Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/498 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0498 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/33
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/498
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. března 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/172/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ze seznamu právnických a fyzických osob, subjektů a orgánů obsaženého v příloze rozhodnutí 2011/172/SZBP by měly být vypuštěny dvě osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2011/172/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2011/172/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 63.
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu se vypouštějí položky týkající se těchto osob:
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  Rachid Mohamed Rachid Hussein
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14.
               
               
                  Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmyová
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.