Rozhodnutí Rady (EU) 2017/546 ze dne 21. března 2017 o jmenování jedné členky a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0546 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 78/63
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/546
   ze dne 21. března 2017
   o jmenování jedné členky a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh německé vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna, dne 5. února a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Helmuta MARKOVA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po jmenování paní Anny QUARTOVÉ členkou Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členka:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Anne QUARTOVÁ, Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg,
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradník:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Stefan LUDWIG, Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.