale (zemřel 5. července 2007 a následně byl 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu). Kambale získal kontrolu nad téměř veškerou produkcí zlata v okrese Mongbwalu, který ovládala Národní a integrační fronta (FNI). FNI měla značné příjmy z daní uplatňovaných na tuto produkci. Tato činnost je „poskytováním pomoci“ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003) a 1596 (2005). Jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu, již neexistuje.
      5.   FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)
      
      (také známá jako: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)
      Adresa: a) Severní Kivu, Demokratická republika Kongo, b) Jižní Kivu, Demokratická republika Kongo
      Datum označení ze strany OSN: 31. prosince 2012.
      Další informace: E-mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR) je jedna z největších zahraničních ozbrojených skupin operujících na území DRK. Skupina byla vytvořena v roce 2000 a od té doby se dopouštěla závažného porušování mezinárodního práva, k němuž docházelo v případě žen a dětí v rámci ozbrojeného konfliktu, včetně zabíjení a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí a nuceného vysídlování. Podle zprávy Amnesty International z roku 2010 byla FDLR odpovědná za zabití devadesáti šesti civilistů v Busurguni (oblast Walikale). Některé z obětí byly zaživa upáleny ve svých domovech. Podle stejného zdroje informovalo v červnu 2010 jedno zdravotní středisko provozované nevládní organizací o tom, že každý měsíc dochází přibližně k šedesáti případům znásilnění dívek a žen v jižní části oblasti Lubero (Severní Kivu) příslušníky ozbrojených skupin včetně FDLR. Podle zprávy organizace Human Rights Watch (HRW) ze dne 20. prosince 2010 existují doložitelné důkazy, že FDLR aktivně provádí nábory dětí. Organizace HRW identifikovala nejméně 83 konžských dětí mladších 18 let, z nichž některým bylo teprve 14 let, které byly násilně odvedeny FDLR. V lednu 2012 organizace HRW informovala, že příslušníci FLDR zaútočili na celou řadu vesnic v oblasti Masisi, přičemž zabili šest civilistů, znásilnili dvě ženy a unesli nejméně 48 lidí.
      Podle zprávy organizace HRW z června 2012 zaútočili bojovníci FDLR v květnu 2012 na civilisty v Kamananze a Lumenji (provincie Jižní Kivu) a v Chambuše (oblast Walikale) a na vesnice v oblasti Ufumandu (oblast Masisi, provincie Severní Kivu). Při těchto útocích bojovníci FDLR mačetami a noži zmasakrovali desítky civilistů včetně mnoha dětí. Podle zprávy skupiny odborníků z června 2012 zaútočila FDLR mezi 31. prosincem 2011 a 4. lednem 2012 na několik vesnic v Jižním Kivu. Vyšetřování OSN potvrdilo, že během útoku bylo zabito nejméně 33 osob včetně 9 dětí a 6 žen, a to buď upálením zaživa, setnutím, nebo zastřelením. Dále došlo ke znásilnění jedné ženy a jedné dívky. Ve zprávě skupiny odborníků z června 2012 se také uvádí, že vyšetřování OSN potvrdilo, že v květnu 2012 FDLR v Jižním Kivu zmasakrovala nejméně 14 civilistů včetně 5 žen a 5 dětí. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 OSN zdokumentovala nejméně 106 případů sexuálního násilí spáchaného FDLR od prosince 2011 do září 2012. Ve zprávě skupiny odborníků z listopadu 2012 se uvádí, že podle vyšetřování OSN znásilnili příslušníci FDLR v noci 10. března 2012 v Kalinganyi (oblast Kabare) sedm žen včetně jedné nezletilé dívky. Síly FDLR zaútočily na vesnici znovu dne 10. dubna 2012 a tři z těchto žen byly znásilněny podruhé. Podle zprávy skupiny odborníků z listopadu 2012 dále FDLR dne 6. dubna 2012 zabila 11 osob v Bushibwambombu (Kalehe) a v květnu se podílela na zabití dalších 19 osob v oblasti Masisi, včetně pěti nezletilých a šesti žen. Mouvement Du 23 Mars (Hnutí 23. března – M23) je ozbrojená skupina operující v DRK, která je příjemcem zbraní a souvisejícího materiálu, včetně poradenství, výcviku a pomoci související s vojenskou činností.
      Existuje několik očitých svědectví o tom, že vedle materiální podpory pro bojové operace dodávají skupině M23 vojenský materiál ve formě zbraní a munice Rwandské ozbrojené síly (RDF). Skupina M23 nese spoluvinu a odpovědnost za závažné porušování mezinárodního práva, k němuž dochází v případě žen a dětí v rámci ozbrojených konfliktů v DRK, včetně zabíjení a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosů a nuceného vysídlování. Podle mnoha zpráv, šetření a svědectví očitých svědků je skupina M23 v různých oblastech DRK odpovědná za hromadné zabíjení civilistů a za znásilňování žen a dětí. V několika zprávách se uvádí, že bojovníci skupiny M23 znásilnili 46 žen a dívek, z nichž nejmladší bylo 8 let. Vedle hlášených případů sexuálního násilí provádí skupina M23 také rozsáhlé násilné odvody dětí do svých řad. Odhaduje se, že od července 2012 skupina M23 jen v oblasti Rutshuru ve východní části DRK násilně odvedla 146 mladých mužů a chlapců. Některým z obětí bylo teprve 15 let. Hrůzné činy skupiny M23 páchané na civilním obyvatelstvu v DRK a násilné odvody pro skupinu M23, jakož i skutečnost, že skupina je příjemcem zbraní a vojenské pomoci, výrazně přispěly k nestabilitě a konfliktu v regionu a v některých případech znamenaly porušení mezinárodního práva.
      6.   M23
      
