Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/416 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0416 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/126
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/416
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. ledna 2017 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) informace týkající se osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 16. února 2017 vyřadil výbor Rady bezpečnosti OSN jednu osobu ze seznamu osob, skupin, podniků a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem nahrazena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.
   
   
      PŘÍLOHA
      A.   Osoby spojené s Tálibánem
      
      1)   Abdul Baqi Basir Awal Shah (také znám jako Abdul Baqi).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincií Chóst a Paktíka za vlády Tálibánu, b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Tálibánu, c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1960–1962 (přibližně). Místo narození: a) město Džalálábád, provincie Nangarhár, Afghánistán, b) oblast Šinvár, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, b) člen Tálibánu odpovědný za provincii Nangarhár (2008). Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Baqi zpočátku vykonával funkci guvernéra provincií Chóst a Paktíka za vládu Tálibánu. Posléze byl jmenován náměstkem ministra pro informace a kulturu. Rovněž vykonával funkci v konzulárním oddělení ministerstva zahraničí za vlády Tálibánu.
      V roce 2003 se Abdul Baqi podílel na protivládních vojenských činnostech v oblastech Šinvár, Ačin, Naziján a Dur Baba v provincii Nangarhár. Byl zapojen do organizování ozbrojených činností po celém východním regionu, zejména v provincii Nangarhár a ve městě Džalálábádu (2009).
      2)   Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (také znám jako a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir).
      
         Titul: a) generál, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vojenský atašé, velvyslanectví Tálibánu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: v roce 1964. Místo narození: a) oblast Surch Rod, provincie Nangarhár, Afghánistán, b) oblast Hisarak, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000974 (afghánský cestovní pas). Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Finanční poradce vojenské rady Tálibánu v Péšaváru, vedl péšavárskou finanční komisi Tálibánu. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Qadeer Abdul Baseer vykonával funkci pokladníka pro Tálibán ve městě Péšavár v Pákistánu (2009). Začátkem roku 2010 byl finančním poradcem vojenské rady Tálibánu v Péšaváru a vedl péšavárskou finanční komisi Tálibánu. Osobně doručuje finanční prostředky vedoucí šúry Tálibánu skupinám Tálibánu po celém Pákistánu.
      3)   Amir Abdullah (také znám jako Amir Abdullah Sahib).
      
         Důvod zařazení na seznam: bývalý náměstek guvernéra Tálibánu v provincii Kandahár. Adresa: Karáčí, Pákistán. Datum narození: přibližně v roce 1972. Místo narození: provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 20.7.2010.
      
         Další informace: Za účelem získávání finančních prostředků pro Tálibán navštěvoval Kuvajt, Saúdskou Arábii, Libyjskou arabskou džamáhíríji a Spojené arabské emiráty. Pokladník Abdula Ghaniho Baradara Abdula Ahmada Turka. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Amir Abdullah vykonával funkci pokladníka pro vysoce postaveného vedoucího představitele Tálibánu Abdula Ghaniho Baradara a byl náměstkem guvernéra provincie Kandahár, Afghánistán. Amir Abdullah navštěvoval Kuvajt, Saudskou Arábii, Lybii a Spojené arabské emiráty za účelem získávání finančních prostředků pro Tálibán. Rovněž zprostředkovával pro tálibánské velení komunikaci a koordinoval setkání na vysoké úrovni, ke kterým poskytl své pákistánské obydlí. Abdullah napomáhal řadě vůdčích členů Tálibánu, kteří prchli v roce 2001 z Afghánistánu, při jejich usazení v Pákistánu.
      4)   Abdul Manan Mohammad Ishak.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) první tajemník, velvyslanectví Tálibánu v Rijádu, Saúdská Arábie, b) obchodní atašé, velvyslanectví Tálibánu v Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: v letech 1940–1941. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Manan Mohammad Ishak byl za vlády Tálibánu také prvním tajemníkem na velvyslanectví Tálibánu v Rijádu, Saúdské Arábii. Později se stal vysokým velitelem Tálibánu v provinciích Paktíja, Paktíka a Chóst ve východním Afghánistánu. Byl rovněž odpovědný za přesun bojovníků a zbraní Tálibánu přes hranici mezi Afghánistánem a Pákistánem.
      5)   Abdul Rahman Agha.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1958. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: a) Afghánistán, b) Pákistán. Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565
      6)   Janan Agha (také znám jako Abdullah Jan Agha).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Fárjáb za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1958, b) přibližně v roce 1953. Místo narození: Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu a poradce mully Mohammeda Omara (červen 2010). Vede vojenskou frontu (mahaz) Tálibánu (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník etnické skupiny Sadat. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048
      7)   Sayed Mohammad Azim Agha (také znám jako a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ředitel oddělení pasů a víz ministerstva vnitra za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1966, b) přibližně v roce 1969. Místo narození: oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Řídí vojenskou frontu (mahaz) Tálibánu a je členem vojenské komise Tálibánu (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Sayed Mohammad Azim Agha zastával pozici zaměstnance oddělení pasů a víz, které spadalo pod ministerstvo vnitra za vlády Tálibánu.
      8)   Sayyed Ghiassouddine Agha (také znám jako a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Tálibánu, b) ministr školství za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1961. Místo narození: oblast Kohistán, provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 31.1.2001.
      
         Další informace: Člen Tálibánu odpovědný za afghánské provincie Farjáb, Džúzdžán, Sar-e Pol a Balch (červen 2010). Zapojen do obchodování s drogami. Člen nejvyšší rady Tálibánu a vojenské rady Tálibánu (prosinec 2009). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník etnické skupiny Sadat. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Sayyed Ghiassouddine Agha rovněž vykonával funkci ministra školství za vlády Tálibánu. Byl také členem Tálibánu odpovědným za afghánské provincie Farjáb, Džúzdžán, Sar-e Pol a Balch (červen 2010). Byl členem nejvyšší rady Tálibánu a vojenské rady Tálibánu (prosinec 2009). Předpokládá se, že se podílí na obchodování s drogami.
      9)   Mohammad Ahmadi.
      
      
         Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel centrální banky (Da Afghanistan Bank) za vlády Tálibánu, b) ministr financí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán, b) vesnice Pashmul, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Kakar. Je členem nejvyšší rady Tálibánu. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Ahmadi byl zařazen na seznam dne 23. února 2001 jako prezident centrální banky (Da Afghanistan Bank) za vlády Tálibánu, a tím se na něj vztahovala ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti č. 1267 (1999) a 1333 (2000) ohledně činů a činností orgánů Tálibánu. Mohammad Ahmadi byl rovněž ministrem financí za vlády Tálibánu. Je členem nejvyšší rady Tálibánu.
      10)   Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (také znám jako a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1956–1957. Místo narození: a) vesnice Charmistan, oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) vesnice Khwaja Marghi, oblast Naua, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Pochází z provincie Ghazní, ale později žil v Orúzgánu. Stínový guvernér Tálibánu v provincii Orúzgán (konec roku 2012). Slouží jako člen vojenské komise (červenec 2016). Příslušník kmene Hotak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955
      11)   Abdul Bari Akhund (také znám jako a) Haji Mullah Sahib, b) Zakir).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Hilmand za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1953. Místo narození: a) oblast Baghrán, provincie Hilmand, Afghánistán, b) oblast Nov Zád, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu (2009). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Alokozáí. Člen vedení Tálibánu v provincii Hilmand, Afghánistán. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430
      12)   Ahmed Jan Akhundzada Wazir (také znám jako a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1953–1958. Místo narození: a) provincie Kandahár, Afghánistán, b) oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší vojenské rady Tálibánu (2009). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353
      13)   Attiqullah Akhund.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1953. Místo narození: oblast Šáh Valí Kot, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší vojenské rady Tálibánu a nejvyšší rady Tálibánu (červen 2010). Příslušník kmene Popalzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204
      14)   Hamidullah Akhund Sher Mohammad (také znám jako a) Janat Gul, b) Hamidullah Akhund).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1972–1973. Místo narození: a) vesnice Sarpolad, oblast Vašír, provincie Hilmand, Afghánistán, b) oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: příslušník kmene Ghilzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570
      15)   Mohammad Hassan Akhund.
      
      
         Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: a) první náměstek, Rada ministrů za vlády Tálibánu, b) ministr zahraničí za vlády Tálibánu, c) guvernér provincie Kandahár za vlády Tálibánu, d) politický poradce mully Mohammeda Omara. Datum narození: a) přibližně v letech 1955–1958, b) přibližně v letech 1945–1950. Místo narození: vesnice Pashmul, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Blízký spolupracovník mully Mohammeda Omara. Člen nejvyšší rady Tálibánu (prosinec 2009). Příslušník kmene Kakar. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Hassan Akhund je blízkým spolupracovníkem a politickým poradcem Mohammeda Omara.
      V polovině roku 2009 byl Mohammad Hassan Akhund i nadále aktivním vůdcem Tálibánu. Byl členem nejvyšší rady Tálibánu (prosinec 2009). Začátkem roku 2010 byl jedním z nejefektivnějších velitelů Tálibánu.
      16)   Mohammad Abbas Akhund.
      
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) starosta města Kandahár za vlády Tálibánu, b) ministr veřejného zdraví za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: oblast Chas Orúzgán, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu odpovědný za zdravotní výbor (leden 2011). Přímo dohlíží na tři zdravotnická střediska, jež pečují o zraněné bojovníky Tálibánu (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Barakzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417
      17)   Mohammad Essa Akhund.
      
      
         Titul: a) alhaj, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství, hygienu a elektrickou energii za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1958. Místo narození: území Mial, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Nurzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423
      18)   Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (také znám jako a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).
      
         Titul: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr obrany za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1968, b) v roce 1969. Místo narození: a) vesnice Sangisar, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán, b) oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán, c) území Nalgham, oblast Žarí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Jeden ze zástupců mully Mohammeda Omara a člen nejvyšší rady Tálibánu odpovědný za vedení vojenských operací. Zadržen v roce 2007, ve vazbě v Pákistánu. Je potvrzeno, že zemřel v březnu roku 2010 a je pohřben v pákistánském Karáčí. Sňatkem spřízněn se Salehem Mohammadem Kakarem Akhtarem Muhammadem. Příslušník kmene Alokozáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686
      19)   Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (také znám jako a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincií Zábul a Orúzgán za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1966–1967 (přibližně). Místo narození: a) vesnice Lablan, oblast Dehravúd, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Člen Tálibánu odpovědný za provincii Orúzgán v Afghánistánu (začátkem roku 2007). Švagr mully Mohammeda Omara. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada byl členem Tálibánu odpovědným za provincii Orúzgán (začátkem roku 2007). Je švagrem mully Mohammeda Omara.
      20)   Mohammad Eshaq Akhunzada (také znám jako Mohammad Ishaq Akhund).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Laghmán (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1963–1968. Místo narození: oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Velitel Tálibánu v provincii Ghazní (2008). Příslušník kmene Andar. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      V roce 2008 byl Mohammad Eshaq Akhunzada provinčním velitelem Tálibánu v provincii Ghazní, Afghánistán, a v roce 2011 byl v této provincii nadále aktivní.21)   Abdul Habib Alizai (také znám jako a) Haji Agha JanAlizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai
         
       (jméno, pod nímž byl dříve zařazen na seznam)).
         Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: vedl síť pro nedovolené obchodování s drogami v provincii Hilmand, Afghánistán. Datum narození: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) v roce 1967, d) přibližně v roce 1957. Místo narození: a) vesnice Yatimchai, oblast Músá Qala, provincie Hilmand, Afghánistán, b) provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 4.11.2010.
      
         Další informace: Řídil síť pro nedovolené obchodování s drogami v provincii Hilmand, Afghánistán. Pravidelně navštěvoval Pákistán. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytuje finance Tálibánu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaie s tím, že bude Tálibánu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Tálibánu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog. Tálibán rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovací prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro tálibánské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Tálibán a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Tálibánu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Tálibánu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 zprostředkoval Alizai pas a finanční prostředky veliteli Tálibánu k návštěvě Íránu.
      22)   Allah Dad Mati (také znám jako a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro rozvoj měst za vlády Tálibánu, b) prezident centrální banky (Da Afghanistan Bank) za vlády Tálibánu, c) vedoucí letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1953, b) přibližně v roce 1960. Místo narození: vesnice Kadani, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 31.1.2001.
      
         Další informace: Při výbuchu nášlapné miny přišel o nohu. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Nurzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Allah Dad Mati byl zařazen na seznam dne 31. ledna 2001 jako ministr pro rozvoj měst za vlády Tálibánu, a tím se na něj vztahovala ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti č. 1267 (1999) a 1333 (2000) ohledně činů a činností orgánů Tálibánu. Allah Dad Mati, který náleží ke kmenu Nurzáí z oblasti Spin Boldak, byl také prezidentem centrální banky (Da Afghanistan Bank) za vlády Tálibánu a vedoucím letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Tálibánu.
      23)   Aminullah Amin Quddus (také znám jako a) Muhammad Yusuf, b) Aminullah Amin).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Sar-e Pol (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1973. Místo narození: vesnice Loy Karez, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu (2011). Příslušník kmene Nurzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553
      24)   Mohammad Sadiq Amir Mohammad.
      
      
         Titul: a) alhaj, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí afghánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán. Datum narození: v roce 1934. Místo narození: a) provincie Ghazní, Afghánistán, b) provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 011252 (afghánský cestovní pas). Datum označení ze strany OSN: 25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně zemřel. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Sadiq Amir Mohammad byl podle údajného oznámení Mohammeda Omara z října roku 2006 členem nové madžlis šúry.
      25)   Muhammad Taher Anwari (také znám jako a) Mohammad Taher Anwari, b) Muhammad Tahir Anwari, c) Mohammad Tahre Anwari, d) Haji Mudir).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Tálibánu, b) ministr financí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1961. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Andar. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Muhammad Taher Anwari zastával pozici ředitele pro administrativní záležitosti, která za vlády Tálibánu spadala pod Radu ministrů, což byla nejvyšší úroveň v rámci hierarchie Tálibánu. Rovněž sloužil jako ministr financí za vlády Tálibánu.
      Kromě toho psal projevy pro nejvyššího vůdce Tálibánu Mohammeda Omara.
      26)   Arefullah Aref Ghazi Mohammad (také znám jako Arefullah Aref).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra financí za vlády Tálibánu, b) guvernér provincie Ghazní za vlády Tálibánu, c) guvernér provincie Paktíja za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1958. Místo narození: vesnice Lawang (Lawand) oblast Gelan, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 31.1.2001.
      
         Další informace: Řídí vojenskou frontu Tálibánu v oblasti Gelan, provincii Ghazní, Afghánistán (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Andar. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419
      27)   Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (také znám jako a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Tálibánu, b) generální tajemník afghánské společnosti Červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1967. Místo narození: Qualayi Shaikh, oblast Čaparhár, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu (květen 2007). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Člen péšavarské šúry Tálibánu. Odpovědný za činnost afghánského Tálibánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech v Pákistánu (2008). Přední expert na improvizovaná výbušná zařízení a sebevražedné útoky (2012). Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      V době svého zařazení na seznam Sayed Esmatullah Asem rovněž vykonával funkci generálního tajemníka afghánské společnosti Červeného půlměsíce (ARCS) za vlády Tálibánu. V květnu roku 2007 se stal členem nejvyšší rady Tálibánu. Byl rovněž členem regionální rady Tálibánu (2009).
      Sayed Esmatullah Asem velel skupině bojovníků Tálibánu v oblasti Čaparhár, v afghánské provincii Nangarhár. Byl velitelem Tálibánu v provincii Kúnar, který vysílal sebevražedné bombové atentátníky do několika provincií ve východním Afghánistánu (2007). Je předním expertem na improvizovaná výbušná zařízení a sebevražedné útoky (2012).
      Na sklonku roku 2008 velel Sayed Esmatullah Asem přípravné základně Tálibánu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
      28)   Atiqullah Wali Mohammad (také znám jako Atiqullah).
      
         Titul: a) hadži, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro zahraniční vztahy, provincie Kandahár za vlády Tálibánu, b) ředitel veřejných prací, provincie Kandahár za vlády Tálibánu, c) první náměstek ministra zemědělství za vlády Tálibánu, d) náměstek ministra pro veřejné práce za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1962. Místo narození: a) oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) vesnice Khwaja Malik, oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Původem z Orúzgánu, později se usídlil a žil v Kandaháru. V roce 2010 byl členem politické komise nejvyšší rady Tálibánu. Neplní žádnou konkrétní úlohu v hnutí Tálibán, vyvíjí vlastní podnikatelské aktivity (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Alízáí. Bratr Abdula Jalila Haqqaniho Waliho Mohammada. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Po obsazení Kábulu Tálibánem v roce 1996 byl Atiqullah jmenován do funkce v Kandaháru. V roce 1999 nebo 2000 byl jmenován prvním náměstkem ministra zemědělství a poté náměstkem ministra pro veřejné práce za vlády Tálibánu. Po pádu vlády Tálibánu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Tálibánu v jižním Afghánistánu. V roce 2008 se stal náměstkem guvernéra Tálibánu v provincii Hilmand, Afghánistán. Byl členem politické komise nejvyšší rady Tálibánu (2010).
      29)   Azizirahman Abdul Ahad.
      
