Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/445 ze dne 13. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0445 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 67/88
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/445
   ze dne 13. března 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 15. září 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1671 (2), kterým byla platnost omezujících opatření prodloužena o dalších šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k pokračujícímu narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny by měla být platnost rozhodnutí 2014/145/SZBP prodloužena o dalších šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada provedla přezkum jednotlivých označení stanovených v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP. Uvedená příloha by měla být změněna a položky týkající se dvou osob by měly být vypuštěny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Toto rozhodnutí se použije do 15. září 2017.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 13. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1671 ze dne 15. září 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 249, 16.9.2016, s. 39).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  I.
               
               
                  Ze seznamu uvedeného v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se vyjímají položky týkající se těchto osob:
                  OSOBY
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              99.
                           
                           
                              Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV
                           
                        
                        
                           
                              135.
                           
                           
                              Arseny Sergeevich PAVLOV
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  II.
               
               
                  Údaje o níže uvedených osobách a subjektech uvedené v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se nahrazují těmito údaji:
                  OSOBY
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jméno (angl. přepis)
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Vladimir Andreevich KONSTANTINOV
                              (Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)
                              Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV
                              (Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 19.11.1956
                              Místo narození: Vladimirovka (také známa jako Vladimirovca), Slobodzejská oblast, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) nebo Bogomol, Moldavská SSR
                           
                           
                              Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym sehrál Konstantinov důležitou úlohu v rozhodnutích „Nejvyšší rady“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny a vyzýval voliče, aby v „referendu“ konaném 16. března 2014 hlasovali pro nezávislost Krymu. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014.
                              Od 17. března 2014„předseda“„Státní rady“ tzv. „Republiky Krym“.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV
                              (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)
                              Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV
                              (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.8.1976
                              Místo narození: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (Ruská SFSR)
                           
                           
                              Coby bývalý místopředseda vlády Krymu sehrál Těmirgalijev důležitou úlohu v rozhodnutích, jež přijala „Nejvyšší rada“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny konaného 16. března 2014. Aktivně se zasazoval za připojení Krymu k Ruské federaci.
                              Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu „prvního místopředsedy vlády“ tzv. „Republiky Krym“.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Denis Valentinovich BEREZOVSKIY
                              (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)
                              Denys Valentynovych BEREZOVSKYY
                              (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.7.1974
                              Místo narození: Charkov, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Berezovskij byl dne 1. března 2014 jmenován velitelem ukrajinského námořnictva, ale poté složil přísahu krymským ozbrojeným silám, a tímto svou přísahu ukrajinskému námořnictvu porušil.
                              Následně byl jmenován zástupcem velitele černomořské flotily Ruské federace.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              Aleksei Mikhailovich CHALIY
                              (Алексей Михайлович Чалый)
                              Oleksiy Mykhaylovych CHALYY
                              (Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 13.6.1961
                              Místo narození: Moskva nebo Sevastopol
                           
                           
                              Čalyj se dne 23. února 2014 na základě veřejné aklamace stal „lidovým starostou Sevastopolu“ a toto „zvolení“ přijal. Aktivně se zasazoval o to, aby se Sevastopol po referendu dne 16. března 2014 stal samostatným celkem v rámci Ruské federace. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Od 1. do 14. dubna 2014 byl úřadujícím „gubernátorem“ Sevastopolu a je bývalým „zvoleným“ předsedou „zákonodárného shromáždění“ města Sevastopolu. Člen zákonodárného shromáždění města Sevastopolu.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              Pyotr Anatoliyovych ZIMA
                              (Пётр Анатольевич ЗИМА)
                              Petro Anatoliyovych ZYMA
                              (Петро Анатолійович ЗИМА)
                           
                           
                              Datum narození: 18.1.1970
                              Místo narození: Artemivsk (Артемовск) (v roce 2016 přejmenován zpět na Bakhmut/Бахмут), Doněcká oblast, Ukrajina
                           
                           
                              Zima byl dne 3. března 2014„premiérem“ Aksjonovem jmenován novým vedoucím představitelem Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu a své jmenování přijal. Ruské zpravodajské službě (FSB) předal důležité informace, včetně databáze. Mezi těmito informacemi byly informace o proevropských aktivistech z Majdanu a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důležitou úlohu při bránění orgánům Ukrajiny v kontrole nad krymským územím. Dne 11. března 2014 bylo dřívějšími důstojníky Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu oznámeno utvoření nezávislé Krymské bezpečnostní služby.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              Sergey Pavlovych TSEKOV
                              (Сергей Павлович ЦЕКОВ)
                              Serhiy Pavlovych TSEKOV
                              (Сергій Павлович ЦЕКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 28.9.1953 nebo 28.8.1953
                              Místo narození: Simferopol
                           
                           
                              Jako místopředseda Nejvyšší rady Krymu Cekov inicioval společně se Sergejem Aksjonovem nezákonné rozpuštění vlády Autonomní republiky Krym. Pod pohrůžkou odvolání přiměl Vladimira Konstantinova, aby se do tohoto úsilí zapojil. Veřejně přiznal, že poslanci krymského parlamentu iniciovali pozvání ruských vojáků, aby převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní republiky Krym. Jako jeden z prvních krymských vedoucích představitelů veřejně žádal o připojení Krymu k Rusku.
                              Člen Rady federace Ruské federace za tzv. „Republiku Krym“.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              17.
                           
                           
                              Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK
                              (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)
                           
                           
                              Datum narození: 30.7.1970
                              Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad)
                           
                           
                              Bývalý místopředseda Státní dumy Ruské federace.
                              Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu. Osobně vedl demonstrace na podporu použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině.
                              V současné době místopředseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro zahraniční věci.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              18.
                           
                           
                              Leonid Eduardovich SLUTSKI
                              (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 4.1.1968
                              Místo narození: Moskva
                           
                           
                              Bývalý předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro záležitosti Společenství nezávislých států (člen Liberálně-demokratické strany Ruska).
                              Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu.
                              V současné době předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro zahraniční věci.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              21.
                           