      (také známa jako: Mouvement du 23 mars – Hnutí 23. března)
      Datum označení ze strany OSN: 31. prosince 2012.
      Další informace: email: mouvementdu23mars1@gmail.com. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Mouvement Du 23 Mars (Hnutí 23. března – M23) je ozbrojená skupina operující v DRK, která je příjemcem zbraní a souvisejícího materiálu, včetně poradenství, výcviku a pomoci související s vojenskou činností. Existuje několik očitých svědectví o tom, že vedle materiální podpory pro bojové operace dodávají skupině M23 vojenský materiál ve formě zbraní a munice Rwandské ozbrojené síly (RDF). Skupina M23 nese spoluvinu a odpovědnost za závažné porušování mezinárodního práva, k němuž dochází v případě žen a dětí v rámci ozbrojených konfliktů v DRK, včetně zabíjení a případů těžkého ublížení na zdraví, sexuálního násilí, únosů a nuceného vysídlování. Podle mnoha zpráv, šetření a svědectví očitých svědků je skupina M23 v různých oblastech DRK odpovědná za hromadné zabíjení civilistů a za znásilňování žen a dětí. V několika zprávách se uvádí, že bojovníci skupiny M23 znásilnili 46 žen a dívek, z nichž nejmladší bylo 8 let. Vedle hlášených případů sexuálního násilí provádí skupina M23 také rozsáhlé násilné odvody dětí do svých řad. Odhaduje se, že od července 2012 skupina M23 jen v oblasti Rutshuru ve východní části DRK násilně odvedla 146 mladých mužů a chlapců. Některým z obětí bylo teprve 15 let. Hrůzné činy skupiny M23 páchané na civilním obyvatelstvu v DRK a násilné odvody pro skupinu M23, jakož i skutečnost, že skupina je příjemcem zbraní a vojenské pomoci, výrazně přispěly k nestabilitě a konfliktu v regionu a v některých případech znamenaly porušení mezinárodního práva.
      7.   MACHANGA LTD
      
      Adresa: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda
      Datum označení ze strany OSN: 29. března 2007.
      Další informace: Společnost zabývající se vývozem zlata (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Majitelé společnosti Machanga se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278291.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Společnost Machanga nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli úzké vazby na milice. Tato činnost je „poskytováním pomoci“ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003) a 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). V roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Předchozí majitel společnosti Machanga Rajendra Kumar a jeho bratr Vipul Kumar se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
      8.   TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NEVLÁDNÍ ORGANIZACE)
      
      (také známa jako: TPD)
      Adresa: Goma, Severní Kivu, Demokratická republika Kongo
      Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.
      Další informace: Goma, provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008 oficiálně pozastavila veškerou činnost. Od června 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy spojenými s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů o půdu, atd. Předsedou TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci provincie Severní Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      TPD porušila zbrojní embargo poskytováním pomoci Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma, RCD-G), zejména dodávkami nákladních vozidel pro přepravu zbraní a vojáků, a dále přepravou zbraní, které měly být počátkem roku 2005 rozdány části obyvatelstva v oblastech Masisi a Rutshuru v Severním Kivu. Goma, provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě. V roce 2008 oficiálně pozastavila veškerou činnost. Od června 2011 jsou kanceláře TPD de facto již otevřeny a zabývají se případy spojenými s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitními iniciativami zaměřenými na usmíření, řešením sporů o půdu, atd. Předsedou TPD je Eugene Serufuli a místopředsedou Saverina Karomba. Významnými členy jsou zástupci provincie Severní Kivu Robert Seninga a Bertin Kirivita.
      9.   UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
      
      Adresa: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda
      Datum označení ze strany OSN: 29. března 2007.
      Další informace: Společnost zabývající se vývozem zlata. (Ředitelé Jamnadas V. LODHIA – znám jako „Chuni“ – a jeho synové Kunal J. LODHIA a Jitendra J. LODHIA) V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Ředitelé UCI se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278486.
      Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      Společnost UCI nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z DRK, kteří měli úzké vazby na milice. Tato činnost je „poskytováním pomoci“ nelegálním ozbrojeným skupinám a je v rozporu se zbrojním embargem podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003) a 1596 (2005). Společnost zabývající se vývozem zlata. (Bývalí ředitelé: J. V. LODHIA, znám jako „Chuní“, a jeho syn Kunal LODHIA). V lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem Emirates Gold splatila dluh, který měla UCI u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Předchozí majitel UCI J. V. Lodhia a jeho syn Kumal Lodhia se i nadále věnovali nákupu zlata z východní části DRK.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.