      
         Titul: Mr. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Tálibánu v Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: v roce 1972. Místo narození: oblast Šega, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: 44323 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Hotak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065
      30)   Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (také znám jako a) Mullah Baradar Akhund, b) Abdul Ghani Baradar).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obrany za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: vesnice Yatimak, oblast Dehravúd, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001
      
         Další informace: Zadržen v únoru roku 2007 a ve vazbě v Pákistánu.
      Žádost o vydání do Afghánistánu k projednání u vrchního soudu v Lahore, Pákistán (červen 2011). Příslušník kmene Popalzáí. Vysoký vojenský velitel Tálibánu a člen Kvétské rady Tálibánu (květen 2007). Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Ghani Baradar byl vysokým vojenským velitelem Tálibánu a členem vedení Tálibánu (únor 2010).
      Jako náměstek ministra obrany Tálibánu byl považován za jednoho ze zástupců Mohammeda Omara a vedl úsek pro vojenské záležitost Tálibánu.
      Byl klíčovým členem sítě Tálibánu a organizoval operace Tálibánu proti afghánské vládě a mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám pro Afghánistán v úzké spolupráci s ministrem obrany Tálibánu Ubaidullahem Akhundem.
      31)   Shahabuddin Delawar.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Tálibánu. Datum narození: a) v roce 1957, b) v roce 1953. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: číslo afghánského pasu OA296623. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Do 25. září 1998 zástupce vedoucího velvyslanectví Tálibánu v Rijádu, Saúdská Arábie. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559
      32)   Dost Mohammad (také znám jako Doost Mohammad).
      
         Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Ghazní za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1968–1973. Místo narození: a) vesnice Nawi Deh, oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán, b) vesnice Marghankecha, oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Spojen s mullou Jalilem Haqqanim. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Popalzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Dost Mohammad byl rovněž jmenován vedením Tálibánu, aby se ujal vojenských operací v oblasti Angora v provincii Núristán v Afghánistánu.
      Dost Mohammad byl stínovým guvernérem Tálibánu v provincii Núristán a vedoucím madrasy, ze které verboval bojovníky (březen 2010).
      33)   Mohammad Azam Elmi (také znám jako Muhammad Azami).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: oblast Saíd Karam, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Údajně zemřel v roce 2005. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205
      34)   Faiz
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení pro informace, ministerstvo zahraničí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1969. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746
      35)   Rustum Hanafi Habibullah (také znám jako a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib)
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Áb, provincie Núristán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen Tálibánu odpovědný za provincii Núristán v Afghánistánu (květen 2007). Příslušník kmene Núristání. Údajně zemřel začátkem roku 2012. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427
      36)   Gul Ahmad Hakimi.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé, generální konzulát Tálibánu, Karáčí, Pákistán. Datum narození: v roce 1964. Místo narození: a) provincie Lógar, Afghánistán, b) provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Než byl Gul Ahmad Hakimi vyslán v roce 1996 do Karáčí, vykonával rovněž funkci generálního ředitele odboru sekundárního vzdělávání ministerstva školství v Kábulu za vlády Tálibánu.
      37)   Abdullah Hamad Mohammad Karim (také znám jako al-Hammad).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Tálibánu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: v roce 1972. Místo narození: vesnice Darweshan, území Hazar Juft, oblast Gamser, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000857 (vydaný dne 20.11.1997). Národní identifikační číslo: 300786 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník etnické skupiny Baloch. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048
      38)   Hamdullah Allah Noor.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, generální konzulát Tálibánu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: v roce 1973. Místo narození: oblast č. 6, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: 4414 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník etnické skupiny Baloch. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Další titul: háfiz. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093
      39)   Din Mohammad Hanif (také znám jako a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad).
      
         Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Tálibánu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1955. Místo narození: vesnice Shakarlab, oblast Jaftali Paín, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613
      40)   Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (také znám jako a) Abdul Jalil Akhund, b) Akhter Mohmad, c) Haji Gulab Gul, d) Abdul Jalil Haqqani, e) Nazar Jan).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) vesnice Khwaja Malik, oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán, b) město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Cestovní pas: a) č. OR1961825, Afghánistán, vydán dne 4. února 2003 (platnost skončila dne 2. února 2006, na jméno Akhter Mohmad), b) č. TR024417, Afghánistán, vydán dne 20. prosince 2003 (platnost skončila dne 29. prosince 2006, na jméno Haji Gulab Gul). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Člen nejvyšší rady Tálibánu (květen 2007). Člen finanční komise rady Tálibánu. Odpovídá za logistiku Tálibánu a rovněž vyvíjí vlastní podnikatelské aktivity (polovina roku 2013). Příslušník kmene Alízáí. Bratr Atiqullaha Waliho Mohammada. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad byl členem nejvyšší rady Tálibánu (květen 2007) a členem finanční komise rady Tálibánu.
      41)   Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (také znám jako Ezatullah Haqqani).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra plánování za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1957. Místo narození: oblast Alingar, provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Člen péšavarské šúry Tálibánu (2008). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ezatullah Haqqani byl původně, dne 23. února 2001, zařazen na seznam jako maulavi Ezatullah. Jméno „Haqqani“ bylo na seznam OSN doplněno dne 27. září 2007. Ezatullah Haqqani byl členem regionální rady Tálibánu (2009).
      42)   Jalaluddin Haqqani (také znám jako a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pohraničních záležitostí za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1942, b) přibližně v roce 1948. Místo narození: a) region Garda Saray, oblast Vaza Zadrán, provincie Paktíja, Afghánistán, b) oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Otec Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho, Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho (zemřel). Bratr Mohammada Ibrahima Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho. Je aktivním vůdcem Tálibánu. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Vůdce šúry Tálibánu v Miram Šáh (2008). Příslušník kmene Zadrán. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Jalaluddin Haqqani má úzké vztahy s Mohammedem Omarem a měl úzké vztahy s Usámou bin Ládinem (zemřel). Je otcem Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho, Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho (zemřel) a bratrem Mohammada Ibrahima Omariho a Khalila Ahmeda Haqqaniho. Je aktivním vůdcem Tálibánu. V roce 2007 byl Jalaluddin Haqqani rovněž styčnou osobou mezi al-Káidou a Tálibánem. Byl předsedou rady Tálibánu v Miram Šáh (červen 2008).
      Původně byl velitelem za stranu Mwalawi Hezbi Islami v provinciích Chóst, Paktíka a Paktíja. Poté se přidal k Tálibánu a byl jmenován ministrem pohraničních záležitostí. Po pádu vlády Tálibánu uprchl spolu s příslušníky Tálibánu a al-Káidy do Severního Vazíristánu a ujal se přeskupování svých ozbrojenců pro boj proti afghánské vládě.
      Haqqani byl obviněn ze zapojení do bombového útoku proti indickému velvyslanectví v Kábulu v roce 2008 a z pokusu o atentát na prezidenta Karzáího během vojenského přehlídky v Kábulu, k němuž došlo dříve v témže roce. Haqqani byl rovněž zapojen do útoku na budovy ministerstva v Kábulu v únoru roku 2009.
      Jalaluddin Haqqani je zakladatelem sítě Haqqani.
      43)   Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).
      
         Titul: hadži. Adresa: a) Péšavár, Pákistán, b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, poblíž Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán, c) vesnice Kayla poblíž Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán, d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Datum narození: a) 1.1.1966, b) v letech 1958–1964. Místo narození: vesnice Sarana, území Garda Saray, oblast Vaza Zadrán, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:9.2.2011.
      
         Další informace: Vysoce postavený člen sítě Haqqani, která působí ze Severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. V minulosti navštěvoval Dubaj ve Spojených Arabských Emirátech a získával tam finanční prostředky. Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Khalil Ahmed Haqqani je vysoce postaveným členem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spojená s Tálibánem, která působí ze sídla v Severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Síť Haqqani stála v čele povstalecké činnosti v Afghánistánu a založil ji bratr Khalila Haqqaniho, Jalaluddin Haqqani, který se v polovině 90. let připojil k talibánskému režimu mully Mohammeda Omara.
      Khalil Haqqani je zapojen do získávání finančních zdrojů pro Tálibán a síť Haqqani, často navštěvuje zahraničí, kde se setkává s poskytovateli finančních prostředků. Khalil Haqqani navštěvoval státy Zálivu a získával z tamních zdrojů finanční prostředky, rovněž využíval zdrojů v jižní a východní Asii (září 2009).
      Khalil Haqqani rovněž poskytuje podporu Tálibánu a síti Haqqani působící v Afghánistánu. Khalil Haqqani poskytoval finanční prostředky buňkám Tálibánu v provincii Lógar, Afghánistán (začátkem roku 2010). V roce 2009 dodal Khalil Haqqani přibližně 160 bojovníků do provincie Lógar, Afghánistán, a řídil je a zajišťoval jim zásoby a je jednou z osob, které jsou odpovědné za zadržování nepřátelských rukojmí, které zajal Tálibán a síť Haqqani. Khalil Haqqani přijímal rozkazy ohledně operací Tálibánu od svého synovce Sirajuddina Haqqaniho.
      Khalil Haqqani rovněž jednal jménem al-Káidy a byl napojen na její vojenské operace. V roce 2002 Khalil Haqqani poskytl muže k posílení příslušníků al-Káidy v provincii Paktíja, Afghánistán. Khalil Ahmed Haqqani je také bratr Mohammada Ibrahima Omariho a strýc Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho (zemřel).
      44)   Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (také znám jako Moslim Haqqani).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Tálibánu, b) náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Tálibánu. Datum narození: v roce 1965. Místo narození: vesnice Gawargan, oblast Pol-e-Chumrí, provincie Baghlán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: 1136 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Etnický Paštun z provincie Baghlán. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Mluví plynně anglicky, urdsky a arabsky. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Za vlády Tálibánu Mohammad Moslim Haqqani rovněž vykonával funkci náměstka ministra pro vysokoškolské vzdělávání. Toto označení bylo na seznam OSN doplněno dne 18. července 2007.
      45)   Mohammad Salim Haqqani.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1966–1967 (přibližně). Místo narození: oblast Alingar, provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Zástupce velitele Ezatullaha Haqqaniho Khana Sayyida (březen 2010). Člen vojenské rady Tálibánu v Péšaváru (červen 2010). Příslušník etnické skupiny Pašáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      V roce 2006 byl Mohammad Salim Haqqani členem rady Tálibánu, která plánovala útoky proti afghánským vládním silám v provincii Laghmán, Afghánistán. Na sklonku roku 2004 byl velitelem Tálibánu pro tuto provincii. Byl zástupcem velitele Ezatullaha Haqqaniho Khana Sayyida (březen 2010) a členem regionální vojenské rady Tálibánu (červen 2010).
      46)   Nasiruddin Haqqani (také znám jako a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr. Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani).
      
         Důvod zařazení na seznam: vůdce sítě Haqqani, která operuje ze Severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Datum narození: v letech 1970–1973 (přibližně). Místo narození: oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Pákistán. Datum označení ze strany OSN:20.7.2010.
      
         Další informace: Vůdce sítě Haqqani (TAe.012), která operuje ze Severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Syn Jalaluddina Haqqaniho. Navštěvoval Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty za účelem získávání finančních prostředků pro Tálibán. Údajně zemřel (2013). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Síť Haqqani je síť ozbrojenců spojená s Tálibánem, která operuje ze sídla v Severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Tato síť stojí v čele povstalecké aktivity v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani sestává ze tří nejstarších synů Jalaluddina Haqqaniho; Nasiruddin Haqqani je jedním z nich. Nasiruddin Haqqani působí jako zástupce sítě Haqqani a velkou část času tráví získáváním finančních prostředků. V roce 2004 navštívil Haqqani Saúdskou Arábii spolu s osobou spojenou s Tálibánem, aby pro Tálibán získal finanční prostředky. V roce 2004 rovněž poskytl ozbrojencům v Afghánistánu finanční prostředky za účelem narušení prezidentských voleb v Afghánistánu. Přinejmenším v rozmezí let 2005 až 2008 shromažďoval Nasiruddin Haqqani finanční prostředky ve prospěch sítě Haqqani prostřednictvím řady návštěv, včetně pravidelných cest do Spojených arabských emirátů, ke kterým došlo v roce 2007, a prostřednictvím cesty, jejímž účelem bylo získávání finančních prostředků, do další země Zálivu v roce 2008.
      V polovině roku 2007 měl Haqqani údajně tři hlavní zdroje financování: dary z oblasti Zálivu, obchodování s drogami a platby od al-Káidy. Na sklonku roku 2009 obdržel Nasiruddin Haqqani několik stovek tisíc dolarů od osob napojených na al-Káidu z Arabského poloostrova k financování činností sítě Haqqani. Na seznam jsou zařazeni rovněž jeho bratři Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Badruddin Haqqani (zemřel) a jeho strýcové Mohammad Ibrahim Omari a Khalil Ahmed Haqqani.
      47)   Sayyed Mohammed Haqqani (také znám jako Sayyed Mohammad Haqqani).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Tálibánu, b) vedoucí pro informace a kulturu v provincii Kandahár za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1965. Místo narození: vesnice Chaharbagh, oblast Arghandáb, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001
      
         Další informace: Absolvent madrasy Haqqaniya v Akora Khattak, Pákistán. Předpokládá se, že měl úzké vztahy s velitelem Tálibánu mullou Mohammadem Omarem. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Člen nejvyšší rady Tálibánu (červen 2010). Příslušník kmene Barakzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Údajně zemřel (leden 2016. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Sayyed Mohammed Haqqani je ve spojení s Gulbbudinem Hekmatyarem a je dlouhodobým stoupencem mully Mohammeda Omara. Ve funkci ředitele pro správní záležitosti za vlády Tálibánu obstarával afghánské průkazy totožnosti pro cizince napojené na al-Káidu, kteří bojovali v Afghánistánu, a získával od nich značné finanční prostředky.
      Sayyed Mohammed Haqqani se v letech 2003 a 2004 několikrát setkal s Aimanem Muhammedem Rabi al-Zawahirim a Farhadem, tajemníkem Mohammeda Omara. V bazaru Qissy Khwaniho v Péšaváru, Pákistán, otevřel knihkupectví, jež bylo zapojeno do financování Tálibánu. V březnu roku 2009 stále aktivně působil jako velitel povstaleckých skupin Tálibánu. Byl členem nejvyšší rady Tálibánu (červen 2010).
      48)   Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).
      
         Důvod zařazení na seznam: Na'ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a) čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, Pákistán, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, Pákistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, Pákistán. Datum narození: v letech 1977–1978 (přibližně). Místo narození: a) Danda, Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, Pákistán, b) vesnice Srana, oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, c) oblast Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, d) provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:13.9.2007.
      
         Další informace: Vede síť Haqqani (konec roku 2012). Syn Jalaluddina Haqqaniho. Příslušník části Sultan Chel kmene Zardán v Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Sirajuddin Jallaloudine Haqqani je jedním z nejvýznamnějších, nejvlivnějších, nejcharismatičtějších a nejzkušenějších vůdců v rámci sítě Haqqani, což je skupina bojovníků úzce napojená jak na Tálibán, tak na al-Káidu, a od roku 2004 je jedním z hlavních velitelů operací této sítě. Po pádu Tálibánu v roce 2001 převzal Sirajuddin Haqqani kontrolu nad sítí Haqqani a od té doby vede tuto skupinu do čela povstalecké činnosti v Afghánistánu.
      Moc a autorita Sirajuddina Haqqaniho pochází z velké části od jeho otce Jalaluddina Haqqaniho, bývalého ministra za vlády Tálibánu, který byl vojenským velitelem Tálibánu a styčnou osobou pro al-Káidu a Tálibán na obou stranách hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Během svého funkčního období jako ministr za vlády Tálibánu navázal Jalaluddin Haqqani velmi úzké vztahy s al-Káidou.
      Sirajuddin Haqqani je výrazně spojen s Tálibánem, který mu poskytuje financování pro jeho operace. Dále získává finanční prostředky od různých dalších skupin a jednotlivců, včetně překupníků drog. Je klíčovým prostředníkem pro teroristické operace v Afghánistánu a podpůrné činnosti ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Jeho napojení na Tálibán zveřejnil v květnu roku 2006 mulla Dadullah, v té době jeden z nejvyšších vojenských velitelů Tálibánu, který uvedl, že se Sirajuddinem Haqqanim spolupracoval a plánoval s ním operace. Rovněž má kontakty se skupinou Džaiš-e-Mohammed.
      Sirajuddin Haqqani je aktivně zapojen do plánování a provádění útoků namířených proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF), afghánským úředníkům a civilistům, hlavně ve východních a jižních regionech Afghánistánu. Rovněž pravidelně provádí nábor bojovníků a posílá je do afghánských provincií Chóst, Paktíja a Paktíka.
      Sirajuddin Haqqani byl zapojen to sebevražedného bombového útoku na autobus policejní akademie v Kábulu dne 18. června 2007, v jehož důsledku zahynulo 35 policistů. Na seznam jsou zařazeni rovněž jeho bratři Nasiruddin Haqqani a Badruddin Haqqani (zemřel) a jeho strýcové Mohammad Ibrahim Omari a Khalil Ahmed Haqqani.
      49)   Abdul Hai Hazem Abdul Qader (také znám jako Abdul Hai Hazem).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Tálibánu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: v roce 1971. Místo narození: vesnice Pashwal Yargatoo, oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 0001203 (afghánský cestovní pas). Adresa: a) vesnice Iltifat, oblast Šakardara, provincie Kábul, Afghánistán, b) území Puli Charkhi, oblast č. 9, město Kábul, provincie Kábul. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037
      50)   Hidayatullah (také znám jako Abu Turab).
      
         Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví a cestovního ruchu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:8.3.2001
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Ghilzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230
      51)   Abdul Rahman Ahmad Hottak (také znám jako Hottak Sahib).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za kulturu) za vlády Tálibánu, b) vedoucí konzulárního oddělení ministerstva zahraničních věcí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1957. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Hotak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052
      52)   Najibullah Haqqani Hidayatullah (také znám jako Najibullah Haqani).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Tálibánu. Datum narození: v roce 1971. Místo narození: vesnice Moni, oblast Šigal, provincie Kúnar. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: Afghánský průkaz totožnosti (tazkira) číslo 545167, vydán v roce 1974. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001
      
         Další informace: Bratranec maulaviho Noora Jalala. Jméno dědečka: Salam. Člen Tálibánu odpovědný za provincii Laghmán (konec roku 2010). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Za vlády Tálibánu Najibullah Haqqani Hydayatullah rovněž vykonával funkci náměstka ministra financí. Toto označení bylo na seznam doplněno dne 18. července 2007. Zařazení tohoto jména bylo aktualizováno dne 27. září 2007 odstraněním původního označení „náměstek ministra veřejných prací ve vládě Tálibánu“.
      Najibullah Haqqani Hydayatullah byl členem rady Tálibánu v provincii Kúnar, Afghánistán (květen 2007). Je bratrancem Noora Jalala. Vedení Tálibánu ho jmenovalo osobou odpovědnou za vojenskou činnost v provincii Kúnar (červen 2008).
      Najibullah Haqqani Hidayatullah byl členem Tálibánu odpovědným za provincii Langhmán (konec roku 2010).
      53)   Gul Agha Ishakzai (také znám jako a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).
      
         Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně v roce 1972. Místo narození: Band-e-Timor, oblast Majnvand, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:20.7.2010.
      
         Další informace: Člen rady Tálibánu, která koordinuje výběr zakatu (islámské daně) v pákistánské provincii Balúčistán. Vedoucí finanční komise Tálibánu (polovina roku 2013). Spojen s mullou Mohammedem Omarem. Působil jako Omarův čelný úředník odpovědný za financování a byl jedním z jeho nejbližších poradců. Příslušník kmene Ishaqzáí. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Gul Agha Ishakzai vede finanční komisi Tálibánu a zasedá v nedávno vytvořené radě Tálibánu, která koordinuje výběr zakatu (islámská daň) z provincie Balúčistán, Pákistán. Rovněž vybírá finanční prostředky za účelem provádění sebevražedných útoků v afghánském Kandaháru a podílel se na poskytování finančních prostředků bojovníkům Tálibánu a jejich rodinám.
      Coby přítel z dětství vedoucího představitele Tálibánu mully Mohammada Omara působil Gul Agha Ishakzai jako Omarův čelný úředník odpovědný za financování a byl jedním z jeho nejbližších poradců. Po určité období se nikdo nesměl setkat s mullou Omarem bez jeho souhlasu. Za vlády Tálibánu pobýval s Omarem v prezidentském paláci.
      V prosinci roku 2005 Gul Agha Ishakzai napomáhal při dopravě zboží a osob do výcvikových táborů Tálibánu; na sklonku roku 2006 cestoval do zahraničí za účelem získání součástek zbraní.
      54)   Qudratullah Jamal (také znám jako Haji Sahib).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro informace za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: Gardez, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu a člen kulturní komise Tálibánu (2010). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      V dubnu roku 2009 oznámilo vedení Tálibánu jmenování Qudruatullaha Jamala jako styčného úředníka pro své příznivce a přátele po celém světě. Byl členem nejvyšší rady Tálibánu a členem kulturní komise Tálibánu (2010).
      55)   Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (také znám jako Saleh Mohammad).
      
         Datum narození: přibližně v roce 1962. Místo narození: vesnice Nalghan, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:4.11.2010.
      
         Další informace: Vedl organizovanou síť pašeráků v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán. Dříve provozoval laboratoře na výrobu heroinu v Band-e-Timoru, Kandahár, Afghánistán. Vlastnil prodejnu automobilů v Mirwais Mena, oblast Dand, provincie Kandahár, Afghánistán. Propuštěn z vazby v Afghánistánu v únoru 2014. Sňatkem spřízněn s mullou Ubaidullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem. Příslušník kmene Kakar. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, která zajišťovala logistickou podporu a financování Tálibánu. Před svým zadržením afghánskými orgány provozoval Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad laboratoře na výrobu heroinu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár, které byly pod ochranou Tálibánu.
      Je v kontaktu s čelnými představiteli Tálibánu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Tálibánu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb daní ve prospěch Tálibánu od obchodníků s drogami. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad vlastnil prodejnu automobilů v Kandaháru a poskytuje Tálibánu vozidla k sebevražedným útokům.
      56)   Rahamatullah Kakazada (také znám jako a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Tálibánu, Karáčí, Pákistán. Datum narození: v roce 1968. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7.1.1999). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen Tálibánu odpovědný za provincii Ghazní v Afghánistánu (květen 2007). Šéf zpravodajské sítě. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Suleimancheil. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/144605
      57)   Abdul Rauf Khadem (také znám jako Mullah Abdul Rauf Aliza).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náčelník ústředního armádního sboru za vlády Tálibánu. Datum narození: a) v letech 1958–1963, b) přibližně roku 1970. Místo narození: a) vesnice Azan, oblast Kajákí, provincie Hilmand, Afghánistán, b) oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Člen kvétské šúry Tálibánu (2009). Člen Tálibánu odpovědný za provincii Orúzgán v Afghánistánu (2011). Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ústřední speciální jednotky spadaly za vlády Tálibánu pod ministerstvo obrany.
      Abdul Rauf Khadem byl členem Tálibánu odpovědným za provincii Lógar (2009). Abdul Rauf Khadem byl vrchním vojenským velitelem několika provincií Afghánistánu. Abdul Rauf Khadem byl členem regionální rady Tálibánu (2009). Byl členem Tálibánu odpovědným za provincii Orúzgán v Afghánistánu (2011).
      58)   Khairullah Khairkhwah (také znám jako a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Herát (Afghánistán) za vlády Tálibánu, b) mluvčí tálibánské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Tálibánu, d) ministr vnitra za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: vesnice Poti, oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Popalzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436
      59)   Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.
      
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr vnitra za vlády Tálibánu, b) velitel kábulské policie za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1958. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Čaman, Kvéta, Pákistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu (červen 2008). Zástupce mully Mohammeda Omara (březen 2010). Člen dozorčí komise Tálibánu (polovina roku 2013). Zapojen do obchodování s drogami. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Ašekzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412
      60)   Jan Mohammad Madani Ikram.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: chargé d'affaires, velvyslanectví Tálibánu v Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: v letech 1954–1955. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Alízáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466
      61)   Zia-ur-Rahman Madani (také znám jako a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb, d) Diya' al-Rahman Madani).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Lógar (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1960. Místo narození: a) vesnice Paliran, oblast Namakáb, provincie Tachár, Afghánistán, b) město Taloqán, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Zapojen do obchodování s drogami. Člen Tálibánu odpovědný za provincii Tachár v Afghánistánu (květen 2007). Od roku 2003 pomáhal získávat prostředky v Zálivu jménem Tálibánu. Rovněž pomáhal organizovat jednání mezi představiteli Tálibánu a bohatými podporovateli a pro více než tucet osob zajistil cestu do Kábulu v Afghánistánu za účelem sebevražedných útoků. Údajně pobývá v oblasti Zálivu. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026
      62)   Abdul Latif Mansur (také znám jako a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr zemědělství za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: a) oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, b) oblast Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Stínový guvernér Tálibánu v provincii Lógar (konec roku 2012). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Sahak (Ghilzáí).
      Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Latif Mansur byl členem nejvyšší rady Tálibánu a vedoucím politické komise Tálibánu (2009). V roce 2009 byl stínovým guvernérem Tálibánu afghánské provincie Nangarhár a vedoucím politické komise Tálibánu (polovina roku 2009). Abdul Latif Mansur byl vysokým velitelem Tálibánu ve východním Afghánistánu (květen 2010).
      63)   Mohammadullah Mati (také znám jako Mawlawi Nanai).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr veřejných prací za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1961. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: V 80. letech 20. století přišel o jednu nohu. Od února do dubna roku 2010 prozatímní vůdce nejvyšší rady Tálibánu. Pověřen náborovými činnostmi (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Isakzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammadullah Mati rovněž vykonával funkci ministra komunikací za vlády Tálibánu pod jménem „Ahadullah Mutie“. Od února do dubna roku 2010 byl prozatímním vůdcem nejvyšší rady Tálibánu.
      64)   Matiullah.
      
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel, Kabul Custom House za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Pracuje na náboru pro hnutí Tálibán (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Popalzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413
      65)   Abdul Quddus Mazhari (také znám jako Akhtar Mohammad Maz-hari).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro vzdělávání, generální konzulát Tálibánu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: v roce 1970. Místo narození: provincie Kundúz, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa:Kushal Khan Mena, oblast č. 5, Kábul, Afghánistán. Číslo pasu: SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4.11.2000). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Popalzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044
      66)   Fazl Mohammad Mazloom (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1963–1968. Místo narození: Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Fazl Mohammad Mazloom byl blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara a pomohl mu zřídit vládu Tálibánu. Mazloom byl ve výcvikovém táboře Al-Farouq zřízeném al-Káidou. Věděl, že Tálibán poskytoval pomoc Islámskému hnutí Uzbekistánu v podobě finanční, zbrojní a logistické podpory výměnou za poskytnutí vojáků Tálibánu.
      V říjnu roku 2001 velel přibližně 3 000 vojákům Tálibánu na vojenské frontě v provincii Tachár.
      67)   Nazir Mohammad Abdul Basir (také znám jako Nazar Mohammad).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) primátor města Kundúz, b) úřadující guvernér provincie Kundúz (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: v roce 1954. Místo narození: vesnice Malaghi, oblast Kundúz, provincie Kundúz, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Alternativní titul: sar muallim. Po pádu vlády Tálibánu se usmířil s novou vládou a přijal pod ní pozici na oblastní úrovni v provincii Kundúz. Je potvrzeno, že byl zavražděn Tálibánem dne 9. listopadu 2008. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167
      68)   Mohammad Shafiq Mohammadi.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Chóst (Afghánistán) za vlády Tálibánu, b) generální guvernér provincií Paktíja, Paktíka, Chóst a Ghazní za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1948. Místo narození: oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Vykonává dozor nad dvěma výcvikovými středisky Tálibánu (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Hotak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517
      69)   Abdul Kabir Mohammad Jan (také znám jako A. Kabir).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) druhý náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Tálibánu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Tálibánu, c) velitel východní zóny za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: Oblast Pol-e-Chumrí nebo Baghlán Džadíd, provincie Baghlán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Zapojen do teroristických operací ve východním Afghánistánu. Vybírá peníze od obchodníků s drogami. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Člen nejvyšší rady Tálibánu (2009). Rodina pochází z oblasti Neka, provincie Paktíja, Afghánistán.
      Odpovědný za útok na poslance afghánského parlamentu v listopadu 2007 v Baghlánu; vlastní pozemky v centru provincie Baghlán. příslušník kmene Zadrán. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Podle oznámení Mohammeda Omara z října roku 2006 byl Abdul Kabir Mohammad Jan členem vysoké rady vedení Tálibánu a v říjnu roku 2007 byl jmenován vojenským velitelem východní zóny. Byl členem nejvyšší rady Tálibánu (2009). Vybírá peníze od obchodníků s drogami jménem Tálibánu.
      70)   Mohammad Rasul Ayyub (také znám jako Gurg).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Nímróz (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1958–1963. Místo narození: vesnice Robat, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Člen kvétské šúry Tálibánu. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Nurzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451
      71)   Mohammad Wali Mohammad Ewaz (také znám jako Mohammad Wali).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1965. Místo narození: a) vesnice Jelawur, oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán, b) vesnice Siyachoy, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Údajně zemřel v prosinci roku 2006 a je pohřben v oblasti Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Byl příslušníkem kmene Ghilzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ve své funkci na ministerstvu pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Tálibánu Mohammad Wali často používal mučení a jiné prostředky k zastrašování obyvatel. Po pádu tálibánského režimu Mohammad Wali Mohammad Ewaz nadále aktivně působí v Tálibánu v provincii Kandahár, Afghánistán.
      72)   Mohammad Yaqoub.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: za vlády Tálibánu vedoucí informační agentury Bahtar (BIA). Datum narození: přibližně v roce 1966. Místo narození: a) oblast Šachdžoj, provincie Zábul, Afghánistán, b) oblast Džanda, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001
      
         Další informace: Člen kulturní komise Tálibánu. Řídí vojenskou frontu Tálibánu a koordinuje veškeré vojenské činnosti vojenských sil Tálibánu v oblasti Majnvand, provincii Kandahár, Afghánistán (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Charótí (Tarákí). Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Yaqoub byl vedoucím členem Tálibánu v oblasti Jousef Chel provincie Paktíka (2009). Je členem kulturní komise Tálibánu.
      73)   Amir Khan Motaqi (také znám jako Amir Khan Muttaqi).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr školství za vlády Tálibánu, b) představitel Tálibánu při rozhovorech pod záštitou OSN za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: a) oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán, b) vesnice Shin Kalai, oblast Nad-e-Ali, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu (červen 2007). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Sulaimanchel. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Amir Khan Motaqi byl rovněž představitelem Tálibánu při rozhovorech konaných pod záštitou Organizace spojených národů za vlády Tálibánu.
      Amir Khan Motaqi je považován za významného člena Tálibánu a rovněž vykonával funkci ministra informací a kultury za vlády Tálibánu. Amir Khan Motaqi byl členem regionální rady Tálibánu (červen 2007). Byl členem nejvyšší rady Tálibánu (červen 2007).
      74)   Abdulhai Motmaen (také znám jako Abdul Haq, syn M. Anwara Khana).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) za vlády Tálibánu ředitel odboru pro informace a kulturu v provincii Kandahár, b) mluvčí vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1973. Místo narození: a) vesnice Shinkalai, oblast Nad-e-Ali, provincie Hilmand, Afghánistán, b) provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo afghánského pasu OA462456 (vystaven na jméno Abdul Haq), vydaný dne 31.1.2012 (11-11-1390). Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Rodina pochází z provincie Zábul, ale později se usídlila v provincii Hilmand. Člen nejvyšší rady Tálibánu a mluvčím mully Mohammeda Omara (2007). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Charótí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdulhai Motmaen byl hlavním mluvčím Tálibánu a vydával prohlášení k zahraniční politice Tálibánu. Byl rovněž blízkým spolupracovníkem Mohammeda Omara. Byl členem nejvyšší rady Tálibánu a mluvčím Mohammeda Omara (2007).
      75)   Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).
      
         Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro komunikaci za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) oblast Ghorak, provincie Kandahár, Afghánistán, b) oblast Neš, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Popalzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Zemřel (listopad 2015). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415
      76)   Najibullah Muhammad Juma (také znám jako Najib Ullah).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul generálního konzulátu Tálibánu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: v roce 1958. Místo narození: území Zere Kohi, oblast Šindand, provincie Fárah, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: 000737 (afghánský cestovní pas vydaný dne 20.10.1996). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen vojenské rady Tálibánu v Péšaváru (2010). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573
      77)   Mohammad Naim Barich Khudaidad (také znám jako a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad, p) Spen Zrae).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1975. Místo narození: a) vesnice Lakhi, území Hazarjuft, oblast Garmsír, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Laki, oblast Garmsír, provincie Hilmand, Afghánistán, c) vesnice Lakari, oblast Garmsír, provincie Hilmand, Afghánistán, d) Darvishan, oblast Garmsír, provincie Hilmand, Afghánistán, e) vesnice De Luy Wiyalah, oblast Garmsír, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Člen vojenské komise Tálibánu (polovina roku 2013).
      Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Barich. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Naim Barich byl členem tálibánské rady Gerdi Jangal (červen 2008) a členem vojenské komise Tálibánu (březen 2010). Byl členem Tálibánu odpovědným do roku 2008 za provincii Hilmand v Afghánistánu. Je bývalým zástupcem Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, přední osobnosti rady vedení Tálibánu. Mohammad Naim Barich kontroluje vojenskou základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Mohammad Naim Barich poskytoval finanční prostředky prostřednictvím Rahat Ltd. pro podřízené velitele s cílem plánovat a provádět povstalecké operace v jižním Afghánistánu.
      78)   Nik Mohammad Dost Mohammad (také znám jako Nik Mohammad).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obchodu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1957. Místo narození: vesnice Zangi Abad, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Řídí komisi, jež sestavuje seznam nepřátel Tálibánu (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Nurzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Nik Mohammad byl dne 31. ledna 2001 zařazen na seznam jako náměstek ministra obchodu za vlády Tálibánu, a tím se na něj vztahovala ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti č. 1267 (1999) a 1333 (2000) ohledně činů a činností orgánů Tálibánu.
      79)   Hamdullah Nomani.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Tálibánu, b) primátor města Kábul za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: vesnice Sipayaw, oblast Ander, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408
      80)   Mohammad Aleem Noorani.
      
      
         Titul: muftí. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Tálibánu, Karáčí, Pákistán. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686
      81)   Nurullah Nuri (také znám jako Norullah Noori).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Tálibánu, b) vůdce Severní zóny za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně rok 1958, b) 1. ledna 1967. Místo narození: oblast Šachdžoj, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: příslušník kmene Tokhí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439
      82)   Abdul Manan Nyazi (také znám jako a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi c) Baryaly, d) Baryalai).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Kábul za vlády Tálibánu, b) guvernér provincie Balch za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1968. Místo narození: a) oblast Paštún Zarghún, provincie Herát, Afghánistán, b) vesnice Saradr, oblast Kohsan, provincie Herát, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: člen Tálibánu odpovědný za provincie Herát, Faráh a Nímróz (polovina roku 2013). Člen nejvyšší rady Tálibánu a kvétské šúry. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Ašekzáí. Zapojen do převozu sebevražedných bombových atentátníků do Afghánistánu. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Manan Nyazi rovněž vykonával funkci mluvčího Tálibánu a poté guvernéra provincií Mazár-e Šaríf a Kábul za vlády Tálibánu.
      Od poloviny roku 2009 je Abdul Manan Nyazi vysokým velitelem Tálibánu na západě Afghánistánu působícím v provinciích Faráh, Herát a Nímróz.
      Abdul Manan Nyazi byl členem regionální rady Tálibánu a byl jmenován guvernérem Tálibánu v provincii Herát (květen 2010).
      Abdul Manan Nyazi je velitelem Tálibánu zapojeným do přepravy sebevražedných bombových atentátníků do Afghánistánu.
      83)   Mohammed Omar Ghulam Nabi.
      
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vůdce věřících („Amír al-Muminín“), Afghánistán. Datum narození: a) přibližně v roce 1966, b) v roce 1960, c) v roce 1953. Místo narození: a) vesnice Naw Deh, oblast Dehravúd, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) vesnice Noori, oblast Majvand, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: jméno otce: Ghulam Nabi, také znám jako Mulla Musafir. Nemá levé oko. Švagr Ahmada Jana Akhundzady Skukoora Akhundzady. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Hotak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Údajně zemřel v dubnu roku 2013. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammed Omar má titul „Velitel věřících Afghánského islámského emirátu“ a je nejvyšším vůdcem hnutí Tálibán v hierarchii Tálibánu. V letech předcházejících útokům ze dne 11. září 2001 ve Spojených státech poskytoval útočiště Usámovi bin Ládinovi (zemřel) a jeho síti al-Káidě. Od roku 2001 vede Tálibán proti vládě Afghánistánu a jejím spojencům v Afghánistánu.
      Mohammedu Omarovi jsou věrní jiní významní vojenští velitelé v regionu, jako je Jalaluddin Haqqani. S Mohammedem Omarem a s Tálibánem spolupracuje i Gulbuddin Hekmatyar.
      84)   Abdul Jabbar Omari (také znám jako a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Baghlán (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: příslušník kmene Hotak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Jabbar Omari pracoval jako zástupce Amira Khana Haqqaniho a jako velitel ozbrojené skupiny v oblasti Siúrí provincie Zábul (červen 2008). V červnu 2008 ho vedení Tálibánu jmenovalo stínovým guvernérem provincie Zábul, aby posílilo své činnosti v této oblasti.
      85)   Mohammad Ibrahim Omari (také znám jako Ibrahim Haqqani).
      
         Titul: alhaj. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Garda Saray, oblast Vaza Zadrán, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: bratr Jalaluddina Haqqaniho. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Ibrahim Omari byl zařazen na seznam dne 23. února 2001 jako náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Tálibánu, a tím se na něj vztahovala ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti č. 1267 (1999) a 1333 (2000) ohledně činů a činností orgánů Tálibánu.
      Mohammad Ibrahim Omari bratr Jalaluddina Haqqaniho a Khalila Ahmeda Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho, Nasiruddina Haqqaniho a Badruddina Haqqaniho (zemřel).
      86)   Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (také znám jako a) Noor ud Din Turabi b) Haji Karim).
      
         Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr spravedlnosti za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1963, b) přibližně v roce 1955, c) 1956. Místo narození: a) oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, b) oblast Čóra, provincie Orúzgán, Afghánistán, c) oblast Dehravúd, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: zástupce mully Mohammeda Omara. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      V polovině roku 2009 byl Nooruddin Turabi Muhammad Qasim jmenován vojenským velitelem Tálibánu v Afghánistánu. Již začátkem roku 2009 byl jmenován náměstkem nejvyššího vůdce Tálibánu Mohammeda Omara a účastnil se zasedání šúry Tálibánu.
      87)   Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (také znám jako a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).
      
         Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra školství za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: a) oblast Darzáb, provincie Fárjáb, Afghánistán, b) provincie Qush Tepa, provincie Džúzdžán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: člen Tálibánu odpovědný do roku 2008 za provincii Džúsdžán v severním Afghánistánu. Zapojen do obchodování s drogami. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Od května roku 2007 je Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul vedením Tálibánu jmenován guvernérem provincie Džúsdžán. Byl rovněž členem Tálibánu odpovědným do roku 2008 za provincii Džúsdžán v severním Afghánistánu. Předpokládá se, že se podílí na pašování drog.
      88)   Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci na velvyslanectví Tálibánu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: a) v roce 1970, b) v roce 1967. Místo narození: vesnice Turshut, oblast Vursaj, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000933 (afghánský cestovní pas vydaný dne 13. září 1998 v Kábulu). Národní identifikační číslo: 55130 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Adresa: Khairkhana Section Number 3, Kábul, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Zapojen do obchodování s drogami. Příslušník tádžického etnika. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515
      89)   Yar Mohammad Rahimi.
      
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr spojů za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: vesnice Nulgham, oblast Pandžvaj, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Člen nejvyšší rady Tálibánu (2009). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Nurzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375
      90)   Mohammad Hasan Rahmani (také znám jako Gud Mullah Mohammad Hassan).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kandahár (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) oblast Dehravúd, provincie Orúzgán, Afghánistán, b) oblast Čóra, provincie Orúzgán, Afghánistán, c) oblast Čarčino, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: místo pravé nohy má protézu. Člen nejvyšší rady Tálibánu (polovina roku 2013), v březnu roku 2010 byl náměstkem mully Mohammeda Omara. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Ašekzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Zemřel dne 9. února 2016. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431
      91)   Habibullah Reshad.
      
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení vyšetřování, ministerstvo bezpečnosti (zpravodajství) za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1968–1973. Místo narození: oblast Vagház, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: zástupce vedoucího (zpravodajské jednotky) kvétské vojenské rady (2009). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333
      92)   Abdulhai Salek.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Órúzgán za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: vesnice Awlyatak, území Gardan Masjid, oblast Čaki Vardak, provincie Mejdán Vardak, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN: 23.2.2001.
      
         Další informace: údajně zemřel v roce 1999 v severním Afghánistánu. Příslušník kmene Vardak. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489
      93)   Hamdullah Sunani (také znám jako Sanani).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí Dar-ul-Efta (oddělení fatva) nejvyššího soudu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1923. Místo narození: oblast Daj Čopan, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: v roce 2001 údajně zemřel. Byl příslušníkem kmene Kakar. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Funkce Hamdullaha Sunaniho jako vedoucího Dar-ul-Efta (oddělení fatva) spadala za vlády Tálibánu pod nejvyšší soud.
      94)   Noor Mohammad Saqib.
      
      
         Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce nejvyššího soudu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: a) oblast Bagrámí, provincie Kábul, Afghánistán, b) území Tarakhel, oblast Deh Sabz, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: člen nejvyšší rady Tálibánu a vedoucí jeho náboženského výboru. Příslušník kmene Ahmadzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Noor Mohammad Saqib je členem vedení Tálibánu a vedoucí jeho náboženského výboru, který za vlády Tálibánu odpovídá za soudnictví.
      95)   Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (také znám jako a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Tálibánu. Datum narození: mezi lety 1962 a 1963 (přibližně). Místo narození: vesnice Khatak, oblast Gelan, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: poskytoval pomoc Tálibánu v podobě zbraní a finančních prostředků (polovina roku 2007). Údajně pobývá v oblasti Zálivu. Příslušník kmene Tarákí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ehsanullah Sarfida byl rovněž předsedou centrální banky Tálibánu. Později byl jmenován správcem provincií dobytých Tálibánem. Ehsanullah Sarfida byl členem vnitřní šúry Tálibánu.
      Ehsanullah Sarfida byl spjat s al-Káidou a poskytoval podporu Tálibánu v podobě zbraní a finančních prostředků. V polovině roku 2007 velel v oblasti Mardža v provincii Hilmand, Afghánistán.
      96)   Saduddin Sayyed (také znám jako a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).
      
         Titul: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Tálibánu, b) primátor města Kábulu za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: a) oblast Čaman, Pákistán, b) oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: poradce nejvyšší rady Tálibánu (polovina roku 2013). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Barakzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Saduddin Sayyed rovněž vykonával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí za vlády Tálibánu. Seznam OSN byl aktualizován dne 8. března 2001, aby tuto skutečnost zohlednil.
      97)   Qari Abdul Wali Seddiqi.
      
      
         Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, generální konzulát Tálibánu v Péšaváru, Pákistán. Datum narození: v roce 1974. Místo narození: vesnice Zilzilay, oblast Ander, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2.2.1997). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036
      98)   Abdul Wahed Shafiq.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: zástupce guvernéra provincie Kábul (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520
      99)   Said Ahmed Shahidkhel.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra školství za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně v roce 1975. Místo narození: vesnice Spandeh (Espandi 'Olya), oblast Andar, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: V červenci 2003 byl ve vazbě v Kábulu v Afghánistánu. V roce 2007 byl z vazby propuštěn. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Člen rady vedení Tálibánu (polovina roku 2013). Příslušník kmene Andar. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378
      100)   Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (také znám jako a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr civilního letectví a dopravy za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1960, b) v roce 1966. Místo narození: vesnice Band-e-Timur, oblast Majnvand, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE-011697 (afghánský cestovní pas vydán dne 25. ledna 1988 v Kábulu, platnost skončila dne 23. února 2000). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: zapojen do pašování drog (2011), především přes Gerd-e-Jangal, Afghánistán. Aktivní v afghánských provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka (květen 2007). Tálibánský „guvernér“ Kandaháru (květen 2007). Zástupce mully Abdula Ghaniho Baradara v nejvyšší radě Tálibánu (2009). Úředník Tálibánu odpovědný za čtyři jižní provincie Afghánistánu. Po uvěznění mully Badara v únoru roku 2010 dočasně odpovědný za nejvyšší radu Tálibánu. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Ishaqzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Údajně zabit v květnu roku 2016. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed je významným členem vedení Tálibánu. V září roku 2006 byl repatriován do Afghánistánu poté, co byl zadržen v Pákistánu. Je zapojen do obchodování s drogami a od května roku 2007 působí v provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka v Afghánistánu. Od května roku 2007 byl rovněž guvernérem Tálibánu v provincii Kandahár.
      Byl aktivně zapojen do protivládní činnosti, zejména náborem jednotlivců pro Tálibán, aby bojovali proti afghánské vládě a mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám.
      V polovině roku 2009 byl Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed místopředsedou nejvyšší šúry Tálibánu. Vykonává funkci člena vedoucí rady Tálibánu a byl určen vedoucím pro vojenské záležitosti tálibánské rady Gerdi Jangal a posléze v březnu 2010 jmenován náměstkem Mohammeda Omara. V roce 2010 byl Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed přímo odpovědný za činnost Tálibánu ve čtyřech provinciích jižního Afghánistánu a začátkem roku 2010 byl jmenován předsedou civilní šúry Tálibánu. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed byl zástupcem mully Abdula Ghaniho Baradara Abdula Ahmada Turka v nejvyšší radě Tálibánu (2009). Po uvěznění mully Badara v únoru roku 2010 byl dočasně odpovědný za nejvyšší radu Tálibánu.
      101)   Shamsuddin (také znám jako Pahlawan Shamsuddin).
      
         Titul: a) maulavi, b) qari. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Vardak (Mejdán), Afghánistán, za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Kešim, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518
      102)   Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (také znám jako a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).
      
         Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Tálibánu. Datum narození: v roce 1969. Místo narození: vesnice Waka Uzbin, oblast Sarobi, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: a) 2132370 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)), b) 812673 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Zapojen do obchodování s drogami. příslušník kmene Ghilzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215.
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      V červnu roku 2007 byl Shams ur-Rahman Sher Alam členem Tálibánu odpovědným za provincii Kábul. Byl odpovědný za vojenské operace Tálibánu v Kábulu a jeho okolí a byl zapojen do mnoha útoků. Zapojen do obchodování s drogami.
      103)   Abdul Ghafar Shinwari.
      
         Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, generální konzulát Tálibánu v Karáčí, Pákistán. Datum narození:29.3.1965. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000763 (vydaný dne 9.1.1997). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Sáfí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032
      104)   Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (také znám jako Mohammad Sarwar Siddiqmal).
      
         Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Tálibánu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: v roce 1963. Místo narození: oblast Džani Chel, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: 19657 (afghánský průkaz totožnosti (tazkira)). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Příslušník kmene Mangal. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692
      105)   Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra zdravotnictví za vlády Tálibánu, b) náměstek ministra zahraničních věcí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Qala-e-Abbas, území Šáh Mazar, oblast Barakí Barak, provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421
      106)   Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Paktíja (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) provincie Nangarhár, Afghánistán, b) provincie Chóst, Afghánistán, c) vesnice Siddiq Khel, oblast Naka, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Člen Tálibánu odpovědný za provincii Nangarhár (2011). Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Zadrán. Osoba úzce spojená se Sirajudinem Jallaloudinem Haqqanim. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 1. června 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Na konci roku 2001 Taha vykonával za vlády Tálibánu rovněž funkci guvernéra provincie Kúnar. Byl za Tálibán odpovědný za provincii Vardak (září 2009). Člen Tálibánu odpovědný za provincii Nangarhár (2011). Blízký spolupracovník Sirajudina Jallaloudina Haqqaniho.
      107)   Abdul Raqib Takhari.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro repatriaci za vlády Tálibánu. Datum narození: v letech 1968–1973. Místo narození: vesnice Zardalu Darra, oblast Kalafgan, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: člen nejvyšší rady Tálibánu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán (prosinec 2009). Je potvrzeno, že byl dne 17. února zabit v Péšaváru v Pákistánu a pohřben v provincii Tachár, Afghánistán. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Raqib Takhari byl členem nejvyšší rady Tálibánu odpovědným za provincie Tachár a Badachšán (prosinec 2009).
      108)   Walijan.
      
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Džúzdžán (Afghánistán) za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: a) Kvéta, Pákistán, b) provincie Nímróz, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: člen šúry Tálibánu v Gerd-e-Jangal a vůdce talibánského výboru vězňů a uprchlíků. Příslušník kmene Ishaqzáí. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434
      109)   Nazirullah Hanafi Waliullah (také znám jako Nazirullah Aanafi Waliullah).
      
         Titul: a) maulavi, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Tálibánu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: v roce 1962. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30.6.1998). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
      Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026
      110)   Abdul-Haq Wassiq (také znám jako a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).
      
         Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Tálibánu. Datum narození: a) přibližně v roce 1975, b) v roce 1971. Místo narození: vesnice Gharib, oblast Chugjaní, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Katar. Datum označení ze strany OSN:31.1.2001.
      