                           
                              Aleksandr Viktorovich GALKIN
                              (Александр Викторович ГАЛКИН)
                           
                           
                              Datum narození: 22.3.1958
                              Místo narození: Ordžonikidze, Severoosetinská ASSR
                           
                           
                              Bývalý velitel ruského Jižní vojenského okruhu, jehož ozbrojené síly se nacházejí na Krymu; pod Galkinovo velení spadá černomořská flotila; většina přesunu ozbrojených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský okruh.
                              Vojenské síly Jižního vojenského okruhu jsou rozmístěny na Krymu. Je odpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k referendu a začlenění do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojenského okruhu spadá rovněž černomořská flotila.
                              V současné době zaměstnán v ústředním aparátu ruského ministerstva obrany.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              25.
                           
                           
                              Sergei Evgenevich NARYSHKIN
                              (Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)
                           
                           
                              Datum narození: 27.10.1954
                              Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad)
                           
                           
                              Bývalý předseda Státní dumy. Veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Veřejně podpořil smlouvu o znovusjednocení Ruska a Krymu a související federální ústavní zákon.
                              V současné době ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace (od října 2016). Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace.
                           
                           
                              21.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              27.
                           
                           
                              Alexander Mihailovich NOSATOV
                              (Александр Михайлович НОСАТОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 27.3.1963
                              Místo narození: Sevastopol, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Bývalý zástupce velitele černomořské námořní flotily; kontradmirál.
                              Odpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.
                              V současné době viceadmirál, úřadující velitel ruské baltské námořní flotily.
                           
                           
                              21.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              30.
                           
                           
                              Mikhail Grigorievich MALYSHEV
                              (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)
                              Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV
                              (Михайло Григорович МАЛИШЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 10.10.1955
                              Místo narození: Simferopol, Krym
                           
                           
                              Předseda krymské volební komise. Odpovědný za organizaci krymského referenda. Podle ruského systému odpovědný za podpis výsledků referenda.
                           
                           
                              21.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              31.
                           
                           
                              Valery Kirillovich MEDVEDEV
                              (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)
                              Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV
                              (Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)
                           
                           
                              Datum narození: 21.8.1946
                              Místo narození: Šmakovka, Přímořský kraj
                           
                           
                              Předseda sevastopolské volební komise. Odpovědný za organizaci krymského referenda. Podle ruského systému odpovědný za podpis výsledků referenda.
                           
                           
                              21.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              33.
                           
                           
                              Elena Borisovna MIZULINA (roz. DMITRIYEVA)
                              (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (roz. ДМИТРИЕВА))
                           
                           
                              Datum narození: 9.12.1954
                              Místo narození: Buj, Kostromská oblast
                           
                           
                              Bývalá poslankyně Státní dumy. Tvůrkyně a spolupředkladatelka nedávných legislativních návrhů v Rusku, které by měly regionům jiných zemí umožnit, aby se připojily k Rusku bez předchozího souhlasu jejich centrálních orgánů.
                              Členka Rady federace za Omskou oblast (od září 2015).
                           
                           
                              21.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              35.
                           
                           
                              Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV
                              (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.9.1949
                              Místo narození: Moskva
                           
                           
                              Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro tzv. „Krymský federální okruh“; nestálý člen Rady bezpečnosti Ruské federace. Odpovědný za provádění ústavních pravomocí ruské hlavy státu na území anektované Autonomní republiky Krym.
                              V současné době zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Severokavkazský federální okruh.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              37.
                           
                           
                              Sergei Ivanovich MENYAILO
                              (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)
                           
                           
                              Datum narození: 22.8.1960
                              Místo narození: Alagir, Severoosetinská autonomní SSR, RSFSR
                           
                           
                              Bývalý gubernátor anektovaného ukrajinského města Sevastopolu.
                              V současné době zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Sibiřský federální okruh. Člen Bezpečnostní rady Ruské federace.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              43.
                           
                           
                              German PROKOPIV
                              (Герман ПРОКОПИВ)
                              Herman PROKOPIV
                              (Герман ПРОКОПIВ)
                              (také znám jako Li Van Chol, Ли Ван Чоль)
                           
                           
                              Datum narození: 6.7.1993
                              Místo narození: Praha, Česká republika
                           
                           
                              Aktivní člen „Luhanské gardy“. Účastnil se obsazení budovy oblastní kanceláře bezpečnostní služby v Luhansku.
                              Je i nadále aktivním bojovníkem armády Luhanské lidové republiky (LNR).
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              44.
                           
                           
                              Valeriy Dmitrievich BOLOTOV
                              (Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)
                              Valeriy Dmytrovych BOLOTOV
                              (Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 13.2.1970
                              Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast
                           
                           
                              Jeden z vůdců separatistické skupiny „Armáda jihovýchodu“, která obsadila budovu bezpečnostní služby v Luhanské oblasti. Důstojník ve výslužbě. Před obsazením budovy měl on a jeho další komplici zbraně, které byly zjevně nezákonně dodány z Ruska a místními zločineckými skupinami.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              45.
                           
                           
                              Andriy Yevhenovych PURHIN
                              (Андрiй Євгенович ПУРГIН),
                              Andrei Evgenevich PURGIN
                              (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)
                           
                           
                              Datum narození: 26.1.1972
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Aktivní účastník a organizátor separatistických akcí, koordinátor akcí „ruských turistů“ v Doněcku. Spoluzakladatel „občanské iniciativy Donbasu pro euroasijskou unii“. Do 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“, v současnosti „první místopředseda Rady ministrů“.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              47.
                           
                           
                              Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
                              (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)
                              Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV
                              (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 1.5.1983
                              Místo narození: Charcyzsk, Doněcká oblast
                           
                           
                              Jeden z vedoucích představitelů ideologicky radikální organizace Lidové milice Donbasu. Aktivně se účastnil obsazení řady státních budov v Doněcké oblasti.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              48.
                           
