Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/464 ze dne 7. března 2017 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0464 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 72/70
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/464
   ze dne 7. března 2017
   o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí BiH/21/2014 (BiH/24/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na společnou akci Rady 2004/570/SZBP ze dne 12. července 2004 o vojenské operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině (1), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 1 společné akce 2004/570/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí o jmenování velitele operace EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. března 2014 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí BiH/21/2014 (2) o jmenování zástupce nejvyššího velitele spojeneckých sil v Evropě generála sira Adriana BRADSHAWA velitelem operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               NATO rozhodlo jmenovat zástupcem nejvyššího velitele spojeneckých sil v Evropě generálporučíka sira Jamese EVERARDA, který v této funkci nahradí generála sira Adriana BRADSHAWA. Generálporučík sir James EVERARD začne svou funkci vykonávat dne 28. března 2017. Generálporučík sir James EVERARD by měl od uvedeného dne rovněž nahradit generála sira Adriana BRADSHAWA ve funkci velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí BiH/21/2014 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Evropská rada na svém zasedání v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 přijala prohlášení, které uvádí, že se opatření „Berlín plus“ a jejich provádění bude vztahovat pouze na ty členské státy Unie, které jsou zároveň buď členy NATO, nebo stranami „Partnerství pro mír“, a které tudíž uzavřely dvoustranné bezpečnostní dohody s NATO,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Generálporučík sir James EVERARD je jmenován velitelem operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině od 28. března 2017.
   Článek 2
   Rozhodnutí BiH/21/2014 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 28. března 2017.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 10.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru BiH/21/2014 ze dne 18. března 2014 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí BiH/17/2011 (Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 29).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.