         Další informace: Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 27. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul-Haq Wassiq je spojencem Gulbbudina Hekmatyara. Za vlády Tálibánu zastával postupně funkce místního velitele v provinciích Nímróz a Kandahár. Poté se stal zástupcem generálního ředitele zpravodajské služby a byl podřízen Qari Ahmadullahovi. V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky al-Káidy a za jejich výcvikové tábory v Afghánistánu. Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Tálibánu v jižním Afghánistánu.
      111)   Mohammad Jawad Waziri.
      
      
         Důvod zařazení na seznam: odbor OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: a) oblast Džaghatu, provincie Mejdán Vardak, Afghánistán, b) oblast Šarána, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:23.2.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Vazír. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 23. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350
      112)   Abdul Rahman Zahed (také znám jako Abdul Rehman Zahid).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Tálibánu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Charvár, provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 21. července 2010. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501
      113)   Mohammad Zahid (také znám jako a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai).
      
         Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Tálibánu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: v roce 1971. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000). Datum označení ze strany OSN:25.1.2001.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Přezkum podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1822 (2008) byl dokončen dne 29. července 2010. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039
      114)   Faizullah Khan Noorzai (také znám jako a) Haji Faizullah Noor, b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, c) Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah, d) Haji Faizullah Noori, e) Haji Pazullah Noorzai, f) Haji Mullah Faizullah).
      
         Titul: hadži. Adresa: a) Boghra Road, vesnice Miralzei, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) Kalay Rangin, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum narození: a) v roce 1966, b) v roce 1961, c) mezi lety 1968 a 1970, d) v roce 1962. Místo narození: a) Lowy Kariz, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, b) Kadanay, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, c) Čaman, provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:4.10.2011.
      
         Další informace: Významný poskytovatel finančních prostředků Tálibánu. V polovině května dodával zbraně, střelivo, výbušniny a lékařské vybavení bojovníkům Tálibánu a získával finanční prostředky pro Tálibán a poskytoval jeho bojovníkům výcvik v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. V minulosti organizoval a financoval operace Tálibánu v provincii Kandahár, Afghánistán. V roce 2010 podnikal cesty do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do Japonska, kde vlastnil podniky. Je příslušníkem kmene Nurzáí, části Miralzáí. Bratr Malika Noorzaie. Otec se jmenuje Akhtar Mohammed (také znám jako Haji Mira Khan). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan byl významným poskytovatelem finančních prostředků Tálibánu, s jehož pomocí vedoucí představitelé Tálibánu investovali finanční prostředky. Shromáždil více než 100 000 USD pro Tálibán od dárců z oblasti Zálivu a v roce 2009 věnoval část vlastních peněz. Rovněž finančně podporoval velitele Tálibánu v provincii Kandahár a poskytl finanční prostředky na pomoc při výcviku bojovníků Tálibánu a al-Káidy, kteří měli provádět útoky na koaliční a afghánské vojenské jednotky. Od poloviny roku 2005 Faizullah organizoval a financoval operace Tálibánu v provincii Kandahár, Afghánistán. Vedle finanční podpory napomáhal Faizullah i jiným způsobem při výcviku a operacích Tálibánu. Od poloviny roku 2009 dodával zbraně, střelivo, výbušniny a lékařské vybavení bojovníkům Tálibánu z jižního Afghánistánu. V polovině roku 2008 zajistil Faizullah ubytování sebevražedným bombovým atentátníkům Tálibánu a jejich přesun z Pákistánu do Afghánistánu. Faizullah rovněž dodával Tálibánu protiletadlové rakety, napomáhal při přesunu bojovníků Tálibánu v provincii Hilmand, Afghánistán, podporoval sebevražedné bombové operace Tálibánu a poskytl radiopřijímače a vozidla členům Tálibánu v Pákistánu.
      Od poloviny roku 2009 provozoval Faizullah madrasu (náboženskou školu) v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, kde byly získány desítky tisíc dolarů pro Tálibán. Prostory Faizullahovy madrasy byly využívány pro výcvik bojovníků Tálibánu v sestavování a používání improvizovaných výbušných zařízení (IED). Od konce roku 2007 byla Faizullahova madrasa užívána k výcviku bojovníků al-Káidy, kteří byli později vysláni do provincie Kandahár, Afghánistán.
      V roce 2010 Faizullah provozoval kanceláře a pravděpodobně vlastnil majetek včetně hotelů v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Faizullah pravidelně cestoval do Dubaje a Japonska společně se svým bratrem Malikem Noorzaiem s cílem dovážet automobily, díly pro automobily a oděvní výrobky. Od počátku roku 2006 vlastnil Faizullah podniky v Dubaji a v Japonsku.
      115)   Malik Noorzai (také znám jako a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah, f) Allah Muhammad).
      
         Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: poskytovatel finančních prostředků Tálibánu. Adresa: a) Boghra Road, vesnice Miralzei, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) Kalay Rangin, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum narození: a) 1957, b) 1960, c)1. ledna 1963. Místo narození: a) pohraniční město Chaman, Pákistán, b) Pishin, provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: pákistánský pas č. FA0157612 vystavený dne 23. července 2009; platnost do 22. července 2014, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušen, vystaven na jméno Allah Muhammad. Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 54201-247561-5, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušeno. Datum označení ze strany OSN:4.10.2011.
      
         Další informace: poskytovatel finančních prostředků Tálibánu. Vlastní podniky v Japonsku a často cestuje do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do Japonska. V roce 2009 podporoval činnost Tálibánu, včetně náboru a poskytování logistické podpory. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Nurzáí. Bratr Faizullaha Khana Noorzaie. Otec se jmenuje Haji Akhtar Muhammad. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Malik Noorzai je obchodník usazený v Pákistánu, jenž poskytuje finanční podporu Tálibánu. Malik a jeho bratr Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan investovali miliony dolarů do různých podniků pro Tálibán. Na sklonku roku 2008 se zástupci Tálibánu obrátili na Malika jako obchodníka, s jehož pomocí by mohli investovat finanční prostředky Tálibánu. Nejméně od roku 2005 Malik Noorzai rovněž osobně podpořil Tálibán desítkami tisíc dolarů a poskytl mu několik set tisíc dolarů, z nichž část byla shromážděna od dárců z oblasti Zálivu a z Pákistánu a část byly jeho vlastní peníze. Vedl rovněž účet v rámci systému hawala v Pákistánu, na nějž byly připsány desítky tisíc dolarů převáděných z oblasti Zálivu vždy v intervalu několika měsíců na podporu činnosti Tálibánu. Podporoval rovněž činnost Tálibánu. V roce 2009 sloužil Malik Noorzai již 16 let jako hlavní správce madrasy (náboženské školy) v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, jež byla Tálibánem používána k indoktrinaci a výcviku nováčků. Mimo jiné poskytl finanční prostředky na podporu madrasy. Společně se svým bratrem byl rovněž zapojen do uskladnění vozidel určených pro sebevražedné bombové operace Tálibánu a napomáhal při přesunech bojovníků Tálibánu v provincii Hilmand, Afghánistán. Vlastní podniky v Japonsku a často navštěvuje z obchodních důvodů Dubaj a Japonsko. Již v roce 2005 vlastnil v Afghánistánu podnik na dovoz vozidel, který dovážel vozidla z Dubaje a Japonska. Dováží automobily, díly pro automobily a oděvní výrobky z Dubaje a Japonska pro své podniky, do nichž investovali dva velitelé Tálibánu. V polovině roku 2010 Malik Noorzai společně se svým bratrem zabezpečili navrácení stovek nákladových kontejnerů v údajné hodnotě milionů dolarů, které pákistánské úřady začátkem roku zabavily, neboť se domnívaly, že příjemci jsou napojeni na teroristy.
      116)   Abdul Aziz Abbasin (také znám jako Abdul Aziz Mahsud).
      
         Datum narození: v roce 1969. Místo narození: vesnice Sheykhan, území Pirkowti, oblast Orgún, provincie Paktíka, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:4.10.2011.
      
         Další informace: významný velitel sítě Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho. Stínový guvernér Tálibánu v oblasti Orgún, provincie Paktíka, Afghánistán (začátek roku 2010). Provozoval výcvikový tábor pro bojovníky jiných národností v afghánské provincii Paktíka. Podílel se na přepravě zbraní do Afghánistánu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Aziz Abbasin je významným velitelem sítě Haqqani, což je skupina ozbrojenců spřízněná s Tálibánem, která operuje ze základny ve východním Afghánistánu a Severním Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. K začátku roku 2010 byl Abbasin podřízený Sirajuddinu Haqqanimu, který jej jmenoval stínovým guvernérem Tálibánu v oblasti Orgún v afghánské provincii Paktíka. Abbasin velí skupině bojovníků Tálibánu a napomáhal provozovat výcvikový tábor pro zahraniční bojovníky umístěný v provincii Paktíka. Podílel se rovněž na přepadech vozidel s dodávkami pro afghánské vládní síly a na přepravě zbraní do Afghánistánu.
      117)   Ahmad Zia Agha (také znám jako a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed d) Sia Agha Sayeed).
      
         Titul: hadži. Datum narození: v roce 1974. Místo narození: oblast Majnvand, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:6.1.2012.
      
         Další informace: Vysoký představitel Tálibánu odpovědný za vojenské a finanční otázky (2011). Vůdce vojenské rady Tálibánu (2010). V letech 2008 a 2009 spravoval finance Tálibánu a rozděloval peníze velitelům Tálibánu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ahmad Zia Agha je vyšší představitel Tálibánu odpovědný za vojenské a finanční otázky. V roce 2010 byl Ahmad Zia Agha vůdcem vojenské šúry (rady) Tálibánu, která řídila vojenské operace Tálibánu v západním Afghánistánu. V roce 2009 spravoval Ahmad Zia Agha finance Tálibánu a rozděloval peníze velitelům Tálibánu. V rámci svých finančních povinností převedl Ahmad Zia Agha desítky tisíc dolarů stínovým guvernérům Tálibánu v provinciích; pokladník tálibánské šúry rovněž Ahmadu Ziovi Aghovi poskytl statisíce dolarů na financování operací za použití improvizovaného výbušného zařízení. V roce 2008 se Ahmad Zia Agha podílel na rozdělování finančních prostředků velitelům Tálibánu v Afghánistánu a převáděl peníze osobám spojeným s Tálibánem a působícím mimo Afghánistán. Usnadňoval rovněž komunikaci.
      118)   Fazl Rabi (také znám jako a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi).
      
         Důvod zařazení na seznam: vyšší úředník v provincii Kúnar za vlády Tálibánu. Datum narození: a) v roce 1972, b) v roce 1975. Místo narození: a) oblast Kohe Safi, provincie Parván, Afghánistán, b) provincie Kápísá, Afghánistán, c) provincie Nangarhár, Afghánistán, d) provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:6.1.2012.
      
         Další informace: Zastupuje síť Haqqani, která má základnu v pohraničních oblastech Afghánistánu a Pákistánu, a poskytuje jí finanční a logistickou podporu. Člen finanční rady Tálibánu. Jménem Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho, Jalaluddina Haqqaniho, sítě Haqqani a Tálibánu cestoval do zahraničí, aby získával finanční prostředky. Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Fazl Rabi poskytuje finanční a logistickou podporu síti Haqqani, což je skupina ozbrojenců spojená s Tálibánem, která operuje z pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Rabi podnikal cesty do zahraničí, aby pro síť Haqqani získal peníze, a pomáhal rovněž získávat finanční prostředky pro vojenskou činnost Tálibánu. V únoru 2009 odcestoval Rabi do Dubaje ve Spojených arabských emirátech, aby jménem čelného představitele sítě Haqqani Sirajuddina Haqqaniho získal finanční prostředky a vedl jednání. Rabi rovněž cestoval do zemí Zálivu za účelem získání finančních prostředků pro patriarchu sítě Haqqani. Rabi je také členem finanční šúry Tálibánu a přiděloval finanční prostředky velitelům a úředníkům Tálibánu.
      Podílel se na vysílání sebevražedných atentátníků do Afghánistánu a koordinoval vztahy sítě Haqqani s dalšími militantními skupinami. V době, kdy za vlády Tálibánu působil Rabi jako přední představitel Tálibánu v provincii Kúnar, byl zapojen do vývozu nelegálních omamných látek z Afghánistánu. Po pádu Tálibánu koncem roku 2001 Rabi uprchl do pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
      119)   Mohammad Aman Akhund (také znám jako a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah).
      
         Datum narození: v roce 1970. Místo narození: vesnice Bande Tumur, oblast Majnvand, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:6.1.2012.
      
         Další informace: V roce 2011 významný člen Tálibánu pověřený finančními úkoly včetně získávání finančních prostředků jménem vedení. Poskytoval logistickou podporu operacím Tálibánu a zajišťoval převádění zisku z obchodování s drogami na nákup zbraní. Působil jako tajemník vůdce Tálibánu mully Mohammeda Omara a jako jeho vyslanec na zasedáních Tálibánu na úrovni vyšších představitelů. Rovněž spojován s Gulem Aghou Ishakzaiem. Člen užšího okruhu kolem mully Mohammeda Omara za vlády Tálibánu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammad Aman Akhund je významný člen Tálibánu, který vykonává úkoly související s financemi; působil jako tajemník vůdce Tálibánu mully Mohammeda Omara. Na začátku roku 2010 Aman Akhund a Gul Agha Ishakzai, vedoucí finanční komise Tálibánu, získali v zemích Zálivu pro vojenské vedení Tálibánu více než 300 000 dolarů. Aman Akhund se zúčastnil zasedání Tálibánu na úrovni vyšších představitelů, na nichž předával ústní a písemné zprávy od mully Omara.
      Aman Akhund rovněž poskytoval logistickou podporu operacím Tálibánu a podílel se na shromažďování příjmů z obchodu s drogami za účelem nákupu zbraní pro Tálibán. Za vlády Tálibánu byl Aman Akhund členem šúry mully Omara.
      120)   Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (také znám jako a) Ahmed Jan Kuchi, b) Ahmed Jan Zadran).
      
         Důvod zařazení na seznam: úředník ministerstva financí za vlády Tálibánu. Datum narození: v roce 1963. Místo narození: vesnice Barlach, oblast Qareh Bagh, provincie Ghazní, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:6.1.2012.
      
         Další informace: klíčový velitel sítě Haqqani, která má základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Působí jako zástupce, mluvčí a poradce významného představitele sítě Haqqani Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho. Spolupracuje s nejvyšší radou Tálibánu. Podnikal cesty do zahraničí. Spolupracuje s veliteli Tálibánu v provincii Ghazní v Afghánistánu a dodává jim peníze, zbraně, komunikační prostředky a zásoby. Údajně zemřel v roce 2013. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ahmed Jan Wazir je klíčovým velitelem sítě Haqqani – skupiny ozbrojenců spojené s Tálibánem, která operuje z pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Jedná jako zástupce, poradce a mluvčí vysoce postaveného vůdce sítě Haqqani Sirajuddina Haqqaniho a vede schůzky jménem sítě Haqqani. Koncem roku 2010 navštívil spolu s vysoce postavenými členy sítě Haqqani oblast Zálivu.
      Ahmed Jan Wazir zastupuje síť Haqqani v šúře Tálibánu a působí jako prostředník mezi sítí Haqqani a Tálibánem v provincii Ghazní, Afghánistán. V roce 2008 jmenovali ozbrojenci Tálibánu a al-Káidy Ahmeda Jana Wazira velitelem Tálibánu v provincii Ghazní. Poskytuje ostatním velitelům Tálibánu v provincii Ghazní finanční prostředky a zásoby, včetně zbraní a komunikačních zařízení. Za vlády Tálibánu byl zaměstnancem ministerstva financí.
      121)   Abdul Samad Achekzai (také znám jako a) Abdul Samad).
      
         Datum narození: v roce 1970. Místo narození: Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:2.3.2012.
      
         Další informace: významný člen Tálibánu odpovědný za výrobu improvizovaných výbušných zařízení. Zapojen do náborů a nasazení sebevražedných bombových atentátníků k provádění útoků v Afghánistánu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Samad Achekzai je významný člen Tálibánu podílející se na výrobě improvizovaných výbušných zařízení (IED) a na řízení podpůrné sítě Tálibánu zaměřené na IED. Samad odpovídal (polovina roku 2010) za nákup a skladování komponentů IED, výrobu rozbušek a výcvik související s IED na podporu bojovníků Tálibánu v západním a jižním Afghánistánu.
      Podílel se rovněž na útocích v Afghánistánu vedených jménem Tálibánu. Začátkem roku 2011 připravoval Samad s jedním členem Tálibánu vraždu velitele afghánské pohraniční policie a za tímto účelem najal sebevražedného atentátníka. V té době Samad vyslal do Afghánistánu pět sebevražedných atentátníků, aby provedli útoky na mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly a afghánské orgány. Začátkem roku 2010 vyslal Samad pět sebevražedných atentátníků Tálibánu do Kandaháru, aby tam zaútočili na afghánské orgány.
      122)   Bakht Gul (také znám jako a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).
      