                           
                              Igor Vsevolodovich GIRKIN
                              (Игорь Всеволодович ГИРКИН)
                              (také znám jako Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)
                           
                           
                              Datum narození: 17.12.1970
                              Místo narození: Moskva
                           
                           
                              Identifikován jako člen hlavní zpravodajské služby (GRU) generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Byl zapojen do událostí ve Slovjansku. Vedoucí představitel veřejného hnutí „Nové Rusko“ (Novorossija). Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Dne 4. listopadu 2016 uspořádal v Moskvě Ruský pochod pro ruské nacionalisty, kteří podporují separatisty na východní Ukrajině.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické činnosti na východní Ukrajině. Jeden z organizátorů „Ruského pochodu“ v listopadu 2016.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              49.
                           
                           
                              Vyacheslav Viktorovich VOLODIN
                              (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)
                           
                           
                              Datum narození: 4.2.1964
                              Místo narození: Aleksejevka, Saratovská oblast
                           
                           
                              Bývalý první zástupce personálního vedoucího prezidentské kanceláře Ruska. Odpovědný za dohled nad politickým začleněním anektované ukrajinské oblasti Krym k Ruské federaci.
                              V současné době od 5. října 2016 předseda Státní dumy Ruské federace.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              50.
                           
                           
                              Vladimir Anatolievich SHAMANOV
                              (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.2.1957
                              Místo narození: Barnaul
                           
                           
                              Bývalý velitel ruských výsadkářských sil, generálplukovník. Z titulu své vysoké funkce nese odpovědnost za nasazování ruských výsadkářských jednotek na Krymu.
                              V současné době předseda Obranného výboru Státní dumy Ruské federace.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              51.
                           
                           
                              Vladimir Nikolaevich PLIGIN
                              (Владимир Николаевич ПЛИГИН)
                           
                           
                              Datum narození: 19.5.1960
                              Místo narození: Ignatovo, Vologodská oblast, SSSR
                           
                           
                              Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý předseda Ústavního výboru Státní dumy. Odpovědný za umožnění přijetí legislativy týkající se anexe Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              52.
                           
                           
                              Petr Grigorievich JAROSH
                              (Петр Григорьевич ЯРОШ)
                              Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)
                              (Петро Григорович ЯРОШ)
                           
                           
                              Datum narození: 30.1.1971
                              Místo narození: obec Skvorcovo, Simferopolská oblast, Krym
                           
                           
                              Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Krym. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů krymským obyvatelům.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              53.
                           
                           
                              Oleg Grigorievich KOZYURA
                              (Олег Григорьевич КОЗЮРА)
                              Oleh Hryhorovych KOZYURA
                              (Олег Григорович КОЗЮРА)
                           
                           
                              Datum narození: 19.12.1962
                              Místo narození: Záporoží
                           
                           
                              Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Sevastopol. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů obyvatelům Sevastopolu.
                              V současné době asistent člena městské Rady Sevastopolu Michaila Chaluje.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              55.
                           
                           
                              Igor Nikolaevich BEZLER (také znám jako Bes (Běs))
                              (Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)
                              Ihor Mykolayovych BEZLER
                              (Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)
                           
                           
                              Datum narození: 30.12.1965
                              Místo narození: Simferopol, Krym
                           
                           
                              Jeden z vůdců samozvané milice z města Horlivka. Převzal kontrolu nad budovou ukrajinské tajné služby (Ukrajinská bezpečnostní služba, SBU) v Doněcké oblasti a poté obsadil místní sídlo ministerstva vnitra ve městě Horlivka. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, pod jehož vedením byl zapojen do vraždy člena městské rady města Horlivka Volodymyra Rybaka.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              56.
                           
                           
                              Igor Evgenevich KAKIDZYANOV
                              (Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)
                              Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV
                              (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)
                              Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)
                              (Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 25.7.1980
                              Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast)
                           
                           
                              Jeden z vůdců ozbrojených sil samozvané „Doněcké lidové republiky“. Cílem těchto sil je podle Pušylina, jednoho z vůdců „Doněcké lidové republiky“, „chránit lid a územní celistvost Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              57.
                           
                           
                              Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV
                              (Олег Анатолійович ЦАРЬОВ),
                              Oleg Anatolevich TSARYOV
                              (Олег Анатольевич ЦАPËВ)
                           
                           
                              Datum narození: 2.6.1970
                              Místo narození: Dněpropetrovsk
                           
                           
                              Bývalý poslanec parlamentu (Rady), jako takový veřejně vyzval k vytvoření tzv. „Federální republiky Nové Rusko“ (Novorossija), složené z jihovýchodních oblastí Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky. Bývalý „předseda“ tzv. „Parlamentu Svazu lidových republik“ („Parlament Nového Ruska“).
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              58.
                           
                           
                              Roman Viktorovich LYAGIN
                              (Роман Викторович ЛЯГИН)
                              Roman Viktorovych LIAHIN
                              (Роман Вікторович ЛЯГIН)
                           
                           
                              Datum narození: 30.5.1980
                              Místo narození: Doněck, Ukrajina
                           
                           
                              Bývalý vedoucí ústřední volební komise „Doněcké lidové republiky“. Aktivně organizoval referendum dne 11. května 2014 o sebeurčení „Doněcké lidové republiky“. Bývalý „ministr práce a sociálních věcí“.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              59.
                           
                           
                              Aleksandr Sergeevich MALYKHIN
                              Alexander Sergeevich MALYHIN
                              (Александр Сергеевич МАЛЫХИН)
                              Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN
                              (Олександр Сергiйович МАЛИХIН)
                           
                           
                              Datum narození: 12.1.1981
                           
                           
                              Bývalý vedoucí ústřední volební komise „Luhanské lidové republiky“. Aktivně organizoval referendum dne 11. května 2014 o sebeurčení „Luhanské lidové republiky“.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              60.
                           
