Rozhodnutí Rady (EU) 2017/426 ze dne 7. března 2017 o jmenování jedné členky a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Dánským královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0426 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 64/108
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/426
   ze dne 7. března 2017
   o jmenování jedné členky a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Dánským královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh dánské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/552 (4) nahradil dne 5. dubna 2016 pan Erik NIELSEN pana Thomase KASTRUP-LARSENA ve funkci člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Erika NIELSENA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po jmenování paní Kirstine BILLEOVÉ členkou Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenovány:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členka:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Kirstine BILLEOVÁ, Deputy Mayor of Syddjurs Municipality;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradnice:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Kirsten JENSENOVÁ, Deputy Mayor of Hillerød Municipality.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/552 ze dne 5. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Dánským královstvím (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.