         Datum narození: v roce 1980. Místo narození: vesnice Aki, oblast Zadrán, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Miram Šáh, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán. Datum označení ze strany OSN:27.6.2012.
      
         Další informace: asistent Badruddina Haqqaniho (zemřel) pověřený agendou komunikace. Koordinuje také pohyb Haqqaniho povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Příslušník kmene Zadrán. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Bakht Gul je přinejmenším od roku 2009, kdy byl v Afghánistánu zatčen jeho předchůdce, klíčovou osobou zajišťující komunikaci sítě Haqqani. V polovině roku 2011 Gul nadále podléhal přímo Badruddinu Haqqanimu (zemřel), čelnému představiteli sítě Haqqani, a vystupoval jako prostředník pro ty, kdo jej chtěli kontaktovat. Je odpovědný mimo jiné za předávání zpráv od velitelů v Afghánistánu vysoce postaveným představitelům sítě Haqqani, členům Tálibánu odpovědným za mediální oblast a oficiálním sdělovacím prostředkům v Afghánistánu. Gul rovněž spolupracuje s představiteli sítě Haqqani, včetně Badruddina Haqqaniho, s cílem koordinovat pohyb povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní sítě Haqqani v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti a ve východním Afghánistánu. Gul zajišťoval předávání operačních rozkazů od Badruddina Haqqaniho bojovníkům v Afghánistánu (2010). Koncem roku 2009 Gul distribuoval peníze mezi nižší velitele sítě Haqqani, když cestoval mezi Miram Šáh a Afghánistánem.
      123)   Abdul Satar Abdul Manan (také znám jako a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).
      
         Titul: hadži. Datum narození: v roce 1964. Místo narození: a) vesnice Mirmandaw, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: AM5421691 (pákistánský pas, platnost do 11. srpna 2013). Národní identifikační číslo: a) pákistánské národní identifikační číslo 5420250161699, b) afghánské národní identifikační číslo 585629. Adresa: a) Kachray Road, Paštúnabád, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, b) Nasrullah Khan Chowk, oblast Paštúnabád, provincie Balúčistán, Pákistán, c) Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:29.6.2012.
      
         Další informace: Spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar; spojen také s Khairullahem Barakzaiem. Příslušník kmene Barakzáí. Jméno otce: Hajji 'Abd-al-Manaf. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Satar Abdul Manan je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar společně vlastní a provozují systém hawala (neformální systém převodu peněz) známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Koncem roku 2009 byli Satar a Khairullah v HKHS rovnocennými partnery. Satar HKHS založil a zákazníci začali využívat služeb HKHS částečně i proto, že Satar a Khairullah byla známá jména. Satar věnoval tisíce dolarů Tálibánu, aby podpořil jeho činnost v Afghánistánu, a poskytoval Tálibánu finanční prostředky s využitím svého systému hawala. Satar poskytoval finanční pomoc Tálibánu (2010) a je možné, že jeden velitel Tálibánu a jeho spolupracovníci převedli prostřednictvím Satara tisíce dolarů na podporu povstání. Koncem roku 2009 Satar poskytoval zázemí vedoucím představitelům Tálibánu, poskytl desetitisíce dolarů, aby podpořil boj Tálibánu proti koaličním silám v Marjahu (oblast Nad'Ali, provincie Hilmand, Afghánistán), a pomohl dopravit členy Tálibánu do Marjahu. V roce 2008 shromažďovali Satar a Khairullah finanční prostředky od dárců a distribuovali je Tálibánu prostřednictvím svého systému hawala.
      124)   Khairullah Barakzai Khudai Nazar (také znám jako a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).
      
         Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: spoluvlastník společnosti Haji Khairullah Haji Sattar zabývající se převody peněz. Datum narození: v roce 1965. Místo narození: a) vesnice Zumbaleh, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: BP4199631 (pákistánský pas, platnost do 25. června 2014, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušen). Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5440005229635, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušeno. Adresa: Abdul Manan Chowk, Paštúnabád, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán. Datum označení ze strany OSN:29.6.2012
      
         Další informace: Spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar (TAe.010)); spojen rovněž s Abdulem Sattarem Abdulem Mananem. Příslušník kmene Barakzáí. Jméno otce: Haji Khudai Nazar. Další jméno otce: Nazar Mohammad. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Koncem roku 2009 byli Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnocennými partnery. Společně provozovali systém hawala známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídili pobočku HKHS v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Na začátku roku 2010 byl Khairullah vedoucím pobočky HKHS v Kábulu. V roce 2010 byl Khairullah hawaladarem (příjemcem hotovosti v rámci systému hawala) pro čelné představitele Tálibánu a poskytoval Tálibánu finanční pomoc. Khairullah spolu se svým obchodním partnerem Satarem poskytli Tálibánu tisíce dolarů na podporu činnosti Tálibánu v Afghánistánu. V roce 2008 shromažďovali Khairullah a Satar finanční prostředky od dárců a distribuovali je Tálibánu prostřednictvím svého systému hawala.
      125)   Abdul Rauf Zakir (také znám jako Qari Zakir).
      
         Titul: Qari. Datum narození: mezi lety 1969 a 1971. Místo narození: provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:5.11.2012.
      
         Další informace: velitel sebevražedných operací prováděných pro síť Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; odpovědný za všechny operace v provinciích Kábul, Tachár, Kundúz a Baghlán. Dohlíží na výcvik sebevražedných útočníků a vydává pokyny ohledně výroby improvizovaných výbušných zařízení (IED). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Abdul Rauf Zakir je velitelem sebevražedných operací prováděných pro síť Haqqani a velitelem odpovědným za všechny operace v afghánských provinciích Kábul, Tachár, Kundúz a Baghlán. Zakir se přibližně v roce 2008 obrátil na vůdce sítě Haqqani Sirajuddina Haqqaniho se žádostí o poskytnutí finanční pomoci oplátkou za rozšíření vlivu a operací sítě Haqqani do severního Afghánistánu a stal se spolehlivým spolupracovníkem a důvěrníkem Sirajuddina.
      Jako velitel sebevražedných operací odpovídá Zakir za výcvik nováčků. V rámci jeho programu je výcvik nových členů zaměřen na ruční palné zbraně a těžké zbraně a na výrobu základních improvizovaných výbušných zařízení (IED).
      Zakir byl zapojen do mnoha závažných sebevražedných útoků sítě Haqqani a je částečně odpovědný za některá z konečných rozhodnutí ohledně toho, zda provést rozsáhlé útoky naplánované místními veliteli na oblastní úrovni. K útokům, k jejichž provedení byly použity osoby vybrané z výcvikového programu Zakira, patří například útok na hotel Intercontinental v Kábulu z června 2011, při němž bylo zabito jedenáct civilistů a dva afghánští policisté, a útok na velvyslanectví USA v Kábulu spáchaný v září 2011, který si vyžádal život šestnácti Afghánců, včetně nejméně šesti dětí.
      126)   Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (také znám jako a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam).
      
         Titul: hadži. Datum narození: mezi lety 1975 a 1976. Místo narození: a) vesnice Minar, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Darweshan, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Národní identifikační číslo: a) afghánský průkaz totožnosti (tazkira) číslo 57388 vydaný v oblasti Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, b) rezidenční průkaz číslo 665, Ayno Maina, provincie Kandahár, Afghánistán. Adresa: a) Wesh, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, b) Safaar Bazaar, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, c) místnost č. 33, 5. patro, Sarafi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:21.11.2012.
      
         Další informace: majitel společnosti Rahat Ltd. Zapojen do dodávek zbraní Tálibánu, včetně improvizovaných výbušných zařízení (IED). Zatčen v roce 2012 a k lednu 2013 ve vazbě v Afghánistánu. Spojen s Rahat Ltd. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim je majitelem společnosti Rahat Ltd., která má pobočky v Afghánistánu, Pákistánu a Íránu a podílí se na financování a usnadňování povstání Tálibánu.
      Čelní představitelé Tálibánu se s Quasimem a vedoucími poboček Rahat Ltd. osobně setkali. Navštěvovali rovněž pobočky Rahat Ltd. a využívali služeb Qasima za účelem příjmu, uložení a odesílání finančních prostředků na podporu svých povstaleckých operací na území Afghánistánu a činností Tálibánu k získání finančních prostředků prostřednictvím obchodu s omamnými látkami. Během jednoho setkání s čelnými představiteli Tálibánu v roce 2011 prokázal Qasim vědomou spoluúčast při správě finančních prostředků Tálibánu prostřednictvím poboček Rahat Ltd. v Afghánistánu a Pákistánu. Qasim byl osobně napojen na povstalecké velitele Tálibánu na území Afghánistánu a na sítě zajišťující dodávky zbraní včetně improvizovaných výbušných zařízení (IED).
      Qasim využíval Rahat Ltd. k poskytování finančních služeb pro vlastní i cizí sítě obchodující s omamnými látkami, které se nacházejí v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem a jsou spjaty s Tálibánem.
      127)   Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (také znám jako a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah).
      
         Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: Poskytoval finanční služby Ghulovi Agha Ishakzaimu a dalším příslušníkům Tálibánu v provincii Hilmand. Datum narození: a)1. ledna 1985, b) 1981. Místo narození: Kvéta, Pákistán. Číslo pasu: pákistánský pas č. NC5140251 vystavený dne 23. října 2009; platnost do 22. října 2014, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušen. Národní identifikační číslo: číslo pákistánského průkazu totožnosti 54401-2288025-9, s účinností od roku 2013 oficiálně zrušeno. Adresa: Kvéta, Pákistán. Datum zařazení na seznam OSN:26.2.2013.
      
         Další informace: Vlastní a provozuje společnost Roshan Money Exchange. Poskytoval finanční služby Ghulovi Agha Ishakzaimu a dalším příslušníkům Tálibánu v provincii Hilmand. Používá i titul maulavi. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Ahmed Shah Noorzai Obaidullah vlastní a provozuje společnost Roshan Money Exchange, která poskytuje finanční, materiální či technologickou podporu nebo další finanční a jiné služby Tálibánu nebo na jeho podporu. Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Tálibánu a aktivit Tálibánu v rámci afghánského obchodu s omamnými látkami. V roce 2011 byla společnost Roshan Money Exchange jedním z hlavních poskytovatelů finančních služeb (systém hawala) využívaných představiteli Tálibánu v afghánské provincii Hilmand.
      Ahmed Shah poskytoval v rámci uvedeného systému hawala po řadu let služby vedoucím představitelům Tálibánu v provincii Hilmand, přičemž v roce 2011 byl považován za spolehlivého poskytovatele finančních služeb pro Tálibán. Na počátku roku 2012 Tálibán Ahmedu Shahovi nařídil převést finanční částky do několika provozoven systému hawala v Laškar Gáh (provincie Hilmand), ze kterých pak vysoký velitel Tálibánu přiděloval finanční prostředky.
      Na konci roku 2011 Ahmed Shah zkonsolidoval stovky tisíc amerických dolarů, které pak předal finanční komisi Tálibánu, a rovněž převedl stovky tisíc amerických dolarů pro Tálibán a pro jeho vysoké velitele. Rovněž na konci roku 2011 byla Ahmedovi Shahovi prostřednictvím jeho pobočky provozující systém hawala v pákistánské Kvétě převedena ve prospěch Tálibánu částka, která byla použita k nákupu hnojiva a součástek improvizovaných nástražných výbušných zařízení, včetně baterií a rozbuškové šňůry. V polovině roku 2011 předseda finanční komise Tálibánu pověřil Ahmeda Shaha, aby do systému společnosti Roshan Money Exchange uložil několik milionů amerických dolarů určených Tálibánu. Gul Agha vysvětlil, že v okamžiku, kdy bude třeba provést převod peněžní částky, oznámí Ahmedovi Shahovi jméno příjemce z řad příslušníků Tálibánu.
      Ahmed Shah poté prostřednictvím systému hawala požadované finanční prostředky poskytne. Od poloviny roku 2010 Ahmed Shah převáděl mezi Pákistánem a Afghánistánem peníze pro velitele Tálibánu a obchodníky s narkotiky. Kromě těchto zprostředkovatelských činností Ahmed Shah v roce 2011 Tálibánu rovněž daroval vysoké, blíže neurčené peněžní částky.
      128)   Adam Khan Achekzai (také znám jako a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam).
      
         Titul: maulavi. Datum narození: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Adresa: Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Pákistán. Datum zařazení na seznam OSN:16.4.2013.
      
         Další informace: Výrobce a zprostředkovatel improvizovaných výbušných zařízení pro Tálibán. Člen Tálibánu odpovědný za provincii Bádghís v Afghánistánu (polovina roku 2010). Bývalý člen Tálibánu odpovědný za provincie Sar-e Pol a Samangán, Afghánistán. Jako vojenský velitel Tálibánu v provincii Kandahár v Afghánistánu se podílel na organizování sebevražedných útoků v sousedních provinciích. Spojen s Abdulem Samadem Achekzaiem. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Adam Khan Achekzai je výrobcem improvizovaných výbušných zařízení a zprostředkovatelem pro Tálibán. V roce 2012 Adam za účelem podpory Tálibánu vyráběl improvizovaná výbušná zařízení a zaškolil přibližně 150 osob, aby tato zařízení uměly vyrábět. Koncem roku 2010 byl Adam vojenským velitelem Tálibánu odpovědným za výrobu improvizovaných výbušných zařízení a vest sebevražedných atentátníků. Adam byl zástupcem zprostředkovatele Tálibánu v oblasti improvizovaných výbušných zařízení Abdula Samada Achekzaiho a jakožto zástupce Samada koordinoval získávání zboží pro danou síť.
      Kromě svých úkolů v oblasti zprostředkovávání improvizovaných výbušných zařízení plnil Adam jiné vůdčí úlohy pro Tálibán. V polovině roku 2010 byl Adam jmenován velitelem Tálibánu pro afghánskou provincii Bádghís. Adam je rovněž bývalým velitelem Tálibánu pro afghánské provincie Sar-e Pol a Samangán. Jako vojenský velitel Tálibánu v afghánské provincii Kandahár se Adam podílel na organizování sebevražedných útoků v sousedních provinciích.
      129)   Rahmatullah Shah Nawaz.
      
      
         Titul: Alhaj. Funkce: není k dispozici. Datum narození: a) 1981 b) 1982. Místo narození: Shadal (varianta Shadaal) Bazaar, oblast Ačin, provincie Nangarhár, Afghánistán. Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Qari Rahmat (dříve uváděn jako) b) Kari Rahmat. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: a) vesnice Kamkai, oblast Ačin, provincie Nangarhár, Afghánistán b) vesnice Kamkai, oblast Ačin, provincie Nangarhár, Afghánistán c) vesnice Surkhel, oblast Ačin, provincie Nangarhár, Afghánistán d) vesnice Batan, oblast Ačin, provincie Nangarhár, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:21.8.2014.
      
         Další informace: Fyzický popis: barva očí: hnědá, barva vlasů: černá, váha: 77–81 kg, výška: 178 cm, krátký až středně dlouhý černý plnovous, krátké černé vlasy. Příslušník kmene Šinvárí, části Sepahí. Velitel Tálibánu přinejmenším od února 2010. Od dubna 2015 vybírá jménem Tálibánu daně a úplatky. Spolupracuje s příslušníky Tálibánu v provincii Nangarhár v Afghánistánu, poskytuje jim informace a vedení a zajišťuje jim bydlení a zbraně; pokládá improvizovaná výbušná zařízení a provádí útoky proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) a afghánským jednotkám. Je zapojen do obchodování s drogami a ve vesnici Abdulkhel v oblasti Ačin v afghánské provincii Nangarhár provozuje laboratoř na výrobu heroinu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Qari Rahmat je velitelem Tálibánu přinejmenším od února 2010. Na počátku roku 2013 sloužil jako velitel Tálibánu v regionu Shadaal Bazaar v oblasti Ačin, v afghánské provincii Nangarhár. Řídil činnost přibližně 300 příslušníků Tálibánu v oblasti Ačin, poskytoval jim operační vedení a dodával zbraně. Na konci roku 2012 vedl Qari Rahmat útok na afghánské síly v oblasti Kot v afghánské provincii Nangarhár. V polovině roku 2012 sloužil pod stínovým oblastním velitelem Tálibánu pro oblast Ačin v afghánské provincii Nangarhár. Během této doby působil jako zprostředkovatel pro Tálibán, který pokládal improvizovaná výbušná zařízení a prováděl útoky proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) a afghánským jednotkám.
      Qari Rahmat rovněž vybírá daně a úplatky jménem Tálibánu. Vybíral jménem Tálibánu daně od obchodníků s drogami sídlícími v regionu Shadaal Bazaar v oblasti Ačin, v provincii Nangarhár (začátek roku 2013). Odpovídal za výběr daní od obchodníků s drogami pro Tálibán (polovina roku 2012).
      Qari Rahmat poskytuje Tálibánu zpravodajské informace. Poskytoval svým nadřízeným příslušníkům Tálibánu informace o činnostech afghánských vládních činitelů a afghánských bezpečnostních sil v oblasti Ačin v provincii Nangarhár (začátek roku 2013). Pro Tálibán shromažďoval zpravodajské informace od zaměstnanců afghánské vlády (polovina roku 2012) a rovněž vedl vyšetřování s cílem odhalit pro Tálibán informátory sil ISAF a afghánské vlády.
      Qari Rahmat rovněž poskytoval smrtící vybavení, bydlení a vedení bojovníkům Tálibánu. Poskytoval Tálibánu ruční protitankové granátomety, lehké kulomety PKM a útočné pušky AK-47 (konec roku 2012). Ve své ubytovně rovněž poskytoval přístřeší bojovníkům Tálibánu a dále jim během uvedeného období poskytoval taktické vedení. Koncem roku 2011 měl ubytovnu v oblasti Ačin, v níž často pobývali příslušníci Tálibánu.
      130)   Qari Saifullah Tokhi (také znám jako a) Qari Saifullah, b) Qari Saifullah Al Tokhi, c) Saifullah Tokhi, d) Qari Sahab).
      