                           
                              Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
                              (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)
                           
                           
                              Datum narození: 18.3.1980
                              Místo narození: Michailovka, Vorošilovgradská oblast, Ukrajinská SSR, nebo Jevpatorija, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Poslankyně Státní dumy, zvolena za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Bývalá prokurátorka tzv. „Republiky Krym“. Aktivně prováděla ruskou anexi Krymu.
                              V současné době místopředsedkyně Výboru Státní dumy Ruské federace pro bezpečnost a boj proti korupci.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              62.
                           
                           
                              Aleksandr Yurevich BORODAI
                              (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 25.7.1972
                              Místo narození: Moskva
                           
                           
                              Bývalý tzv. „předseda vlády Doněcké lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“ (například 8. července 2014 prohlásil, že „naše vojsko provádí zvláštní operaci proti ukrajinským“ fašistům „“), signatář memoranda o porozumění o „Novoruském svazu“. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky; předsedá „Svazu donbaských dobrovolníků“.
                              Aktivně zapojen do náboru a výcviku „dobrovolníků“ vysílaných do bojů v Donbasu.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              63.
                           
                           
                              Alexander KHODAKOVSKY
                              Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)
                              (Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)
                              Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII
                              (Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 18.12.1972
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr bezpečnosti Doněcké lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistickou činnost bezpečnostních složek tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              65.
                           
                           
                              Alexander KHRYAKOV
                              Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV
                              (Александр Витальевич ХРЯКОВ)
                              Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
                              (Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 6.11.1958
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr informací a hromadných sdělovacích prostředků „Doněcké lidové republiky““ . V současnosti poslanec tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za proseparatistickou propagandu tzv. „vlády“„Doněcké lidové republiky“.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce na východní Ukrajině.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              66.
                           
                           
                              Marat Faatovich BASHIROV
                              (Марат Фаатович БАШИРОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 20.1.1964
                              Místo narození: Iževsk, Ruská federace
                           
                           
                              Bývalý tzv. „předseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“, potvrzen dne 8. července 2014.
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.
                              Pokračuje v činnostech financování separatistických struktur Luhanské lidové republiky (LNR).
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              67.
                           
                           
                              Vasyl Oleksandrovych NIKITIN
                              (Василь Олександрович Нікітін)
                              Vasilii Aleksandrovich NIKITIN
                              (Василий Александрович НИКИТИН)
                           
                           
                              Datum narození: 25.11.1971
                              Místo narození: Šargun (Uzbekistán)
                           
                           
                              Bývalý tzv. „místopředseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“ (dříve byl tzv. „premiérem Luhanské lidové republiky“ a je bývalý mluvčí „Armády jihovýchodu“).
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.
                              Odpovědný za prohlášení Armády jihovýchodu, že se ukrajinské prezidentské volby nemohou v „Luhanské lidové republice“ konat z důvodu „nového“ statusu regionu.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              68.
                           
                           
                              Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN
                              (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)
                              Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)
                           
                           
                              Datum narození: 7.4.1980 nebo 7.4.1979
                              Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast
                           
                           
                              Do 25. března 2016 tzv. „předseda Nejvyšší rady Luhanské lidové republiky“. Bývalý poslanec tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědný za vyzvání Ruské federace k uznání nezávislosti „Luhanské lidové republiky“.
                              Signatář memoranda o porozumění týkajícího se „Novoruského svazu“.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              70.
                           
                           
                              Igor PLOTNITSKY
                              Igor Venediktovich PLOTNITSKII
                              (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)
                              Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY
                              (Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 24.6.1964 nebo 25.6.1964 nebo 26.6.1964
                              Místo narození: Luhansk (možná Kelmenci, Černovická oblast)
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr obrany“ a v současnosti tzv. „hlava“„Luhanské lidové republiky“.
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              73.
                           
                           
                              Mikhail Efimovich FRADKOV
                              (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 1.9.1950
                              Místo narození: Kurumoch, Kujbyševská oblast
                           
                           
                              Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; bývalý ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              77.
                           
                           
                              Boris Vyacheslavovich GRYZLOV
                              (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.12.1950
                              Místo narození: Vladivostok
                           
                           
                              Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              79.
                           
                           
                              Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV
                              (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)
                           
                           
                              Datum narození: 10.7.1981
                              Místo narození: Kujbyšev (Samara)
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy.
                              Coby poslanec Dumy oznámil inauguraci „faktického velvyslanectví“ neuznané tzv. „Doněcké lidové republiky“ v Moskvě, přispívá k narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
                              V současné době předseda Výboru ruské Státní dumy pro tělesnou výchovu, sport a mládež.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              82.
                           
                           
                              Pavel Yurievich GUBAREV
                              (Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)
                              Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)
                              (Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)
                           
                           
                              Datum narození: 10.2.1983 (nebo 10.3.1983)
                              Místo narození: Severodoněck
                           
                           
                              Jeden ze samozvaných vůdců „Doněcké lidové republiky“. Požádal o ruskou intervenci na východní Ukrajině, a to i prostřednictvím rozmístění ruských mírových sil. Měl vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Gubarev byl odpovědný za nábor osob pro ozbrojené síly separatistů.
                              Je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.
                              Přestože byl zatčen za ohrožování územní celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn, i nadále hraje významnou roli v separatistických činnostech, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              83.
                           
                           
                              Ekaterina Yurievna GUBAREVA
                              (Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)
                              Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)
                              (Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)
                           
                           
                              Datum narození: 5.7.1983 nebo 10.3.1983
                              Místo narození: Kachovka, Chersonská oblast
                           
                           
                              Jakožto bývalá tzv. „ministryně zahraničních věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv. „Doněcké lidové republiky“, čímž narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                              Poslankyně tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              84.
                           
                           
                              Fyodor Dmitrievich BEREZIN
                              (Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),
                              Fedir Dmytrovych BEREZIN
                              (Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)
                           
                           
                              Datum narození: 7.2.1960
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Bývalý tzv. „náměstek ministra obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak Berezin podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              85.
                           
