Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/485 ze dne 20. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0485 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 75/24
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/485
   ze dne 20. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii by měly být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP zařazeny další čtyři osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      V Bruselu dne 20. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam osob a subjektů obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňují níže uvedené osoby.
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
               
               
                  
                     „235.
                  
                  
                     Ahmad Ballul
                     (také znám jako Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)
                     
                        
                     
                  
                  
                     datum narození: 10. října 1954
                     hodnost: generálmajor; velitel syrských arabských vzdušných sil a protivzdušné obrany
                  
                  
                     Má hodnost generálmajora, vysokého důstojníka a velitele syrských arabských vzdušných sil a protivzdušné obrany, ve funkci po květnu 2011.
                     Je činný v oblasti šíření chemických zbraní a jakožto vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem, které jsou uvedeny ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu.
                  
                  
                     21.3.2017
                  
               
               
                  
                     236.
                  
                  
                     Saji' Darwish
                     (také znám jako Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)
                     
                        
                     
                  
                  
                     datum narození: 11. ledna 1957
                     hodnost: generálmajor, syrské arabské vzdušné síly
                  
                  
                     Má hodnost generálmajora, vysokého důstojníka a velitele 22. divize syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Je činný v oblasti šíření chemických zbraní a odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu: jakožto vyšší důstojník syrských arabských vzdušných sil a velitel 22. divize je odpovědný za použití chemických zbraní letadly provozovanými z leteckých základen pod kontrolou 22. divize, včetně útoku na osadu Talmenes, který byl podle zprávy společného vyšetřovacího mechanismu proveden vrtulníky režimu se základnou na letišti ve městě Hamá.
                  
                  
                     21.3.2017
                  
               
               
                  
                     237.
                  
                  
                     Muhammed Ibrahim
                     
                        
                     
                  
                  
                     datum narození: 5. srpna 1964
                     hodnost: brigádní generál; zástupce velitele 63. brigády syrských arabských vzdušných sil na letišti ve městě Hamá
                  
                  
                     Má hodnost brigádního generála, vysokého důstojníka a zástupce velitele 63. brigády syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Je činný v oblasti šíření chemických zbraní a jakožto vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil v období vyšetřování společného vyšetřovacího mechanismu a zástupce velitele 63. brigády od března do prosince 2015 je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu za použití chemických zbraní 63. brigádou v osadách Talmenes (21. dubna 2014), Qmenas (16. března 2015) a Sarmin (16. března 2015).
                  
                  
                     21.3.2017
                  
               
               
                  
                     238.
                  
                  
                     Badi' Mu'alla
                     
                        
                     
                  
                  
                     datum narození: 1961
                     místo narození: Bistuwir, Jablah, Sýrie
                     hodnost: brigádní generál; velitel 63. brigády syrských arabských vzdušných sil
                  
                  
                     Má hodnost generálmajora, vysokého důstojníka a velitele 63. brigády syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                     Je činný v oblasti šíření chemických zbraní a jakožto velitel 63. brigády v období vyšetřování společného vyšetřovacího mechanismu je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu za použití chemických zbraní 63. brigádou v osadách Talmenes (21. dubna 2014), Qmenas (16. března 2015) a Sarmin (16. března 2015).
                  
                  
                     21.3.2017“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.