         Titul: qari. Adresa: Oblast Čhalo Bavárí, město Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán. Datum narození: přibližně v roce 1964. Místo narození: Vesnice Daraz, oblast Džaldak va Tarnak, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:19.3.2014.
      
         Další informace: Údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Stínový zástupce guvernéra Tálibánu a operační velitel v provincii Zábul v Afghánistánu, odpovědný za pokládání improvizovaných výbušných zařízení a organizování sebevražedných útoků. Fyzický popis: výška: 180 cm; hmotnost: přibližně 90 kg; postava: sportovní; barva očí: hnědá; barva vlasů: rusá; pleť: středně hnědá. Charakteristické fyzické znaky: velký kulatý obličej, plnovous, z důvodu plastové protézy namísto levé dolní končetiny při chůzi kulhá. Etnický původ: paštúnského původu; příslušník kmene Tóčii (případně psáno: Torchi), části Barkozáí (případně psáno: Bakorzáí, ), klanu Kišta Barkorzáí (Dolní Barkorzáí). Rodinný stav: ženatý. Jméno otce: Agha Mohammad. Jméno bratra: Humdullah. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Qari Saifullah Tokhi je stínovým zástupcem guvernéra Tálibánu a velitelem operací ve východní provincii Zábul v Afghánistánu. Přímo velí dvěma skupinám přibližně 50 bojovníků Tálibánu a velel velitelům Tálibánu v provincii Zábul. Tyto skupiny využívá k organizování teroristických činností namířených proti vládě Islámské republiky Afghánistán a koaličním silám ve východní provincii Zábul. Kromě toho vydával příkazy svým podřízeným, kteří prováděli útoky pomocí improvizovaných výbušných zařízení, lehkých střelných zbraní a raket v provincii Zábul.
      Dne 2. prosince 2012 v noci zahynuli v oblasti Qalat v afghánské provincii Zábul tři bojovníci Tálibánu, kteří byli přistiženi při umísťování improvizovaných výbušných zařízení a z tohoto důvodu zabiti. O všech třech bylo známo, že patří k lidem Qariho Saifullaha Tokhiho.
      Dne 14. ledna 2012 napadlo šest povstalců Tálibánu podléhajících Qarimu Saifullahu Tokhimu konvoj mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF). K útoku povstalců Tálibánu na konvoj, při němž byly použity ruční protitankové granátomety, došlo v blízkosti vesnice Abdul Haq Kalay v oblasti Tarnak va Džaldak.
      Dva sebevražední bomboví atentátníci pod vedením velitele Tálibánu Qariho Saifullaha Tokhiho plánovali útoky na 28. září 2011. Jeden sebevražedný bombový atentátník plánoval zaútočit na provinční rekonstrukční tým v oblasti Qalat v provincii Zábul. Druhý hodlal zaútočit na základnu ISAF v oblasti Šachdžoj. V době od 29. září do 1. října 2011 plánovali sebevražední bomboví atentátníci útoky na základny koaličních sil.
      Dne 20. dubna 2011 varoval Tálibán pod vedením Qariho Saifullaha Tokhiho provozovatele místních mobilních telefonních sítí, aby v provincii Zábul ukončili poskytování svých služeb. Tálibán hrozil, že pokud v souladu s jeho pokynem poskytování služeb neukončí, zničí jejich antény podél silnic v provincii Zábul. Dne 25. listopadu 2010 nařídil Qari Saifullah Tokhi jednomu z velitelů Tálibánu a stínovému zástupci guvernéra Tálibánu v oblasti Atghar v provincii Zábul převézt do města Qalat, které je hlavním městem této provincie, lehké zbraně. Součástí zásilky bylo přibližně 25 pušek Kalašnikov, 10 kulometů, pět ručních protitankových granátometů a 20 granátů. Sebevražední bomboví atentátníci chtěli tyto zbraně použít proti silám ISAF a afghánským národním bezpečnostním silám, přičemž konkrétním cílem byla druhá afghánská národní armádní brigáda a policejní ústředí.
      131)   Yahya Haqqani (také znám jako a) Yaya b) Qari Sahab).
      
         Adresa: Haqqaniho madrasa v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum narození: a) 1982 b) 1978. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.7.2014.
      
         Další informace: vysoce postavený člen sítě Haqqani. Úzce zapojen do vojenských, finančních a propagandistických činností skupiny. Zraněná noha. Jméno otce: Hajji Meyawar Khan (zemřel). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Yahya Haqqani je vysoce postaveným příslušníkem sítě Haqqani (HQN), který je úzce zapojen do vojenských, finančních a propagandistických činností skupiny. V nepřítomnosti nejvyšších vůdců Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho (švagr Yahyi Haqqaniho), Badruddina Haqqaniho (zemřel, dříve uveden na seznamu) a Khalila Haqqaniho působí jako faktický vůdce skupiny. Yahya Haqqani rovněž převzal funkci logistika HQN a zprostředkovává financování pro velitele sítě Haqqani, včetně podřízeného člena dnes již mrtvého velitele HQN Sangina Zadrana Shera Mohammada a velitele sebevražedných operací HQN Abdula Raufa Zakira. Yahya Haqqani rovněž působí jako arabský tlumočník a kurýr Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho.
      Provádí významnou zprostředkovací činnost na podporu útoků HQN a další činnosti. Na počátku roku 2013 také zprostředkoval financování pro bojovníky HQN. V téže době dále koordinoval převoz dodávek ze Spojených arabských emirátů pro vysoce postaveného vůdce HQN Khalila Haqqaniho. V roce 2012 koordinoval distribuci improvizovaných výbušných zařízení a komunikačního vybavení a dohlížel rovněž na přípravy útoku HQN na předsunutou operační základnu (FOB) koaličních sil v provincii Lógar v Afghánistánu, ke kterému došlo dne 7. srpna 2012 a při kterém bylo zraněno třináct osob včetně jedenácti afghánských civilistů. Yahya Haqqani pravděpodobně předem věděl o útoku na hotel Intercontinental v Kábulu v Afghánistánu, k němuž došlo v červnu roku 2011 a který řídili Sirajuddin Haqqani a Badruddin Haqqani. Při útoku zahynulo osmnáct osob a dvanáct jich bylo zraněno. Od roku 2011 předával Yahya Haqqani finanční prostředky od Sirajuddina Haqqaniho velitelům operací HQN.
      Někdy působí jako styčná osoba mezi HQN a organizací al-Káida (AQ), přičemž s al-Káidou udržuje vazby přinejmenším od poloviny roku 2009. V této pozici poskytuje příslušníkům organizace al-Káida v daném regionu finanční prostředky na osobní výdaje. Působil jako hlavní styčná osoba mezi HQN a zahraničními bojovníky, včetně Arabů, Uzbeků a Čečenců (polovina roku 2009).
      Kromě toho rovněž realizoval a řídil mediální a propagandistické činnosti HQN a Tálibánu. Od počátku roku 2012 se Yahya Haqqani obvykle scházel se Sirajuddinem Haqqanim za účelem konečného schválení propagandistických videonahrávek Tálibánu, které sám pořídil. Podílí se na mediálních činnostech HQN, a to přinejmenším od roku 2009, kdy v madrase HQN vybudoval mediální studio, ve kterém sestříhává videonahrávky od bojovníků v Afghánistánu. Na konci roku 2011 obdržel od Sirajuddina Haqqaniho nebo jednoho z jeho zástupců finanční prostředky na pokrytí nákladů HQN v mediální oblasti.
      Od počátku roku 2012 dvakrát měsíčně, někdy v doprovodu Saidullaha Jana, cestoval na setkání s dnes již mrtvým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.
      132)   Saidullah Jan (také znám jako Abid Khan).
      
         Datum narození: v roce 1982. Místo narození: oblast Gijan, provincie Paktíka, Afghánistán. Datum označení ze strany OSN:31.7.2014.
      
         Další informace: vysoce postavený člen sítě Haqqani (HQN) (2013). Poskytoval kritickou zprostředkovatelskou podporu řidičům a vozidlům přepravujícím munici pro HQN. Zapojen rovněž do náborových činností skupiny (2011). Jméno otce: Bakhta Jan. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Saidullah Jan je od roku 2013 vysoce postaveným členem sítě Haqqani (HQN), který občas rovněž působí jako zástupce HQN, velitel HQN pro Severní zónu Afghánistánu a klíčový logistický koordinátor HQN.
      Koncem roku 2013 poskytoval kritickou zprostředkovatelskou podporu řidičům a vozidlům přepravujícím munici pro HQN. Koncem roku 2011 se rovněž podílel na náborových činnostech skupiny a prováděl vyhodnocení přinejmenším jednoho náboru HQN.
      Na konci roku 2013 navštívil Saidullah Jan oblast Zálivu v doprovodu Khalila Ahmeda Haqqaniho a Fazla Rabiho, kteří zajišťují finanční prostředky pro HQN, a dalších příslušníků HQN včetně jednoho podporovatele útoků. V roce 2010 podnikl cestu do oblasti Zálivu spolu se skupinou vůdců HQN, včetně dnes již mrtvého představitele HQN Ahmeda Jana Wazira Akhtara Mohammada.
      Koncem roku 2013 získal podle zpráv důvěru příslušníků organizace al-Káida coby blízký spolupracovník HQN, který pomůže vyřešit jakýkoli problém, včetně zatčení. Od počátku roku 2012 někdy spolu s Yahyou Haqqanim cestoval na setkání s dnes již mrtvým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.
      133)   Muhammad Omar Zadran (také znám jako Mohammad-Omar Jadran).
      
         Titul: a) maulavi, b) mulla. Datum narození: v roce 1958. Místo narození: vesnice Sultan Kheyl, oblast Spera, provincie Chóst, Afghánistán. Adresa: pohraniční oblast mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum označení ze strany OSN:31.7.2014.
      
         Další informace: Vůdce sítě Haqqani (HQN) velící skupině více než 100 ozbrojenců působících v provincii Chóst v Afghánistánu (2013). Zapojen do přípravy útoků proti afghánským a mezinárodním silám v Afghánistánu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Muhammad Omar Zadran (Omar) je jedním z vůdců sítě Haqqani (HQN), který od roku 2013 velí skupině více než 100 ozbrojenců působících v provincii Chóst v Afghánistánu. Omar Zadran sloužil jako stínový oblastní guvernér HQN a od roku 2005 jako velitel pod vůdcem HQN Sirajuddinem Jallaloudinem Haqqanim a přinejmenším od roku 2006 plánuje nebo je pověřen plánováním útoků jménem sítě HQN. Spolupracoval s Tálibánem; v roce 2010 byl členem Tálibánské šúry (rady), kterou Tálibán zřídil za účelem projednávání otázek týkajících se logistiky pro povstalce, potřeb, výcviku a úkolů pro velitele a rozmístění teroristických buněk v jihovýchodním Afghánistánu. V roce 2010 rovněž přijímal pokyny od Sirajuddina Haqqaniho.
      Podílel se na přípravách a plánování útoků proti afghánským občanům, afghánské vládě a koaličním silám v Afghánistánu jménem HQN i jménem Tálibánu. Na počátku roku 2013 odpovídal Omar Zadran za pašování výbušnin do Afghánistánu. V roce 2012 se spolu s desítkami dalších příslušníků sítě HQN podílel na útoku proti základně koaličních sil, při kterém bylo použito improvizované výbušné zařízení uložené ve vozidle, a byl zapojen do plánování útoků proti vojákům v provincii Paktíja v Afghánistánu. Od roku 2011 byl zapojen do plánování sebevražedných útoků. V roce 2010 byl velitelem HQN pověřen únosem a vraždou místních afghánských státních příslušníků, kteří pracovali pro koaliční síly v afghánských provinciích Chóst, Paktíja, Paktíka a Baghlán.
      V roce 2010 se Omar Zadran a další vůdci ozbrojenců v regionu dohodli, že zintenzivní útoky proti afghánské vládě a koaličním silám, obsadí a budou kontrolovat různé oblasti, naruší volby do národního shromáždění a činnosti v oblasti silniční výstavby a budou provádět nábory místní mládeže.
      134)   Abdul Basir Noorzai (také znám jako a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).
      
         Titul: hadži. Adresa: Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. Datum narození: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Místo narození: provincie Balúčistán, Pákistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: Číslo pákistánského pasu AA3829182. Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5420124679187. Datum označení ze strany OSN:27.3.2015
      
         Další informace: majitel společnosti Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, která poskytuje finanční služby Tálibánu v regionu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Haji Abdul Basir (Basir) vlastní a provozuje společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir měl pravomoc rozdělovat Tálibánu finanční prostředky a v průběhu několika uplynulých let poskytl příslušníkům Tálibánu v regionu prostřednictvím svého systému hawala tisíce dolarů. Basir financoval prostřednictvím svého systému hawala činnosti Tálibánu, převáděl finanční prostředky starším Tálibánu a zprostředkovával cesty informátorů tohoto hnutí.
      V roce 2012 byl Basir považován za hlavního směnárníka pro čelné představitelé Tálibánu. V roce 2010 Basir rovněž žádal Pákistánce a Afghánce žijící v Japonsku, Spojených arabských emirátech a Singapuru o dary pro Tálibán.
      135)   Torek Agha (také znám jako a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).
      
         Titul: hadži. Adresa: Paštúnabád, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán. Datum narození: a) 1960 b) 1962 c) přibližně v roce 1965. Místo narození: a) provincie Kandahár, Afghánistán b) Pishin, provincie Balúčistán, Pákistán. Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5430312277059 (podvodně získané a již zrušené vládou Pákistánu). Datum označení ze strany OSN:2.11.2015.
      
         Další informace: klíčový velitel vojenské rady Tálibánu zapojený do získávání finančních prostředků od dárců ze států Zálivu. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Jako čelný představitel Tálibánu koncem roku 2014 byl Torek Agha (Torek) členem tálibánské kvétské šúry, regionálního orgánu, který řídí aktivity Tálibánu v jižním a západním Afghánistánu a který se podílel na získávání finančních prostředků od dárců ze států Zálivu.
      Koncem roku 2014 byl Torek členem skupiny odpovědné za operace vedení Tálibánu související se strategickým plánováním a logistikou a působil rovněž jako klíčový velitel a člen vojenské rady Tálibánu a schvaloval a podporoval vojenské operace Tálibánu. Vojenská rada Tálibánu je jednou ze tří velitelských rad, jejímž úkolem je dohlížet na operace Tálibánu a schvalovat jmenování vojenských velitelů Tálibánu.
      V průběhu let se Torek podílel na schvalování atentátů na celou řadu afghánských vládních úředníků a kmenových náčelníků. Již začátkem roku 2012 byl kromě toho jedním ze čtyř vyšších velitelů Tálibánu, kteří schválili použití nezjištěného chemického prášku k zabití vysokých afghánských vládních činitelů.
      Poté, co od jednoho čelného představitele Tálibánu obdržel v polovině roku 2011 pokyn, aby během ramadánu odcestoval do Saúdské Arábie s cílem zajistit vnější financování, Torek spolu s několika dalšími členy tálibánské kvétské šúry vybrali v roce 2012 mully, aby odcestovali do Saúdské Arábie a dalších arabských zemí s cílem získat pro Tálibán finanční dary od afghánských obchodníků a pašeráků. Začátkem roku 2012 obdržel Torek finanční dar od neznámého arabského dárce s pokynem, aby peníze předal stínovému guvernérovi Tálibánu v afghánské provincii Orúzgán k zajištění operací souvisejících s vraždami.
      V roce 2010 Torek pro Tálibán shromáždil částku ve výši přibližně 4 milionů dolarů od dárců ze států Zálivu, jejíž převážnou část poskytl svému kolegovi Gulovi Aghovi Ishakzáíumu (Gulovi Aghovi), čelnému představiteli Tálibánu odpovědnému za získávání finančních prostředků. Částky a zdroje četných převodů k zajištění finančních prostředků pro Tálibán, které Torek ve prospěch Gula Aghy provedl v roce 2010, byly tyto: 1 milion dolarů od spřízněných osob ze Saúdské Arábie; 2 miliony dolarů od dárců z Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie a 600 000 dolarů od různých arabských dárců, které byly získány během návštěvy Kataru uskutečněné za tímto účelem.
      Koncem roku 2009 disponoval Torek částkou 2 miliony dolarů od nezjištěných dárců z Kataru a Saúdské Arábie, která byla určena pro pokladníka tálibánské kvétské šúry. Podstatné darované částky, které během ramadánu Torek pro tálibánskou kvétskou šúru shromáždil, byly uloženy v nezjištěných pákistánských bankách a byly pod kontrolou hlavního pokladníka Tálibánu.
      V polovině roku 2006 přidělil Torek bojovníky Tálibánu několika operačním velitelům Tálibánu. Byl jedním z hlavních spojovacích článků mezi vedením Tálibánu a skupinami arabských bojovníků přicházejících do Pákistánu a Afghánistánu s cílem bojovat proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF).
      B.   Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Tálibánem
      
      1)   Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (společnost zabývající se převody peněz) (také známa jako a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah).
      