                           
                              Valery Vladimirovich KAUROV
                              (Валерий Владимирович КАУРОВ)
                              Valeriy Volodymyrovych KAUROV
                              (Валерій Володимирович КАУРОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 2.4.1956
                              Místo narození: Oděsa
                           
                           
                              Samozvaný „prezident“ tzv. „Republiky Nové Rusko“, který vyzval Rusko k rozmístění jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              86.
                           
                           
                              Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
                              (Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)
                              (Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)
                           
                           
                              Datum narození: 23.6.1972 (nebo 23.7.1972)
                              Místo narození: Vinnycká oblast
                           
                           
                              Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak Zdriljuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              89.
                           
                           
                              Oksana TCHIGRINA
                              Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)
                              (Оксана Александровна ЧИГРИНА)
                           
                           
                              Možné datum narození: 23.7.1981
                           
                           
                              Mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“, která činila prohlášení ospravedlňující mimo jiné sestřelení ukrajinského vojenského letadla, držení rukojmích a bojové činnosti nezákonných ozbrojených skupin, což mělo za následek narušení územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny.
                              Je nadále aktivní zaměstnankyní Tiskové služby Luhanské lidové republiky (LNR).
                           
                           
                              30.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              90.
                           
                           
                              Boris Alekseevich LITVINOV
                              (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)
                              Borys Oleksiyovych LYTVYNOV
                              (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 13.1.1954
                              Místo narození: Dzeržinsk (Doněcká oblast)
                           
                           
                              Bývalý poslanec tzv. „Lidové rady“ a bývalý předseda tzv. „Nejvyšší rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“, který byl u zrodu politik a uspořádání nezákonného „referenda“ vedoucích k vyhlášení tzv. „Doněcké lidové republiky“, což bylo porušením územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              30.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              91.
                           
                           
                              Sergey Vadimovich ABISOV
                              (Сергей Вадимович АБИСОВ)
                              Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV
                              (Сергій Вадимович АБIСОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 27.11.1967
                              Místo narození: Simferopol, Krym
                           
                           
                              Přijetím funkce tzv. „ministra vnitra Republiky Krym“, do níž ho jmenoval ruský prezident (dekret č. 301) dne 5. května 2014, a svou činností ve funkci tzv. „ministra vnitra“ narušuje územní celistvost, svrchovanost a jednotu Ukrajiny.
                           
                           
                              30.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              96.
                           
                           
                              Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO
                              (Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)
                              Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO
                              (Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 26.6.1976
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Dne 7. srpna 2014 nahradil Alexandera Borodaje ve funkci tzv. „předsedy vlády“„Doněcké lidové republiky“. V současnosti je tzv. „hlavou“„Doněcké lidové republiky“. Převzetím a vykonáváním této funkce Zacharčenko podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              97.
                           
                           
                              Vladimir Petrovich KONONOV (také znám jako „Car“)
                              (Владимир Петровнч КОНОНОВ)
                              Volodymyr Petrovych KONONOV
                              (Володимир Петрович КОНОНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 14.10.1974
                              Místo narození: Gorskij
                           
                           
                              Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strelkova/Girkina ve funkci tzv. „ministra obrany“„Doněcké lidové republiky“. Od dubna 2014 údajně velel divizi separatistických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou agresi. Kononov tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              98.
                           
                           
                              Miroslav Vladimirovich RUDENKO
                              (Мирослав Владимирович РУДЕНКО)
                              Myroslav Volodymyrovych RUDENKO
                              (Мирослав Володимирович РУДЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 21.1.1983
                              Místo narození: Debalcevo
                           
                           
                              Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“. Mimo jiné prohlásil, že budou pokračovat v boji i na zbývajícím území země. Ruděnko tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Poslanec tzv. „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              100.
                           
                           
                              Andrey Yurevich PINCHUK
                              (Андрей Юрьевич ПИНЧУК)
                              Andriy Yuriyovych PINCHUK
                              (Андрій Юрійович ПIНЧУК)
                           
                           
                              Možné datum narození: 27.12.1977
                           
                           
                              Bývalý „ministr státní bezpečnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který je odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky. Předsedá „Svazu donbaských dobrovolníků“.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              103.
                           
                           
                              Aleksandr Akimovich KARAMAN
                              (Александр Акимович КАРАМАН),
                              Alexandru CARAMAN
                           
                           
                              Datum narození: 26.7.1956
                              Místo narození: Cioburciu, Slobodzejská oblast, nyní Moldavská republika
                           
                           
                              Bývalý tzv. „místopředseda vlády pro sociální věci“„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Chráněnec ruského místopředsedy vlády Dmitrije Rogozina. Vedoucí správy Rady ministrů „Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              105.
                           
                           
                              Mikhail Sergeyevich SHEREMET
                              (Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)
                              Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET
                              (Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)
                           
                           
                              Datum narození: 23.5.1971
                              Místo narození: Džankoj
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ Krymu. Šeremet hrál klíčovou úlohu při organizaci a provedení referenda o sjednocení s Ruskem, které na Krymu proběhlo dne 16. března. V době konání referenda Šeremet údajně velel promoskevským „silám domobrany“ na Krymu. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Dne 18. září 2016 zvolen poslancem Dumy za nezákonně anektovaný Krymský poloostrov.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              110.
                           
                           
                              Leonid Ivanovich KALASHNIKOV
                              (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 6.8.1960
                              Místo narození: Stěpnoj Dvorec
                           
                           
                              Bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.
                              V současné době předseda Výboru ruské Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              111.
                           
                           
                              Vladimir Stepanovich NIKITIN
                              (Владимир Степанович НИКИТИН)
                           
                           
                              Datum narození: 5.4.1948
                              Místo narození: Opočka
                           
                           
                              Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              112.
                           
                           
                              Oleg Vladimirovich LEBEDEV
                              (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 21.3.1964
                              Místo narození: Rudnyj, Kostanajská oblast, Kazašská SSR
                           
                           
                              Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              115.
                           
                           
                              Nikolai Vladimirovich LEVICHEV
                              (Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 28.5.1953
                              Místo narození: Puškin
                           
                           
                              Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.
                              V současné době člen ústřední volební komise.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              119.
                           
