Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/496 ze dne 21. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0496 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/22
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/496
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada dne 21. března 2011 přijala rozhodnutí 2011/172/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/172/SZBP by měla být platnost omezujících opatření prodloužena do 22. března 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Odůvodnění týkající se šesti z osob zařazených na seznam v příloze rozhodnutí 2011/172/SZBP by měla být změněna. V případě jedné osoby zařazené na seznam by měly být aktualizovány identifikační údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ze seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsaženého v příloze rozhodnutí 2011/172/SZBP by měly být vyřazeny dvě osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2011/172/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2011/172/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               v článku 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Toto rozhodnutí se použije do dne 22. března 2018.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 63).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  I.
               
               
                  V příloze rozhodnutí 2011/172/SZBP se údaje týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito údaji:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jméno (a případná další jména)
                           
                           
                              Identifikační informace
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                        
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
                           
                           
                              Bývalý prezident Egyptské arabské republiky;
                              datum narození: 4.5.1928;
                              muž
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Suzanne Saleh Thabetová
                           
                           
                              Manželka bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;
                              datum narození: 28.2.1941;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
                           
                           
                              Syn bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;
                              datum narození: 26.11.1960;
                              muž
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekhová
                           
                           
                              Manželka Alaay Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;
                              datum narození: 5.10.1971;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
                           
                           
                              Syn bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;
                              datum narození: 28.12.1963;
                              muž
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              Khadiga Mahmoud El Gammalová
                           
                           
                              Manželka Gamala Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;
                              datum narození: 13.10.1982;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salamaová
                           
                           
                              Manželka Ahmeda Abdelazize Ezze;
                              datum narození: 31.1.1963;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno soudní řízení ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  II.
               
               
                  V příloze rozhodnutí 2011/172/SZBP se vypouštějí položky týkající se těchto osob:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              16.
                           
                           
                              Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldinová,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              17.
                           
                           
                              Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.