         Adresa: a) (pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnice Kandahari Bazaar, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) místnost č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) iv) kancelář č. 3, poblíž Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) Wazir Mohammad Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán), b) (pobočka 2: Péšavár, provincie Chajbar Paštúnchwá, Pákistán), c) (pobočka 3: Moishah Chowk Road, Láhaur, provincie Paňdžáb, Pákistán), d) (pobočka 4: Karáčí, provincie Sindh, Pákistán), e) (pobočka 5: i) Larran Road 2, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) tržnice Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán), f) (pobočka: 6: obchod č. 237, tržnice Shah Zada Market (také známa jako Sarai Shahzada), oblast Puli Chistí, policejní okrsek 1, Kábul, Afghánistán, telefon: +93-202-103386; +93-202-101714; 0202-104748, mobilní telefon: +93-797-059059, +93-702-222222,; e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. patro, Kandahar City Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) New Sarafi Market, 2. patro, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán), h) (pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saradž, provincie Hilmand, Afghánistán), i) (pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gáh, oblast Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán), j) (pobočka 10: i) místnosti č. 196–197, 3. patro, tržnice Khorasan Market, Herát, provincie Herát, Afghánistán, ii) tržnice Khorasan Market, Shahre Naw, oblast 5, Herát, provincie Herát, Afghánistán), k) (pobočka 11: i) tržnice Sarafi Market, oblast Zarandž, provincie Nímróz, Afghánistán, ii) tržnice Ansari Market, 2. patro, provincie Nímróz, Afghánistán), l) (pobočka 12: tržnice Sarafi Market, Wesh, oblast Spin Boldak, Afghánistán), m) (pobočka 13: tržnice Sarafi Market, Fárah, Afghánistán), n) (pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty) o) (pobočka 15: Zahedan, Írán), p) (pobočka 16: Zabol, Írán). Datum označení ze strany OSN:29.6.2012.
      
         Další informace: pákistánské národní daňové číslo: 1774308; pákistánské národní daňové číslo: 0980338; pákistánské národní daňové číslo: 3187777; afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044. Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange využívali v roce 2011 čelní představitelé Tálibánu pro převody finančních prostředků velitelům Tálibánu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistánu.
      Společnost spojená se jmény Abdula Sattara Abdula Manana a Khairullaha Barakzáíe Khudaie Nazara. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah společně provozovali společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Čelní představitelé Tálibánu využívali HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Tálibánu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro potřeby Tálibánu. Čelní představitelé Tálibánu využívali v roce 2011 HKHS k převodům peněz velitelům Tálibánu v Afghánistánu. Koncem roku 2011 byly prostřednictvím pobočky HKHS v Laškar Gáh (provincie Hilmand, Afghánistán) zaslány finanční prostředky stínovému guvernérovi Tálibánu v provincii Hilmand. V polovině roku 2011 využil jeden z velitelů Tálibánu pobočku HKHS v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem k financování bojovníků a operací v Afghánistánu. Tálibán ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Tálibánu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS. V roce 2010 využívali členové Tálibánu HKHS k převodům peněz do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé. Koncem roku 2009 dohlížel manažer pobočky HKHS v Laškar Gáh na pohyb finančních prostředků Tálibánu prostřednictvím HKHS.
      2)   Roshan Money Exchange (společnost zabývající se převody peněz) (také známa jako a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).
      
         Adresa: a) (pobočka 1: i) obchod č. 1584, Furqan (nebo Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) byt číslo 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) kancelář č. 4, 2. patro, budova Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) Cholmon Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Munsafi Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) obchod č. 1, 1. patro, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poblíž Fatima Jena Road), Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán) b) (pobočka 2: i) tržnice Safar Bazaar, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) hlavní tržnice (Main Bazaar), Safar, provincie Hilmand, Afghánistán) c) (pobočka 3: i) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) Money Exchange Market, Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, iii) tržnice Lashkar Gah Bazaar, provincie Hilmand, Afghánistán) d) (pobočka 4: Hazar Joft, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán) e) (pobočka 5: tržnice Ismat Bazaar, oblast Mardžah, provincie Hilmand, Afghánistán) e) (pobočka 6: Zaranj, provincie Nímróz, Afghánistán) g) (pobočka 7: i) místnost č. 8, 4. patro, tržnice Sarafi Market, oblast č. 1, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) obchod č. 25, 5. patro, tržnice Sarafi Market, Kandahár, oblast Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán) h) (pobočka 8: Lakri, provincie Hilmand, Afghánistán) i) (pobočka 9: Gerd-e-Jangal, oblast Čaghí, provincie Balúčistán, Pákistán) j) (pobočka 10: Čaghí, oblast Čaghí, provincie Balúčistán, Pákistán) k) (pobočka 11: tržnice Aziz Market, před bankou Azizi Bank, Waish Border, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán). Datum označení ze strany OSN:29.6.2012.
      
         Další informace: Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Tálibánu a obchodu s omamnými látkami v Afghánistánu. Jejím majitelem je Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Společnost Roshan Money Exchange (RMX) ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Tálibánu a aktivit Tálibánu v rámci afghánského obchodu s omamnými látkami. RMX je jedním z hlavních provozovatelů systému hawala (neformální systém převodu peněz) využívaný v roce 2011 představiteli Tálibánu v provincii Hilmand. V roce 2011 vyzvedl jeden vyšší představitel Tálibánu v jedné pobočce RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem statisíce dolarů s cílem předat je stínovým guvernérům Tálibánu v provinciích. Stínový guvernér Tálibánu v provincii Hilmand zaslal RMX pro účely financování jarní ofenzivy Tálibánu v roce 2011 statisíce dolarů. Rovněž v roce 2011 obdržel jeden člen Tálibánu z RMX desítky tisíc dolarů na podporu vojenských operací. Jedna pobočka RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem také měla v držení desítky tisíc dolarů, které byly určeny jednomu veliteli Tálibánu. Jménem stínového guvernéra Tálibánu v provincii Hilmand využil v roce 2010 jeden člen Tálibánu RMX k zaslání tisíců dolarů do pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Pobočku RMX v Laškar Gáh (provincie Hilmand) využil Tálibán k převodu finančních prostředků pro účely místních operací. V roce 2011 převedl jeden z nižších velitelů Tálibánu desítky tisíc dolarů veliteli Tálibánu prostřednictvím pobočky RMX v Laškar Gáh. Do pobočky RMX v Laškar Gáh zaslal Tálibán finanční prostředky rovněž v roce 2010, aby byly distribuovány velitelům Tálibánu. Rovněž v roce 2010 využil RMX jeden člen Tálibánu, aby jménem stínového guvernéra Tálibánu v provincii Hilmand zaslal desítky tisíc dolarů do provincií Hilmand a Herát (Afghánistán). V roce 2009 vyzvedl jeden vyšší představitel Tálibánu v jedné pobočce RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem statisíce dolarů pro účely financování vojenských operací Tálibánu v Afghánistánu.
      Peníze zaslané do RMX pocházely z Íránu. V roce 2008 využil RMX jeden z vedoucích představitelů Tálibánu k převodu desítek tisíc dolarů z Pákistánu do Afghánistánu. Tálibán rovněž využívá RMX k usnadnění svých aktivit v rámci afghánského obchodu s omamnými látkami. Od roku 2011 převedli představitelé Tálibánu, včetně stínového guvernéra v provincii Hilmand, statisíce dolarů z jedné pobočky RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem do systému hawala v Afghánistánu pro účely nákupu omamných látek jménem představitelů Tálibánu. Rovněž v roce 2011 uložil jeden představitel Tálibánu velitelům Tálibánu v provincii Hilmand, aby prostřednictvím RMX převedli výnosy z obchodu s opiem. Jeden oblastní představitel Tálibánu převedl tisíce dolarů z oblasti Mardžah (provincie Hilmand, Afghánistán) do jedné pobočky RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
      3)   Haqqani Network (síť Haqqani) (také známa jako HQN).
      
         Datum označení ze strany OSN:5.11.2012.
      
         Další informace: Síť sdružující bojovníky Tálibánu v pohraničních oblastech mezi afghánskou provincií Chóst a pákistánskou správní jednotkou Severní Vazíristán. Síť založil Jalaluddin Haqqani a v současnosti v jejím čele stojí jeho syn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Členy sítě jsou i další osoby zařazené na seznam OSN: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. Odpovědná za sebevražedné útoky a cílené atentáty, jakož i za únosy v Kábulu a v dalších provinciích Afghánistánu. Napojená na organizace al-Káida, Islámské hnutí Uzbekistánu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi a Jaish-IMohammed. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Síť Haqqani vznikla v souvislosti s konfliktem v Afghánistánu koncem 70. let minulého století. V polovině 80. let Jalaluddin Haqqani, zakladatel sítě Haqqani, navázal úzký vztah s vůdcem al-Káidy Usámou bin Ládinem (zemřel). Jalaluddin se v roce 1995 zapojil do hnutí Tálibán, ponechal si však svoji základnu moci podél hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Po pádu Tálibánu v roce 2001 převzal nad sítí Haqqani kontrolu Jalaluddinův syn Sirajuddin Haqqani a od té doby vede tuto skupinu do čela povstalecké činnosti v Afghánistánu.
      Síť Haqqani je odpovědná za řadu velmi závažných útoků, které byly v Afghánistánu provedeny. V lednu 2008 vtrhli příslušníci sítě Haqqani do hotelu Serena v Kábulu, kde zabili osm lidí. V lednu 2010 stála síť Haqqani za koordinovaným útokem na klíčové vládní budovy v Kábulu, který si vyžádal pět mrtvých a sedmdesát zraněných. V červnu 2011 zaútočili příslušníci sítě na kábulský hotel Intercontinental, přičemž při tomto útoku zahynulo 11 afghánských civilistů a dva afghánští policisté. Síť Haqqani byla rovněž odpovědná za útok na velvyslanectví USA a velitelství mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) v Kábulu, k němuž došlo v září 2011. Během útoku, který trval 19 hodin, bylo zabito šestnáct Afghánců, včetně nejméně šesti dětí. Skupina stála rovněž za koordinovanými útoky provedenými dne 15. dubna 2012 v Kábulu a třech dalších afghánských městech, které trvaly 18 hodin a vyžádaly si život nejméně jedenácti příslušníků afghánských bezpečnostních sil a čtyř civilistů.
      Síť Haqqani se rovněž podílela na řadě únosů a spolupracovala s Tálibánem a dalšími militantními organizacemi v Afghánistánu.
      4)   Rahat Ltd. (také známa jako a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala).
      
         Adresa: a) pobočka 1: místnost č. 33, 5. patro, tržnice Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, b) pobočka 2: obchod č. 4, banka Azizi Bank, tržnice Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, c) pobočka 3: tržnice Safaar Bazaar, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, d) pobočka 4: Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, e) pobočka 5: oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, f) pobočka 6: oblast Zarandž, provincie Nímróz, Afghánistán, g) pobočka 7: i) ulice Dr Barno Road, Kvéta, Pákistán, ii) náměstí Haji Mohammed Plaza, ulice Tol Aram Road, blízko ulice Jamaluddin Afghani Road, Kvéta, Pákistán, iii) tržnice Kandahari Bazaar, Kvéta, Pákistán, h) pobočka 8: Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, i) pobočka 9: tržnice Chaghi Bazaar, Čaghí, provincie Balúčistán, Pákistán, j) pobočka 10: Záhedán, okres Zábol, Írán. Datum označení ze strany OSN:21.11.2012.
      
         Další informace: Společnost Rahat Ltd. využívali čelní představitelé Tálibánu pro převod finančních prostředků pocházejících od vnějších dárců a z obchodu s omamnými látkami a určených k financování činnosti Tálibánu v letech 2011 a 2012. Jejím majitelem je Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Je s ní spojen rovněž Mohammad Naim Barich Khudaidad. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Rahat Ltd. je sítí hawala, již vlastní Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim a která má pobočky v Afghánistánu, Pákistánu a Íránu a podílí se na financování a usnadňování povstání Tálibánu.
      V roce 2011 a 2012 čelní představitelé Tálibánu pravidelně používali jednotlivé pobočky Rahat Ltd. k ukládání a převodu finančních prostředků pocházejících od vnějších dárců a z obchodu s omamnými látkami.
      To konkrétně mimo jiné zahrnuje poskytnutí podstatných finančních částek stínovému provinčnímu guvernérovi Tálibánu legalizovaných prostřednictvím Rahat Ltd. Několikrát během roku 2011 a 2012 dohlíželi čelní představitelé Tálibánu na převody a transakce prováděné prostřednictvím Rahat Ltd, které se týkaly statisíců amerických dolarů získaných ze zemí Zálivu a Íránu a určených k financování povstalecké činnosti Tálibánu.
      Čelní představitelé Tálibánu osobně jednali s vedoucími poboček Rahat Ltd. a tyto pobočky navštěvovali a používali Rahat Ltd. za účelem příjmu, uložení a odesílání finančních prostředků na podporu povstaleckých operací na území Afghánistánu. Stínový guvernér Tálibánu v afghánské provincii Hilmand Mohammad Naim Barich, také znám jako mulla Naim Barich, poskytl v nedávné době prostřednictvím Rahat Ltd. finanční prostředky podřízeným velitelům pro účely plánování a provádění povstaleckých operací v jižním Afghánistánu. Tyto operace přímo ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu.
      Rahat Ltd. poskytuje finanční služby sítím obchodujícím s omamnými látkami, které se nacházejí v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem a jsou spjaty s Tálibánem, a to prostřednictvím přímého zapojení vedoucích svých poboček do obchodu s omamnými látkami a jejich úzkých kontaktů s čelnými představiteli sítí obchodujících s těmito látkami.
      5)   Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (také známa jako a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer).
      
         Adresa: a) pobočka 1: tržnice Sanatan (příp. Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, poblíž Trench (nebo Tranch) Road, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) pobočka 2: Kvéta, Pákistán. c) pobočka 3: Láhaur, Pákistán, d) pobočka 4: Péšavár, Pákistán, e) pobočka 5: Karáčí, Pákistán, f) pobočka 6: Islámábád, Pákistán, g) pobočka 7: provincie Kandahár, Afghánistán, h) pobočka 8: provincie Herát, Afghánistán, i) pobočka 9: provincie Hilmand, Afghánistán, j) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty, k) pobočka 11: Írán. Datum označení ze strany OSN:27.3.2015.
      
         Další informace: Poskytovatel finančních služeb, jehož prostřednictvím převádějí čelní představitelé Tálibánu finanční prostředky velitelům Tálibánu v regionu. Vlastníkem je Abdul Basir Noorzai. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170
      
         Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
      
      Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala byla zařazena na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Tálibánem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.
      
         Další informace:
      
      Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) v Chamanu, provincii Balúčistán, Pákistánu vlastní Abdul Basir Noorzai. Rozděluje finanční prostředky příslušníkům Tálibánu v regionu. Čelní představitelé Tálibánu v regionu raději převádí finanční prostředky velitelům Tálibánu prostřednictvím společnosti Basir Zarjmil Hawala a společnosti Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.
      V roce 2013 rozdělila společnost Basir Zarjmil Hawala velitelům Tálibánu v regionu tisíce dolarů, a usnadnila tak financování operací Tálibánu. V roce 2012 provedla společnost Basir Zarjmil Hawala pro Tálibán transakce související se zbraněmi a dalšími provozními výdaji v řádu tisíců dolarů.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.