                           
                              Alexander Mikhailovich BABAKOV
                              (Aлександр Михайлович БАБАКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 8.2.1963
                              Místo narození: Kišiněv
                           
                           
                              Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý poslanec Státní dumy, předseda Komise Státní dumy pro právní ustanovení pro vývoj vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace. Je předním členem strany Jednotné Rusko a obchodníkem s významnými investicemi na Ukrajině a na Krymu.
                              Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.
                              V současné době člen Rady federace Ruské federace.
                           
                           
                              12.9.2014
                           
                        
                        
                           
                              120.
                           
                           
                              Sergey Yurievich KOZYAKOV
                              (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)
                              Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV
                              (Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 29.9.1982 nebo 23.9.1982
                           
                           
                              Jako bývalý tzv. „vedoucí Ústřední volební komise v Luhansku“ nesl odpovědnost za organizaci tzv. „voleb“ konaných dne 2. listopadu 2014 v „Luhanské lidové republice“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné. V říjnu 2015 byl jmenován tzv. „ministrem spravedlnosti“„Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedené funkce, a jejich vykonáváním a organizováním nezákonných „voleb“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              121.
                           
                           
                              Oleg Konstantinovich AKIMOV (také znám jako Oleh AKIMOV)
                              (Олег Константинович АКИМОВ)
                              Oleh Kostiantynovych AKIMOV
                              (Олег Костянтинович АКIМОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.9.1981
                              Místo narození: Luhansk
                           
                           
                              Zástupce „Luhanského hospodářského svazu“ v „Národní radě“„Luhanské lidové republiky“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „hlavy“„Luhanské lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné. Od roku 2014 je „hlavou“ tzv. „Odborové federace“ a poslancem tzv. „Lidové rady“„Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              122.
                           
                           
                              Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, také známa jako Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN nebo Larysa AIRAPETYAN
                              (Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)
                              (Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)
                           
                           
                              Datum narození: 21.2.1970
                           
                           
                              Bývalá tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Kandidovala v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci „hlavy“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.
                              Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              123.
                           
                           
                              Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, také znám jako Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO
                              (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 7.8.1957
                              Místo narození: Město Stalino (nyní Doněck)
                           
                           
                              Poslanec „parlamentu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ a předseda veřejného sdružení Svaz veteránů jednotek „Donbass Berkut“ a člen veřejného hnutí „Svobodný Donbas“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci „hlavy“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              124.
                           
                           
                              Aleksandr Igorevich KOFMAN (také znám jako Oleksandr KOFMAN)
                              (Александр Игоревич КОФМАН)
                              (Олександр Iгорович КОФМАН)
                           
                           
                              Datum narození: 30.8.1977
                              Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast)
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr zahraničních věcí“ a tzv. „první místopředseda“„parlamentu“„Doněcké lidové republiky“. Kandidoval v nezákonných „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „hlavy“„Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.
                              Přijetím a vykonáváním výše uvedené funkce a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              125.
                           
                           
                              Ravil Zakarievich KHALIKOV
                              (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)
                              Ravil Zakariyovych KHALIKOV
                              (Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 23.2.1969
                              Místo narození: obec Belozere, Romodanovský rajon, SSSR
                           
                           
                              Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ a bývalý „generální prokurátor“„Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              126.
                           
                           
                              Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV
                              Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV
                              (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 3.2.1963
                              Místo narození: Moskva
                           
                           
                              Bývalý „místopředseda vlády pro finance“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Je nadále aktivní v souvislosti s financováním separatistických struktur Luhanské lidové republiky (LNR).
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              127.
                           
                           
                              Oleg Evgenevich BUGROV
                              (Олег Евгеньевич БУГРОВ)
                              Oleh Yevhenovych BUHROV
                              (Олег Євгенович БУГРОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 29.8.1969
                           
                           
                              Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              128.
                           
                           
                              Lesya Mikhaylovna LAPTEVA
                              (Леся Михайловна ЛАПТЕВА)
                              Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA
                              (Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)
                           
                           
                              Datum narození: 11.3.1976
                              Místo narození: Taraz, Žambylská oblast (Kazachstán)
                           
                           
                              Bývalá „ministryně pro školství, vědu, kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              129.
                           
                           
                              Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (také znám jako Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)
                              (Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)
                              (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 17.3.1963
                              Místo narození: Archangelsk
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr Rady ministrů“ (vedoucí úřadu pro vládní záležitosti) „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              130.
                           
                           
                              Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (také znám jako Igor Vladimirovich KOSTENOK)
                              (Игорь Владимирович КОСТЕНОК)
                           
                           
                              Datum narození: 15.3.1961
                              Místo narození: Vodjanske, Dobropilský rajon, Doněcká oblast
                              Водянское, Добропольский район Донецкой области
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr školství“„Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              V současné době osobní poradce předsedy vlády Doněcké lidové republiky (DNR).
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              131.
                           
                           
                              Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)
                              (Евгений Вячеславович ОРЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 10.5.1980 nebo 21.10.1983
                              Místo narození: Snižne, Doněcká oblast
                              г. Снежное, Донецкой области
                           
                           
                              Člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              132.
                           
                           
                              Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (také znám jako Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)
                              (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)
                              (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)
                           
                           
                              Datum narození: 12.3.1964
                              Místo narození: Romny, Sumská oblast
                              Ромны, Сумская область
                           
                           
                              „Místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              136.
                           
                           
                              Mikhail Sergeevich TOLSTYKH (také znám jako Givi)
                              (Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)
                              Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH
                              (Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)
                           
                           
                              Datum narození: 19.7.1980
                              Místo narození: Ilovajsk
                           
                           
                              Velitel „Somálského praporu“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.
                              V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Je nadále aktivním armádním velitelem tzv. „Doněcké lidové republiky“ (DNR).
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              137.
                           
                           
                              Eduard Aleksandrovich BASURIN
                              (Эдуард Александрович БАСУРИН)
                              Eduard Oleksandrovych BASURIN
                              (Едуард Олександрович БАСУРIН
                           
                           
                              Datum narození: 27.6.1966
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Mluvčí ministerstva obrany tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické činnosti na východní Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              138.
                           
                           
                              Alexandr Vasilievich SHUBIN
                              (Александр Васильевич ШУБИН)
                           
                           
                              Datum narození: 20.5.1972 nebo 30.5.1972
                              Místo narození: Luhansk
                           
                           
                              Bývalý tzv. „ministr spravedlnosti“ nezákonné tzv. „Luhanské lidové republiky“. Od října roku 2015 předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              V současné době předseda tzv. „ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              139.
                           
                           
                              Sergey Anatolievich LITVIN
                              (Сергей Анатольевич ЛИТВИН)
                              Serhiy Anatoliyovych LYTVYN
                              (Сергій Анатолійович ЛИТВИН)
                           
                           
                              Datum narození: 2.7.1973
                              Místo narození: Lysyčansk, Luhanská oblast, SSSR
                              Лисичанск Луганской области УССР
                           
                           
                              Bývalý tzv. „místopředseda“ Rady ministrů tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              140.
                           
                           
                              Sergey Yurevich IGNATOV (také znám jako KUZOVLEV)
                              (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))
                           
                           
                              Datum narození: 7.1.1967
                              Místo narození: Mičurinsk, Tambovská oblast
                              Мичуринск, Тамбовская область
                           
                           
                              Tzv. vrchní velitel lidových milicí „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              141.
                           
                           
                              Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)
                              Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA
                              (Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА
                           
                           
                              Datum narození: 20.1.1988
                              Místo narození: Krasnoarmijsk
                           
                           
                              Bývalá tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              V současné době osobní asistentka Alexandra Vladimiroviče Zacharčenka.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              142.
                           
                           
                              Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
                              (Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)
                              Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV
                              (Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.5.1971
                              Místo narození: Něvinnomyssk, Stavropolský kraj
                              Невинномысск, Ставропольский край
                           
                           
                              Tzv. „ministr pro finance a daně“„Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              143.
                           
                           
                              Evgeny Vladimirovich MANUILOV
                              (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)
                              Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV
                              (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 5.1.1967
                              Místo narození: Baranikovka, Bilovodský rajon, Luhanská oblast
                              с. Бараниковка Беловодского района Луганской области
                           
                           
                              Tzv. „ministr pro příjmy a daně“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              144.
                           
                           
                              Viktor Vyacheslavovich YATSENKO
                              (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)
                              Viktor Viacheslavovych YATSENKO
                              (Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 22.4.1985
                              Místo narození: Cherson
                           
                           
                              Tzv. „ministr komunikací“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              145.
                           
                           
                              Olga Igoreva BESEDINA
                              (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)
                              Olha Ihorivna BESEDINA
                              (Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)
                           
                           
                              Datum narození: 10.12.1976
                              Místo narození: Luhansk
                           
                           
                              Bývalá tzv. „ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“ tzv. Luhanské lidové republiky.
                              Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              146.
                           
                           
                              Zaur Raufovich ISMAILOV
                              (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)
                              Zaur Raufovych ISMAYILOV
                              (Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 25.7.1978 (nebo 23.3.1975)
                              Místo narození: Krasny Luč, Vorošilovgrad (Luhansk)
                           
                           
                              Tzv. „generální prokurátor“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tudíž aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              148.
                           
                           
                              Arkady Viktorovich BAKHIN
                              (Аркадий Викторович БАХИН)
                           
                           
                              Datum narození: 8.5.1956
                              Místo narození: Kaunas, Litva
                           
                           
                              Bývalý první náměstek ministra obrany (do 17. listopadu 2015); v této funkci se podílel na podpoře rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.
                              Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              V současné době zaměstnáván v agentuře Rosatom.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              150.
                           
                           
                              Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON
                              (Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)
                           
                           
                              Datum narození: 11.9.1937
                              Místo narození: Časov Jar, Ukrajina
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy.
                              Navštívil tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a během návštěvy učinil prohlášení na podporu separatistů. Byl rovněž jmenován honorárním konzulem tzv. „Doněcké lidové republiky“ v Ruské federaci.
                              Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.
                              V současné době je prvním místopředsedou Výboru Státní dumy pro kulturu.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              152.
                           
                           
                              Ruslan Ismailovich BALBEK
                              (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)
                           
                           
                              Datum narození: 28.8.1977
                              Místo narození: Bekabad, Uzbekistánská SSR
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Místopředseda Výboru Státní dumy pro etnické otázky.
                              Ruslan Balbek byl v roce 2014 jmenován místopředsedou Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“ a v této funkci usiloval o začlenění nezákonně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, za což mu byla udělena medaile „za obranu Republiky Krym“. Podpořil anexi Krymu ve veřejných prohlášeních, mimo jiné na svém profilu internetové stránky (krymské pobočky) Jednotné Rusko a v článku zveřejněném dne 3. července 2016 na internetové stránce NTV.
                           
                           
                              9.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              153.
                           
                           
                              Konstantin Mikhailovich BAKHAREV
                              (Константин Михайлович БАХАРЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 20.10.1972
                              Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Člen Výboru Státní dumy pro finanční trhy.
                              Konstantin Bacharev byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“ a v srpnu roku 2014 prvním místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 22. března 2016 na internetové stránce gazetakrimea.ru a dne 23. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru. „Orgány“„Republiky Krym“ mu byl propůjčen řád „za oddanost službě“.
                           
                           
                              9.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              154.
                           
                           
                              Dmitry Anatolievich BELIK
                              (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)
                           
                           
                              Datum narození: 17.10.1969
                              Místo narození: Kular, Ust-Janský okres, Jakutská autonomní SSR
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy, zvolen za nezákonně anektované město Sevastopol.
                              Člen Výboru Státní dumy pro zdanění.
                              Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné na své osobní internetové stránce a v rozhovoru zveřejněném dne 21. února 2016 na internetové stránce nation-news.ru.
                              Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“.
                           
                           
                              9.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              155.
                           
                           
                              Andrei Dmitrievich KOZENKO
                              (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 3.8.1981
                              Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Člen Výboru Státní dumy pro finanční trhy.
                              Andrej Kozenko byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 12. března 2016 na internetové stránce gazetacrimea.ru. Za zapojení do procesu anexe mu byla místními „orgány“ udělena medaile „za obranu Republiky Krym“.
                           
                           
                              9.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              156.
                           
                           
                              Svetlana Borisovna SAVCHENKO
                              (Светлана Борисовна САВЧЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 24.6.1965
                              Místo narození: Belogorsk, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Poslankyně Státní dumy, zvolena za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Členka Výboru Státní dumy pro kulturu.
                              Od roku 2012 je členkou Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym a od března roku 2014 podporuje začlenění nezákonně anektovaného Krymu a Sevastopolu do Ruské federace. Světlana Savčenková byla v září 2014 zvolena do Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Při mnoha příležitostech ve veřejných prohlášeních, mimo jiné v rozhovorech zveřejněných ve dnech 2. dubna 2016 a 20. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru, hájila nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu. V roce 2014 jí byl „orgány“„Republiky Krym“ propůjčen ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“ a v roce 2015 řád „za oddanost službě“.
                           
                           
                              9.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              157.
                           
                           
                              Pavel Valentinovich SHPEROV
                              (Павел Валентинович ШПЕРОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 4.7.1971
                              Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR
                           
                           
                              Poslanec Státní dumy, zvolen za nezákonně anektovanou Autonomní republiku Krym.
                              Člen Výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.
                              Pavel Šperov byl v září roku 2014 zvolen do Státní rady tzv. „Republiky Krym“.
                              Veřejně přiznal, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 3. září 2016 na internetové stránce ldpr-rk.ru, svou úlohu v událostech v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu, a zejména svou úlohu při pořádání nelegálního referenda o nelegální anexi tohoto poloostrova.
                           
                           
                              9.11.2016
                           
                        
                     
                  
                  SUBJEKTY
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název (angl. přepis)
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              10.
                           
                           
                              Takzvané „Donbass People's Militia“ („Donbaské lidové milice“) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“
                           
                           
                              Sociální média:
                              http://vk.com/polkdonbassa
                              + 38-099-445-63-78;
                              + 38-063-688-60-01;
                              + 38-067-145-14-99;
                              + 38-094-912-96-60;
                              + 38-062-213-26-60
                              e-mail: voenkom.dnr@mail.ru
                              mobilisation@novorossia.co
                              Telefon pro dobrovolníky v Rusku:
                              + 7 (926) 428-99-51
                              + 7 (967) 171-27-09
                              nebo e-mail novoross24@mail.ru
                              Adresa: Donetsk (Doněck). Prospect Zasyadko.13
                           
                           
                              Nezákonná ozbrojená separatistická skupina odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny. Militantní skupina začátkem dubna roku 2014 mj. ovládla několik vládních budov na východní Ukrajině, čímž narušila územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je spojena s Pavlem Gubarevem, který je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              11.
                           
                           
                              Prapor „Vostok“
                              „Батальон Восток“
                           
                           
                              Sociální média:
                              http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas
                           
                           
                              Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, považovaná za jednu z nejdůležitějších na východní Ukrajině. Odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
                              Aktivně se účastnila vojenských operací, které vyústily v obsazení letiště v Doněcku.
                              Je součástí tzv. „1. armádního sboru“ ozbrojených sil „Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              21.
                           
                           
                              JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION
                              Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз – Антей
                              (také známa jako CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; také známa jako ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; také známa jako ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз – Антей;
                                 )
                           
                           
                              41 ul.Vereiskaya, Moscow (Moskva) 121471, Rusko
                              Internetové stránky: almaz-antey.ru;
                              e-mail: antey@almaz-antey.ru
                           
                           
                              Almaz-Antey je společnost vlastněná ruským státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně raket země-vzduch, jež dodává ruské armádě. Ruské orgány dodávají těžkou vojenskou techniku separatistům na východě Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukrajiny. Separatisté tyto zbraně používají i k sestřelování letadel. Společnost Almaz-Antey tak jako státem vlastněná společnost přispívá k destabilizaci Ukrajiny.
                           
                           
                              30.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              30.
                           
                           
                              Prapor „Sparta“
                              Батальон „Спарта“
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              Velí jí Arsenij PAVLOV, který je uveden na seznamu, a proto je s jeho osobou spojována.
                              Je součástí tzv. „1. armádního sboru“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              31.
                           
                           
                              Prapor „Somali“
                              Батальон „Сомали“
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              Velí jí Michail TOLSTYCH, také znám jako Givi, který je uveden na seznamu, a proto je s jeho osobou spojována.
                              Je součástí tzv. „1. armádního sboru“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              33.
                           
                           
                              Brigáda „Prizrak“
                              Бригада „Призрак“
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              Je součástí tzv. „2. armádního sboru“„Luhanské lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              35.
                           
                           
                              Prapor „Kalmius“
                              Батальон „Кальмиус“
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              Je součástí tzv. „1. armádního sboru“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              36.
                           
                           
                              Prapor „Smert“
                              Батальон „Смерть“
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.
                              Je součástí tzv. „2. armádního sboru“„Luhanské lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              37.
                           
                           
                              Veřejné hnutí „NOVOROSSIYA“ (Novorusko)
                              Движение Новороссия
                           
                           
                               
                           
                           
                              Veřejné hnutí Novorossiya/Novorusko bylo založeno v listopadu 2014 v Rusku a vede jej ruský důstojník Igor Strelkov/Girkin (identifikován jako zaměstnanec hlavního zpravodajského ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU)).
                              V souladu s jeho deklarovanými cíli, se zaměřuje na poskytování všestranné účinné pomoci hnutí Novorossiya, včetně napomáhání milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž podporuje politiky narušující územní celistvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny.
                              Je spojováno s osobou zařazenou na seznam z důvodu narušování územní celistvosti Ukrajiny.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.